Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Er du sykepleier/spesialsykepleier og ønsker å bistå i kampen mot covid-19?

Offentlige tjenester og forvaltning

Ønsker du å bistå i kampen mot covid-19 og er sykepleier/spesialsykepleier med norsk autorisasjon?

Sykehuset søker etter sykepleiere og sykepleiere med videreutdanning innen intensiv, operasjon og anestesi som ønsker å bistå i forbindelse med covid-19 pandemien.

Vi har opprettet engasjement stillinger opp til 100 % for inntil 6 mnd, med mulighet til forlengelse. Arbeidstiden vil i hovedsak være på dagtid men arbeid på kveld, natt og i helg må påberegnes ved behov. Dette avtales nærmere med den enkelte søker. Vi ser etter deg som i dag ikke er i annet arbeid, er pensjonist, permitert eller er arbeidssøker. Søkere kontaktes fortløpende og det er ønskelig med snarlig tiltredelse. Vi ber om en kortfattet søknad og CV med relevant erfaring og kompetanse, periode du kan jobbe og ønsket stillingsstørrelse.

Alle søkere er ansvarlig for å være oppdatert til en hver tid og overholde alle FHI og sykehusets forskrifter i forhold til covid-19 pandemi. Informasjon finnes via sykehusets hjemmesider. 

Bemanningsavdelingens formidling av kvalifiserte medarbeidere skal bidra til at driften kan gjennomføres innenfor faglig forsvarlige rammer og gi en forutsigbar og stabil hverdag for medarbeidere og ledere. Det legges vekt på å levere medarbeidere med rett kompetanse og høy fleksibilitet. Vi vektlegger en god dialog med egne medarbeidere og enhetene, slik at oppdragene blir løst på best mulig måte.

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerliste. 

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi gjør oppmerksom på at alt arbeid fra fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning. 

Arbeidsoppgaver
  • Sykepleieroppgaver knyttet til somatisk pasienter inneliggende i Kalnes og eventuelt Moss
  • For sykepleiere med videreutdanning innen intensiv, operasjon eller anestesi vil arbeid på spesialenheter være aktuelt
Kvalifikasjoner
  • Norsk autorisasjon som sykepleier med eller videre utdanning
  • Generell IKT-kunnskaper
  • Innehar gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig 
  • Det er krav om arbeids- og oppholdstillatelse i Norge
Personlige egenskaper
  • Du ønsker å bistå i kampen mot Koronavirus
  • Du evner å jobbe fleksibelt, strukturert og i et høyt arbeidstempo
  • Du er selvstendig, men samtidig en god lagspiller
Vi tilbyr