• Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Bedriftstype
  Kommune
 • Organisasjonsnummer
  920290922
 • Antall ansatte
  4473
 • Opprettet år
  2018
 • Adresser
  Kvernhusmyrane 41
  5914  ISDALSTØ

Alver kommune oppføring hos:

Alver kommune


Bli med i vår Kandidatbank

Synes du vår bedrift ser spennende ut? Meld din interesse, vi vil gjerne ha deg i vår Kandidatbank. Stå først i køen og bli kontaktet når vi trenger folk.

 

Assistent - 13-20 % fast stilling på helg

Alver kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Kort om stillinga Vi har no ledig fleire faste helgestillingar som assistent på Knarvik sjukeheim avdeling 2 i 13-20 % stilling.  Vi søkjer etter deg som liker å jobbe med mennesker og vil bidra til at sjuke og eldre får ein så god kvardag som mogleg. Vi undersøker moglegheit for langvakter og arbeid kvar 4 helg. Alternativet er arbeid kvar 2, eller k…

Helsefagarbeidar - 50-100 % fast

Alver kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Kort om stillinga Vi bemannar opp og har ledig 4 x 50 - 100 % faste stillingar som helsefagarbeidar frå 05.12.22. Avdelinga har årsturnus og ein jober ca 16 helger (i snitt kvar 3. helg) i løpet av året.  Om Knarvik Sør Vest heimeteneste Som medarbeidar hjå oss er du ein verdifull tilsett. Vi vonar du vil setja preg på, og vere med å utvikla tenes…

Barne- og ungdomsarbeidar / assistent - 74 % og 100% vikariat.

Alver kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Om skulen Radøy ungdomsskule ligg sentralt plassert i Manger sentrum. Skulen har kring 190 elevar og 30 tilsette. Skulen er ein MOT skule. Om stillinga Ved Radøy ungdomssskule er det frå 31.10.22 ledig vikariat 74 % og 100% stillingar som pedagogisk medarbeidar/fagarbeidar. Arbeidsoppgåver  Den tilsette vil ha som hovudoppgåve å følgje opp…

Helsefagarbeidar/sjukepleiar - 60 % fast natt

Alver kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Kort om stillinga Vi har ledig 60 % fast stilling på natt for deg som er helsefagarbeidar eller sjukepleiar. Stillinga inneber jobb i snitt kvar 3. helg.  Du skal jobbe tett opp mot ein brukar som har heildøgnsteneste frå heimetenesta. Saman med det faste teamet arbeidar du for å gje brukaren ein best mogleg kvardag med dei føresetnader hen har.  O…

Koordinator/bornekoordinator

Alver kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Kort om stillinga Vi har no ledig 2 faste stillingar som koordinator/bornekoordinator. Arbeidstid er dagtid med 37,5t per veke.  Om tenesteområdet Habiliteringstenester Habiliteringstjenester i Alver kommune gjev tjenester til personer med nedsett funksjonsevne. Tenestene vert gitt som tenester i den einskilde sin heim, ved arbeids- og aktivitetss…

Helsefagarbeidar i 63% og 54% stilling

Alver kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Kort om stillinga Bustølen burettslag har ledig to faste stillingar i 63 og 54% stilling. Stillingane har arbeid i turnus med kveldsvakter og arbeid kvar fjerde helg, med vakter på inntil 11,5 timer.  Om habiliteringstenestar i Alver kommune Bustølen burettslag Habiliteringstenestar er eit tenesteområde i Alver kommune, som yter tenester til menne…

Sjukepleiar - 100 % fast stilling

Alver kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Kort om stillinga Vi har ledig 100 % fast stilling som sjukepleiar. Stillinga er 35,5 t/v i todelt turnus, med arbeid kvar 3. helg.  Du kan vel å binde deg i 2 år mot eit tillegg i kr 50.000,- ved tiltrede.  Om Manger heimeteneste Heimetenesta i Alver er delt inn i 7 geografiske områder der Manger heimeteneste er lokalisert sentralt på Manger. Avd…

