• Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Bedriftstype
 • Organisasjonsnummer
  945578564
 • Nettside
  Lillehammer kommune
 • Adresser
  Besøksadresse
  Storgata 51
  2609  LILLEHAMMER

Lillehammer kommune

Lillehammer er en moderne by som samtidig har fått utmerkelser for sin arkitektur og bevaring av opprinnelig bebyggelse i Gågata. Nasjonalt og internasjonalt er Lillehammer mest kjent for å ha arrangert de 17. Olymipiske vinterleker i 1994.


Bli med i vår Kandidatbank!

Synes du vår bedrift ser spennende ut? Meld din interesse, vi vil gjerne ha deg i vår Kandidatbank. Stå først i køen og bli kontaktet når vi trenger folk.

 

Apotektekniker - 50 % fast stilling

Lillehammer kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Lillehammer helsehus søker apotektekniker/annen relevant helsefaglig utdanning Lillehammer helsehus har 8 sengeavdelinger med langtidsplasser, korttids- og intermediærplasser, til sammen 184 plasser. Helsehuset har egen legeavdeling, kjøkken og  renholdsavdeling.

Miljøarbeider

Lillehammer kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Miljøarbeider/assistenter: 65,7% stilling hvilende nattevakt-fast 4x16,78% stilling -fast 50% stilling vikariat tom 15.05.23 Amat pluss barnebolig organiseres under Tjenesteområde tilrettelagte tjenester i Lillehammer kommune. Vi har ca.19 årsverk ansatte i tillegg til vikarer. Tjenesten yter bistand til ca 70 mennesker med barn, ungdom og voksne, som av ul…

Helsefagarbeider 79,58%

Lillehammer kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Helsefagarbeider 79,58 % på Skurva bofellesskap Arbeidsoppgaver: Gjennomføre planlagte oppgaver med den enkelte alene og i samarbeid med gode kolleger. Bistand i alle hverdagslige gjøremål både i hjemmet, på dagtilbud og fritidsaktiviteter. Gjennomføre tiltak som er beskrevet i tiltaksplaner. Legemiddelhåndtering. Håndtere utfordrende atferd. Samarbei…

Fagutviklingssykepleier - vikariat i perioden 1.10.2022-31.8.2023.

Lillehammer kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Lillehammer helsehus er et av Norges største helsehus og har ca.220 årsverk fordelt på 8 sengeavdelinger. Langtidsavdelingene er spesialisert innen psykogeriatri, demens og generell geriatri. Vi har i tillegg korttids- og intermediæravdeling. Legeavdeling, laboratorium, dagsenter, storkjøkken, renholdsavdeling, vaskeri og servicesenter er også en del av hel…

Assisterende kommunalsjef

Lillehammer kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Helse og velferd er inne i en spennende periode med spennende utviklingsløp, digitalisering i og av tjenestene og utfordrende omstillinger som gjør at vi lærer noe nytt hver dag. Vi har en politisk vedtatt strategi for utvikling av tjenestene i et langsiktig perspektiv, kommunedelplanen for helse og omsorg. Denne er godt forankret både politisk og administr…

Fag- og kompetansekoordinator

Lillehammer kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Lillehammer helsehus er et av Norges største helsehus og har ca.220 årsverk fordelt på 8 sengeavdelinger. Langtidsavdelingene er spesialisert innen psykogeriatri, demens og generell geriatri. Vi har i tillegg korttids- og intermediæravdeling. Legeavdeling, laboratorium, dagsenter, storkjøkken, renholdsavdeling, vaskeri og servicesenter er også en del av hel…

Vernepleier

Lillehammer kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

2 100 % stillinger som vernepleier/miljøterapeut i Amat pluss barnebolig Amat pluss barnebolig organiseres under tjenesteområde Tilrettelagte tjenester i Lillehammer kommune, og har ca.19 årsverk i tillegg til vikarer. Tjenesten yter bistand til ca 70 mennesker med sammensatte utfordringer som av ulike årsaker befinner seg i sårbare eller utfordrende situas…

