• Bransje
  Offentlig forvaltning
 • Bedriftstype
  Kommune
 • Organisasjonsnummer
  940155223
 • Antall ansatte
  4371
 • Opprettet år
  1995
 • Adresser
  Kauffeldts plass 1
  2815  GJØVIK

Gjøvik kommune oppføring hos:

Gjøvik kommune

Gjøvik er en fremtidsrettet og mangfoldig servicekommune, en kommune som setter sine innbyggere i sentrum.

Våre ansatte leverer kvalitetstjenester, med bakgrunn i god kunnskap og erfaring.

Vi arbeider aktivt med kompetanseutvikling for våre ansatte, med visjonen "Universitetsbyen Gjøvik - ledende i bærekraftig vekst og utvikling". Vi søker engasjerte medarbeidere, med bred kompetanse, som ønsker en inkluderende arbeidsgiver med rom for utvikling.


Bli med i vår Kandidatbank

Synes du vår bedrift ser spennende ut? Meld din interesse, vi vil gjerne ha deg i vår Kandidatbank. Stå først i køen og bli kontaktet når vi trenger folk.

 

Helsefagarbeider / miljøarbeider natt i 51,6 % vikariat ved tilrettelagte tjenester Åslundmarka

Gjøvik kommune

Offentlig forvaltning

Beskrivelse av arbeidsstedet: Avdeling tilrettelagte tjenester i Åslundmarka har ansvar for helse- og omsorgstjenester til mennesker med funksjonsnedsettelser, herunder mennesker med psykiske lidelser, utviklingshemming og rusproblemer.  Vi gir tjenester etter enkeltvedtak jf helse-og omsorgstjenesteloven som praktisk bistand/ opplæring og helsetjenester…

Familieveileder 100 % fast stilling NAV Gjøvik

Gjøvik kommune

Offentlig forvaltning

Beskrivelse av arbeidsstedet: NAV er en viktig aktør i det forebyggende arbeidet for å redusere barnefattigdom i kommunen.  Familieveileder er et ekstra tilbud utover den oppfølgingen personer allerede har i NAV. Tjenesten er regulert etter lov om sosiale tjenester i NAV, §17 Opplysning, råd og veiledning. Familieveileder skal jobbe tverrfaglig i samhand…

Vernepleier 100 % fast stilling ved Vindingstad skole

Gjøvik kommune

Offentlig forvaltning

Beskrivelse av arbeidsstedet: Vindingstad skole i Gjøviks søndre bydel er en tradisjonsrik barneskole med 287 elever fordelt på 1. til 7. trinn. Den nye skolebygningen ble ferdigstilt våren 2004. Det er rundt 40 ansatte på skolen. Skolen ligger vakkert til med panoramautsikt over byen og mjøslandskapet som åpner seg mot oss. Skolens uteområde er tilrette…

Virksomhetsleder 100 % fast stilling rehabilitering og lindrende enhet

Gjøvik kommune

Offentlig forvaltning

Beskrivelse av arbeidsstedet:  Haugtun omsorgssenter ligger i Gjøvik sentrum og består av fire sykehjemsavdelinger i tillegg til hjemmetjenester og tilrettelagte tjenester.  Omsorgssenteret er i tillegg base for Gjøvik kommunes egne sykehjemsleger. Avdeling 3AB er en korttidsavdeling med en rehabiliteringsenhet og en lindrende enhet. Virksomheten bes…

Helsefagarbeider natt 61,9 % vikariat ved Snertingdal omsorgssenter

Gjøvik kommune

Offentlig forvaltning

Beskrivelse av arbeidsstedet: Snertingdal Omsorgssenter ligger i hjertet av Snertingdal, ca 30 minutters kjøring fra Gjøvik, Dokka og Moelv og ca 40 min fra Hov. Her kan vi friste med fine friluftsområder, milevis med skiløyper, bade og fiskemuligheter og ikke minst gratis parkering.  Vi er i en spennende prosess med planlegging av nytt omsorgssenter,…

Økonomiveileder x 2 i 100 % prosjekt stilling ved NAV Gjøvik

Gjøvik kommune

Offentlig forvaltning

Beskrivelse av arbeidsstedet: NAV Gjøvik har ledig to nye prosjektstillinger som økonomiveileder. Prosjektet er rettet mot oppfølging av personer med forvaltningsavtaler, som selv ikke kan håndtere egen økonomi. Prosjektperiodens varighet er 1 år, med mulighet for forlengelse. Prosjektet gjennomføres med midler fra Statsforvalteren i Innlandet, i samarbe…

