• Bedrift
  Gjøvik kommune
 • Søknadsfrist
  15.11.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  2815, GJØVIK
  GJØVIK
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5432509
 • Se her for andre jobber fra Gjøvik kommune
 • Oppdatert 01.11.2023
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Gjøvik kommune

Veileder i 100 % fast stilling NAV Gjøvik

Offentlig forvaltning

Beskrivelse av arbeidsstedet:

En av våre erfarne veiledere går snart av med pensjon, og vi ser derfor etter en ny dyktig kollega som ønsker å være med å løse vårt samfunnsoppdrag. er du en person som evner å se mennesker i et helhetsperspektiv? Ser du arbeid som helsefremmende, og har tro på den enkeltes ressurser? Hvis du i tillegg liker en arbeidshverdag hvor oppgavene er i stadig endring, da er dette en stilling for deg.

NAV Gjøvik ligger i sentrumsnære lokaler. Vi er over 100 medarbeidere som er organisert i 5 avdelinger. Avdelingene jobber tverrfaglig og helhetlig med utgangspunkt i hver enkelt brukers behov. Hos oss vil du møte et stort og engasjert fagmiljø som er opptatt av å gi helhetlige tjenester av god kvalitet. Fleksibilitet, samarbeid, kunnskapsdeling og kompetanseutvikling er viktig i vårt arbeid.

Stillingen er for tiden plassert i avdeling Skaffe Arbeid under 30. Vi jobber for å flere unge i utdanning og arbeid. 

Arbeidsoppgaver:

 • Helhetlig oppfølging, veiledning og motivasjonsarbeid med personer i ulike livssituasjoner 
 • I samarbeid med den som følges opp kartlegge behov, ressurser, kompetanse og arbeidsevne  
 • Gi karriereveiledning og støtte for å kunne se muligheter på arbeidsmarkedet 
 • Gi informasjon, råd og veiledning om NAV sine tjenester, inkludert økonomisk råd og veiledning 
 • Sikre helhetlig og koordinert oppfølging etter gjeldende regelverk, herunder forvaltningsloven, NAV-loven, folketrygdloven, sosialtjenesteloven, arbeidsmarkedsloven og tiltaksforskriften  
 • Forvaltningsmessige oppgaver, inkludert å dokumentere det løpende oppfølgingsarbeidet i ulike fagsystemer 
 • Delta i betjening av publikumsmottaket i våre åpningstider
 • Samarbeide tett med andre relevante aktører i eller utenfor NAV-kontoret, blant annet fastleger, helsevesenet, tiltaksarrangører og ikke minst arbeidsgivere 
 • Delta i tverrfaglige møter og drøftingsarenaer både internt og eksternt 
 • Du skal sammen med resten av kontoret bidra til at vi utvikler stadig bedre brukertjenester og at kontoret når sine virksomhetsmål 

NAV Gjøvik jobber kontinuerlig med mål om å levere de beste tjenestene. Det kan medføre endringer i arbeidsoppgaver og avdelingstilhørighet.

Kvalifikasjoner:
 • Fullført 3 årig høyere utdanning tilsvarende bachelor. Det er ønskelig med utdanning innen helse- og sosialfag eller pedagogikk
 • For søkere med erfaring som vurderes som særlig relevant for stillingen kan vi ved unntakstilfeller fravike utdanningskravet
 • Kompetanse og erfaring fra veilednings- og relasjonsarbeid
 • Kunnskap om og erfaring med offentlig forvaltning
 • God digital kompetanse og evne til raskt å sette seg inn i og bruke nye digitale løsninger. Du må også kunne veilede andre i bruk av digitale løsninger
 • Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsferdigheter. Du kan uttrykke deg og skrive på en forståelig og tilgjengelig måte
 • Gode resultater fra relevant arbeid

 Det er ønskelig at du har 

 • Kunnskap om arbeidsmarkedet og arbeidsinkludering
 • Kjennskap til utdanningssystemet
 • Erfaring med å jobbe endringsrettet med personer
 • Erfaring med tverrfaglig samarbeid
 • Erfaring med bruk av lovverk
Personlige egenskaper:
 • Har høy arbeidskapasitet og solid gjennomføringsevne
 • Er strukturert og systematisk
 • Er fleksibel, løsningsdyktig og evner å håndtere uforutsigbarhet
 • Har tro på at alle som ønsker det skal kunne delta i arbeidslivet

 Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi kan tilby:
 • Spennende, utfordrende og meningsfylte arbeidsoppgaver innenfor et viktig samfunnsområde
 • Et aktivt og engasjert arbeidsmiljø med gode kollegaer, preget av stor arbeidsinnsats og høy kompetanse
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Kollegaveiledning
 • Fleksibel arbeidstid
 • Muligheter for hybrid arbeidshverdag innenfor våre retningslinjer
 • Pensjonsordning gjennom KLP
 • Lønn etter kommunens regulativ
 • Ansettelse på vanlige kommunale vilkår, herunder pliktig pensjonsordning med 2% trekk og 6 måneders prøvetid
Unntatt offentlighet må begrunnes:

Gjøvik kommune praktiserer meroffentlighet, jfr. offentleglova § 11.

Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig søkerliste. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jfr. offentleglova § 25.

Søknad:

Alle søknader skal sendes elektronisk via vårt søkesystem. 

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne og alder.

 

 • Bedrift
  Gjøvik kommune
 • Søknadsfrist
  15.11.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  2815, GJØVIK
  GJØVIK
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5432509
 • Se her for andre jobber fra Gjøvik kommune
 • Oppdatert 01.11.2023