• Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Bedriftstype
  Kommune
 • Organisasjonsnummer
  920290922
 • Antall ansatte
  4473
 • Opprettet år
  2018
 • Adresser
  Kvernhusmyrane 41
  5914  ISDALSTØ

Alver kommune oppføring hos:

Alver kommune


Bli med i vår Kandidatbank

Synes du vår bedrift ser spennende ut? Meld din interesse, vi vil gjerne ha deg i vår Kandidatbank. Stå først i køen og bli kontaktet når vi trenger folk.

 

Open søknad - Sjukeheimstenesta 2023

Alver kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Kort om stillinga   Dersom du ynskjer å vera ringjevikar ved sjukeheimstenesta i Alver kommune har me lyst å høyra frå deg! Som ringevikar kan me tilby vakter/arbeid ved fråvær grunna sjukdom, ferie eller andre mellombels høve som fører til behov for mellombels arbeidskraft. Me er spesielt interssert i søkjarar med helsefagleg bakgrunn eller studentar …

Open søknad - psykisk helse og rus

Alver kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Kort om stillinga   Dersom du ynskjer å vera ringjevikar ved habiliteringstenester i Alver kommune har me lyst å høyra frå deg! Som ringevikar kan me tilby vakter/arbeid ved fråvær grunna sjukdom, ferie eller andre mellombels høve som fører til behov for mellombels arbeidskraft. Me er spesielt interssert i søkjarar med helsefagleg bakgrunn eller studen…

Open søknad - heimetenesta

Alver kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Kort om stillinga   Dersom du ynskjer å vera ringjevikar ved heimetenesta i Alver kommune har me lyst å høyra frå deg! Som ringevikar kan me tilby vakter/arbeid ved fråvær grunna sjukdom, ferie eller andre mellombels høve som fører til behov for mellombels arbeidskraft. Me er spesielt interssert i søkjarar med helsefagleg bakgrunn eller studentar innan…

Open søknad - habiliteringstenester

Alver kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Kort om stillinga   Dersom du ynskjer å vera ringjevikar ved habiliteringstenester i Alver kommune har me lyst å høyra frå deg! Som ringevikar kan me tilby vakter/arbeid ved fråvær grunna sjukdom, ferie eller andre mellombels høve som fører til behov for mellombels arbeidskraft. Me er spesielt interssert i søkjarar med helsefagleg bakgrunn eller studen…

Open søknad barne- og ungdomsarbeidar/assistent - skule

Alver kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Her kan du søkja om å være ringevikar ved skular i Alver kommune sektor. Du bør i tillegg følgje med på nettet og søkje konkrete stillingar som er lyst ut dersom du er interessert i spesielle stillingar med fast arbeidstid og tenestestad. Me søkjer Me søkjer arbeidstakarar med barne- og ungdomsarbeidar eller tilsvarande. Ufaglærte kan og søkje.  Er du…

Open søknad oppvekst - ringevikar lærarar

Alver kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Her kan du søkja om å være ringevikar som lærar ved skular  i Alver kommune sektor. Du bør i tillegg følgje med på nettet og søkje konkrete stillingar som er lyst ut dersom du er interessert i spesielle stillingar med fast arbeidstid og tenestestad. Me søkjer Me søkjer arbeidstakarar med lærarutdanning. Ufaglærte kan og søkje.  Er du under utdanning e…

Open søknad / tilkallingsvikar - reinhald 2023

Alver kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Her kan du registrere at du ønskjer å vere tilkallingsvikar på reinhaldsavdelinga i Alver kommune.   Reinhaldsavdelinga Vi har omlag åtti tilsette i reinhaldsavdelinga. Avdelinga vår  er organisert i tre soner med kvar sin driftsansvarleg med det daglege og faglege ansvaret for reinhald og vaskeritenesta i kommuen. Vi har ansvar for tre vaskeri ved in…