• Bransje
  Offentlig forvaltning
 • Bedriftstype
  Kommune
 • Organisasjonsnummer
  944073787
 • Antall ansatte
  4941
 • Nettside
  Haugesund kommune
 • Adresser
  Besøksadresse
  Rådhusgata 66
  5528  HAUGESUND
 • Sosiale medier

Haugesund kommune oppføring hos:

Haugesund kommune

Haugesund kommune bygger sin virksomhet på verdiene åpen, ærlig, raus og troverdig.

Byen Haugesund er et regionssenter for 100 000 haugalendinger og er en av Norges fremste handelsbyer og skipsfartsbyer. Bykommunen med litt over 38 000 innbyggere byr på festivaler og kulturarrangement gjennom hele året for alle aldersgrupper.

Byen ligger åpent til ved Nordsjøen, men mesteparten ligger skjermet av øya Karmøy (Karmøy kommune), samt øysamfunnet Røvær (Haugesund kommune) i vest.

Haugesund er en by for store arrangement. Siden 1973 har Haugesund vært vert for Filmfestivalen, vurdert som en av de to viktigste i Skandinavia. Filmfestivalen avholdes ultimo august. Den mest populære festivalen er utvilsomt Sildajazzen, som kan betegnes som en folkefest. Sildajazzen avholdes medio august, og foruten tusener av haugesundere, trekker festivalen til seg mange tilreisende, spesielt fra Rogaland og Hordaland. Mange tilreisende kommer i fritidsbåter, som legger til ved Indre kai, så de opptar halve Smedasundet, akkurat som sildebåtene gjorde det da sildefisket var en viktig næring for byen. Foruten disse festivalene, er byen vertskap for ulike musikkfestivaler og landsmøter.Bli med i vår Kandidatbank

Synes du vår bedrift ser spennende ut? Meld din interesse, vi vil gjerne ha deg i vår Kandidatbank. Stå først i køen og bli kontaktet når vi trenger folk.

 

Familieavlaster

Haugesund kommune

Offentlig forvaltning

Tilrettelagte tjenester (tidligere Tiltaks- og boligenheten) gir tjenester etter vedtak hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven; avlastning, støttekontakt og bistand i bolig med heldøgnsbemanning. Enheten gir også tjenester som dagtilbud og har ansvar for BPA ordninger. Det er 13 avdelinger i Tilrettelagte tjenester, 12 av disse er boliger i tilknytning ti…

Vernepleier/sykepleier 100 % fast

Haugesund kommune

Offentlig forvaltning

Tilrettelagte tjenester enhet 1 gir tjenester etter vedtak hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven; avlastning, støttekontakt og bistand i bolig med heldøgnsbemanning. Enheten kjøper også tjenester som dagtilbud og har ansvar for BPA ordninger. Det er ni avdelinger i Tilrettelagte tjenester, åtte av disse er boliger i tilknytning til døgnbemannet personalb…

Sykepleier natt 61,04%

Haugesund kommune

Offentlig forvaltning

Trives du i et allsidig miljø?  Hjemmetjenesten i Haugesund er en del av virksomheten Hjemmetjenester og Korttidsopphold og vi skal nå styrke kvaliteten på tjenestene vi gir. For å møte morgendagens omsorg har vi nylig gjennomført en endringsprosess der vi gikk fra 3 til 6 avdelinger.  Det er totalt ca. 185 årsverk fordelt på 280 ansatte. Vi ligger sentral…

Sykepleier 100 % faste stillinger

Haugesund kommune

Offentlig forvaltning

Er du sykepleier og interessert i eldreomsorg, tverrfaglig samarbeid og vektlegger personsentrert omsorg? Ønsker du å være en del av et team som gjør en forskjell for våre pasienter med fokus på faglighet, kvalitet og meningsfylte oppgaver?  Da ønsker vi deg med på teamet.  Udland omsorgssenter ligger i nordre bydel. Omsorgssenteret består av blant annet syk…

