• Bransje
  Offentlig forvaltning
 • Bedriftstype
  Kommune
 • Organisasjonsnummer
  944073787
 • Antall ansatte
  4941
 • Nettside
  Haugesund kommune
 • Adresser
  Besøksadresse
  Rådhusgata 66
  5528  HAUGESUND
 • Sosiale medier

Haugesund kommune oppføring hos:

Haugesund kommune

Haugesund kommune bygger sin virksomhet på verdiene åpen, ærlig, raus og troverdig.

Byen Haugesund er et regionssenter for 100 000 haugalendinger og er en av Norges fremste handelsbyer og skipsfartsbyer. Bykommunen med litt over 38 000 innbyggere byr på festivaler og kulturarrangement gjennom hele året for alle aldersgrupper.

Byen ligger åpent til ved Nordsjøen, men mesteparten ligger skjermet av øya Karmøy (Karmøy kommune), samt øysamfunnet Røvær (Haugesund kommune) i vest.

Haugesund er en by for store arrangement. Siden 1973 har Haugesund vært vert for Filmfestivalen, vurdert som en av de to viktigste i Skandinavia. Filmfestivalen avholdes ultimo august. Den mest populære festivalen er utvilsomt Sildajazzen, som kan betegnes som en folkefest. Sildajazzen avholdes medio august, og foruten tusener av haugesundere, trekker festivalen til seg mange tilreisende, spesielt fra Rogaland og Hordaland. Mange tilreisende kommer i fritidsbåter, som legger til ved Indre kai, så de opptar halve Smedasundet, akkurat som sildebåtene gjorde det da sildefisket var en viktig næring for byen. Foruten disse festivalene, er byen vertskap for ulike musikkfestivaler og landsmøter.Bli med i vår Kandidatbank

Synes du vår bedrift ser spennende ut? Meld din interesse, vi vil gjerne ha deg i vår Kandidatbank. Stå først i køen og bli kontaktet når vi trenger folk.

 

Nattstilling helsefagarbeider 57,98 % fast stilling

Haugesund kommune

Offentlig forvaltning

Tilrettelagte tjenester gir tjenester etter vedtak hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven; avlastning, støttekontakt og bistand i bolig med heldøgns bemanning. Virksomheten gir også tjenester som dagtilbud og har ansvar for BPA ordninger. Det er 13 avdelinger i Tilrettelagte tjenester, 11 av disse er boliger i tilknytning til døgnbemannet personalbase. Vi…

Fagarbeider/rekruttering/hvilende natt 37,56 %

Haugesund kommune

Offentlig forvaltning

Tilrettelagte tjenester gir tjenester etter vedtak hjemlet i helse- og omsorg tjenesteloven, avlastning, støttekontakt og bistand i bolig med heldøgns bemanning. Virksomheten gir også tjenester som dagtilbud og har ansvar for kommunens BPA ordninger. Det er 13 avdelinger i virksomheten, 11 av disse er boliger i tilknytting til døgnbemannet personalbase. Vi…

2 x Sykepleier 100%

Haugesund kommune

Offentlig forvaltning

Bli en del av vårt engasjerte team i Hjemmetjenesten! Er du en sykepleier som søker en utfordrende og givende rolle? Hjemmetjenesten avdeling øst i Haugesund kommune ser etter deg! Hva vi tilbyr: En viktig og meningsfull stilling  hvor du yter helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende i alle aldre.Muligheten til å jobbe med sammensatte og komplekse sy…

Rekrutteringsstillinger

Haugesund kommune

Offentlig forvaltning

Vardafjell boliger er organisert under virksomhet hjemmetjenester og korttidsopphold i enhet for oppfølgingstjenester. Enheten består av avdelingene miljøarbeidertjenesten, oppfølgingstjeneter rus og psykisk helse samt vardafjell boliger. Vår enhet er i kontinuerlig utvikling og vi er nå på jakt etter flere medarbeidere som ønsker å arbeide sammen med oss. V…

Sykepleier

Haugesund kommune

Offentlig forvaltning

Vardafjell boliger er organisert under virksomhet hjemmetjenester og korttidsopphold i enhet for oppfølgingstjenester. Oppfølgingstjenester består av miljøarbeidertjeneste, oppfølgingstjeneste rus og psykisk helse - samt vardafjell boliger. Enheten er kontinuerlig under utvikling - og vi er nå på jakt etter sykepleier/vernepleier som ønsker å arbeide sammen …

