• Bransje
  Offentlig forvaltning
 • Bedriftstype
  Kommune
 • Organisasjonsnummer
  944073787
 • Antall ansatte
  4941
 • Nettside
  Haugesund kommune
 • Adresser
  Besøksadresse
  Rådhusgata 66
  5528  HAUGESUND
 • Sosiale medier

Haugesund kommune oppføring hos:

Haugesund kommune

Haugesund kommune bygger sin virksomhet på verdiene åpen, ærlig, raus og troverdig.

Byen Haugesund er et regionssenter for 100 000 haugalendinger og er en av Norges fremste handelsbyer og skipsfartsbyer. Bykommunen med litt over 38 000 innbyggere byr på festivaler og kulturarrangement gjennom hele året for alle aldersgrupper.

Byen ligger åpent til ved Nordsjøen, men mesteparten ligger skjermet av øya Karmøy (Karmøy kommune), samt øysamfunnet Røvær (Haugesund kommune) i vest.

Haugesund er en by for store arrangement. Siden 1973 har Haugesund vært vert for Filmfestivalen, vurdert som en av de to viktigste i Skandinavia. Filmfestivalen avholdes ultimo august. Den mest populære festivalen er utvilsomt Sildajazzen, som kan betegnes som en folkefest. Sildajazzen avholdes medio august, og foruten tusener av haugesundere, trekker festivalen til seg mange tilreisende, spesielt fra Rogaland og Hordaland. Mange tilreisende kommer i fritidsbåter, som legger til ved Indre kai, så de opptar halve Smedasundet, akkurat som sildebåtene gjorde det da sildefisket var en viktig næring for byen. Foruten disse festivalene, er byen vertskap for ulike musikkfestivaler og landsmøter.Bli med i vår Kandidatbank

Synes du vår bedrift ser spennende ut? Meld din interesse, vi vil gjerne ha deg i vår Kandidatbank. Stå først i køen og bli kontaktet når vi trenger folk.

 

Vernepleier med fagansvarfunksjon - Vikariat

Haugesund kommune

Offentlig forvaltning

Tilrettelagte tjenester gir tjenester etter vedtak hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven, avlastning, støttekontakt og bistand i bolig med heldøgns bemanning. Virksomheten gir også tjenester som dagtilbud og har ansvar for kommunens BPA-ordninger. Det er 13 avdelinger i virksomheten, 11 av disse er boliger i tilknytting til døgnbemannet personalbase. Virk…

Ringevikarer, Tilrettelagte tjenester

Haugesund kommune

Offentlig forvaltning

Tilrettelagte tjenester trenger vikarer! Tilrettelagte tjenester gir tjenester etter vedtak hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven; avlastning, støttekontakt og bistand i bolig med heldøgnsbemanning. Virksomheten gir også tjenester som dagtilbud og har ansvar for BPA ordninger. Det er 13 avdelinger i Tilrettelagte tjenester, 12 av disse er boliger i tilk…

Rekrutteringsstilling/hvilende natt

Haugesund kommune

Offentlig forvaltning

Tilrettelagte tjenester gir tjenester etter vedtak hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven; avlastning, støttekontakt og bistand i bolig med heldøgnsbemanning. Enheten kjøper også tjenester som dagtilbud og har ansvar for BPA ordninger. Det er ni avdelinger i Tilrettelagte tjenester, åtte av disse er boliger i tilknytning til døgnbemannet personalbase. Enh…

Miljøterapeut 68,55 % (nattevakt) fast

Haugesund kommune

Offentlig forvaltning

Tilrettelagte tjenester gir tjenester etter vedtak hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven; avlastning, støttekontakt og bistand i bolig med heldøgnsbemanning. Enheten kjøper også tjenester som dagtilbud og har ansvar for BPA ordninger. Det er ni avdelinger i Tilrettelagte tjenester, åtte av disse er boliger i tilknytning til døgnbemannet personalbase. Enh…

Rekrutteringsstilling/hvilende natt

Haugesund kommune

Offentlig forvaltning

Tilrettelagte tjenester gir tjenester etter vedtak hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven; avlastning, støttekontakt og bistand i bolig med heldøgnsbemanning. Enheten kjøper også tjenester som dagtilbud og har ansvar for BPA ordninger. Det er ni avdelinger i Tilrettelagte tjenester, åtte av disse er boliger i tilknytning til døgnbemannet personalbase. Enh…

Prosjektcontroller

Haugesund kommune

Offentlig forvaltning

Haugesund kommune har stor investeringsprosjekter som skal gjennomføres de nærmeste årene og vi har derfor behov for en medarbeider som har ansvar for å følge opp porteføljen av prosjekter. Prosjektcontroller er en nyopprettet stilling på økonomienheten og vil ha ansvar for økonomistyringen i prosjektene. Du vil bidra inn i rapporteringsprosessen og med utar…

