28. okt. 2020

Den nye hverdagen - hva vil skje på lang sikt pga. Corona?


Norsk næringsliv har, siden mars i år, på en eller annen måte vært preget av tiltak for å begrense utbruddet av Corona. Tiltakene får ulik innvirkning på bedrifter og bransjer. Noen har opplevd tidvise oppturer, mens andre har vært delvis stengt eller går for halv maskin. Det er vanskelig for staten å kompensere for alle tap bedrifter har måtte ta. Så situasjonen vi er inne vil gi negative innvirkninger på norsk næringsliv. 2020 og deler av 2021 vil bli et spesielt for bedrifter i Norge. Forhåpentligvis vil de fleste klare seg fremover.

Hvor lenge vil dette vare?
Slik det ser ut nå finnes det ingen annen vei ut enn vaksinering av befolkningen. Det vil ikke være på plass før i slutten av 2021, tidligst. Inntil vaksinen er på plass må vi leve med smittevernstiltak i en eller annen form. Mer eller mindre inngripende på folk og virksomheter.

Hvorfor vil vaksinering ta tid? For det første er en vaksine i skrivende stund ikke ferdig utviklet. For det andre må den, når den er utviklet, produseres og distribueres. For det tredje skal mange nok ta vaksinen slik at immuniteten i befolkningen er oppe på et akseptabelt nivå.

Så med all sannsynlighet må vi leve med dette ett år til.

Hva kan vi gjøre i mellomtiden?
Det vi som bedrifter kan gjøre er å tilpasse oss den nye hverdagen. Her er det flere opplagte svar:
- Bidra til mindre smitte via hjemmekontor eller andre måter å begrense kontakt mellom mennesker. Bruke smittevernsutstyr som maske, håndsprit o.l.
- Utvikle tjenester som kan hjelpe å holde hjulene i gang, og de som kanskje er isolert e.l.
- Prøve så godt vi kan å selge våre varer og tjenester slik at våre ansatte fortsatt kan beholde jobben.

Hva med et tiltak for fremtiden?
Et tiltak som er mindre opplagt og må gjøres i et mer langsiktig perspektiv er:
- Bedrifter må få flere fast ansatte som bor i nærheten av arbeidsplassen.
Dette høres kanskje ut som noe langt på sidelinjen. Men, det er flere grunner til at dette er bra for både de som jobber og bedriften. Deriblant også for å være bedre rustet til en fremtidig Corona-lignende tilstand. Ja, Corona vil gå over, men det er stor sannsynlighet for at vi vil oppleve noe lignende. 

Vi ser at forflytning av folk gir større mulighet for spredning av smitte. Både pga. selve forflytningen (kontakt med flere folk fra andre steder) og hvordan man forflyttes (tett kontakt pga. transport på fly, tog, buss etc). Flere fast ansatte som bor i nærheten av arbeidsplassen gir rett og slett mindre smittefare. Mindre smittefare vil også føre til mindre behov for andre store inngripende tiltak. 

Så svaret på hvordan vi skal være forberedt neste gang kan være at strukturen i arbeidslivet er mer bærekraftig og motstandsdyktig til Corona-lignende tilstander.  Det er også slik at ikke alle som kan sitte på hjemmekontor. Det er heller ikke sunt for oss i lengden. Vi trenger å være i kontakt med kolleger og andre rundt oss, ikke bare via en skjerm. 

Helsemyndigheter og andre samfunnsinstitusjoner vil jobbe for å begrense innvirkningen hvis dette skjer en gang til. Det vil bli lagret smittevernsutstyr, det snakkes om å lage flere legemidler i Norge, osv.

På samme måte må norske bedrifter gå igjennom sine rutiner, forretningsideer, reiser, kontor-rutiner, hjemmekontor-muligheter, osv. for å være bedre rustet for en usikker fremtid. I den sammenheng vil det være naturlig å se på rekruttering og ansettelses-strategier opp mot reise og forflytning.
- Hvor langt må de ansatte reise for å komme til jobb og hvordan?
- Hvor mye må de reise for å få gjort jobben?
- Er det bedre med fast ansatte enn innleie (som må flytte mellom flere arbeidsplasser)?
- Vil det også være en besparelse (økonomisk og miljømessig) mer mindre reise?
- M.m.

Den nye hverdagen handler ikke bare om hvordan takle det som skjer nå. De handler også om å være bedre rustet til neste gang noe lignende skjer igjen.

P.S. 
Jeg har ikke skrevet om alle de andre fordelene av flere faste ansatte som bor i nærheten av sin arbeidsplass. Det er kanskje opplagt, eller tema for et annet innlegg. 

Photo by Bill Oxford on Unsplash