• Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Bedriftstype
  Kommune
 • Organisasjonsnummer
  936401651
 • Antall ansatte
  1284
 • Opprettet år
  1995
 • Nettside
  Sogndal kommune
 • Adresser
  Gravensteinsgata 17
  6856  SOGNDAL

Sogndal kommune oppføring hos:

Sogndal kommune

Auka trivsel og fleire innbyggjarar er hovudmålet for kommunen. Regionsenteret i Indre Sogn har 7800 innbyggjarar og i skuleåret har bygda omlag 2500 studentar og skuleelevar i tillegg. Sommar og vinter har vi framifrå turterreng. Sogndal er stort nok til å gje deg mangfald, men lite nok til å gje oversikt, tryggleik og nærleik.Bli med i vår Kandidatbank

Synes du vår bedrift ser spennende ut? Meld din interesse, vi vil gjerne ha deg i vår Kandidatbank. Stå først i køen og bli kontaktet når vi trenger folk.

 

Sommarvikar

Sogndal kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Sogndal legesenter har ledig 100% sommarvikariat som helsepersonell i perioden 17. juni til 16. august, eller deler av perioden. Me søkjer deg som er helsepersonell eller under utdanning som helsepersonell.   Aktuelle arbeidsoppgåver avhengig av kvalifikasjonar hjå søkjar: telefontriagering resepsjonsarbeid administrative oppgåver så…

Sommarvikar reinhald

Sogndal kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Sogndal kommune har ledig stilling som sommarvikar ved Sogndal helse og omsorgssenter.   Arbeidsoppgåver:  Dagleg, periodisk og årleg reinhald.  Smittevask.  Vedlikehald.   Kvalifikasjonar:  Beherske norsk, skriftleg og munnleg  Grunnleggande datakunnskap for å håndtera digitale verktøy   Personlege eigenskapar:…

Fagarbeidar/assistent

Sogndal kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Sogndal kommune er ein stad full av unike opplevingar, vakker natur og spanande arbeidsplassar. No er det deg som ønskjer å jobbe i Sogndalsbarnehagen me har bruk for.    Her er spennet av stillingar stort - me har behov for fagarbeidarar, miljørettleiarar, barnehagelærarar og pedagogiske leiarar. Alle desse funksjonane er like viktige…

Barnehagelærar/pedagogisk leiar

Sogndal kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Sogndal kommune er ein stad full av unike opplevingar, vakker natur og spanande arbeidsplassar. No er det deg som ønskjer å jobbe i Sogndalsbarnehagen me har bruk for.    Her er spennet av stillingar stort - me har behov for fagarbeidarar, miljørettleiarar, barnehagelærarar og pedagogiske leiarar. Alle desse funksjonane er like viktige…

Feiar - brannførebyggar

Sogndal kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ønskjer du ein variert kvardag med både fysisk arbeid og kontorarbeid? Ønskjer du både å jobbe i team og sjølvstendig? Vil du bidra til å auke branntryggleiken i private heimar? Er du ein problemløysar? Trivst du med å snakk med andre menneske, men også å jobbe åleine? Er du ute etter unik og allsidig kompetanse?   Vi har for tida…

Helsefagarbeidar

Sogndal kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Me ynskjer fleire dyktige helsefagarbeidarar til  Balestrand helsetun. No er det ledige stillingar, og me håpar du vil bli vår nye kollega. Som helsefagarbeidar på Balestrand helsetun blir du del av eit fagleg dyktig team med mykje erfaring og kompetanse. Vi bryr oss om våre tilsette, og at dei skal ha det godt og trivast på jobb. Dei som vert tilsett vil…

Prosjektstillingar barnehage

Sogndal kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ledige prosjektstillingar til auka grunnbemanning i barnehagane, Sogndal kommune  Sogndal kommune er ein stad full av unike opplevingar, vakker natur og spanande arbeidsplassar. No er det deg som ønskjer å jobbe i Sogndalsbarnehagen me har bruk for.    Her er spennet av stillingar stort - me har behov for fagarbeidarar, miljørettlei…

Sommarvikar

Sogndal kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Sogndal kommune søkjer sommarvikarar ved veg og grøntanlegg.  Du må like å jobbe ute, kunne jobbe sjølvstendig og i samarbeid med andre. Erfaring med liknande arbeid er ein fordel.  Det vil vere oppmøte enten i Sogndal eller på Leikanger alt etter behov.    Arbeidsoppgåver:  Klippe plen og grø…

Vil du jobbe i Sogndalsskulen?

