• Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Bedriftstype
  Kommune
 • Organisasjonsnummer
  936401651
 • Antall ansatte
  1284
 • Opprettet år
  1995
 • Nettside
  Sogndal kommune
 • Adresser
  Gravensteinsgata 17
  6856  SOGNDAL

Sogndal kommune oppføring hos:

Sogndal kommune

Auka trivsel og fleire innbyggjarar er hovudmålet for kommunen. Regionsenteret i Indre Sogn har 7800 innbyggjarar og i skuleåret har bygda omlag 2500 studentar og skuleelevar i tillegg. Sommar og vinter har vi framifrå turterreng. Sogndal er stort nok til å gje deg mangfald, men lite nok til å gje oversikt, tryggleik og nærleik.Bli med i vår Kandidatbank

Synes du vår bedrift ser spennende ut? Meld din interesse, vi vil gjerne ha deg i vår Kandidatbank. Stå først i køen og bli kontaktet når vi trenger folk.

 

Rådgjevar

Sogndal kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Likar du å jobbe i høgt tempo og vera ein del av eit engasjert og framoverlent arbeidsmiljø? Då kan du vera den personen vi leitar etter til ein spennande og nyoppretta stilling. NAV Sogndal har ledig frå snarast 100% midlertidig rådgjevarstilling i første omgang til 31.12.23. NAV Sogndal har base i nye, flotte lokale på Leikanger. Arbeidsoppgåver…

Legesekretær eller sjukepleiar

Sogndal kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ledig 100% fast for legesekretær eller sjukepleiar ved Leikanger legekontor frå 01.01.23   Om stillinga: På grunn av at ein av våre erfarne medarbeidarar har gått over i anna stilling i kommunen er det ledig fast 100% stilling for legesekretær eller sjukepleiar ved Leikanger legekontor frå 01.01.23. Det er mogleg å søkje på deler av stillinga for sø…

Helsefagarbeidar

Sogndal kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Sogndal helse- og omsorgssenter i Sogndal kommune har ledig følgjande stilling 100% vikariat som helsefagarbeider   Vernepleiarar vil også bli vurdert for stillinga.   For stillingane gjeld turnus med arbeid kvar 3.helg, med moglegheit for tilpassingar.   Sogndal helse- og omsorgssenter er ein ny og moderne sjukeheim i sentrum av …

Sjukepleiar - Sogndal helse- og omsorgssenter

Sogndal kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Sogndal helse og omsorgssenter i Sogndal kommune har ledig følgjande stilling 100% fast stilling som sjukepleiar ledig frå 01.01.23 85% vikariat som sjukepleiar frå d.d. til 01.09.23 100% vikariat som sjukepleiar frå d.d. til 01.09.23 90% vikariat som sjukepleiar frå 01.01.23 til 01.01.24   For stillingane gjeld 3-delt turnus med arb…

Rådgjevar helse og omsorg

Sogndal kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Me søker deg som har relevant kompetanse, interesse og erfaring frå helse og omsorg. Har du samstundes lyst til å være med på å påverke, utvikle, og ha ein spennande og variert kvardag, da er du velkommen som søkjar hjå oss. Stillinga er ein 100% fast, og ligg i stab hjå kommunalsjef.   Oppgåver Medansvar i prosjekt «omstilling og utvikling a…

Miljørettleiar skule og SFO

Sogndal kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Det er ledig 100% vikariat frå 1. januar til og med 28. februar 2023 som miljørettleiar i skule og SFO. Vikariatet kan bli forlenga.   Leikanger barneskule er ein 1 – 7 skule der me i dag har 180 elevar fordelt på 10 klassar. På SFO har me 80 barn. Totalt har me 30 tilsette på skule og SFO. Leikanger barneskule ligg vakkert til ved utløpet av Henjad…

Barnehagelærar

Sogndal kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Kvernhushaugen barnehage ligg ved idrettsanlegget på Kaupanger med nærleik til ulike aktivitetar, og eit flott skogsområde. Barnehagen har 2 avdelingar, og hadde oppstart august 2022. Barnehagen samarbeidar tett med Furuli barnehage på Kaupanger, Kaupanger skule, nærmiljø og næringsliv på Kaupanger.  Frå 01.01.2023, er det ledig 100% stilling …

Helsesjukepleiar

Sogndal kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Tenesteeininga helsestasjon består av 3 helsestasjonar, skulehelseteneste på skulane i kommunen, helsestasjon for ungdom, minoritetshelse, smittevern og reisevaksinering.   Det vert no lyst ut 3 vikariat:     100% vikariat for helsesjukepleiar frå snarast til 15.08.2023  Arbeidsstad: Sogndal    8…

Personelg assistent (BPA)

Sogndal kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ynskjer du ein fleksibel jobb som brukarstyrt personleg assistent (BPA) på dagtid, måndag til søndag passar denne jobben for deg. Tenestemottakar er ei vaksen dame i rullestol. Tenestemottakar har hatt tenester organisert som brukarstyrt personleg assistent i 5 år. Grunna avgang i stilling er det no behov for nye assistentar. Vi søker stabile personar til fa…

Driftsoperatør VA

Sogndal kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Sogndal kommune treng teknisk personell med praktisk bakgrunn for 100% stilling ved vår eining Teknisk drift, avdeling VA som driftsoperatør.     Avdeling VA har ansvaret for utvikling, drift og vedlikehald av kommunen sine vatn- og avløpsanlegg i heile Sogndal kommune, samt bistand til kommunen sin plan- og byggesaksavdeling i deir…

Tilkallingsvikar

Sogndal kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Me søkjer motiverte, fagleg engasjerte, sjølvstendige og interesserte medarbeidarar til tilkallingsvikarar ved helsetunet/heimetenesta i Balestrand, Leikanger sjukeheim og heimeteneste, Prestahagen i Sogndal, og på Sogndal helse og omsorgssenter 2. og 3. etasje. Ledig frå d.d   Arbeidsoppgåver: Heilskapleg pleie og omsorg av heimebuande og til b…