5. sep. 2018

Blir de over 50 år utestengt fra arbeidsmarkedet?

Undersøkelser viser at personer over 50 år har store problemer med å komme inn på intervju for ledige jobber (NRK 4. sept. 2018). Arbeidsgivere ønsker yngre medarbeidere. Hvor ligger feilen? Er det slik at personer over 50 år er utdatert i dagens arbeidsmarked?

Selv er jeg 47 år og jobber med personer som er mellom min egen alder og ned til 23 år. Min opplevelse er at det er kombinasjonen av erfaring, ambisjoner, pågangsmot og nye ideer som gir de gode løsningene. Og det er sjelden slik at du kan si at de med flest år på baken har mest erfaring og minst nye ideer, eller visa versa. Hvordan problemstillinger blir angrepet og løst avhenger ikke av alder.

Jeg har ansatt personer på 50 år med mer pågangsmot enn yngre medarbeider. Samtidig har jeg ansatt konservative og modne 30 åringer. Det hele avhenger mye mer av personlighet, og hvordan du leder de og gir de ansvar.

"Digital native" er ikke noe jeg legger mye vekt på. Det er ikke verktøyene som løser jobben, resultatet kommer ved forståelse av problem, løsning og hvordan verktøyet brukes. 
Dette gjelder alle bransjer fra maskinførere, snekkere, markedsførere eller programmere. 

Ikke gå glipp av gode kandidater ved å se på alder. Ta en prat med de fleste du kommer i kontakt med, du kan gå glipp av store muligheter.

PS! Alt som her er skrevet om alder gjelder også for andre egenskaper ved kandidater: Navn, bakgrunn, nasjonalitet, kjønn etc.