Sykepleier 70 % fast stilling ved Haugtun omsorgssenter hjemmetjenesten

Gjøvik kommune

Offentlig forvaltning

Beskrivelse av arbeidssted: Hjemmetjenesten avd.7 er en av kommunens 10 hjemmetjenesteavdelinger og er tilknyttet Haugtun omsorgssenter. Avdelingen består av 24,2  årsverk og over 35 ansatte.Vi er ei engasjert og ung gruppe medarbeidere som er opptatt av å jobbe kontinuerlig med forbedring av våre tjenester, med blant annet fokus på pasientsikkerhet. …

Helsefagarbeider 80 % vikariat ved Haugtun omsorgssenter hjemmetjenesten

Gjøvik kommune

Offentlig forvaltning

Beskrivelse av arbeidssted: Hjemmetjenesten avd.7 er en av kommunens 10 hjemmetjenesteavdelinger og er tilknyttet Haugtun omsorgssenter. Avdelingen består av 24,2  årsverk og over 35 ansatte.Vi er ei engasjert og ung gruppe medarbeidere som er opptatt av å jobbe kontinuerlig med forbedring av våre tjenester, med blant annet fokus på pasientsikkerhet. …

Fagleder regnskap

Gjøvik kommune

Offentlig forvaltning

Ledig 100 % stilling som fagleder regnskap i Gjøvik kommune. Beskrivelse av arbeidsstedet: Økonomi stab er en del av sektor for administrasjon, forvaltning og teknisk drift i Gjøvik kommune, og består av 22 medarbeidere med hovedoppgaver knyttet til budsjett, rapportering, regnskap, fakturering, lønn, finans- og gjeldsforvaltning. En sentral oppgave for s…

Avdelingsleder for budsjett og rapportering

Gjøvik kommune

Offentlig forvaltning

Vi søker en avdelingsleder for budsjett og rapportering med stor arbeidskapasitet og god økonomisk forståelse i 100 % fast stilling.  Beskrivelse av arbeidsstedet: Økonomi stab er en del av sektor for administrasjon, forvaltning og teknisk drift i Gjøvik kommune, og består av 22 medarbeidere med hovedoppgaver knyttet til budsjett, rapportering, regnskap, …

Sykehjemsoverlege

Gjøvik kommune

Offentlig forvaltning

Beskrivelse av arbeidsstedet: Vår erfarne sykehjemsoverlege vil gå av med pensjon og vi søker derfor etter ny sykehjemsoverlege. Sykehjemslegene består av sykehjemsoverlege, en lege som er spesialist i allmennmedisin og en lege som er under spesialisering i allmennmedisin og en lege med mange års erfaring i sykehjemsmedisin uten spesialisering . Alle …

Helsefagarbeider x 5 helg i 18,66 % - 22,77 % faste stillinger ved tilrettelagte tjenester Biri 1

Gjøvik kommune

Offentlig forvaltning

Beskrivelse av arbeidsstedet: Tilrettelagte tjenester yter praktisk bistand og/eller helsehjelp til personer med ulike funksjonsnedsettelser og bistandsbehov.Stillingene tilhører per tiden TTJ Biri 1, og er tilknyttet en samlokalisert heldøgnsbemannet bolig, der det ytes varierte tjenester til personer med ulike funksjonsnedsettelser i ulike aldersgruppe…

Frivilligkoordinator 100 % fast stilling Gjøvik Frivilligsentral

Gjøvik kommune

Offentlig forvaltning

Beskrivelse av arbeidsstedet: Gjøvik kommune søker etter en frivilligkoordinator til en fast 100 % stilling. Stillingen vil ha arbeidssted på Gjøvik Frivilligsentral p.t. avdeling Snertingdal. Stillingen rapporterer til virksomhetsleder. Vi ser etter en engasjert og strukturert medarbeider med et stort engasjement til å styrke vårt arbeid på Gjøvik. Erfa…

Spesialsykepleier / sykepleier 100 % fast stilling ved Hunndalen hjemmetjenesten

Gjøvik kommune

Offentlig forvaltning

Beskrivelse av arbeidsstedet: Arbeidsstedet er lokalisert til Åslundmarka bo- og servicesenter, ambulerende hjemmetjenester. Åslundmarka er ett omsorgssenter med tilsammen 70 leiligheter, fordelt på 2 hjemmetjenesteavdelinger og en avdeling for tilrettelagte tjenester.   Stillingen er knyttet til hjemmetjenestevirksomheten, som utøver tjenester etter …