Sykepleier 100% 

Haugesund kommune

Offentlig forvaltning

Hjemmetjenesten sone Øst søker ny sykepleiekollega. Er du sykepleier med raske bein, et klart hode og et varmt smil? Da vil vi ønske deg velkommen og håper at nettopp DU vil bli en del av vårt team. Hjemmetjenesten kan by på spennende og varierte arbeidsoppgaver og stort fokus på at brukerne skal kunne bo hjemme lengst mulig. Vi håper DU har lyst til å vær…

Prosjektleder

Haugesund kommune

Offentlig forvaltning

Haugesund kommune søker prosjektleder. Prosjektavdelingen i Haugesund kommune har flere spennende prosjekter fremover og søker nå ny prosjektleder for å styrke vår organisasjon. Ønsker du å bli en del av denne organisasjonen? Her vil du få muligheten til å lede store og små byggeprosjekter, alt fra kartlegging av behov til ferdigstillelse. Våre prosjekter …

Helsefagarbeider 65,72 %, natt x 6

Haugesund kommune

Offentlig forvaltning

  Tilrettelagte tjenester gir tjenester etter vedtak hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven; avlastning, støttekontakt og bistand i bolig med heldøgnsbemanning. Enheten gir også tjenester som dagtilbud og har ansvar for BPA ordninger. Det er 13 avdelinger i Tilrettelagte tjenester, 12 av disse er boliger i tilknytning til døgnbemannet personalbase. Enhete…

Helsefagarbeider 100 % fast

Haugesund kommune

Offentlig forvaltning

Tilrettelagte tjenester (tidligere Tiltaks- og boligenheten) gir tjenester etter vedtak hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven; avlastning, støttekontakt og bistand i bolig med heldøgnsbemanning. Enheten gir også tjenester som dagtilbud og har ansvar for BPA ordninger. Det er 13 avdelinger i Tilrettelagte tjenester, 12 av disse er boliger i tilknytning ti…

Sykepleier/vernepleier, natt 65.72 % 

Haugesund kommune

Offentlig forvaltning

Tilrettelagte tjenester gir tjenester etter vedtak hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven; avlastning, støttekontakt og bistand i bolig med heldøgnsbemanning. Enheten gir også tjenester som dagtilbud og har ansvar for BPA ordninger. Det er 13 avdelinger i Tilrettelagte tjenester, 11 av disse er boliger i tilknytning til døgnbemannet personalbase. Enheten …

Miljøterapeut i ungdomsteamet

Haugesund kommune

Offentlig forvaltning

Avdeling psykisk helse barn og unge er en ny tverrfaglig avdeling, som er organisert under Helsestasjon og skolehelsetjenesten. Avdelinga skal arbeide helsefremmende, forebyggende og ha oppfølging og behandling av lette til moderate psykisk helseplager. Målet vårt er å gi nødvendig og rett kompetanse mer tilgjengelig for barn, unge og familier. Teamet bestå…

Vernepleier 

Haugesund kommune

Offentlig forvaltning

Tilrettelagte tjenester gir tjenester etter vedtak hjemlet i helse- og omsorg tjenesteloven, avlastning, støttekontakt og bistand i bolig med heldøgns bemanning. Virksomheten gir også tjenester som dagtilbud og har ansvar for kommunens BPA ordninger. Det er 13 avdelinger i virksomheten, 11 av disse er boliger i tilknytting til døgnbemannet personalbase. Vi…

Avdelingsleder undersøkelse og hjelpetiltak  

Haugesund kommune

Offentlig forvaltning

Vil du  være med og videreutvikle vår tjeneste sammen med oss? Vi søker nå avdelingsleder  med relevant ledererfaring og kompetanse , og som har god kjennskap til barnevernstjenestens kjerneoppgaver.  Barnevernstjenesten er en lovpålagt kommunal tjeneste, og gir hjelpetjenester til barn og unge i alderen 0 - 18 (25) år som bor i Haugesund og Utsira komm…

Prosjektleder

Haugesund kommune

Offentlig forvaltning

Barnevernstjenesten har de siste årene får økt ansvar og krav for oppfølging av foreldre etter omsorgsovertakelse, fosterforeldre og fosterbarna. Vi skal blant annet sikre muligheten for tilbakeføring til foreldrene blir opprettholdt og for å sikre at samvær mellom barn og foreldre i størst mulig grad er utviklingsfremmende. For å lykkes med dette må barnev…

