15. jun. 2018

Levende bygder trenger spennende arbeidsmarked


Mange byer og bygder mangler arbeidskraft. Folk flytter til storbyene og nøler med å vende hjem til steder med tilsynelatende lite jobbmuligheter. Kommuner og lokalsamfunn bruker mye ressurser på å få mennesker til å flytte på seg, men ikke alt er like virkningsfullt. Folk ønsker å skape vekst og å bidra til lokalsamfunnet, men trenger å få muligheten. Nøkkelen er å vise fram hva som faktisk finnes av kompetanse og hva som trengs.

Tilgangen til gode og spennende jobber for alle er viktig for å opprettholde bosetting i hele landet. Arbeidsmarkedet utenfor de store byene er ikke synlige eller tilgjengelig nok. Det er spesielt vanskelig å orientere seg i arbeidsmarkedet for folk som ikke er kjent i bygda eller lokalsamfunnet de ønsker å flytte til.

Det er viktig at tilflyttere (eller de som man ønsker ikke skal flytte fra stedet) ser at arbeidsmarkedet er større enn den éne jobben. Det må være mulig å se for seg muligheten til å skifte arbeid og bygge en karriere der man bor.

Det er kun få ledige jobber (om noen) som er synlige. Annonseringskostnader, dårlige løsninger og manglende ressurser gjør at 60-70% av alle ledige jobber ikke blir annonsert noen sted. Engasjementet som finnes i kommunen synes dermed ikke for andre enn de ansatte i de gitte bedriftene. Hvorfor vil du flytte til et sted det ikke synes å finnes noen mulighet?

Dette må endres!

Karriere.no - Alle muligheter
For at arbeidsmarkedet skal fungere er vi nødt til å vise frem de ledige jobbene, så vel som kompetansen som finnes i lokalsamfunnet. Hvordan skal en kandidat handle etter ny jobb om butikken er tom for varer? Vår visjon er å fylle hyllene med spennende muligheter for alle - over hele landet.

Karriere.no er en plattform og møteplass der bedrifter kan vise fram sin virksomhet og hvilke jobbmuligheter de har nå og i framtiden. Vår kanal skal inneholde en fullstendig oversikt over arbeidsmarkedet i lokalsamfunnet/bygda/byen for personer og bedrifter som ønsker å orientere seg og komme i kontakt med hverandre.

Offentlige institusjoner og næringslivet i alle kommuner har behov for et synlig og interessant arbeidsmarked. Dette er en dugnads-bevegelse som alle er invitert med på. Hvis ingen blir med, blir det ikke noe til noen. Men, hvis alle bidrar med sitt blir totalen større for alle.

Samarbeid med Karriere.no
Vi ønsker å samarbeide med samfunnsaktører som kommuner, næringslivsforeninger, NHO, LO og lokalaviser. Alle som har interesse og som formål/ansvar i å ivareta lokalmiljø og næringsliv er naturlige samarbeidspartnere.

Karriere.no - Partnerprogram
Karriere.no tilbyr våre partnere en ferdig digital løsning som viser frem arbeidsmarkedet i en region eller et lokalmarked. Enkle informasjonsbannere med bedriftsprofiler eller jobbmuligheter vil synliggjøre behovet og kompetansen i regionen.

Bannerne kan publiseres på partnernes egne kanaler og nettsteder, som gir partnerne en unik stemme i sitt lokalmiljø.