Sykepleier x 2 i 100 % fast stilling ved Haugtun 2CD

Gjøvik kommune

Offentlig forvaltning

Utlysningen gjelder to like 100% sykepleierstillinger. Beskrivelse av arbeidsstedet: Haugtun omsorgssenter ligger i sentrum av Gjøvik og består av fire sykehjemsavdelinger, i tillegg til hjemmetjenester, tilrettelagte tjenester og omsorgsboliger. Omsorgssenteret er i tillegg base for Gjøvik kommunes egne sykehjemsleger. Sykehjemsavdeling 2CD: Avd…

Sommerferieundervisning i engasjement ved Gjøvik Læringssenter

Gjøvik kommune

Offentlig forvaltning

Vi har ledig inntil 300 % engasjement sommerferieundervisning ved Gjøvik Læringssenter i ukene 25, 26, 31 og 32. Undervisningen foregår på mandag, tirsdag, torsdag og fredag. Det blir planleggingsmøter i uke 24. Beskrivelse av arbeidsstedet: Voksenopplæringen i Gjøvik kommune er organisert gjennom Gjøvik Læringssenter (GLS). Her blir det gitt grunnskoleo…

Barne- og ungdomsarbeider i 100 % fast stilling ved Kvartsvegen Barnehage

Gjøvik kommune

Offentlig forvaltning

Beskrivelse av arbeidsstedet: Kvartsvegen barnehage er en av ni kommunale barnehager i Gjøvik kommune. Barnehagen holder til i naturskjønne omgivelser i Sørbyen på Gjøvik. Barnehagen har plass til 78 enheter, fordelt på 4 avdelinger. Kvartsvegen opptatt av mye utelek og uteliv. De har et stort uteområder med blant annet grillhytter, lavvo og gapahuk.…

Miljøveileder 50 % fast stilling ved Biri ungdomsskole

Gjøvik kommune

Offentlig forvaltning

Beskrivelse av arbeidsstedet: Biri ungdomsskole har ledig 50 % fast stilling som miljøveileder. Skolen ligger i landlige og flotte omgivelser ca 3 mil fra Gjøvik sentrum og har tilgang på de fleste fasiliteter i moderne lokaler. Biri ungdomsskole har for tiden 122 elever og 20 ansatte. Arbeidsoppgaver: Pådriver i arbeidet med et trygt og godt sk…

Sykepleier 1 100 % fast stilling ved Hunndalen hjemmetjeneste

Gjøvik kommune

Offentlig forvaltning

Beskrivelse av arbeidsstedet: Arbeidsstedet er lokalisert til Åslundmarka bo- og servicesenter,  i de ambulerende hjemmetjenester. Åslundmarka er ett omsorgssenter med tilsammen 70 leiligheter, fordelt på 2 hjemmetjenesteavdelinger og en avdeling for tilrettelagte tjenester.  Virksomheten drifter også ett attraktivt lavterskel Åpent Dagtilbud som er med …

Spesialsykepleier 100 % fast stilling ved Sørbyen oms.senter hjemmetjenesten

Gjøvik kommune

Offentlig forvaltning

Beskrivelse av arbeidsstedet: Hjemmetjenesten Sørbyen består av ca 50 ansatte fordelt på 27 årsverk. Virksomheten utfører lovpålagte tjenester innen helsehjelp og praktisk bistand. Den er todelt med en uteavdeling og 16 omsorgsboliger for personer med demens. Det gis tjenester til ca.300 brukere innen demens, kreft, rus/psykiatri, generell somatikk, og ho…

Rektor 100 % vikariat ved Fredheim skole

Gjøvik kommune

Offentlig forvaltning

Beskrivelse av arbeidsstedet: Fredheim skole ligger 2 km nord for Gjøvik sentrum. Skolen har 313 elever, og det er rundt 43 ansatte. Skolen har et spesielt fokus på at tilhørighet er grunnlaget for trivsel, læring og god helse.  Det vil for skoleåret 2023-24 bli ledig et vikariat som rektor ved Fredheim skole Kvalifikasjoner: God pedagogisk ko…

Virksomhetsleder Frivilligsentralen i 100 % fast stilling

Gjøvik kommune

Offentlig forvaltning

Beskrivelse av arbeidsstedet: Gjøvik Frivilligsentral er en sosial møteplass for enkeltmennesker og organisasjoner, et "kraftsenter" for frivillig arbeid i Gjøvik. Frivilligsentralen driver utleie av lokaler, arrangerer faste ukentlige aktiviteter ledet av frivillige, og står som arrangør av noen større, årlige arrangementer, slik som frivilligdagen i…