Austrheim skole søker lærer, 100% fast

Haugesund kommune

Offentlig forvaltning

Austrheim skole er en barneskole (1.-7.) i nordre bydel i Haugesund, med ca 400 elever og 60 ansatte. Skolens lederteam består av rektor, to undervisningsinspektører og SFO-leder. Inneværende skoleår tilbyr skolen et heldagsskole-tilbud for elever på 1.-4. trinn. Dette er et spennende pilotprosjekt, hvor elevene får oppleve en helhetlig skolehverdag som inn…

Vi søker rektor ved Lillesund skole

Haugesund kommune

Offentlig forvaltning

Lillesund skole er en sentrumsnær skole med ca 420 elever. Ledergruppen består av rektor, 3 undervisningsinspektører og SFO-leder. Rundt 30 % av elevene er flerspråklige. Lillesund skole har en egen avdeling (avdeling TIO) hvor skolen gir et forsterket grunnskoletilbud til elever i Haugesund kommune som har behov for særlig tilpasset individuell opplæring. …

Inspektør

Haugesund kommune

Offentlig forvaltning

Bli med på å skape en fantastisk kulturskole i Haugesund! Som et regionssenter for kommunene på Haugalandet og med en befolkning på over 120000 mennesker, er Haugesund en levende og pulserende by med et rikt kulturliv. Haugesund kulturskole søker etter en dyktig inspektør i en fast 50% stilling. Som inspektør ved Haugesund kulturskole, får du en unik muligh…

Pianolærer

Haugesund kommune

Offentlig forvaltning

Bli med på å skape en fantastisk kulturskole i Haugesund! Som et regionssenter for kommunene på Haugalandet og med en befolkning på over 120000 mennesker, er Haugesund en levende og pulserende by med et rikt kulturliv. Haugesund kulturskole søker etter en dyktig pianolærer i en fast 55% stilling. Som pianolærer ved Haugesund kulturskole får du en unik mulig…

Konsulent, vikariat

Haugesund kommune

Offentlig forvaltning

Vi søker vikar for konsulent i 100% stilling på budsjettavdelingen, varighet ett år. Tiltredelse så snart som mulig. Budsjettavdelingen er en avdeling på økonomienheten. Avdelingen har blant annet ansvar for utarbeidelse av årsbudsjett og økonomiplan, oppfølging av virksomheter/enhetene i budsjettsaker, kostnadskontroll og rapportering.  Haugesund kommune …

Rekrutteringsstillinger, helg

Haugesund kommune

Offentlig forvaltning

Haugesund kommune trenger deg for å jobbe ved Haraldsvang sykehjem, avd. Vardafjell sykehjem. Sykehjemmet har 34 plasser for pasienter med demens/kognitiv svikt.  Det er ledig 2 stillinger på 24,41 %.  Arbeidstiden er hver 3. helg med langvakter på 13-14 timer. Holdningsfremmende arbeid og god faglighet er sentrale verdiområder. Haugesund kommune har etable…

Sentrum behandlingssenter - Avdeling for rehabilitering og korttid har ledig 100 % stilling som  sykepleier  

Haugesund kommune

Offentlig forvaltning

Sentrum behandlingssenter (SBS) holder til i 5. og 6. etasje ved Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus. Enheten har to avdelinger med totalt 60 korttidsplasser. Avdelingene leverer kommunale tjenester innen mottak, øyeblikkelig hjelp, lindrende behandling, rehabilitering og korttid. SBS har to avdelingssykepleiere, fire fagansvarlige, høy sykepleie…

Fagansvarlig miljøterapeut

Haugesund kommune

Offentlig forvaltning

Huset aktivitetssenter ligger under virksomhet Helse- og forebygging. Vi er et lavterskel tilbud til mennesker som opplever å ha psykiske helseutfordringer og bor i Haugesund Kommune. Målgruppen er voksne fra 18 år og oppover. Vi fokuserer på ressurser, mestring, nettverksbygging, håp og livsglede. Haugesund kommune har forebygging som en viktig sak i sin …

Prosjektleder digitalisering og tjenestedesign

Haugesund kommune

Offentlig forvaltning

Haugesund kommune satser på digital fornyelse og tjenesteutvikling. Det søkes prosjektleder til digitaliseringsarbeid i den nye virksomheten for Digitalisering og arkiv. I tillegg til digitalisering og prosjektarbeid er virksomheten kommunens arkivmyndighet og satser på helhetlig tjenester og smidige prosesser i kommunen. Vi søker deg som har forståelse for…

Lærer

Haugesund kommune

Offentlig forvaltning

Haraldsvang skole søker en faglærer i fast 100% stilling som er engasjert i ungdom i alderen 13-16 år Du må ha undervisningskompetanse i fagene engelsk og samfunnsfag, men andre fag kan også være av interesse Du må kunne skape et trygt og godt skolemiljø for elevene våre Kvalifikasjoner: Du må være faglig oppdatert, og pedagogisk utviklingsorientert Du må…

