4. sep. 2018

Mer enn 60% av alle jobber krever ikke høyere utdanning


I overkant av 20% av befolkningen har en bachelorgrad og omtrent 10% har en mastergrad eller høyere. Resten (70%) har fagutdanning, videregående skole eller grunnskole. 

De fleste jobber krever ikke høyere utdanning.
I følge SSB er over 60% av de sysselsatte i Norge (2017) uten høyere utdanning (gjelder ikke folk med høyere utdanning som har jobb som kan utføres uten et lang teoretisk skolegang). Det er behov for folk med alle typer utdanning og erfaring i de fleste bransjer. Ingen lokalsamfunn vil gå rundt uten folk som jobber i varehandel, bygg og anlegg, transport, hotell og restaurant, for å nevne noen. 

Må alle ha høyskole eller universitetsutdanning for å få jobb i fremtiden?
Det snakkes om kunnskapssamfunnet som om det bare er plass til de med høyere utdanning. Det er stort fokus på å få flest mulig inn på høyere utdanning. Det skal sies at det har vært en dreining de siste årene for å få flere inn på yrkesfag, men politikken som føres med frislipp av bemanning og innleie øker ikke lysten på slike yrkesvalg. Det kan virke som om samfunnet kun består av akademikere. Sannheten er at de kun er ca. 30% av arbeidsmarkedet.

Det snakkes mye om automatisering av yrker og arbeidsplasser. Flere yrker vil ikke eksistere i fremtiden, og utviklingen tyder på at ingen yrkesgrupper vil bli uberørt. Det vil ikke avhenge av utdanningsnivå. Fremtiden vet vi lite om, samtidit som mange mener mye om den. Det eneste vi vet er at den kommer og vil være anderledes enn det vi tror. 

Liten historie: I filmen Tilbake til Fremtiden fra 1985 hadde fremtiden (2015) flyvende biler og telefonkiosker. Telefonkiosker - så feil kan man ta. 

Et skjult arbeidsmarked?

60-70% av alle ledige jobber i Norge blir ikke lyst ut. Mange av disse jobbene krever videregående eller yrkesfag. Et synlig arbeidsmarked for denne utdanningsgruppen er viktig. Hvordan skal man ha troen på fremtiden, og mulighet for en jobb etter endt utdanning, om ikke det finnes ledige jobber? Hvis det også er slik at mange må gå via bemanningsbyrå eller innleie er det kanskje ikke rart at man får inntrykk av at fast jobb går via høyere utdanning?

I Karriere er vi i kontakt med små og mellomstore bedrifter fra hele landet hver dag. Disse bedriftene har ofte behov for folk med videregående og fagutdannelse. I skrivende stund er det kun 5% av våre 2700 ledige jobbutlysninger som krever høyere utdanning. 

Trygghet og tro på fremtiden

Følelsen av trygghet og troen på fremtiden avhenger av sikkerheten for at man kan leve av sin jobb og yrke. Flere rapporter tyder på at usikkerhet for fremtiden er størst blant de uten høyere utdanning. Den utviklingen må snus! Det er et stort behov for sikre jobber for alle, uavhengig av utdanningsnivå. 

Vårt bidrag skal være å få små og mellomstore bedrifter til å delta i det synlige arbeidsmarkedet. 

- Vi slår et slag for faste jobber!
- Vi slår et slag for jobber til de uten høyere utdanning!