16. mai 2019

Odalsportalen - markedsføring av en region

Odalsportalen sier selv: Odalsportalen er et nettsted for alle som bor i Odalen, for alle odølinger innenlands og utenlands og for de som vurderer å bli fastboende her. Vi ønsker å vise frem Nord-Odal og Sør-Odal på en spennende og attraktiv måte – to kommuner fylt av muligheter, trivsel og nærhet.

odalsportalen.no kan du finne informasjon om det som foregår i Odalen, samt informasjon om bolig, arbeidsmarked, hvordan det er å bo der og mye mer. Spennende og hyggelig lesestoff som ikke nødvendigvis kommer frem i andre medier. Formålet er få frem det positive i regionen og gi odølinger i hele verden innsikt og tilhørighet.

Jobber i Odalen
karriere.no bidrar med en skreddersydd jobbportal for bedrifter i Odalen. Alle bedrifter kan få en egen bedriftsprofil der de kan vise frem alle ledige jobber. Hva er bedre for en region enn å vise frem et levende jobbmarked? Vi er en stolt bidragsyter til at Odalen får vist frem spennende jobbmulighter til hele verden.

Gå til Odalsportalen her


karriere medialab

Endre Bang Berge

Daglig leder Karriere.no AS