Jordmor 

Haugesund kommune

Offentlig forvaltning

Jordmødrene er organisert i Helsestasjon og skolehelsetjenesten som sammen med barnehage, skole, PPT og barnevern utgjør avdeling for oppvekst i Haugesund kommune. Virksomheten er delt inn i 4 avdelinger; Helsestasjon for barn 0-5 år, Skolehelseteam 6-12 år, Helsetjenester til ungdom 13-20 år og avdeling psykisk helse barn og unge.       Formålet med tjenes…

Sykepleier vikariat  75 % natt

Haugesund kommune

Offentlig forvaltning

Sentrum behandlingssenter (SBS) holder til i 5. og 6. etasje ved Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus. Enheten  har to avdelinger med totalt 60 korttidsplasser. Avdelingene leverer kommunale tjenester innen mottak, øyeblikkelig hjelp, lindrende behandling, samt korttid og rehabilitering. SBS har to avdelingssykepleiere, fire fagansvarlige, høy syke…

2x Sykepleier 100% fast

Haugesund kommune

Offentlig forvaltning

Er du sykepleier og kunne tenke deg fast stilling med gode kollegaer og spennende arbeidsoppgaver?  Har du lyst til å være med på å heve kvaliteten på tilbudet til våre hjemmeboendebrukere, og videreutvikle vår tjeneste? Da er det deg vi søker som kollega i vår utrolig kjekke gjeng i hjemmetjenesten avd. sentrum. Hjemmetjenesten i Haugesund kommune yter hel…

Sykepleier 66,43 % natt, fast stilling

Haugesund kommune

Offentlig forvaltning

Er du sykepleier og interresert i eldreomsorg, tverfaglig samarbeid og vektlegger personsentrert omsorg? Ønsker du å være en del av ett team som gjør en forskjell for våre pasienter med fokus på faglighet, kvalitet og meningsfylte oppgaver? Da ønsker vi deg med på laget. Udlend sykehjem ligger i nordre bydel. Sykehjemmet er en del av et omsorgssenter som be…

Vernepleier/sykepleier 100 % fast

Haugesund kommune

Offentlig forvaltning

Tilrettelagte tjenester (tidligere Tiltaks- og boligenheten) gir tjenester etter vedtak hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven; avlastning, støttekontakt og bistand i bolig med heldøgnsbemanning. Enheten gir også tjenester som dagtilbud og har ansvar for BPA ordninger. Det er 13 avdelinger i Tilrettelagte tjenester, 12 av disse er boliger i tilknytning ti…

Sykepleier/vernepleier med fagansvarsfunksjon

Haugesund kommune

Offentlig forvaltning

Tilrettelagte tjenester gir tjenester etter vedtak hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven; avlastning, støttekontakt og bistand i bolig med heldøgnsbemanning. Virksomheten gir også tjenester som dagtilbud og har ansvar for BPA ordninger. Det er 13 avdelinger i Tilrettelagte tjenester, 11 av disse er boliger i tilknytning til døgnbemannet personalbase. Enh…

Sykepleier på natt, fast, 60 %

Haugesund kommune

Offentlig forvaltning

Haugesund kommune trenger deg for å jobbe på Vardafjell sykehjem, som har 34 plasser for pasienter med demens/kognitiv svikt.  Vi har en ledig sykepleiestilling på natt i 60 %. Stillingen innebærer arbeid hver 3. helg.  Holdningsfremmende arbeid og sykepleiefaglighet er sentrale verdiområder. Haugesund kommune har etablert et tett samarbeid med både Høgsku…

Sykepleier/vernepleier, 2 x 100 % turnus

Haugesund kommune

Offentlig forvaltning

Haugesund kommune trenger deg for å jobbe ved Haraldsvang sykehjem, som består av Haraldsvang og Vardafjell sykehjem. Haraldsvang sykehjem har to avdelinger med langtidsplasser: én for somatiske og én for pasienter med demens/kognitiv svikt. Til sammen er det 54 plasser. Som sykepleier/vernepleier hos oss får du en variert, spennende og faglig inspirerende …

Tilkallingsvikar innen barnehage og skole

Haugesund kommune

Offentlig forvaltning

Vi søker etter tilkallingsvikarer i barnehage, skole og SFO som kan jobbe i korte eller lengre vikariater hovedsakelig gjennom hele året. Er dette noe for deg? Haugesund kommune driver intern vikarformidling i kommunale barnehager, skoler, skolefritidsordningen (SFO) og støtteressursteam barnehage. Vikarformidlingen formidler vakter for barnehagene og skol…