• Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Bedriftstype
 • Organisasjonsnummer
  945578564
 • Nettside
  Lillehammer kommune
 • Adresser
  Besøksadresse
  Storgata 51
  2609  LILLEHAMMER

Lillehammer kommune

Lillehammer er en moderne by som samtidig har fått utmerkelser for sin arkitektur og bevaring av opprinnelig bebyggelse i Gågata. Nasjonalt og internasjonalt er Lillehammer mest kjent for å ha arrangert de 17. Olymipiske vinterleker i 1994.


Bli med i vår Kandidatbank

Synes du vår bedrift ser spennende ut? Meld din interesse, vi vil gjerne ha deg i vår Kandidatbank. Stå først i køen og bli kontaktet når vi trenger folk.

 

Kjøkkenassistent, 40 % fast og 40% vikariat 

Lillehammer kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Lillehammer kommune har 12 kommunale barnehager og er organisert under sektor for Oppvekst, utdanning og kultur. Sektoren har en felles visjon: God samordnet innsats gir trygghet, kompetanse og livsmestring Verdier vi bygger vårt arbeid på: Profesjonalitet - Ansvarlighet - Respekt Det er ledig en fast stilling som kjøkkenassistent i 40% Skårsetlia naturbarn…

Leder for Øyjordet bofellesskap 

Lillehammer kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vil du være med å skape noe helt nytt? Øyjordet bofellesskap er en spennende nysatsing i Lillehammer kommune. Bofellesskapet åpner i januar 2024 og vil ha 6 leiligheter. Leilighetene er utformet spesielt for personer med vedtak etter HOTL kap.9. Vi ser etter deg som liker å lede mennesker og som brenner for fag og trives med ansvar. Du vil få være med på en…

Rådgiver IKT

Lillehammer kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Lillehammer kommune søker etter en IKT-rådgiver på skolekontoret. Stillingen vil ha et spesielt ansvar for både drift og utvikling av det digitale fagfeltet i skolesektoren. Rådgiveren må kunne sette seg raskt inn i, og håndtere, komplekse saker, være oppmerksom på kvalitet og detaljer, evne å se helhet og sammenheng - og ha et sterkt engasjement for å skap…

Sykepleiere søkes til faste stillinger 

Lillehammer kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Intermediæravdelingen søker sykepleiere i spennende, faglige og aktive arbeidsdager. Avdelingen har et godt tverrfaglig fagmiljø med fokus på fagutvikling og kollegastøtte. Avdelingen jobber i nært  samarbeid med legetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Avdelingen har 21 plasser, herav 12 intermediærplasser, 7 korttidsplasser og 2 KAD. Avdelingen har le…

Miljøterapeut, Housing First 

Lillehammer kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vil du være med oss i Lillehammer kommune å utvikle en spennende satsing? Vi ser etter miljøterapeut til 100% fast stilling. Lillehammer kommune ønsker å ha en økt satsing inn mot målgruppen som trenger oppfølging med å bo og å ivareta boligen sin. Derfor velger vi nå å etablere Housing First modellen. Housing First er en brukerstyrt metode for å tilby bol…

Teamleder, Housing First 

Lillehammer kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vil du være med oss i Lillehammer kommune å utvikle en spennende satsing? Vi ser etter teamleder til Housing First med utviklingsansvar til 100% fast stilling.  Housing First er en brukerstyrt metode for å tilby bolig og tjenester til personer som er bostedsløse eller har utfordringer knyttet til rus og/eller psykiske lidelser. Housing First legger stor ve…

Rådgiver skolekontoret

Lillehammer kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Det er ledig en 100 % fast stilling ved skolekontoret i Lillehammer kommune. Arbeidsoppgavene som er tilknyttet stillingen er blant annet oppfølging av personaladministrasjon og drift- og virksomhetsstyring. Stillingen vil også ha ansvaret for oppfølging, drift og support av ulike personalsystemer, blant annet skolenes administrative system VISMA Flyt og op…