Sogndal kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Sogndal kommune er ein stad full av unike opplevingar, vakker natur og spanande arbeidsplassar. No er det deg som ønskjer å jobbe i Sogndalsskulen me har bruk for.   Her er spennet av stillingar stort - me har behov for fagarbeidarar, miljørettleiarar, rektor, avdelingsleiar og lærarar. Alle desse funksjonane er like viktige for at ein skulekvardag skal b…

Miljørettleiar

Sogndal kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Trudvang skule er ein 1-5 skule med 3 / 4 parallellar på kvart trinn og omlag 385 elevar fordelt på 17 klassar. Det er omlag 70 tilsette på skulen og i SFO. Skulen ligg sentralt i Sogndal sentrum. Trudvang skule har aukande elevtal, og det er politisk vedtak på å bygge ny og større skule. Det er og gjort vedtak på at den nye Trudvang skule skal vere ein 1-7 …

Avdelingsleiar

Sogndal kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Trudvang skule har ledig fast 100 prosent stilling som avdelingsleiar. Stillinga inngår i skulen sitt leiarteam som består av rektor, to avdelingsleiarar og ressurspersonar SFO. Skulen har i tillegg konsulent og tilsette med rollar inn mot sosialfagleg arbeid, spesialundervisning og pedagogisk IKT. Trudvang skule er ein 1-5 skule med 3 / 4 parallellar på kva…

Rektor Kvåle skule

Sogndal kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Me er på jakt etter deg som ønskjer å bli den nye rektoren på Kvåle skule. Me treng deg som vil ta i vare ungdommar og tilsette som har kvardagen sin på skulen. Me leitar etter deg som ønskjer å møte tilsette og elevar med respekt og positivitet.   I Sogndal kommune er me oppteken av å ha tillitsbasert leiing då me har tru på at det vi…

Miljørettleiar

Sogndal kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Fjordtun skule og SFO er ein del av Fjordtun oppvekstsenter. Det er eit lite oppvekstsenter der vi samarbeider tett og godt og har fokus på å ha eit triveleg, utviklande og ope miljø både i barnegruppa og i personalgruppa. Det er mykje flott natur og høge fjell rundt Fjordtun. Nærmiljøet og bygdefolka er ein viktig ressurs for oppvekstsenteret, og ein de…

Lærar

Sogndal kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Fjordtun skule og SFO er ein del av Fjordtun oppvekstsenter. Det er eit lite oppvekstsenter der vi samarbeider tett og godt og har fokus på å ha eit triveleg, utviklande og ope miljø både i barnegruppa og i personalgruppa. Det er mykje flott natur og høge fjell rundt Fjordtun. Nærmiljøet og bygdefolka er ein viktig ressurs for oppvekstsenteret, og ein de…

Miljørettleiar

Sogndal kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Kvåle skule er ein 6-10 skule, liggande ved Kvåle stadion tett ved Fosshaugane Campus. Med sine nærare 380 elevar og eit personale på kring 50 tilsette er Kvåle skule ein av dei største skulane i Sogn.   Som miljørettleiar er du med på å gjere skulekvardagen til elevane så god som mogleg. Dette gjer du enten ved å følgje enkeltelevar tett, eller ved å …

Rektor Fjordtun oppvekstsenter

Sogndal kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Me søkjer etter rektor i 40% stilling ved Fjordtun oppvekstsenter for skuleåret 24/25. Som rektor er du leiar for skulen og SFO. Oppvekstsenteret ligg idyllisk til i Sogndal kommune med eit nærområde som innbyr til variert og inkluderande opplæring.  Som rektor ved Fjordtun oppvekstsenter skal du leia 2 tilsette og legga rammene for ei…

Miljørettleiar

Sogndal kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Kvåle skule er ein 6-10 skule, liggande ved Kvåle stadion tett ved Fosshaugane Campus. Med sine nærare 380 elevar og eit personale på kring 50 tilsette er Kvåle skule ein av dei største skulane i Sogn. Som miljørettleiar er du med på å gjere skulekvardagen til elevane så god som mogleg. Dette gjer du enten ved å følgje enkeltelevar tett, eller ved å funge…

Lærar

Sogndal kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Kvåle skule er ein 6-10 skule, plassert ved Kvåle stadion tett ved Fosshaugane Campus. Med nærare 380 elevar og eit personale på kring 50 tilsette er Kvåle skule ein av dei største skulane i Sogn. Frå hausten 2024 har me desse ledige lærarstillingane: 2x 100% fast stilling 2x 100% årsvikariat  1x 100% halvårsvikariat med moglegheit for forl…

