16. aug.. 2018

Karriere.no samarbeider med Næringsforeningen i Tromsøregionen


Bidra til å løfte frem arbeidslivet i Tromsøregionen
Næringsforeningen i Tromsøregionen (NFTR) har styrket samarbeidet med Karriere.no. Vi skal sammen bidra til å løfte frem arbeidslivet i Tromsøregionen. Alle bedrifter får uten kostnad tilgang å vise sine jobbmuligheter på karriere.no og i næringsforeningen sine kanaler. 

Vi håper alle bedrifter i regionen benytter seg av denne muligheten. Engasjer deg og bidra til ytterligere å løfte frem hvilke muligheter som finnes.

Arbeidsmarkedet er mer enn de ledige jobbene her og nå. Det er også summen av bedrifter, hvilke kompetanse de besitter og har behov for fortsatt å være konkurransedyktige og vokse. Det er derfor viktig å være synlige og trekke til seg gode kandidater. Det er det vi kaller Fremtidige jobbmuligheter. Legg ut alle muligheter som kan dukke opp de neste 1-3 årene for å komme i kontakt med gode kandidater.  

Jobb og næring er bærebjelken i et levende lokalsamfunn. Din bedrift kan bidra til å gjøre Tromsøregionen mer interessant og synlig, for de som bor her og ønsker å flytte hit. Vår ambisjon er å vise frem alle bedrifter og jobbmuligheter i regionen. Slik bidra til ytterligere vekst.

Hva er et arbeidsmarked uten muligheter? Hvem vet at din bedrift også trenger folk i fremtiden?

Bli med! Ønsker din bedrift en konto på Karriere.no?
Alle bedrifter i Tromsøregionen kan få en gratis konto på karriere.no . Legg ut alle deres jobbmuligheter (ledige jobber og fremtidige muligheter), og motta alle søknader på ett sted.

Klikk her for å registrere din bedrift!

Litt om NFTR:
Næringsforeningen i Tromsøregionen er Nord-Norges største næringsforening og handelskammer. Vi er en interesseforening som siden 1844 har arbeidet for å skape gode rammebetingelser for mer enn 800 medlemsbedrifter fra alle næringer og bransjer, og sikre at regionen har de kvaliteter som gjør at folk ønsker å bo og arbeide her.

Lenke til NFTR sine nettsider

Litt om Karriere.no:
Karriere.no har helt siden starten, for over 5 år siden, jobbet for det lokale arbeidsmarkedet. Utfordringen for mange byer og bydger er at arbeidsmarkedet ikke viser alle mulighetene som finnes. Mange spennende jobber blir ikke utlyst eller vist frem. For å trekke til seg, eller beholde kompetansen må det lokale næringslivet vise frem enn noen få annonserte ledige jobber. Hele markedet må være synlig.

Vi tilbyr alle bedrifter en gratis profil på Karriere.no der de med en bedriftsprofil legge ut ubegrenset med ledige jobber og fremtidige jobbmuligheter. I samarbeid med næringsforeninger, kommuner, aviser og våre bedrifter viser vi frem vårt innhold på over 100 nettsteder. Bedrifter kan håndtere hele rekrutteringsprosessen ved å bruke vår søknadshåndtering og kandidatbase. Hvis dette ikke er nok kan bedriftene via våre nettsider kjøpe ekstra annonsering på sosiale medier, bannerannonsering, google, finn.no og lokalpressen.

Klikk her for å registrere din bedrift!