Lege

Lillehammer kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Lege ved Lillehammer interkommunale legevakt (100% stilling) Vil du være med å utvikle Lillehammer Interkommunale Legevakt? Legevakta har nye lokaler som ligger i tilknytning til Lillehammer sykehus. Vi er her for innbyggere fra Lillehammer, Gausdal, Øyer, Ringebu, nordre Ringsaker, Sør og Nord-Fron kommune. Nedslagsfeltet er på 68 000 innbyggere. I tille…

Helsefagarbeider

Lillehammer kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

ØNSKER DU DEG EN UTFORDRENDE OG VARIERT ARBEIDSHVERDAG? Er du en medarbeider med hjerte for faget?  Vil du være med og utvikle framtidas kommunale helse- og omsorgstjenester?  Da er du hjertelig velkommen til å søke stilling i Hjemmetjenesten.  Hjemmetjenesten i Lillehammer består av tre bokollektiv for personer med demens, HDO (heldøgnspleie og omsorg i hj…

Tilkallingsvikarer til hjemmetjenesten, HDO og Bokollektiver i Lillehammer

Lillehammer kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

HJEMMETJENESTEN ER EN SPENNENDE ARBEIDSPLASS MED MANGE DYKTIGE MEDARBEIDERE.  Vi  har nå behov for tilkallingsvikarer. Hvis du ønsker en givende og spennende jobb så er du velkommen til å søke stilling hos oss. Vi ønsker primært at du er helsefagarbeider, sykepleier- eller vernepleierstudent, eller har annen fagkompetanse innen helse. Er du interessert i å …

Helsefagarbeidere - faste stillinger

Lillehammer kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

ØNSKER DU DEG EN SPENNENDE OG UTFORDRENDE JOBB? Ja, da er du hjertelig velkommen til å søke stilling som helsefagarbeider hos oss. Lillehammer helsehus er et av Norges største helsehus, og har ca. 220 årsverk fordelt på 8 sengeavdelinger. Langtidsavdelingene er spesialisert innen psykogeriatri, demens og generell geriatri. Vi har i tillegg korttids- og int…

Byutvikler

Lillehammer kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi søker deg som har optimisme på vegne av verdens mest berømte norske småby, og potensialet den har i årene som kommer. Byutvikleren får som hovedoppgave å realisere vedtatte byutviklingsprosjekter. Det betyr å følge en prosess fra plan til gjennomføring, samt koordinere interne og eksterne aktører for å oppnå resultater. Byutvikleren vil i noen prosjekte…

Planrådgiver

Lillehammer kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi søker deg som er samfunnsengasjert, opptatt av bærekraftig byutvikling og ønsker å gjøre Lillehammer til et attraktivt sted å bo og leve i årene som kommer. Du vil være; - tett på der det skjer - en del av et arbeidsmiljø med høy aktivitet og stort engasjement - med på å skape framtidas Lillehammer Plan er et tjenesteområde innen sektoren By- og samfun…

Faste sykepleierstillinger             

Lillehammer kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

  Velkommen til Lillehammer Interkommunale Legevakt! Vi har for tiden ledige faste sykepleierstillinger fra 60 - 75%   Som sykepleier på Legevakten vil du oppleve en aktiv og til tider hektisk arbeidshverdag hvor ingen vakt er lik. Typiske oppgaver vil være hastegrasvurdering av pasienter, laboratoriearbeid, observasjon og behandling etter ordinasjon f…

Sykepleier 100% stilling

Lillehammer kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Avdeling B ved Lillehammer Helsehus er en aktiv avdeling med 8 korttidsplasser for utredning, behandling, rehabilitering og avlastning, 8 psykogeriatriske langtidsplasser og 15 somatiske langtidsplasser. Her jobber sykepleier tett med dyktige hjelpepleiere og helsefagarbeidere. Sykepleier har løpende samarbeid med legetjenesten og fastsatt visittgang to gan…