Kokk

Sogndal kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Me ynskjer fleire dyktige kokkar til Balestrand helsetun. No er det ledig stilling, og me håpar du vil bli vår nye kollega. Som kokk på kjøkkenet på Balestrand helsetun blir du del av eit dyktig team med mykje erfaring og kompetanse. Me bryr oss om våre tilsette, og at dei skal ha det godt og trivast på jobb. Dei som vert tilsett vil difor sjølvsagt få…

Miljørettleiar

Sogndal kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Leikanger ungdomsskule er ein ungdomsskule med ein til to parallellar på 8. – 10.trinn. Skulen ligg fint til ved Sognefjorden på Leikanger, og har ei bygningsmasse frå 1967. Her kan ein driva fysisk aktivitet både i og ved fjorden. På skulen har me pedagogisk entreprenørskap som ein del av vår arbeidsmåte, der samarbeid med lokalsamfunnet vert vektlagt gj…

Lærar

Sogndal kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Leikanger ungdomsskule er ein ungdomsskule med ein til to parallellar på 8. – 10.trinn. Skulen ligg fint til ved Sognefjorden på Leikanger, og har ei bygningsmasse frå 1967. Her kan ein driva fysisk aktivitet både i og ved fjorden. På skulen har me pedagogisk entreprenørskap som ein del av vår arbeidsmåte, der samarbeid med lokalsamfunnet vert vektlagt gj…

Rektor

Sogndal kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Me søkjer rektor ved Sogndal opplæringssenter for fast tilsetting. Opplæringssenteret ligg sentralt  til i Sogndal med eit nærområde som innbyr til variert og inkluderande opplæring.   Som rektor ved Sogndal opplæringssenter skal du leia omlag 16 tilsette. Me tilbyr norskopplæring for vaksne og grunnskule for vaksne. Alle på skulen ska…

Miljørettleiar

Sogndal kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Kaupanger skule ligg i vekstbygda Kaupanger, om lag 10 kilometer frå Sogndal sentrum. Kaupanger skule er 1-10-skule med elevar frå 6-16 år.  Det er  222 elevar ved skulen. Det er til saman 36 tilsette ved skulen og SFO. Skulen i «skogen» er prega av eit godt og inkluderande skulemiljø med positive elevar, føresette og tilsette.   Me har eit mål om a…

Lærar

Sogndal kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Trudvang skule er ein 1-5 skule med 3 / 4 parallellar på kvart trinn og omlag 385 elevar fordelt på 17 klassar. Det er omlag 70 tilsette på skulen og i SFO. Skulen ligg sentralt i Sogndal sentrum. Trudvang skule har aukande elevtal, og det er politisk vedtak på å bygge ny og større skule. Det er og gjort vedtak på at den nye Trudvang skule skal vere ein 1-7 …

Miljørettleiar

Sogndal kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Leikanger barneskule er ein 1 – 7 skule der me i dag har 190 elevar fordelt på 10 klassar. På SFO`en vår, Bjørnehiet har me 98 barn. Totalt har me 30 tilsette på skule og SFO.  Skulen vår ligg vakkert til ved utløpet av Henjadalen. Naturen kring skulen er ein ressurs me prøver å nytta både i skuletida og i skulefritidsordninga vår. Me har to skulebygg der…

Lærar

Sogndal kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Leikanger barneskule er ein 1 – 7 skule der me i dag har 190 elevar fordelt på 10 klassar. På SFO`en vår, Bjørnehiet har me 98 barn. Totalt har me 30 tilsette på skule og SFO.  Skulen vår ligg vakkert til ved utløpet av Henjadalen. Naturen kring skulen er ein ressurs me prøver å nytta både i skuletida og i skulefritidsordninga vår. Me har to skulebygg der…

Fagleiar byggesak

Sogndal kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Me har ledig 100% fast stilling som fagleiar for byggesak i Sogndal kommune. Stillinga omfattar kommunen si handsaming av dele- og byggesaker, matrikkelføring, ulovlegheitsoppfølging, råd og rettleiing, og anna arbeid ved eining for Plan og forvaltning. Som fagleiar for byggesak vil ha ha eit fagleg ansvar for oppfylging internt på byggesaksavdelinga. Me …

