12. juni 2019

5 egenskaper som arbeidsgivere etterspør


Bedrifter ønsker å ansatte folk som får jobben gjort - både effektivt og presist. Mange ønsker også muligheten til å utvikle sine ansatte til å bedre løse bedriftens nåværende og fremtidige problemstillinger. De ansatte med de rette egenskapene vil være høyt verdsatt. Her er 5 egenskaper bedrifter setter høyt:

Nummer 1: Tilpasningsevne
Arbeidsgivere setter pris på kandidater med evne til å tilpasse seg ny kompetanse og nye måter å jobbe på. Markedet endrer seg, kunder får nye behov samtidig som det kommer ny teknologi og metoder nærmest hvert eneste år. Det er gunstig for en bedrift å ansette kandidatater som er fleksible, og som kan være åpen for nye roller, nytt ansvarsområde, ny teknologi eller en ny jobbfunksjon. Arbeidslivet er hele tiden i endring og arbeidsstokken må kunne være med for ikke å måtte skiftes ut.

Nummer 2: Analytisk tenkning
Det må mennesker med analytisk evne til for å trekke ut verdien av data vi tilegner oss. Det er ikke bare å samle inn data om kunder, produksjon, leverandører, prospects eller andre aspekter av bedriften. Datamaskiner kan samle inn data og presentere de for oss, men noen må ta beslutningene. Gode beslutninger basert på analyse av data øker effektiviteten og avkasningen i bedriften.

Nummer 3: Forberedt og initiativrik
Bedrifter ønsker seg kandidater som forstår driften, kommer med forslag til forbedringer og initiativ til endringer, spesielt før det har oppstått et problem. Flere organisasjoner jobber med å bli såkalt "agile" og smidige. Dvs. fange opp behov for endringer, evne å ta raske og gode beslutninger og klare å gjennomføre beslutningen (spesielt før andre konkurrenter).

For å klare dette må bedriften ha tillit til alle ansatte, også de på "gulvet" (som faktisk skal gjennomføre endringen). Det må være en kultur for å bidra med ideer og ønske om å drive gjennom endringer, men også godta beslutninger og tilbakemeldinger når de ikke alltid er positive. Bedrifter ser etter kandidater som kan bidra til smidighet ved interesse for forbedringer og gjennomføringsevne.

Nummer 4: Empati og innlevelse
De fleste mennesker er opptatt av seg selv og sine omgivelser, også hvordan du påvirker og blir påvirket av kolleger. Et godt arbeidsmiljø med høy grad av tillit skapes av empati for andres situasjon. Dette gjelder også for forståelse av kunders og leverandørers situasjon.

Evnen til å sette seg inn i andres situasjon skaper grobunn for forståelse av hva som må "fikses", og hvilke beslutninger som må tas for å komme fram til en god løsning.

Kunder og brukere av bedriftens tjenester/varer har tilgang til nærmest ubegrenset med informasjon og har høye forventninger til kvalitet og service. Det er derfor helt nødvendig å "designe" tjenester/varer med utgangspunkt i kunden og deres krav og følelser. I den prosessen er empati og innlevelse helt essensielt.

Nummer 5: Motstandskraft
Kravene på arbeidsplassen kan være høye. Tempo og utfordringer kan noen ganger ta pusten fra flere. Arbeidshverdagen krever ansatte som er fleksible, takler endringer og har motstandskraft. Teknologiske, faglige og mennesklige utfordringer må takles. Noen ganger så gjør man feil eller tar feil beslutninger. Man må klare å "stå i det" og se fremover mot løsningen og ikke gi opp. I søken etter en vei ut må man også tørre å eksprimentere med løsninger som ikke alltid bærer frem. Du kan ta feil, rett og slett.

Motstandskraft og gjennomføringsevne er viktige egenskaper. Noen ganger står du alene og må få det gjort og komme videre. Alt er ikke alltid tilrettelagt og tilpasset akkurat deg.

Har du disse egenskapene? Hvordan demonstrere det?
"Seeing is believing". Vis til tidligere erfaringer og roller - hvilke endringer har du vært med på i ditt yrkesliv, hva har de bestått av og hvordan taklet du og dine kolleger dette? Har du gjennomført kurs eller andre måter gjort en innsats for å lære noe nytt? Demonstrer i intervjuet hvordan du kan kan være verdifull for teamet og avdelingen.

Beskriv ikke bare resultatet når du skal fortelle om dine forrige jobbprestasjoner. Det er ikke så interessant å si " vi økte salget med 20%", hvis du ikke kan redegjøre for å hva som ble gjort for å oppnå dette. Hvilken analyse lå til grunn? Og hva som var situasjonen før man valgte å gjøre noe med det?

Resultatet gir ingen mening uten situasjonen forut, handlingene som ble gjort og hvorfor man valgte å gjøre akkurat dette.

Empati handler om å være et menneske ovenfor seg selv og de rundt deg. Også i intervjusituasjonen. Vær deg selv og lytt til hva som blir sagt, men like viktig legg merke til kroppspråket til dine (kanskje) nye kolleger. Husk at du også skal jobbe der og trives med deg selv.

Vis frem dine egenskaper i profilen din når du skal melde interesse for Kandidatbanken eller en søknad på karriere.no.

Skrevet av:
Endre Bang Berge, Daglig leder Karriere.no AS.

Gå til Karriere.no

Inspirasjon og kilde: www.seek.com.au