Sjukepleiar med meiransvar for OMS pluss - 100 % fast

Alver kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Kort om stillinga Vi har ledig ei 100 % fast stilling som sjukepleiar frå snarast. Stillinga er 35,5 t/v i todelt turnus med arbeid kvar 3. helg. Du vil få eit meiransvar for oppfylging av bebuarane våre i omsorgsbustad pluss.  Du kan vel å binde deg i 2 år for kr 50.000,- utbetalt ved tiltrede. Om Manger heimeteneste Heimetenesta i Alver er de…

Sjukepleiar/vernepleiar - 2x100 % fast

Alver kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Kort om stillinga Vi har ledig 2 faste 100 % stillingar som sjukepleiar eller vernepleiar ved psykisk helse og rus, tenester. Stillingane er ledige frå 01.10.2022.  Om Psykisk helse og rus, tenester Alver kommune, psykisk helse og rus teneste- avdeling heimebuande gjev tenester i heile kommunen. Avdelinga har driftskontor på Manger, Knarvik og Fre…

Sjukepleiar - 100 % fast stilling

Alver kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Kort om stillinga Ved Lindås Bu og Servicesenter har vi ledig stilling som sjukepleiar, og søkjer etter ein dyktig og triveleg sjukepleiar som ønskjer å arbeide 100 % i fast stilling. Hos oss vil du arbeidere i todelt turnus, og kvar 3. helg.  Om Lindås bu- og servicesenter Her på Lindås Bu og Servicesenter har vi 25 plasser til pasienter som skal være …

Helsefagarbeidar - 100 % vikariat

Alver kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Kort om stillinga Vi har ledig eit svangerskapsvikariat ved avdeling 2 på Knarvik Sjukeheim. Stillingen har turnusarbeid med dag og kveldsskift, og med arbeider kva 3.helg. Vikariatet er ledig frå snarast, og fram til 01.09.2023.  Knarvik sjukeheim, avdeling 2 Knarvik Sjukeheim har plass til 70 pasientar. På avdeling 2 har vi 29 pasientar. Avdeli…

Assistent - helgestilling

Alver kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Kort om stillinga   Ønskjer du å jobbe i ein sjukheimsavdeling? Vi søkjer etter deg som liker å jobbe med mennesker og vil bidra til at sjuke og eldre får ein så god kvardag som mogleg. Vi har no ledig faste helgestillingar som assistent på Meland sjukeheim på avdeling Nordgardstunet og på Lerketunet i 14-20 % stilling med arbeid kvar 3. helg. Still…

Vernepleiar i 100% fast tilsetjing

Alver kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Kort om stillinga Me har no ledig ei 100% stilling, for tida i døgnturnus, med arbeid kvar 4. helg. Me søkjer vernepleiarar med erfaring frå arbeid med barn og unge.  Om Habiliteringstenester Alver kommune  Habiliteringstjenester i Alver kommune gir tjenester til personer med nedsett funksjonsevne. Tenestene vert gitt som tenester i den einskilde …

Open søknad / tilkallingsvikar - reinhald 2022

Alver kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Her kan du registrere at du ønskjer å vere tilkallingsvikar på reinhaldsavdelinga i Alver kommune.   Reinhaldsavdelinga Vi har omlag åtti tilsette i reinhaldsavdelinga. Avdelinga vår  er organisert i tre soner med kvar sin driftsansvarleg med det daglege og faglege ansvaret for reinhald og vaskeritenesta i kommuen. Vi har ansvar for tre vaskeri ved in…

Open søknad - Ressursbank heimetenesta

Alver kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Kort om stillinga Det er oppretta ein Ressursbank for tenesteområdet heimetenesta. I Ressursbanken er det behov for sjukepleiarar, helsefagarbeidarar, assistentar, sjukepleiar-/vernepleiarstudentar, medisinstudentar og vernepleiarar. I Ressursbanken har vi faste stillingar med fastsatt turnus, der du har arbeidsstad ut frå kvar det er behov. Arbeidsstad …