Driftsoperatør veg - og grøntanlegg

Sogndal kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Sogndal kommune har ledig 100 % fast stilling ved teknisk driftsavdeling for veg- og grøntanlegg. Arbeidet vil vere drift og vedlikehald av kommunale vegar, parkeringsanlegg og parkanlegg. Arbeidet vil i hovudsak vere på Leikanger, men arbeid i andre delar av kommunen må også påreknast ved behov.    Arbeidsoppgåver: Maskinarbeid i samband med…

Sjukepleiar

Sogndal kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Me ynskjer fleire dyktige sjukepleiarar til rehabiliterings/kortidsavdelinga og langtidsavdelingane på Leikanger. No er det ledig stilling, og me håpar du vil bli vår nye kollega. Som sjukepleiar på Leikanger sjukeheim vert du del av eit fagleg dyktig team med mykje erfaring og kompetanse. Me bryr oss om våre tilsette, og at dei skal ha det godt og tri…

Reinhaldar

Sogndal kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Sogndal kommune har frå 01.04.2024 ledig 100% fast stilling som reinhaldar, for tida i sone Leikanger.  Arbeidsoppgåver:  Dagleg, periodisk og årleg reinhald og vedlikehald av kommunale bygg.  Kvalifikasjonar:  Ønskjeleg med fagbrev som reinhaldsoperatør, men ufaglærte vil ogs…

Sjukepleiar SHOS

Sogndal kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Me ynskjer fleire dyktige sjukepleiarar til korttid/rehab/KAD og langtidsavdeling ved Sogndal helse og omsorgssenter No er det ledige stillingar, og me håpar du vil bli vår nye kollega. Som sjukepleiar på disse avdelingane vert du del av eit fagleg dyktig team med mykje erfaring og kompetanse. Me har stor bredde i oppgåver og pasientgruppe, der me l…

Ferievikar - Fysioterapi og ergoterapistudentar til rehabiliterings/kortidsavdelinga på SHOS

Sogndal kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Sogndal helse og omsorgssenter er ein ny og moderne sjukeheim i sentrum av Sogndal som består av ei langtidsavdeling og ei rehab/korttidsavdeling med 2 KAD plassar. Sjukeheimen ligg i tilknyting til helsesenteret i Sogndal kor både heimetenesta, dagsenter, omsorgsbustadar, legekontor, fysio/ergoterapitenesta og helsestasjon er lokalisert. Noko som gir mogleg…

Helsefagarbeidar

Sogndal kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Sogndal kommune, Heimetenestene avdeling Sogndal. Me ynskjer fleire dyktige helsefagarbeidar til teamet vårt i heimesjukepleien. No er det ledige stillingar, og vi håpar du vil bli vår nye kollega. Som helsefagarbeidar i heimesjukepleien vert du del av eit fagleg dyktig team med mykje erfaring og kompetanse. Vi bryr oss om våre tilsette, og at dei skal…

Ferievikar - Sjukeheim, heimetenesta, kjøkken og vaskeri - Balestrand

Sogndal kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Balestrand helsetun består av tre små einingar med inntil 8 pasientar på kvar eining. I tilknyting til helsetunet ligg både heimetenesta, legevaktsatellitten, fysio/ergo-tenesta, omsorgsbustadar og bu og miljøtenesta. Noko som gir moglegheit for eit tett og nært samarbeid med andre einingar i kommunen. Helsetunet har eige kjøken som lager god heimelaga mat. …

Ferievikar - Sjukepleiarar og vernepleiarar innen alle tenester - Balestrand, Leikanger eller Sogndal

Sogndal kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Er du sjukepleiar eller vernepleiar og kan tenkje deg ein sommar i Sogn?  Sogndal kommune treng sjukepleiarar og vernepleiarar som ferievikarar på sjukeheimane, omsorgsbustad, heimetenesta, psykisk helse og rus og i bu og miljø i Sogndal, Leikanger og Balestrand. Me søkjer deg som er utdanna sjukepleiar eller vernepleiar, eller er i gong med ei utdan…

Ferievikar - Bu- og miljøtenesta - Sogndal

Sogndal kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Bu- og miljøtenesta sone Sogndal søkjer ferievikarar til sommaren 2024. Me er ei stor personalgruppe, som ønsker å yte gode og forsvarlege tenester til våre brukarar. Me yt teneste til brukarar i alle aldrar og med ulikt funksjonsnivå. Ynskjer du ein lærerik og givande sommar bør du søkje hjå oss! Arbeidsperioden vil vere i tida 19.06.2024 - 13.08.2024. …