Er du helsefagarbeider og liker å jobbe natt? Vi har behov for 4 våkne nattevakter i en nyopprettet bolig for mennesker med rusavhengighet og psykiske lidelser 

Haugesund kommune

Offentlig forvaltning

  Tilrettelagte tjenester, Enhet 3 skal åpne et nytt døgntilbud for personer med rusavhengighet og psykiske lidelser.  Tilrettelagte tjenester gir tjenester etter vedtak hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven, avlastning, støttekontakt og bistand i bolig med heldøgns bemanning. Virksomheten gir også tjenester som dagtilbud og har ansvar for kommunens BPA…

Er du helsefagarbeider og kunne tenke deg å jobbe i en nyopprettet bolig for mennesker med rusavhengighet og psykiske lidelser? 

Haugesund kommune

Offentlig forvaltning

  Tilrettelagte tjenester, Enhet 3 skal  åpne et nytt døgntilbud for personer med rusavhengighet og psykiske lidelser. Avdelingen vil ha 18 årsverk - med kun 100 % stillinger  (ikke natt). Det vil være turnus med 14 timers vakter hvor en jobber stort sett 4 vakter deretter 1 uke fri. T urnusen er lagt opp til arbeid i 3 team med 2 høgskole utdannede og to …

Barne-og ungdomsarbeider

Haugesund kommune

Offentlig forvaltning

Saltveit skole er en fulldelt barneskole i nordre bydel med ca. 100 elever og 17 ansatte. Vi er opptatt av å være en inkluderende skole og har et godt arbeidsmiljø med mange aktiviteter for elevene. Vi har ledig 75% stilling som barne-og ungdomsarbeider. Kvalifikasjoner: Erfaring fra arbeid med utagerende barn og barn med andre spesielle behovFagbrev som ba…

Sykepleier - Avdeling for mottak, øyeblikkelig hjelp og lindrende behandling

Haugesund kommune

Offentlig forvaltning

Sentrum behandlingssenter (SBS) holder til i 5. og 6. etasje ved Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus. Enheten har to avdelinger med totalt 60 korttidsplasser. Avdelingene leverer kommunale tjenester innen mottak, øyeblikkelig hjelp, lindrende behandling samt korttid og rehabilitering. SBS har to avdelingssykepleiere, fire fagansvarlige, høy sykepl…

Leger - Sentrum behandlingssenter 

Haugesund kommune

Offentlig forvaltning

Vi har to ledige stillinger som lege i hhv 100 % og 25 %, tilknyttet Sentrum behandlingssenter (SBS) fra 1.7.2024. SBS holder til i hjertet av Haugesund sentrum, i 5. og 6. etasje ved Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus. SBS er Haugesund kommunes korttidssykehjem som består av to avdelinger med totalt 60 korttidsplasser med flere ulike korttidspl…

Sosiallærer

Haugesund kommune

Offentlig forvaltning

Skåredalen skole er en kombinert barne- og ungdomsskole med i underkant av 600 elever fra 1. -10. trinn. Vi har over flere år hatt fokus på inkluderende undervisning gjennom vårt alle med- arbeid, der vi jobber for at alle våre elever skal oppleve mestring og tilhørighet i et varmt og inkluderende fellesskap. Det er ledig fast 100% stilling som sosiallærer f…

Fagarbeider

Haugesund kommune

Offentlig forvaltning

Da en av våre ansatte har valgt å gå av med pensjon har vi ledig stilling som fagarbeider i park avdelingen. Bli med i den hyggelige gjengen som gjør Haugesund kommune til en enda flottere kommune å bo i. Avdelingen har ansvar for den daglige drift av kommunale lekeplasser, uteområder kommunale bygg, parker og friområder. Arbeidssted vil være Jovegen 90, hv…

Branninspektør, 100 % fast

Haugesund kommune

Offentlig forvaltning

Brenner du for brannsikkerhet? Haugesund brannvesen er et heltidsbrannvesen med litt over 40 ansatte, og vi søker nå etter en branninspektør til forebyggende avdeling. Kvalifikasjoner: Brann- og redningsvesenforskriften § 40 Forebyggende personell stiller følgende minimumskrav til utdanning: a. universitets- eller høgskoleutdanning på bachelornivå, b. yrkes…