Helgestillinger og tilkallingsvikarer

Lillehammer kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vil du være med å forme morgendagens helsetjenester? Lillehammer kommune etterspør deg som er faglig nysgjerrig og aktivt vil bidra til å utvikle helsetjenestene i kommunen. Hjemmetjenestens visjon er «mestring hele livet». En jobb i hjemmetjenesten vil derfor passe for deg som liker utfordringer og variasjon i arbeidsoppgavene. Du må like å jobbe i et akti…

Miljøterapeut/miljøarbeider

Lillehammer kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Gudbrandsdal Krisesenter IKS ble etablert 12. april 1989 og er et interkommunalt selskap. Krisesenteret skal sikre et godt og helhetlig krisesentertilbud til kvinner, menn og barn som er utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner jf. Lov om kommunale krisesentertilbod. 2 faste stillinger ca. 50% ledig fra 01.12.2023 og 01.01.2024. 1 vikariat ca…

Leder for administrative tjenester

Lillehammer kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Lillehammer læringssenter trenger en leder for administrative tjenester. Du vil få en viktig rolle i utviklingen av de merkantile funksjonene. Stillingen er tillagt personalansvar for merkantil avdeling. Du vil ha det overordnede ansvaret for å lede prosessene i denne avdelingen og gjennomføringen av disse i praksis. Du vil ha et tett samarbeid med ledergrup…

Helsefagarbeider

Lillehammer kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vil du være med å forme morgendagens helsetjenester? Lillehammer kommune etterspør deg som er faglig nysgjerrig og aktivt vil bidra til å utvikle helsetjenestene i kommunen. Hjemmetjenestens visjon er «mestring hele livet». En jobb i hjemmetjenesten vil derfor passe for deg som liker utfordringer og variasjon i arbeidsoppgavene. Du må like å jobbe i et akti…

Vernepleier

Lillehammer kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vil du være med å forme morgendagens helsetjenester? Lillehammer kommune etterspør deg som er faglig nysgjerrig og aktivt vil bidra til å utvikle helsetjenestene i kommunen. Hjemmetjenestens visjon er «mestring hele livet». En jobb i hjemmetjenesten vil derfor passe for deg som liker utfordringer og variasjon i arbeidsoppgavene. Du må like å jobbe i et akti…

Sykepleier

Lillehammer kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vil du være med å forme morgendagens helsetjenester? Lillehammer kommune etterspør deg som er faglig nysgjerrig og aktivt vil bidra til å utvikle helsetjenestene i kommunen. Hjemmetjenestens visjon er «mestring hele livet». En jobb i hjemmetjenesten vil derfor passe for deg som liker utfordringer og variasjon i arbeidsoppgavene. Du må like å jobbe i et akti…

Tilkallingsvikarer

Lillehammer kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi søker helsefagarbeidere, sykepleiere, vernepleiere, studenter og elever innen helse og sosialfag. Søkere med relevant erfaring og interesse for pleiefaglig arbeid kan også bli vurdert. Søkere må beherske norsk skriftlig og muntlig på en tilfredsstillende måte. Søkeren må ha grunnleggende datakunnskap, være fleksibel og ha gode samarbeidsevner.  Personlig…

Tilkallingsvikarer barnehage

Lillehammer kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

De kommunale barnehagene i Lillehammer har behov for gode tilkallingsvikarer som kan stille opp på kort varsel. Arbeidssted og antall timer/dager vil variere ut fra det behovet som oppstår fortløpende i de forskjellige barnehagene. Når du har registrert søknaden din vil du stå på vikarlista ut barnehageåret 2023-2024. Hvis du fortsatt ønsker å stå på listen…

Fritidskontakt (støttekontakt) for voksne over 18 år og for tilrettelagte fritidsgrupper for voksne

Lillehammer kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Lillehammer kommune har gjennom året behov for fritidskontakter for voksne over 18 år (én til én) og fritidskontakter for fritidsgrupper med voksne, i Lillehammer og omegn. Fritidskontaktene engasjeres på oppdragsavtaler, og vanlig oppdrag er inntil 2-3 timer pr uke med én bruker eller en gruppe. Søkere blir ikke kontaktet før de er aktuell for oppdra…