Sommerjobb innen database, integrasjon og datasanking, Sildikon Valley

Haugesund kommune

Offentlig forvaltning

Sildikon valley "Sildikon valley" er et prosjekt i Haugesundregionen som gir universitets- eller høgskole studenter spennende sommerjobber hvor de får bidra til å løse utfordringer bedriftene og kommunene i regionen står overfor. Sildikon valley studentene får, i tillegg til spennende arbeidsoppgaver, tilbud om både faglige og sosiale samlinger med andre …

Leder for utvikling og organisasjonsstøtte

Haugesund kommune

Offentlig forvaltning

Tjenesteområdet Helse, omsorg og sosiale tjenester står overfor store utfordringer og omstillingsbehov de neste årene. Vi er i ferd med å utforme en ny strategi som skal peke ut retningen for helse- og omsorgstjenestene i kommunen fram mot 2035. Til å lede strategi- og utviklingsarbeidet, søker vi nå etter en ny leder for utvikling og organisasjonsstøtte. Vi…

Barnevernspedagog

Haugesund kommune

Offentlig forvaltning

Tilrettelagte tjenester gir tjenester etter vedtak hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven; avlastning, støttekontakt og bistand i bolig med heldøgnsbemanning. Virksomheten gir også tjenester som dagtilbud og har ansvar for BPA ordninger. Det er 13 avdelinger i Tilrettelagte tjenester, 11 av disse er boliger i tilknytning til døgnbemannet personalbase. Enhe…

Sykepleier 100 %

Haugesund kommune

Offentlig forvaltning

Bjørgene omsorgssenter ligger i søre bydel, og består av en aldersdement avdeling, en somatisk avdeling og et aldershjem, til sammen 84 pasienter. Vi har fokus på fagutvikling, etikk, refleksjon og personsentrert omsorg. Vårt verdigrunnlag er trygghet, respekt og medbestemmelse. Omsorgssenteret har mange varierte aktiviteter for pasientene, der frivillige b…

Barne-og ungdomsarbeider

Haugesund kommune

Offentlig forvaltning

Lysskar barnehage er en to-avdelingsbarnehage som ligger sør i Haugesund. Vi har et stort og lunt uteområde og nærhet til skog og lekeplasser Arbeidsoppgaver: Barne og ungdomsarbeider har medansvar for å iverksette det pedagogiske arbeidet i tråd med godt faglig skjønn Barne og ungdomsarbeider skal medvirke til planlegging og gjennomføring, dokumentasjon…

Pedagogisk leder

Haugesund kommune

Offentlig forvaltning

Lysskar barnehage er en to-avdelingsbarnehage som ligger sør i Haugesund. Vi har et stort og lunt uteområde og nærhet til skog og lekeplasser. Vi har nå ledig en midlertidig stilling som pedagogisk leder frem til 1.juni 2022.   Arbeidsoppgaver: Pedagogisk leder har ansvaret for å iverksette og lede det pedagogiske arbeidet i tråd med godt faglig skjønn.…

Vernepleier fast 100%

Haugesund kommune

Offentlig forvaltning

Hauge skole en 1-10 skole med ca 390 elever. Skolen har lange tradisjoner og har en historisk og sentral flott plassering på Hauge. Skolen ligger med gangavstand til museum, bibliotek, billedgalleri, kino, friluftsområder, idrettsanlegg med mer. Etter en omfattende rehabilitering framstår skolen i dag som et funksjonelt skoleanlegg både ute og inne. Skolen h…

Barnevernspedagog med faglig ansvar

Haugesund kommune

Offentlig forvaltning

Tilrettelagte tjenester gir tjenester etter vedtak hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven; avlastning, støttekontakt og bistand i bolig med heldøgnsbemanning. Virksomheten gir også tjenester som dagtilbud og har ansvar for BPA ordninger. Det er 13 avdelinger i Tilrettelagte tjenester, 11 av disse er boliger i tilknytning til døgnbemannet personalbase. Enhe…

