• Bedrift
  Alver kommune
 • Søknadsfrist
  27.09.2022
 • Ansettelsesform
  workTime.Skift/turnus
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  5914, ISDALSTØ
  ALVER
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4693097
 • Se her for andre jobber fra Alver kommune
 • Oppdatert 14.09.2022
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Alver kommune

Vernepleiar i 100% fast tilsetjing

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Kort om stillinga

Me har no ledig ei 100% stilling, for tida i døgnturnus, med arbeid kvar 4. helg. Me søkjer vernepleiarar med erfaring frå arbeid med barn og unge. 

Om Habiliteringstenester Alver kommune 

Habiliteringstjenester i Alver kommune gir tjenester til personer med nedsett funksjonsevne. Tenestene vert gitt som tenester i den einskilde sin heim, ved arbeids- og aktivitetssenter, og ulike former for avlasting for familiar med born/unge med omfattande behov for omsorg. Inn under habiliteringstenestene finn ein også støttekontaktteneste og koordinatorar for Individuell Plan.

Om Avlastningsavdelinga  

Under avlastingsavdelinga er det for tida 3 bustader der ein gjev hjelp til barn/unge med åtferdsutfordringar. Avlasting vert gitt på bakgrunn av vedtak, ein vil difor som regel treffe ulike born/unge i løpet av ein turnusperiode. Som tilsett i avlastingsavdelinga vil du kunne rullere mellom desse bustadene. Det er stort sett 1:1 bemanning. 

Arbeidsoppgåver

 • Sjå barna/ungdommen og deira behov
 • Reguleringsstøttende samhandling, byggje sjølvkjensle og sjølvstende.
 • Vera fysisk aktiv og gjere meiningsfulle aktivitetar med barna/ungdommen.
 • Bidra til fagleg utvikling
 • Delta på samarbeidsmøter rundt den enkelte barn/ungdom.
 • Dagleg tilrettelegging og planlegging av tenesteytinga
 • Bidra til at daglege praktiske oppgåver vert gjennomført
 • Dokumentasjon av tenesteytinga, i Profil

Kompetansekrav

 • Offentleg godkjend vernepleiar 
 • Erfaring frå born og unge 
 • Førarkort Klasse B
 • God norsk skriftleg og munnleg formidlingsevne

Ønskt kompetanse

 • Erfaring frå arbeid med personar med utviklingshemming, psykiske lidingar, ADHD og utfordrande åtferd.
 • Evne til å etablere og utvikle gode relasjonar til barna/ungdommen og kollegaer
 • Kjennskap til Lov om kommunale helse og omsorgstenester, kap. 9

Personlege eigenskapar 

 • Du er ein tydeleg og trygg vaksen, men har evne til å leike!
 • Du er aktiv og kreativ når det gjeld å motivere, men også rolig og tolmodig når situasjonen krev dette.
 • Du er interessert i å «gjere ein forskjell» når du er på jobb.
 • Du er opptatt av refleksjon omkring tenesteytinga og lojalitet knytt til felles retningsliner.
 • Du har god fysisk og psykisk helsetilstand
 • Du er fleksibel

Vi tilbyr

 • Løn etter tariffavtale
 • Pensjonsordning via KLP

Politiattest

I tråd med helse- og omsorgstenestelova § 5-4 vert det stilt krav om tilfredsstillande politiattest ved tiltrede.

Slik søker du

Trykk knappen "send søknad". Dess meir du fyller ut, dess betre vert du sjåande ut på søkjarlista. Dersom du har behov for hjelp med registrering av søknad, kontakt innbyggjarservice på 56 37 50 00. Rekrutterarar ber aldri om BankID i samband med rekrutteringsprosessen. Som jobbsøkjar må du aldri avgje sånn informasjon i samband med søknadsprosessen. Om du opplever dette, ber vi deg ta kontakt.  

 

 

 • Bedrift
  Alver kommune
 • Søknadsfrist
  27.09.2022
 • Ansettelsesform
  workTime.Skift/turnus
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  5914, ISDALSTØ
  ALVER
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4693097
 • Se her for andre jobber fra Alver kommune
 • Oppdatert 14.09.2022