5. juni 2020

Trenger du nye ansatte? Nå kan være et godt tidspunkt.


Mange er nå uten jobb eller permittert

Det er nå et rekordhøyt antall folk som enten er arbeidsledige eller permittert. Før nedstegningen av Norge pga. Corona var det ingen som så for seg at dette skulle være situasjonen. Norges bedrifter og næringsliv gikk bra. Så fort kan det gå når en ekstrem hendelse slår til og myndighetene må gjøre ekstraordinære tiltak.

Det ser nå ut til Norge har fått kontroll på situasjonen og næringsliv er på vei opp igjen. Det er imidlertid store forskjeller på hvor fort bedriftene kommer tilbake til normal drift. Det varierer mellom bransjer og landsdeler. For noen bransjer og bedrifter er det snakk om hvorvidt det er mulig å komme tilbake til normal drift i det hele tatt.

Myndighetene har gjort noe for å bøte på konsekvensene, men det er umulig å kompensere for hele tapet via overføring og støtteordninger. Både arbeidsgivere og arbeidstakere vil bære mye av kosten for nedstengingen.

Har din bedrift behov for folk? 
Det er nå mange flinke folk som enten er arbeidsledige eller er permitterte og venter på å komme tilbake på jobb. Hvis din bedrift er i en situasjon der dere trenger flere folk har det aldri vært et bedre tidspunkt å rekruttere. Usikre tider er også tider for muligheter.

Er det umoralsk å fiske i opprørt vann? Er det å rekruttere nå det samme som å “stjele” ansatte fra andre bedrifter? Vårt svar er; Nei. Det beste din bedrift kan bidra med nå er å gi folk en god og trygg arbeidsplass og få hjulene i gang.

Få ut budskapet til alle gode kandidater
Husk at det er ikke sikkert at de som nå er permitterte ser på seg selv som arbeidssøkere. Det kan være smart å være synlige med jobbannonser på steder der folk nå bruker tiden sin. Sosiale medier og aviser/populære nettsteder.

Så hvis du har behov for folk, ta kontakt med oss. Vi er alltid interessert i høre om ditt behov og vi kan hjelpe til med å få frem budskapet.