Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Er du helsepersonell/student og ønsker å bistå i kampen mot covid-19?

Offentlige tjenester og forvaltning

Ønsker du å bistå i kampen mot covid-19 pandemien og er helsepersonell?

Har du en helsefaglig utdanning, er student innenfor helserelaterte fag eller har arbeidserfaring fra helsevesenet? Du kan nå registrere deg her! 
Sykehuset ønsker å skaffe en oversikt over tilgjengelig helsepersonell som kan kontaktes dersom vi kommer i en situasjon der det mangler helsepersonell.

Vi ønsker primært å komme i kontakt med deg som i dag ikke har annet arbeid, er permittert, pensjonist, student eller er jobbsøker. I første omgang er vi interessert i deg som er lege, sykepleier, helsefagarbeider, medisinstudent, sykepleierstudent eller har annen helsefaglig kompetanse og erfaring.
Andre yrkesgrupper er også velkommen til å registrere seg.

Vi ønsker følgende kortfattet informasjon om deg:

1. Hvilken relevant kompetanse og erfaring har du? Legg ved autorisasjons nummer.

2. Hva slags erfaring fra sykehus og kommune har du?

3. Når kan du starte opp, og hvor stor stilling evt.?

Alle som registrerer seg er ansvarlig for å være oppdatert til en hver tid og overholde alle FHI og sykehusets forskrifter knyttet til covid-19 pandemi.

Informasjon: Vi har svært stor pågang av interesserte som ønsker å bidra til å bekjempe pandemien. Det setter vi stor pris på. Vi har dessverre ikke kapasitet til å svare på henvendelser per telefon og e-post.  

 

Bemanningsavdelingens formidling av kvalifiserte medarbeidere skal bidra til at driften kan gjennomføres innenfor faglig forsvarlige rammer og gi en forutsigbar og stabil hverdag for medarbeidere og ledere. Det legges vekt på å levere medarbeidere med rett kompetanse og høy fleksibilitet. Vi vektlegger en god dialog med egne medarbeidere og enhetene, slik at oppdragene blir løst på best mulig måte.

Takk for at du registrerte deg. Sykehuset Østfold vil ta kontakt fortløpende etter hvert som behov oppstår.

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. 

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi gjør oppmerksom på at alt arbeid fra fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning. 

  

Arbeidsoppgaver
  • Pleieoppgaver hos somatiske pasienter inneliggende i Kalnes og eventuelt Moss
  • Annet arbeid i sykehuset, etter erfaring og kvalifikasjoner 
Kvalifikasjoner
  • Norsk autorisasjon/lisens som helsepersonell og assistent med erfaring innenfor pleie- og omsorg i Norge
  • Generell IKT-kunnskaper
  • Innehar gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig 
  • Det er krav om arbeids - og oppholdstillatelse i Norge 
Personlige egenskaper
  • Du ønsker å bistå i kampen mot covid-19
  • Du evner å jobbe fleksibelt, strukturert og i et høyt arbeidstempo
  • Du er selvstendig, men samtidig en god lagspiller
  • Personlig egnethet vektlegges 
Vi tilbyr