• Bedrift
  Sunnfjord kommune
 • Søknadsfrist
  19.12.2021
 • Sted:
  FØRDE
 • Stillingsfunksjon:
  Ergoterapeut
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  FØRDE
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3311971
 • Se her for andre jobber fra Sunnfjord kommune

Ergoterapeut

Sunnfjord kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Sunnfjord kommune har samla sakshandsaming innan helse og omsorg i eit miljø – tildelingseininga for helse- og omsorgstenester. Tildelingseininga er organisert under kommunalsjef for omsorg, og er tverrfagleg samansett av sjukepleiar, barnevernspedagog, sosionom og vernepleiar. Eininga er for tida lokalisert på Rådhuset i Førde, og har ei sentral rolle i Sunnfjord kommunen si tenesteyting. Eininga har 9 årsverk.

Vi har følgande stilling ledig:
 • 50 % fast stilling som ergoterapeut

Stillinga vil i stor grad være knytt til sakshandsaming av søknader om helse- og omsorgsteneser, ADL kartlegging og tilpassing av velferdsteknologi. I stillinga vil ein ha ansvar for innhenting av informasjon frå brukar og samarbeispartar. Ein har direkte brukarkontakt i møter og ved heimebesøk. Ergoterapeuten vil ha ei sentral rolle knytt til overføringar mellom kommunal rehabiliteringseining og heim.

Krav til søkar:
 • autorisasjon som ergoterapeut
 • gode norsk kunnskapar både skrifteleg og munnleg
 • interesse og kunnskap om velferdsteknologi
Vi søker deg som:   
 • har god arbeidskapasitet, og evne til å handtere ein hektisk kvardag med mange arbeidsoppgåver
 • er strukturert, og kan planlegge eigen arbeidskvardag
 • har god kjennskap til bruk av IT-verktøy. I Sunnfjord kommune nyttar vi journalprogrammet CosDoc
 • er fagleg trygg, og er flink både til å samarbeide med andre og til å arbeide sjølvstendig
 • har kjennskap til sakshandsaming
 • har erfaring frå kommunehelsetenesta er ein fordel
Vi kan tilby:
 • utfordrande, varierte og meiningsfylte arbeidsoppgåver
 • samarbeid med mange engasjerte menneske i og utanfor kommunen

Stillinga kan gjerne kombinerast med ein av dei følgande andre stillingar som er utlyste i Sunnfjord kommune:

 • 50 % vikariat som ergoterapeut ved Fysio- og ergoterapieininga, avdeling Skei.
 • 50 % vikariat dagtilbod eldre og personar med demenssjukdom på Skei, tilhøyrande Aktivitetseininga.

Dersom du søker på ein av desse andre stillingane, er det viktig at du opplyser om det i søknadsteksten din.

 

Du må søke elektronisk.

 

Velkommen som søkar!

  

 

·  

 
 • Bedrift
  Sunnfjord kommune
 • Søknadsfrist
  19.12.2021
 • Sted:
  FØRDE
 • Stillingsfunksjon:
  Ergoterapeut
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  FØRDE
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3311971
 • Se her for andre jobber fra Sunnfjord kommune