Barnevernkonsulent i 100 % fast stilling

Gjøvik kommune

Offentlig forvaltning

Beskrivelse av arbeidssted: Gjøvik og Land barneverntjeneste har ledig en 100 % fast stilling som barnevernskonsulent i avdeling undersøkelse og oppfølging og kan tiltres snarest.  Gjøvik og Land barneverntjeneste er en interkommunal barneverntjeneste med Gjøvik som vertskommune. Tjenesten har ansvar for kommunale barneverntjenester i Gjøvik, Nordre L…

Virksomhetsleder 100 % fast stilling ved nye Biri omsorgssenter

Gjøvik kommune

Offentlig forvaltning

Beskrivelse av arbeidsstedet: Nye Biri omsorgssenter ble etablert i 2021. Det er et flott bygg hvor driften baserer seg på moderne teknologi. Virksomheten består av 32 omsorgsplasser for langtids botilbud. 16 plasser er hjemlet som bokollektiv og 16 plasser hjemlet som sykehjem.  Biri omsorgssenter  inneholder i tillegg baser for hjemmebaserte tje…

Regional IT- sikkerhetsrådgiver

Gjøvik kommune

Offentlig forvaltning

Vi utvider vårt regionale sikkerhetsteam med en 100 % stilling og leter etter deg med spisskompetanse på teknisk sikkerhet. Du er hjelpsom, flink til å lytte og jobber målrettet. En pådriver som har lyst på en spennende og utfordrende jobb. Vi vil ha deg med flere års erfaring, eller deg som er ganske fersk, og med ambisjoner. Som vertskommune etablerer G…

Sykepleier 1 100 % fast stilling ved Biri oms. senter Furulia

Gjøvik kommune

Offentlig forvaltning

Beskrivelse av arbeidssted:  Biri ligger sentralt mellom mjøsbyene. Boligene ligger under hjemmetjenesten og er tilknyttet nye Biri omsorgssenter. Boligene er døgnbemannet. En bolig  bestående av 16 leiligheter med hjemmeboende eldre med demensdiagnose. En bolig bestående av 10 leiligheter med hjemmeboende eldre. Hjemmetjenesteavdelingen yter helse…

Sykepleier 75 % fast stilling ved Furulia Biri oms.senter

Gjøvik kommune

Offentlig forvaltning

Beskrivelse av arbeidssted: Biri ligger sentralt mellom mjøsbyene. Boligene er tilknyttet nye  Biri omsorgssenter. Hjemmetjenesteavdeling med heldøgnsbemanning En bolig bestående av 16 leiligheter med hjemmeboende eldre med demensdiagnose  En bolig bestående av 10 leiligheter med hjemmeboende eldre. Avdelingen yter helsehjelp og bistand til …

Helsefagarbeider 60 % fast stilling hjemmetjenesten Biri

Gjøvik kommune

Offentlig forvaltning

Beskrivelse av arbeidsstedet: Biri ligger sentralt mellom Mjøsbyene. Hjemmetjenesten i Biri er tilknyttet Biri Omsorgssenter med kafe som er åpen for alle.  Avdelingen gir helsehjelp og praktisk bistand til hjemmeboende.   Brukerne av hjemmetjenesten bor i eget hjem, sentrumnært og andre ute på bygda.   Avdelingen har dagsenter med eget personale samt …

Helsesekretær - tilkallingsvikar ved kommunale legekontor

Gjøvik kommune

Offentlig forvaltning

Beskrivelse av arbeidsstedet: Gjøvik kommune  drifter fem legekontor; Sørbyen legegruppe  med 5 legehjemler, Biri legesenter med 3 legehjemler, Snertingdal helsesenter  med 1,5 legehjemler, Gjøvik legesenter med 7 legehjemler, og Gjøvik kommunale legegruppe med  2 legehjemler. Kommunen har pr i dag totalt 18,7  årsverk for helsesekretærer fordelt på …

Intern teststilling- ikke søkbar

Gjøvik kommune

Offentlig forvaltning

Beskrivelse av arbeidsstedet: Test stilling

Tilkallingsvikarer i kommunale barnehager

Gjøvik kommune

Offentlig forvaltning

Beskrivelse av arbeidsstedet: Tjenesteområdet barnehage består barnehageadministrasjonen og ni kommunale barnehager. Vår visjon for alle ansatte i barnehagesektoren er: "Vi tenner barns stjerneøyne!" Har DU evnen til å tenne barns stjerneøyne? Er du en engasjert relasjonsarbeider med pågangsmot og evne til begeistring, så er kanskje du den vikar…

