• Bedrift
  Alver kommune
 • Søknadsfrist
  10.08.2022
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  , Frekhaug
  ALVER
  search.country.NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4671278
 • Se her for andre jobber fra Alver kommune
Ledig stilling

Alver kommune

Avdelingsleiar Ambulerande tenester

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Om stillinga

Vi har ledig stilling som avdelingsleiar for Ambulerande tenester i Alver kommune. Ambulerande tenester gjev tenester i form av råd, rettleiing, helsehjelp og praktisk hjelp i heimane til personar med nedsett funksjonsevne. Avdelinga har også ansvar for støttekontakttenesta i Alver kommune. 

Som leiar har du heilskapleg ansvar for fag, personal og økonomi, samt ansvar for drift og utvikling av avdelinga. Avdelingsleiar deltar i leiargruppa for Habiliteringstenester saman med 9 andre avdelingsleiarar og tenesteleiar. Som avdelingsleiar er du med på å utforme, kvalitetssikre og vidareutvikle desse tenestene i Alver kommune, samtidig som du vil bidra i vårt samfunnsoppdrag; å yta gode tenester til innbyggjarane. Som avdelingsleiar i Alver kommune er du unnateke arbeidstidsbestemmingane. Arbeidsplassen er på Frekhaug.

Avdelingsleiar i Habiliteringstenesta  

Habiliteringstenester i Alver kommune gjev tenester til personar med nedsett funksjonsevne. Tenestene vert gitt som tenester i den einskilde sin heim, ved arbeids- og aktivitetssenter, og ulike former for avlasting for familiar med born/unge med omfattande behov for omsorg. Inn under Habiliteringstenester finn ein også støttekontaktteneste og koordinatorar for Individuell Plan. 

 Arbeidsoppgåver 

 • Dagleg leiing, drift og kvalitetssikring av tenestene 

 • Sikre tenester av høg fagleg og etisk kvalitet i tråd med lover og reglar, basert på kunnskapsbasert praksis 

 • Arbeide med kontinuerleg forbetring og utvikling 

 • Oppfølging, ivaretaking og rettleiing av tenesteytarane 

 • Samarbeide med andre leiarar om utvikling av tenesteområdet 

 • Leggje til rette for godt samarbeid med andre tenesteområde og sektorar, spesialisthelsetenesta, pårørande og andre samarbeidspartar 

Kompetansekrav  

 • Autorisert vernepleiar 

 • Erfaring frå arbeid med personar med nedsett funksjonsevne 

 • Erfaring med IT som arbeidsverktøy 

 • God skriftleg og munnleg framstillingsevne  

Ønskt kompetanse 

 • Leiarutdanning og/eller erfaring innan kommunal helse- og omsorgsteneste  

 • Kjennskap til turnusarbeid og turnusprogram 

 • Personlege eigenskap vert vektlagt 

Personlege eigenskapar 

Du er strukturert, har stor arbeidskapasitet, samt evne til å trivast i ein travel og uforutsigbar arbeidssituasjon. Du har god og tydleg formidlingsevne både skriftleg og munnleg. Du evner og har forutsetningar for å skape gode relasjonar og godt internt/eksternt klima for samarbeid. 

Personlege eigenskapar vert vektlagt. 

Vi tilbyr 

 • Ein spanande jobb i ein relativt ny organisasjon 

 • Deltaking i arbeidet med å utforme og utvikle gode tenester til personar med utviklingshemming for framtida 

 • Eit arbeidsmiljø som legg vekt på trivsel og engasjement 

 • Tenesteytarar med erfaring og høg kompetanse 

 • Ei leiargruppe som samarbeider, støtter og utfordrar kvarandre 

 • Løn etter avtale 

 • Oppstart etter avtale 

 • Pensjonsordning i KLP

Bli kjent med Alver kommune

 

 • Bedrift
  Alver kommune
 • Søknadsfrist
  10.08.2022
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  , Frekhaug
  ALVER
  search.country.NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4671278
 • Se her for andre jobber fra Alver kommune