Vernepleier 100 %, fast

Haugesund kommune

Offentlig forvaltning

Tilrettelagte tjenester gir tjenester etter vedtak hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven; avlastning, støttekontakt og bistand i bolig med heldøgnsbemanning. Enheten kjøper også tjenester som dagtilbud og har ansvar for BPA ordninger. Det er ni avdelinger i Tilrettelagte tjenester, åtte av disse er boliger i tilknytning til døgnbemannet personalbase. Enh…

Sosiallærer

Haugesund kommune

Offentlig forvaltning

Ledig stilling som sosiallærer ved Solvang skole Har du lyst på en stilling hvor du virkelig kan gjøre en forskjell? Fra oppstart skoleåret 2024-25 vil det være ledig en 100 % fast stilling ved Solvang skole, fordelt som 70 % sosiallærer og 30 % lærer. Vi trenger deg som er god på å skape trygge relasjoner, som er tålmodig, raus og god på å forstå barn og u…

Sykepleier, nattpatruljen

Haugesund kommune

Offentlig forvaltning

Den ledige stillingen er sykepleier, med arbeid for tiden 100% natt med arbeid hver 3 helg. Dersom du er sykepleier og ønsker å være med å heve kvaliteten på tjenesten vi utfører til våre hjemmeboende, samt være med å videreutvikle tjenesten, og liker nattarbeid, er det kanskje deg vi søker etter. Hjemmetjenesten Haugesund kommune yter helse og omsorgstjen…

Sentrum behandlingssenter - Avdeling for rehabilitering og korttid har ledig 100 % stilling som  sykepleier/vernepleier 

Haugesund kommune

Offentlig forvaltning

På Sentrum behandlingssenter finner du en spennende arbeidsplass med faglige utfordrende arbeidsoppgaver og engasjerte medarbeidere som yter det lille ekstra. Vi har som visjon at vi skal skape et senter der pasienter og pårørende skal bli møtt med likeverd og ansvarlighet. Vekst, utvikling og trivsel skal prege samarbeidet mellom pasient og personal. Avdel…

Ingeniør/sivilingeniør/prosjektleder vann og avløp 

Haugesund kommune

Offentlig forvaltning

Ønsker du å være en del Haugesund kommunes mest spennende og utfordrende arbeidsplass? Teknisk enhet, seksjons plan og utbygging har ledig en nyopprettet stilling som prosjektleder for vann og avløp.  Teknisk enhet er Haugesunds viktigste næringsmiddel- og miljøvirksomhet. Vi har ansvar for byens vannforsyning og avløpshåndtering og sørger for rent vann til…

Driftsoperatør vannverket

Haugesund kommune

Offentlig forvaltning

Seksjon vann og avløp er Haugesunds viktigste næringsmiddel- og miljøvirksomhet. Vi har ansvar for byens vannforsyning og avløpshåndtering og sørger for rent vann til folk og sjø. Vi har nå ledig en spennende stilling som driftsoperatør på vannverket. Er du en person som ønsker å kombinere aktiv deltakelse i den daglige driften av vannbehandlingsanlegget sam…

Sykepleier 100%

Haugesund kommune

Offentlig forvaltning

Hjemmetjenesten avd. Helsehuset og Bjørgene omsorgsboliger søker sykepleier i 100% stilling. Stillingen har arbeid på dag/kveld, og har for tiden arbeid hver 3. helg. Det kan bli aktuelt med langvakter med frekvens tilsvarende hver 4. helg dersom ønskelig.  Helsehuset og Bjørgene omsorgsboliger har ca 48 brukere fordelt på omsorgsboligene på Helsehuset i …

Rekruttering/helgestilling, fast og vikariat

Haugesund kommune

Offentlig forvaltning

  Vi trenger deg som kollega ved Udland sykehjem. Udland sykehjem er plassert i nordre bydel. Vår visjon er at vi skal skape et sykehjem hvor pasienter og pårørende skal bli møtt med respekt, likeverd og ansvarlighet. Vekst, utvikling og trivsel skal prege samarbeidet mellom pasienter og personalet. Hos oss har vi fokus på fagutvikling, refleksjon og omsorg…

