4. mars 2019

Derfor må du sende svar til alle som sender jobbsøknad!


Alle som sender en jobbsøknad fortjener oppfølging og et svar. Uansett om det er en drømmekandidat eller en som ikke når opp. Det er som regel kun én som skal ansettes, og resten av søknadsbunken bør sitte igjen med et positivt inntrykk av din bedrift. Selv om de ikke fikk jobben.

Det er flere grunner til å behandle søkere bra, og gi de en god opplevelse av din bedrift. Alle kandidater har et nettverk - de kjenner folk som kjenner folk. Et dårlig rykte sprer seg, og gir skjeldent positivt bidrag i noen retning.

  • De kan være gode kandidater ved neste anledning
  • De kan være (eller bli fremtidige) kunder av din bedrift
  • De kan bli ansatte hos dine konkurrenter

Hvordan du behandler arbeidssøkere vil gi et positivt inntrykk av din bedrift, og gode ringvirkninger uansett om de fikk jobben eller ikke. De fleste kandidater har forståelse for at det er flere om beinet og at de ikke alltid når opp til førsteplassen og ansettelse.

1. Motta søknader med stor takk, uansett!
Send en hyggelig "tusen takk for din søknad" og bekreft at de nå ligger til vurdering blant de andre søkerne. Kandidaten vet nå at søknaden har kommet frem til rette vedkommende og vil bli lest og behandlet.

2. Hold de orientert om hvor lang tid det tar å få svar
Når du har oversikt over søknadsbunken, send beskjed om når de kan forvente svar. Alle søkere er spent på hvordan det går med søknaden og om de kommer inn til intervju, etc. Enkel forventningsstyring er å gi beskjed om tidsrammen.

OBS! Her har du også mulighet til å kjøpe deg litt tid om du ikke har tid til å behandle alle søkere med en gang.

3. Hold fristen!
Det er viktig å holde det du lover. Hvis du mot formodning ikke klarer å holde fristen si i fra i god tid før.

4. Ved avslag; vær hyggelig og tydelig i tilbakemeldingen
Ingen liker å bli avvist, men en tydelig og begrunnet tilbakemelding gjør det enklere å motta budskapet.

  • Gi et klart svar om at de ikke fikk jobben, hvorfor og hvilke vurderinger som ligger til grunne.
  • Bruk muligheten til å be de om sende et HINT slik at CV-en ligger tilgjengelig i bedriftens CV-base for fremtiden.
  • Avslutt med å takke for at de søkte og ønsk dem lykke til videre.

5. Ved avslag etter intervju, bruk litt mer tid på tilbakemelding
De kandidatene som har vært inne til intervju forventer og fortjener en mer fyldig tilbakemelding. Det kan være nyttig for begge parter at du investerer de 5 minuttene det tar å ta en telefon:
Vær oppriktig og tydelig på hvorfor de får avslag. Er det noe med kravene til jobben? Er det mangel på erfaring/utdanning eller egenskaper som ikke er forenelig med jobbeskrivelsen? Gi gjerne tips for videre jobbsøk eller forbedringer til kandidaten.

6. Ikke gi folk falske forhåpninger
Hvis du ikke har jobb til kandidaten, ikke la de henge igjen med håp om å komme med i "neste runde". Prosessen er avsluttet, og begge partner må gå videre. Kandidater skal ikke forvente å gå uten jobb, eller være i dagens jobb, i påvente at de kommer en ny mulighet.

Ønsker du å komme i gang med profesjonell rekruttering?

Ta kontakt