Detaljer

 • Bedrift
  Mattilsynet
 • Søknadsfrist
  26.04.2020
 • Sted:
  BERGEN
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  BERGEN
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  2803620
 • Se her for andre jobber fra Mattilsynet

Vil du jobbe med fiskehelse/fiskevelferd?

Mattilsynet er ein kunnskapsorganisasjon som legg stor vekt på kompetanseutvikling og å dele kunnskap på tvers av fagområde. Sentralt i organisasjonen står teamarbeid og medarbeidarskap. Som medarbeidar får du fagleg utvikling og kan påverke eigen arbeidssituasjon. Mattilsynet er ein viktig samfunnsaktør og må heile tida vere i endring for å takle nye utfordringar. Region Sør og Vest har 7 avdelingar.  Avdeling Bergen og omland er ein av desse med kontorstader i Bergen, Voss og Norheimsund.

Som inspektør innan akvakultur får du eit unikt innblikk i havbruksnæringa. Du bruker fagkunnskapen din til å vurdere og forbetre helse og velferd for oppdrettsfisk, og er med på å utvikle havbruksnæringa i ei meir bærekraftig retning. Arbeidskvardagen din er fleksibel, du er ute i felt og på kontoret. Rundt deg har du eit tverrfagleg og støttande team.  Arbeidet med fiskehelse er organisert i regionalt team og vert leia av fagrådgivar fiskehelse. Teamet arbeider på tvers av avdelingane når det er påkrevd.
Avdeling Bergen og omland har ledig 2 faste stillingar for veterinær eller fiskehelsebiolog. Ein med kontorstad i Bergen, og ein med kontorstad i Norheimsund.

Arbeidsoppgåver
 • Arbeidsoppgåvene vil dekke heile fagfeltet innan akvakultur. Du vil reise ut til oppdrettsanlegg for å gjere inspeksjonar/revisjonar og prøveuttak. Du får oppgåver med å handtere sjukdomsutbrot, gjere utgreiingar og sakshandsaming.
 •  Du jobbar også med førebygging, opplysning og rettleiing overfor bedrifter.
Kvalifikasjonar
 • Du er veterinær med norsk autorisasjon eller fiskehelsebiolog.
 • Du har gjerne relevant arbeidserfaring, for eksempel frå havbruksnæringa eller offentleg forvaltning. Nyutdanna er også velkommen til å søkje.
 • Du snakkar og skrive flytande norsk
 • Du er fortruleg med å nytte IKT-verktøy og nye digitale løysingar.  
 • Du har førerkort i klasse B, kontoret disponerer leasingbil.
Personlege eigenskapar
 • Du trives med å arbeide i team, men kan også arbeide sjølvstendig.  
 • Du har evne til å lytte, rådføre deg med andre og kommunisere proaktivt.
 • Du kommuniserer klart og tydeleg, og bruker fagkunnskapen din på ein relevant og konkret måte.
 • Du arbeide effektivt og taklar varierte dagar og eit høgt tempo.  
 • Du er lojal og har god forståing for tilsynsrolla.
Vi tilbyr
 • Eit meningsfylt arbeid for deg som er opptatt av fiskehelse.
 • Eit tverrfagleg og støttande arbeidsmiljø, kor det er låg terskel og høgt under taket.
 • Ein fleksibel arbeidsdag der du kan påverke kor mykje du er ute i felt og inne på kontoret.  
 • Stillinga er løna i st. kode 1498, førsteinspektør pt 490.000 - 590.000 pr år. For særskilt godt kvalifiserte søkjarar med lang relevant praksis, kan kode 1499, seniorinspektør og høgare avlønning verte vurdert.
 • Som tilsett i staten nyt du godt av gunstige pensjons- og lånevilkår i Statens Pensjonskasse, og du har rettar i samsvar med statleg regelverk og tariffavtalar.
 • Mattilsynet er oppteken av mangfald og vi oppmodar difor alle kvalifiserte kandidatar til å søkje jobb i Mattilsynet uansett alder, kjønn, redusert funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Slik søkjer du 

 • Søknaden vert berre mottekne elektronisk via Mattilsynet sitt rekrutteringssystem Webcruiter. Du må registrere deg som brukar før du kan legge inn søknaden. 
 • Vi ber om at du registrerer fullstendig CV, og laster inn vitnemål og attestar som vedlegg.
 • Du kan gjerne oppgi om du søkjer begge, eller berre den eine av stillingane
 
Stillingsannonse på karriere.no
 • 70.000+ unike brukere/mnd
 • Over 75.000 CVer registrert
 • Motta alle søknader ett sted
 • Integrasjon Nav, Finn og lokalaviser
 • Annonsering i sosiale medier