Støttekontakt - oppdragstaker

Haugesund kommune

Offentlig forvaltning

Har du overskudd og lyst til å gi en annen person litt av din tid, da kan støttekontakt være noe for deg. Å være støttekontakt passer både for ungdommer og pensjonister. Oppdragene varierer i omfang, men to til tre timer i uken er vanlig. Det er støttekontakt og bruker som selv bestemmer hva en skal finne på i disse timene. Oppdrag som støttekontakt regnes …

Sykepleier

Haugesund kommune

Offentlig forvaltning

Er du sykepleier og kunne tenke deg fast stilling med gode kollegaer og spennende arbeidsoppgaver? Har du lyst til å være med på å heve kvaliteten på tilbudet til våre hjemmeboende brukere, og videreutvikle vår tjeneste? Da er det deg vi søker som kollega i vår utrolig kjekke gjeng i hjemmetjenesten avd. vest. Hjemmetjenesten i Haugesund kommune yter helse-…

Sykepleier 100%

Haugesund kommune

Offentlig forvaltning

Er du sykepleier og kunne tenke deg fast stilling med gode kollegaer og spennende arbeidsoppgaver? Har du lyst til å være med på å heve kvaliteten på tilbudet til våre hjemmeboende brukere, og videreutvikle vår tjeneste? Da er det deg vi søker som kollega i vår utrolig kjekke gjeng i hjemmetjenesten avd. sør. Hjemmetjenesten i Haugesund kommune yter helse-…

Fagarbeider, hvilende natt

Haugesund kommune

Offentlig forvaltning

Tlrettelagte tjenester gir tjenester etter vedtak hjemlet i helse- og omsorg tjenesteloven, avlastning, støttekontakt og bistand i bolig med heldøgnsbemanning,. Virksomheten gir også tjenester som dagtilbud og har ansvar for kommunenes BPA ordninger.  Det er 13 avdelinger i virksomheten, 11 av disse er boliger i tilknytning til døgnbemannet personalbase. Vi…

Ringevikarer, Tilrettelagte tjenester

Haugesund kommune

Offentlig forvaltning

Tilrettelagte tjenester trenger vikarer! Tilrettelagte tjenester gir tjenester etter vedtak hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven; avlastning, støttekontakt og bistand i bolig med heldøgnsbemanning. Virksomheten gir også tjenester som dagtilbud og har ansvar for BPA ordninger. Det er 13 avdelinger i Tilrettelagte tjenester, 12 av disse er boliger i tilk…

Tilkallingsvikar innen skole og SFO

Haugesund kommune

Offentlig forvaltning

Haugesund kommunes vikarformidling ønsker flere engasjerte og dyktige tilkallingsvikarer til kortere eller lengre oppdrag på våre barne- og ungdomsskoler. Som vikar får du muligheten til å jobbe på våre skoler, i både korte og lengre vikariater. Vi søker både assistenter og fagarbeidere. Som assistent er det ingen krav til utdanning, men dersom du har f…

Tilkallingsvikar innen barnehage

Haugesund kommune

Offentlig forvaltning

Haugesund Vikarformidling ønsker flere engasjerte og dyktige tilkallingsvikarer til våre barnehager i Haugesund kommune. I tillegg til våre 5 kommunale barnehager tilbyr vi vikartjenester for Pedagogisk Støtteenhet som gjør en viktig jobb i de private barnehagene i Haugesund. Å jobbe med barn er et svært lærerik, variert, morsomt og samfunnsviktig arbeid. S…

Fagarbeider/ Rekrutteringsstilling 25,18 %

Haugesund kommune

Offentlig forvaltning

Tilrettelagte tjenester (tidligere Tiltaks- og boligenheten) gir tjenester etter vedtak hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven; avlastning, støttekontakt og bistand i bolig med heldøgnsbemanning. Enheten gir også tjenester som dagtilbud og har ansvar for BPA ordninger. Det er 13 avdelinger i Tilrettelagte tjenester, 12 av disse er boliger i tilknytning ti…

Haugesund kommune trenger ferievikarer sommeren 2024

Haugesund kommune

Offentlig forvaltning

Våre ansatte skal avvikle sommerferie, derfor trenger vi deg for å kunne gi gode tjenester gjennom sommeren. Fyller du 18 år før 1. juni 2024 kan du søke. Vi er spesielt interessert i deg med helsefaglig bakgrunn, men også deg som er under utdanning. For helsepersonell kreves norsk autorisasjon. Andre med interesse for fagområdet er også velkommen til å søk…