Vikariat saksbehandler/veileder ved NAV Haugesund og Utsira

Haugesund kommune

Offentlig forvaltning

NAV er Norges arbeids- og velferdsforvaltning med 19 000 medarbeidere og er et partnerskap mellom stat og kommune. Vi leverer tjenester og stønader til 2,8 millioner mennesker. Gjennom vår innsats skal flere få mulighet til å være i arbeid, delta i samfunnet og være sikret inntekt. Vi ser etter deg med pågangsmot og engasjement, og som ønsker å gjøre en for…

Mangfolds- og inkluderingskoordinator

Haugesund kommune

Offentlig forvaltning

Vil du bidra til at Haugesund kommune er en god og inkluderende by å bo i? Haugesund kommune lyser nå ut en stilling som mangfolds- og inkluderingskoordinator.  Stillingen skal sørge for at tjenesteområdet kultur, idrett og frivillighet (KIF)  ivaretar sitt ansvar som mangfolds- og inkluderingsarena i Haugesund kommune. Du vil ha arbeidsplass på Haugesund …

Tilkallingsvikar innen barnehage og skole

Haugesund kommune

Offentlig forvaltning

Vi søker etter tilkallingsvikarer i barnehage, skole og SFO som kan jobbe i korte eller lengre vikariater hovedsakelig gjennom hele året. Er dette noe for deg? Haugesund kommune driver intern vikarformidling i kommunale barnehager, skoler, skolefritidsordningen (SFO) og støtteressursteam barnehage. Vikarformidlingen formidler vakter for barnehagene og skol…

Sykepleier 100%

Haugesund kommune

Offentlig forvaltning

Trives du i et allsidig miljø?  Hjemmetjenesten i Haugesund er en del av virksomheten; Hjemmetjenester og Korttid og vi skal nå styrke kvaliteten på tjenestene vi gir. For å møte morgendagens omsorg har vi nylig gjennomført en endringsprosess der vi gikk fra 3 til 6 avdelinger.  Det er totalt ca. 185 årsverk fordelt på 280 ansatte. Vi ligger sentralt til o…

Vernepleier 100 % stilling

Haugesund kommune

Offentlig forvaltning

Tilrettelagte tjenester gir tjenester etter vedtak hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven; avlastning, støttekontakt og bistand i bolig med heldøgns bemanning. Virksomheten kjøper også tjenester som dagtilbud og har ansvar for kommunens BPA ordninger. Det er 13 avdelinger i virksomheten som består av boliger og avlastning med døgnbemannede baser, dagtilbu…

Sykepleier 100 % fast

Haugesund kommune

Offentlig forvaltning

Er du sykepleier og interessert i eldreomsorg, tverrfaglig samarbeid og vektlegger personsentrert omsorg? Ønsker du å være en del av et team som gjør en forskjell for våre pasienter med fokus på faglighet, kvalitet og meningsfylte oppgaver? Da ønsker vi deg med på laget. Udland omsorgssenter ligger i nordre bydel. Omsorgssenteret består av blant annet sykehj…

Vernepleier 100 % fast

Haugesund kommune

Offentlig forvaltning

Tilrettelagte tjenester enhet 1 gir tjenester etter vedtak hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven; avlastning, støttekontakt og bistand i bolig med heldøgnsbemanning. Enheten kjøper også tjenester som dagtilbud og har ansvar for BPA ordninger. Det er ni avdelinger i Tilrettelagte tjenester , åtte av disse er boliger i tilknytning til døgnbemannet personal…

Sykepleier, helgestillinger på ca.20%

Haugesund kommune

Offentlig forvaltning

Haugesund legevakt er interkommunal og har ansvaret for legeberedskapen i Haugesund, nord- og fastland på Karmøy, Bokn, Sveio, Utsira og Tysvær alle hverdager, helg- og høytidsdager. Legevakten har i tillegg ansvar for legevakt natt i Etne og Vindafjord og telefon/nødnett for Sauda, Suldal, Etne og Vindafjord. Legevakten er bemannet med to leger og fire syke…