Open søknad oppvekst - ringevikar Barnehage assistent / barne og ungdomsarbeidar

Alver kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Her kan du søkja om å være ringevikar som barne- og ungdomsarbeidar / assistent ved barnehagar i Alver kommune. Du bør i tillegg følgje med på nettet og søkje konkrete stillingar som er lyst ut dersom du er interessert i spesielle stillingar med fast arbeidstid og tenestestad. Me søkjer Me søkjer arbeidstakarar med fagbrev barne og ungdomsarbeidarfaget. …

Open søknad oppvekst - ringevikar barnehagelærar

Alver kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Her kan du søkja om å være ringevikar som barnehagelærar ved barnehagar i Alver kommune. Du bør i tillegg følgje med på nettet og søkje konkrete stillingar som er lyst ut dersom du er interessert i spesielle stillingar med fast arbeidstid og tenestestad. Me søkjer Me søkjer arbeidstakarar med barnehagelærarutdanning.  Er du under utdanning eller har anna…

Open søknad barne- og ungdomsarbeidar/assistent - skule

Alver kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Her kan du søkja om å være ringevikar ved skular i Alver kommune sektor. Du bør i tillegg følgje med på nettet og søkje konkrete stillingar som er lyst ut dersom du er interessert i spesielle stillingar med fast arbeidstid og tenestestad. Me søkjer Me søkjer arbeidstakarar med barne- og ungdomsarbeidar eller tilsvarande. Ufaglærte kan og søkje.  Er du…

Open søknad oppvekst - ringevikar lærarar

Alver kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Her kan du søkja om å være ringevikar som lærar ved skular  i Alver kommune sektor. Du bør i tillegg følgje med på nettet og søkje konkrete stillingar som er lyst ut dersom du er interessert i spesielle stillingar med fast arbeidstid og tenestestad. Me søkjer Me søkjer arbeidstakarar med lærarutdanning. Ufaglærte kan og søkje.  Er du under utdanning e…

Open søknad - sjukeheim

Alver kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Kort om stillinga Her kan du søkja om å vere ringevikar ved sjukeheima i Alver kommune sektor for helse og omsorg. Du må i tillegg følgje med på nettet og søkje konkrete stillingar som er lyst ut dersom du er interessert i spesielle stillingar med fast arbeidstid og tenestestad. Aktuelle avdelingar Velferdssenteret - avdelingsleiar Anne Berge Bra…

Open søknad - heimetenesta

Alver kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Kort om stillinga Her kan du søkja om å være ringevikar ved avdelingar i heimetenesta i Alver kommune sektor for helse og omsorg. Du må i tillegg følgje med på nettet og søkje konkrete stillingar som er lyst ut dersom du er interessert i spesielle stillingar med fast arbeidstid og tenestestad. Aktuelle avdelingar Manger - avdelingsleiar Johnny Br…

Open søknad - habiliteringstenester

Alver kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Kort om stillinga Her kan du søkja om å være ringevikar ved avdelingar tenesteområdet habiliteringstenester i Alver kommune. Som ringevikar kan vi tilby vakter/arbeid ved fråvær grunna sjukdom, ferie eller andre mellombels høve som fører til behov for mellombels arbeidskraft. Tilkallingsvikarar har ikkje rett på å bli tilbudd arbeid eller plikt til å ta …

Open søknad - psykisk helse og rus

Alver kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Kort om stillinga Her kan du søkja om å være ringevikar ved avdelingar tenesteområdet Psykisk helse og rus i Alver kommune. Psykisk helse og rus heildøgnbemanna butilbod består av Skrenten omsorgsbustad pluss, Røsvikdalen omsorgsbustad pluss, Krossleitet omsorgsbustad pluss og Radøy interkommunale busenter. Du må i tillegg følgje med på nettet og søkj…

Sjukepleiar- 100% fast stilling

Alver kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Kort om stillinga Vi har ledig eit 100 % vikariat som sjukepleiar i turnus med arbeid kvar 3. helg på Nordgardstunet. Vikariatet er ledig frå dd og til 31.08.2022. Om Meland sjukeheim og avdeling Nordgardstunet Meland sjukeheim har tre avdelingar, med fokus på dei som lever med demens, dei som treng langtidsopphald og dei som har rehabiliterings b…