Detaljer

 • Bedrift
  Sogndal kommune
 • Søknadsfrist
  24.01.2021
 • Sted:
  Leikanger
 • Stillingstype:
  Skift/turnus
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  Vestland
 • Arbeidssted:
  Leikanger
 • Land:
  NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3363084
 • Se her for andre jobber fra Sogndal kommune

Vernepleiar

Sogndal kommune har ledig 100% fast stilling som vernepleiar i Bu og miljøtenesta ved avdeling i Leikanger. Stillinga er ledig frå snarast 

Bu- og miljøtenesta i Sogndal kommune yter tenester til menneske med ulike typer nedsett funksjonsevne. Pasient- og brukergrupper er personar med funksjonsnedsetting som skuldast medfødde eller erverva tilstandar. Tenesta omfattar personleg assistanse, opplæring i dagleglivet, tilrettelagde bustadar, dagtilbod og tenestetilbod 

 

Arbeidsoppgåver: 

 • Arbeidsoppgåver i heildøgnstiltak for unge vaksne personar med utviklingshemming 

 • Turnusarbeid med arbeid 4. kvar helg 

 • Det er eit overordna mål å sikre brukarane ein trygg og føreseieleg kvardag der tenesteutøvinga bidreg til vekst og utvikling. Det vil bli lagt vekt på personlege eigenskapar som respekt, toleranse, tolmod og evne til å handtere krevjande situasjonar. Dette i godt samarbeid med brukar, pårørande og kollegaer internt og eksternt. 

 • Sentrale ansvarsområde: 

 • Helsefaglege vurderingar og iverksetje tiltak 

 • Miljøterapi i dagleglivet 

 • Primærkontakt med ansvar for tiltaksplan 

 • Koordinator med ansvar for individuell plan 

  

Kvalifikasjonar: 

 • Vernepleiar, sjukepleiarannan relevant helsefagleg høgskuleutdanning eller anna relevant erfaring  

 • Erfaring frå arbeid med menneskjer med utviklingshemming 

 • Førarkort klasse B 

 • Fordel med erfaring med miljøterapi 

 

Personlege eigenskapar: 

 • Gode samarbeidsevnar, for å nå felles mål 

 • Evne til å dele kunnskap med andre faggrupper 

 • Reflektert og løysingsorientert, og god på å skape resultat saman med andre 

 • God munnleg og skriftleg framstillingsevne 

 • Evne til å skape tillit, initiativrik, og fleksibel 

 • Personlege eigenskapar vil bli vektlagt 

 

Spesielle vilkår for stillinga: 

Den som vert tilsett må leggje fram: 

Tuberkolose/MRSA-skjema, evt. Tuberkulinattest av ny dato 

- Politiattest av ny dato 

 

Me tilbyr: 

 • Ein spanande jobb i eit godt arbeidsmiljø. 

 • Gode pensjons- og forsikringsordningar 

 • Gode velferdsordningar 

 • Løn etter tariff 

 

 

Kun søknadar mottekne innan frist og levert via EasyCruit vert tekne i betraktning.