4. mai 2020

Karriere.no er medlem av SMB-Norge

Photo by Jarand K. Løkeland onUnsplash

Karriere.no har blitt medlem av SMB Norge som gjør en god jobb for små og mellomstore bedrifter (som også vi er). Mindre bedrifter har ofte andre behov og rammebetingelser enn de store. Det er annerledes å lede og drive en bedrift på 10 ansatte enn en med 1000, og problemstillinger og utfordringer kan ikke alltid sammenlignes.

SMB Norge taler vår sak. De jobber for at de små og mellomstore også blir hørt der beslutninger blir tatt om våre rammebetingelser. I tillegg gir et medlemskap tilgang til en rekke fordeler som kan være nyttige; gunstige forsikringer, advokat-tjenester, dokument-maler osv.

Det å stå samlet har kanskje aldri vært viktigere. Så ta en kikk på hva de holder på med og vurder om din bedrift også skal melde seg inn. SMB-Norges hjemmesider

Små og mellomstore bedrifter holder lokalsamfunnet i gang
Små og mellomstore bedrifter er ryggraden i norsk nærings- og arbeidsliv. Det er bedriftene på hvert nes, dal, øy og rydning som utfører alt det som skal til for å skape og holde et samfunn oppe. Et samfunn der vi ønsker å bo, leve og tilhøre. Det er håndverk, landbruk, fiske, produksjon, transport og salg av varer med mer.

Det bor folk i hele landet på steder som er skapt av næringsutvikling. Vi ryddet skogen for å skape landbruk og vi bosatte oss langs kysten for fisken. Vi flyttet til tettsteder under fossene for å skape industri. Vi bor fortsatt på de samme stedene men har utviklet nye næringer og arbeidsplasser. Slik har vi skapt Norge, og fortsatt skaper Norge, med by og bygd.

I Norge er det registrert over 200.000 bedrifter med en eller flere ansatte. Ca. 192.000 av de har mindre enn 50 ansatte og ca. 92.000 av de har mellom 5 og 49 ansatte (kilde SSB). Det vil si at de aller fleste bedrifter i dette landet er små og mellomstore virksomheter.

Alt henger sammen med alt
Næringslivet rundt om i Norge er også arbeidsplassene til alle som bor og virker her. Det er samhandlingen mellom næring, arbeid, velferdsstat og bosted som skaper Norge. Tar man ut en av faktorene blir produktet mindre.

Det er bedriftene og arbeidsplassene som finansierer velferdssamfunnet, men også vårt velfungerende samfunn som skaper markedet for bedriftene og bedriftene. Uten fast ansatte med gode lønninger er det ingen som har råd til å kjøpe de varer og tjenester som de samme bedriftene tilbyr.

Når folk mister jobben og bedriftene sliter med inntjening så rammer det oss alle. Hele maskineriet skrumper og vi får en nedadgående spiral. Vi er alle tjent med at dette ikke skjer.

Vi må samlet komme oss ut av krisa
I over en måned har Norge vært tildels nedstengt for å kjempe mot et virus. Det har store konsekvenser for nærings- og arbeidsliv. Mange bedrifter har helt eller delvis mistet omsetning og flere hundretusen arbeidstakere er permittert. Både bedrifter og ansatte har tatt og vil fremover ta sin del av regningen for nestegningen. Tiltakene fra staten som skal bøte på problemene vil ikke dekke alle tapene.

Skal vi begrense skadevirkningene av det som har skjedd må vi sikre at alle deler av næringslivet får hjelp. Det hjelper ikke bare å sikre de store bedriftene, selv om de kanskje er mest synlige og hver for seg gir størst konsekvenser ved permitteringer og eventuelt konkurs. Vi må sikre at alle de små og mellomstore også klarer seg. Kroppen er avhenging av at alle delene, også ryggraden, er tilstede og frisk.

De små og mellomstore bedriftene, som ikke klarer å påvirke myndighetene hver for oss, trenger noen som kjemper vår sak. For vår sak, på lik linje med alle andre, er nærings- og arbeids-livets felles sak.

Hvorfor er Karriere.no medlem av SMB Norge?
Vi trenger noen som taler for oss inn mot myndigheter og kjemper for vilkårene til alle de små og mellomstore bedriftene i Norge. Summen av de små og mellomstore er større en bare den enkelte bedrift. Samlet er vi ryggraden i ditt lokalsamfunn.

Meld din bedrift inn i SMB Norge
Karriere.no har et samarbeid med SMB Norge, og kan derfor tilby din bedrift et prøve-medlemskap i 12 måneder for 2.500 kroner.
Bruk rabattkoden: smbkarriere

Det ligger også en oversikt over medlemsfordeler på siden du kan melde deg inn:

Medlemsfordeler og skjema for påmelding