Sommer- tilkallingsvikarer ved HO forpleiningstjenesten 2023

Gjøvik kommune

Offentlig forvaltning

Beskrivelse av arbeidsstedet: Tjenesteområdet forpleining består av et felleskjøkken med sentralisert middagsprodukjon, et fellesvaskeri som vasker alt tøy til institusjoner og arbeidstøy til ansatte, 2 mindre produksjonskjøkken og 4 kafeer/mottakskjøkken på omsorgsentrene som betjener brukere, ansatte og besøkende.  Arbeidsoppgaver: Produksjo…

Tilkallingsvikarer til sykehjemstjenesten

Gjøvik kommune

Offentlig forvaltning

Vi søker deg som er:  Helsefagarbeider, sykepleier  eller har annen relevant kompetanse. Søker som tilkallingsvikarer kan tilbys oppdrag av kortere varighet. Stillingsprosent - etter avtale  Personell i sykehjem jobber turnus, dag, kveld med hvovedsaklig egne nattevakter. Det er arbeid med ulik helgefrekvens. Det er behov for vikarer til alle t…

Tilkallingsvikar ved Hjemmetjenesten 2023

Gjøvik kommune

Offentlig forvaltning

Beskrivelse av arbeidsstedet:  Gjøvik kommune har hjemmetjenester tilknyttet seks omsorgssentre; Snertingdal, Nordbyen, Sørbyen, Haugtun, Hunndalen og Biri. Tjenestene gis både til hjemmeboende innbyggere, i heldøgnsbemannede omsorgsboliger/bofellesskap og i dagaktivitetstilbud.  Vi ønsker deg velkommen til å bli en del av våre faglige team dersom du …

Sommervikar hjemmetjenesten 2023

Gjøvik kommune

Offentlig forvaltning

Beskrivelse av arbeidsstedet: Gjøvik kommune har hjemmetjenester knyttet til seks omsorgssentre; Snertingdal, Nordbyen, Sørbyen, Haugtun, Hunndalen og Biri. Tjenestene gis både til hjemmeboende innbyggere, i heldøgnsbemannede omsorgsboliger/bofelleskap og i dagaktivitetstilbud.  Arbeidsoppgaver: Arbeidsoppgaver vil være å bistå med helsehjelp og prak…

Brannforebygger/ feiersvenn 100% fast stilling

Gjøvik kommune

Offentlig forvaltning

Beskrivelse av arbeidsstedet: Gjøvik brann- og redning er organisert under Tjenesteområdet Teknisk Drift i kommunen. Brannstasjon er lokalisert i Stampevegen 5. i Hunndalen med kasernert beredskapsstyrke og forebyggende avdelingen. Stillingen som lyses ut er en stilling som brannforebygger (tidligere nevnt som feiersvenn) ved vår forebyggende avdeling me…

Sommervikarer til Sykehjem

Gjøvik kommune

Offentlig forvaltning

Vi søker deg som er:  Helsefagarbeider, sykepleier, vernepleier, assistent, eller har annen relevant kompetanse. Det er særlig stort behov for sommervikarer i hovedferieperioden fra 20. juni til og med 21. august. Det er ønskelig at sommervikarer kan jobbe mest mulig i dette tidsrommet. Stillingsprosent - etter avtale - inntil 100% Personell i …

Rådgiver i Digi Innlandet

Gjøvik kommune

Offentlig forvaltning

Digi Innlandet skal bidra til at folk i Innlandet får lik tilgang til digitale, kommunale tjenester. I Digi Innlandet arbeider kommuner og fylkeskommunen sammen om å innføre og få effekt av digitale fellesløsninger. Gjennom samarbeid vil kommunene også kunne dele på kompetanse og kapasitet innen tjenesteutvikling, informasjonssikkerhet, prosessledelse og gev…

Sommer- og tilkallingsvikarer og helgestillinger ved tilrettelagte tjenester

Gjøvik kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Beskrivelse av arbeidsstedet: Gjøvik kommune har organisert helse og omsorgstjenester til yngre personer med ulike funksjonsnedsettelser og bistandsbehov i Tilrettelagte tjenester. Målgruppen for tjenestene er personer med psykisk utviklingshemming, psykiske  lidelser og/eller rusproblemer. Tilrettelagte tjenester har fra 11 ulike avdelinger på Haugtun/S…

Tilkallingsvikar i skole og skolefritidsordningen (SFO)

Gjøvik kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Beskrivelse av arbeidsstedet: Tjenesteområde skole består av skoleadministrasjon, grunnskolene og voksenopplæringen i Gjøvik kommune. Vi har som mål at skolesystemet og skolefritidsordningen i Gjøvik skal ha høy faglig kvalitet og oppnå gode resultater. Det lyses ut et uspesifisert antall tilkallingsvikarer ved skolene i Gjøvik kommune. Arbeids…