Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Haugesund kommune

Vikariat saksbehandler/veileder ved NAV Haugesund og Utsira

Offentlig forvaltning

NAV er Norges arbeids- og velferdsforvaltning med 19 000 medarbeidere og er et partnerskap mellom stat og kommune. Vi leverer tjenester og stønader til 2,8 millioner mennesker. Gjennom vår innsats skal flere få mulighet til å være i arbeid, delta i samfunnet og være sikret inntekt. Vi ser etter deg med pågangsmot og engasjement, og som ønsker å gjøre en forskjell. 
NAV Haugesund og Utsira har ca. 90 ansatte, og betjener Haugesund kommunes ca. 37000 innbyggere, og Utsira kommunes ca. 200 innbyggere. NAV Haugesund og Utsira består av 5 ulike avdelinger.
Vi lyser nå ut fire vikariat i avdeling Økonomi og veiledning  med oppstart snarest:.

Et vikariat har varighet ut 2023,  to vikariat ut august 2023, og et har  foreløpig varighet ut april 2023.

Ved NAV Haugesund har vi valgt å skille saksbehandling fra arbeidsrettet oppfølging. Stillingene vi nå lyser ut er  saksbehandlerstillinger, der arbeidsoppgavene i all hovedsak vil være knyttet til saksbehandling etter Lov om sosiale tjenester i NAV, det  innebærer forvaltningsoppgavene knyttet til dette, samtaler med brukere og møter med aktuelle instanser. Du jobber sammen med oppfølger og eksterne samarbeidspartnere for å hjelpe brukerne videre.

Arbeidsoppgaver:

Hovedoppgavene vil være:

 • Samtaler med bruker og kartlegging av deres situasjon
 • Behandle søknader om  økonomisk sosialstønad
 • Vurdering og oppfølging av vilkår for utbetaling av stønad i henhold til lov om sosiale tjenester i NAV
 • Behandle klagesaker 
 • Gi råd og veiledning om økonomi og bolig med mer
 • Du må  jobbe tett sammen med ulike kollegaer for å sikre helhetlig oppfølging av brukere.
 • Samarbeidsmøter, intern og eksternt
 • Bidra til utvikling av NAV sine tjenester

Kvalifikasjoner:

 • 3 årig høyskole- eller universitetsutdanning innen sosialfaglige emner. Annen 3-årig høyskole-/universitetsutdanning kan vurderes, dersom du har relevant erfaring med saksbehandling.
 • Erfaring fra veiledning av mennesker i utfordrende livssituasjoner
 • Gode digitale ferdigheter
 • Norsk er arbeidsspråk i Haugesund kommune. Du snakker, leser og skriver så godt norsk at du både kan samarbeide med andre og utføre arbeidsoppgavene dine selvstendig

I tillegg ønsker vi at du har:

 • Erfaring fra saksbehandling og kjennskap til lov om sosiale tjenester 
 • Kjennskap til offentlig virksomhet og forvaltningsloven
 • Kjennskap til ulike tjenestetilbud i hjelpeapparatet

Personlige egenskaper:

 • Du har gode samarbeidsevner.
 • Du er opptatt av faglig utvikling.
 • Du er løsningsorientert.
 • Du er strukturert  og kan jobbe effektivt etter frister.
 • Du kan formidle informasjon på en tydelig og positiv måte, både skriftlig og muntlig.
 • Du har fokus på brukernes styrker og muligheter.
 • Du kan både gi og motta veiledning.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

 • Ansettelse i Haugesund kommune med gode pensjonsordninger 
 • Spennende og meningsfylte arbeidsoppgaver
 • Kjekke og engasjerte kollegaer med god kompetanse
 • Fleksibel arbeidstid
 • Lønn etter gjeldende regelverk