Detaljer

 • Bedrift
  Fjaler kommune
 • Søknadsfrist
  06.12.2020
 • Sted:
  DALE I SUNNFJORD
 • Stillingstype:
  Skift/turnus
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  DALE I SUNNFJORD
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3291207
 • Se her for andre jobber fra Fjaler kommune

Vil du kombinere miljøarbeid og fokus på fysisk aktivitet?

Vi er interessert i å gje gode tenester til dei som treng det mest. Deler du denne interessa og vil bli ein del av vårt team? Våre tenester vert no tilpassa ny organisering for å møte framtidas behov, og vi har spanande oppgåver til både nyutdanna og dei med lang erfaring. 

No søkjer vi etter ein tilsett i 100% fast stilling som trivast med miljøarbeid, og som kan sjå fysisk aktivitet og trening i eit livsløpsperspektiv for brukarane våre.

Den vi søkjer etter må kunne vere ein pådrivar for fysiske aktivitetstiltak innad i tenesta, og sjå dette i samanheng med ernæring for våre brukarar. Ordinære oppgåver i miljøtenesta vil vere ein del av stillinga, og som tilsett hos oss vil du ta del i 2-delt turnus med arbeid kvar 3. helg.

Noko for deg? Ta gjerne kontakt for meir informasjon om stillinga og arbeidsplassen vår.

Arbeidsoppgåver

 • Bistå helsefremjande, rehabiliterande, førebyggande og miljøterapeutisk for personar med utviklingshemming
 • Utarbeide tiltak i samsvar med enkeltvedtak og jobbe målretta med desse
 • Tilrettelegge individuell bistand i daglege gjeremål med fokus på sjølvstende
 • Delta i det daglege arbeidet slik at tenestene sine arbeidsoppgåver vert utført på ein smidig og god måte
 • Medverke aktivt til eit godt arbeidsmiljø i eiga avdeling og til eit godt samarbeid med dei andre einingane
 • Vere ein ressurs i høve kartlegge funksjonsfall og kunne bistå med å ta i bruk rette hjelpemidlar
 • Kartlegge og tilby alders- og funksjonstilpassa aktivitetar for alle aldersgrupper
 • Tverrfagleg samarbeid

Kvalifikasjonar

 • Høgskuleutdanning innan helse- og sosialfag eller pedagogiske utdanningsretningar. 
 • Førarkort klasse B
 • Den som vert tilsett må legge fram politiattest og godkjent MRSA- og tuberkulinattest før tiltreding

Personlege eigenskapar

 • Løysingsorientert
 • Sjølvstendig, ansvarsbevisst, engasjert
 • God på kommunikasjon
 • Evne til å arbeide løysingsorientert i eit travelt miljø
 • Engasjement for eldreomsorg
 • Gode samarbeidsevner
 • Godt humør
 • Fleksibel

Vi tilbyr

 • Introduksjonsprogram for nytilsette
 • Fadderordning
 • Løn etter utdanning og erfaring
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Godt arbeidsmiljø med trivelege kollegaer

Vi gjer merksam på at søkjarliste med namn, kjønn, alder og noverande stilling i utgangspunktet er offentleg. Dersom det ikkje er særlege grunnar for å unnta offentleggjering, vil søkjaren verte kontakta og få høve til å trekke søknaden sin før søkjarliste vert gjort offentleg.