• Bransje
  Direktorater og tilsynsorgan
 • Bedriftstype
  Organisasjonsledd
 • Organisasjonsnummer
  985399077
 • Antall ansatte
  1325
 • Opprettet år
  2003
 • Nettside
  Mattilsynet
 • Adresser
  Besøksadresse
  Ullevålsveien 76
  0454  OSLO

Mattilsynet oppføring hos:

Mattilsynet

Mattilsynet skal sikre folk trygg mat. Vi har også ansvar for å sikre friske planter, fisk og dyr. Vi tilbyr spennende arbeidsoppgaver i en organisasjon med høy kompetanse, og med et godt arbeidsmiljø. Vi er organisert i et sentralt direktorat, med fem underliggende regioner. Disse utfører tilsynet vårt gjennom tilstedeværelse rundt om i landet.

Mattilsynet rapporterer til Landbruks- og matdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet.


Bli med i vår Kandidatbank!

Synes du vår bedrift ser spennende ut? Meld din interesse, vi vil gjerne ha deg i vår Kandidatbank. Stå først i køen og bli kontaktet når vi trenger folk.

 

Medarbeider til Seksjon brukersenter

Mattilsynet

Direktorater og tilsynsorgan

Mattilsynet er i en dreining mot mer brukerorientering, og vi skal tilby enkle og effektive digitale tjenester, tilrettelegge for dialog med næringsaktører og endre oss til å bli en datadrevet virksomhet.  Vår visjon er «et samfunn der maten er trygg og dyra har det godt». Seksjon brukersenter ligger i Avdeling utvikling, hvor våre IKT-ressurser er samlet. …

Avdelingssjef - Akvakultur

Mattilsynet

Direktorater og tilsynsorgan

Er du vårt kinderegg? Du har faglig forståelse, gode lederegenskaper og evnen til å bygge god dialog og godt samspill med næringen! Oppdrettsnæringen i Norge er en framoverlent og spennende næring med store ambisjoner om vekst. Mattilsynet skal bidra til at næringen driver vekst på bærekraftig vis, hvor fiskens velferd og helse står i sentrum. Dette er et…

Senior front- og backendutviklere til viktig samfunnsoppdrag 

Mattilsynet

Direktorater og tilsynsorgan

Om Mattilsynet God dyrehelse og god dyrevelferd er viktig for produksjonen av trygg mat og for omdømmet til norsk matproduksjon. Vil du bidra til at Mattilsynet, gjennom en datadrevet tilnærming, kan lykkes med dette? Mattilsynet er i startfasen av en omfattende digital transformasjon. Du vil bli en del av en nyopprettet utviklingsavdeling som skal vokse …

Vil du bruke moderne teknologi for å bidra til enklere vareflyt for norsk sjømat?

Mattilsynet

Direktorater og tilsynsorgan

Sjømat er Norges tredje største eksportprodukt etter olje og gass.  Sjømaten eksporteres til over 150 land,  og Mattilsynet spiller en viktig rolle i å sikre norske varers tilgang til markeder utenfor EØS-området. Den mest synlige delen av dette arbeidet er utstedelse av helsesertifikater.  Som en del av produktteam Eksport vil du være med å effektivisere s…

Plattform-utvikler

Mattilsynet

Direktorater og tilsynsorgan

Om Mattilsynet God dyrehelse og god dyrevelferd er viktig for produksjonen av trygg mat og for omdømmet til norsk matproduksjon. Vil du bidra til at Mattilsynet gjennom en datadrevet tilnærming, kan lykkes med dette? Mattilsynet er i startfasen av en omfattende digital transformasjon som krever nye veier til mål. Vi skal bli mer brukerorientert ved å bygge…