 Behov for helge-stillinger og vikarer

Lillehammer kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Velkommen til Lillehammer Interkommunale Legevakt. Vi har for tiden ledige faste helge stillinger og vikarer på tilkalling. Vi tilbyr en spennende stilling i et aktivt, til tider hektisk, og utfordrende miljø, men med en variert arbeidshverdag hvor ingen vakt er lik. Vi har et godt arbeidsmiljø med fokus på å gi befolkningen et faglig godt og trygt behand…

BPA ( Brukerstyrt personlig assistent)

Lillehammer kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Aktiv mann på 29 år søker brukerstyrt personlig assistanse 7 timer pr uke. Arbeidstid både på dag, ettermiddag/kveld, men må også kunne jobbe på helg. Arbeidet vil bestå av ulike fritidsaktiviteter og praktisk bistand hushold. Arbeidsoppgaver: Assistanse til ulike fritidsaktiviteter som f,eks ishockey og trening. Samt utføre renhold og innkjøp. Kvalifika…

Vernepleier/Sykepleier

Lillehammer kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi søker etter DEG som er vernepleier eller sykepleier og som kunne tenke deg å jobbe sammen med oss på Gartnerløkka Bofellesskap! Det er en ledig stilling på 80%. Stillingen er ledig fra dd. Stillingen innebærer turnusarbeid dag/kveld og hver 3. helg. Arbeidsoppgaver: Primære arbeidsoppgaver vil blant annet være veiledning og motivasjon av kollegaer, k…

Sykepleiere Intermediæravdelingen - faste stillinger/vikariater

Lillehammer kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Intermediæravdelingen søker sykepleiere i spennende faglige aktive arbeidsdager. Avdelingen har 21 plasser, herav 12 intermediærplasser, 7 korttidsplasser og 2 KAD. Avdelingen har ledig faste stillinger inntil 100 %, og vikariater fra 50-80% st. for kortere og lengre perioder. 2 delt turnus, jobb hver tredje helg. Avdelingen jobber i nært  samarbeid med leg…

Vernepleiere

Lillehammer kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

 Er DU Vernepleieren vi er på utkikk etter og ønsker DU å være med på laget vårt?   Vi søker etter deg som ønsker å jobbe i Tilrettelagte Tjenester!   Det er ledig 100 % fast Vernepleierstilling ved Skurva bofellesskap. På nåværende tidspunkt er vi i en turnusplan med langvakter hver 4. helg. Ulike arbeidstidsordninger vurderes jevnlig for å gi beste tj…

Sykepleier

Lillehammer kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Er DU sykepleieren vi er på utkikk etter og ønsker DU å være med på laget vårt? Vi søker etter deg som ønsker å jobbe i Tilrettelagte Tjenester! Det er ledig 100 % fast Sykepleierstilling ved Skurva bofellesskap. På nåværende tidspunkt er vi i en turnusplan med langvakter hver 4. helg. Ulike arbeidstidsordninger vurderes jevnlig for å gi beste tjeneste…

Sykepleier i traineeprogram: Unik mulighet for nye sykepleiere! 

Lillehammer kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Sektor helse og velferd har åtte tjenesteområder: Tildeling, Lillehammer helsehus, Hjemmetjenesten, Tilrettelagte tjenester, Psykisk helse og rus, Legehelsetjenester, Rehabilitering og Miljøbehandlingsteamet. «Mestring hele livet» er sektorens visjon, og vi innfører nå en samskapingsmodell som skal fremme innbyggernes mulighet til å mestre eget liv med hje…

Fritidskontakt (støttekontakt) for voksne over 18 år og for tilrettelagte fritidsgrupper for voksne

Lillehammer kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Lillehammer kommune har gjennom året behov for fritidskontakter for voksne over 18 år (én til én) og fritidskontakter for fritidsgrupper med voksne, i Lillehammer og omegn. Fritidskontaktene engasjeres på oppdragsavtaler, og vanlig oppdrag er inntil 2-3 timer pr uke med én bruker eller en gruppe. Søkere blir ikke kontaktet før de er aktuell for oppdra…