Ferievikar - Bu- og miljøtenesta - Sogndal (sone Stedje)

Sogndal kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Bu- og miljøtenesta sone Stedje søkjer ferievikarar til sommaren 2024. Me er ei stor personalgruppe, som ønsker å yte gode og forsvarlege tenester til våre brukarar. Me yt teneste til brukarar i alle aldrar og med ulikt funksjonsnivå. Ynskjer du ein lærerik og givande sommar bør du søkje hjå oss! Arbeidsperioden vil vere i tida 19.06.2024 - 13.08.2024. …

Ferievikar - Psykisk helse og rus - Sogndal (avd. Plassen)

Sogndal kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ferievikar/vikar   Ønskjer du å jobbe med psykisk helse/rus? Avdeling Plassen treng vikarar, både i sommarferien og elles som tilkallingsvikar. Avdelinga ligg i Sogndal. Plassen er forsterka bustader innan psykisk helse og rus. Avdelinga har 7 bueiningar og fellesareal. Avdelinga er døgnbemanna og har turnus med langvakter, vakande nattevakt og …

Ferievikar - Psykisk helse og rus - Sogndal (avd. Stedje)

Sogndal kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ønskjer du å jobbe med psykisk helse/rus? Me treng vikarar både til sommarferien og elles. Avdeling Stedje held til i Sogndal, men yter også hjelp andre stader i kommunen. Me er bemanna dag, kveld og helg, med langvakter og dagvakter.   Sommaren 2024 treng me ferievikarar. Det er ynskjeleg med søkjarar som kan jobbe store deler av sommaren. Ferie…

Ferievikar - Kjøkken - Sogndal (SHOS)

Sogndal kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Om stillinga Vil du bli vår nye kollega i sommar?? Me søkjer motiverte, fagleg engasjerte, sjølvstendige og interesserte ferievikarar for sommaren 2024 til kjøkkenet på Sogndal helse og omsorgssenter. Hovudoppgåvene på kjøkkenet er å forbereda alle måltid for bebuar og dagbrukar på SHOS. Det blir servert varme og kalde retter, spesialkost for dei so…

Miljørettleiar/fagarbeidar

Sogndal kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Me lyser etter miljørettleiar ved Trudvang skule frå dags dato og ut skuleåret 2023/24. Stillingsstorleik kan vere omlag 80 %.  Kontaktlærar har det faglege ansvaret, og miljørettleiar / fagarbeidar vil samarbeida med kontaktlærar /medlærar og føresette om opplæringstilbodet til elevar og klassar. Om du tenkjer at du kan vera med å gjera ein forskjell for el…

Lærar

Sogndal kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Me søkjer etter dyktig klasseleiar som samla skal dekka dei fleste faga i grunnskulen. Til stillinga ligg kontaktlæraransvar for elevar.  Trudvang skule søkjer etter lærar i vikariat frå 19.01.24-31.07.24. Stillinga er i utgangspunktet 80%, men endeleg stillingsstorleik kan avtalast nærmare før tilsetjing.   Arbeidsoppgåver:  Planlegge og le…

Tilkallingsvikarar Balestrand

Sogndal kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Me søker tilkallingsvikarar i Balestrand. Me treng fleire vikarar på Balestrand helsetun, i heimetenesta og som heimehjelp. Me søkjer deg som er motivert, fagleg engasjert, sjølvstendig og interessert i å jobbe med menneske. Behovet er frå d.d., og det vil bli tilsett fortløpande.   Arbeidsoppgåver: Heilskapleg pleie og omsorg av heimebuande og…

Tilkallingsvikar sjukeheim og heimeteneste

Sogndal kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Me treng fleire tilkallingsvikarar på Leikanger sjukeheim og heimeteneste, Prestahagen i Sogndal og Sogndal helse og omsorgssenter. Me søkjer deg som er motivert, fagleg engasjert, sjølvstendig og interessert i å jobbe med menneske. Behovet er frå d.d., og det vil bli tilsett fortløpande.     Arbeidsoppgåver: Heilskapleg pleie og omsorg av heime…

Tilkallingsvikar barnehage

Sogndal kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Dei kommunale barnehagane i Sogndal kommune er interessert i å kome i kontakt med personar som kan vere tilkallingsvikar, dvs. ein som barnehagen kan ringje til ved behov for vikar ved tilfeldig fråvær. I tillegg kan det vere aktuelt å nytte søkarar som tilkallingsvikarar til kortvarige vikariat.   …