18. mai 2020

Effektiv rekruttering med rekrutteringsverktøy

Vi har laget en guide med noen nyttige råd for å bli mer effektiv når du skal ansette nye medarbeidere.

Last ned guiden

Hvordan kan du bruke mindre tid på rekruttering og spare penger på annonsekostnader, samtidig som du treffer bedre kandidater, får bedre oversikt over og gjør enda bedre vurderinger i ansettelsesprosessen?

Rekrutteringsprosessen er et pågående prosjekt som omhandler bedriftens anseelse, markedsføring, oppsamling av gode kandidater og ansettelse.​M​ange bedrifter har et bevisst forhold til hele rekrutteringsprosessen og jobber langsiktig for å få inn gode medarbeidere. Bedriftene som gjør dette sparer både penger og tid, og samtidig oppnår bedre resultater.

Jevnt arbeid med det som ofte kalles​employer branding​øker bevisstheten og den positive oppfattelsen av bedriften utad. Med en god ​employer branding-​strategi er det større sjanse for å tiltrekke seg de rette personene når du har en ledig jobb.

Et rekrutteringsverktøy vil hjelpe deg med å holde orden på alle oppgavene som skal gjøres gjennom hele rekrutteringsprosessen. Ved bruk av et slikt system vil du unngå mye ekstra arbeid ettersom alt blir registrert ett sted og alle ressurser du trenger er tilgjengelige; håndtering av CV-er og søknader, annonsekjøp og kommunikasjon med jobbsøker.

Hvordan kan små og mellomstore bedrifter også oppnå samme resultater som store kjente bedrifter? Hvordan skal de nå ut til de beste kandidatene?

Små og mellomstore bedrifter har sjelden en egen HR-avdeling og ikke de samme ressursene i sitt rekrutteringsarbeid som større bedrifter. Men prosessen er allikevel den samme. Det blir enda mer nødvendig med en effektiv og enkel prosess som sørger for at alle poster er dekket.

Rekrutteringen består av 4 oppgaver som bør være løst for å oppnå gode effekter. I denne guiden vil du få en gjennomgang av trinnene, og tips til hvordan de kan gjennomføres uten å bruke mye ekstra ressurser. Målet er at alle små og mellomstore bedrifter skal ha mulighet til profesjonell, enkel og effektiv rekruttering.

Last ned guiden