• Bransje
  Offentlig forvaltning
 • Bedriftstype
  Kommune
 • Organisasjonsnummer
  940155223
 • Antall ansatte
  4371
 • Opprettet år
  1995
 • Adresser
  Kauffeldts plass 1
  2815  GJØVIK

Gjøvik kommune oppføring hos:

Gjøvik kommune

Gjøvik er en fremtidsrettet og mangfoldig servicekommune, en kommune som setter sine innbyggere i sentrum.

Våre ansatte leverer kvalitetstjenester, med bakgrunn i god kunnskap og erfaring.

Vi arbeider aktivt med kompetanseutvikling for våre ansatte, med visjonen "Universitetsbyen Gjøvik - ledende i bærekraftig vekst og utvikling". Vi søker engasjerte medarbeidere, med bred kompetanse, som ønsker en inkluderende arbeidsgiver med rom for utvikling.


Bli med i vår Kandidatbank!

Synes du vår bedrift ser spennende ut? Meld din interesse, vi vil gjerne ha deg i vår Kandidatbank. Stå først i køen og bli kontaktet når vi trenger folk.

 

Fysioterapeut avtalehjemmel med 80 % driftstilskudd i vikariat inntil 3 år

Gjøvik kommune

Offentlig forvaltning

Beskrivelse av arbeidsstedet: Gjøvik kommune har ledig midlertidig kommunal driftsavtale (vikariat) for offentlig godkjent fysioterapeut med varighet inntil tre år.  Avtalehjemmelens størrelse tilsvarer 80% driftstilskudd, og er lokalisert ved CC Helse AS, Jernbanesvingen 6, 2821 Gjøvik.  CC Helse er en helseklinikk hvor det samarbeides tett i et prak…

ALIS x 2 i 100 fast stilling/ hjemmel ved Gjøvik kommunale legegruppe

Gjøvik kommune

Offentlig forvaltning

Vi søker 2 leger som ønsker å bli ALIS-leger i et nyetablert kommunalt legekontor som pr nå holder til holder til i eldre lokaler og som flytter til nye lokaler om 1,5 år. Du er sammen med to meget erfarne kolleger som begge er spesialister i allmennmedisin. Kontoret skal utvikle seg og vil i nye lokaler utvides med flere leger, og din aktivitet og glede i f…

Psykologspesialist/ psykolog x 2 i 100 % fast stilling

Gjøvik kommune

Offentlig forvaltning

Beskrivelse av arbeidsstedet: Gjøvik kommune søker psykologspesialister som ønsker å bli en del av et nyopprettet tverrfaglig team, med oppgaver i skjæringspunktet mellom Helse og omsorg og Barn og familie. Målgruppen er ungdom og unge voksne med milde til moderate psykiske helseplager og/eller rusutfordringer. Vi har pågående et utviklingsarbeid på fler…

Jordmor 50 % i 1- års vikariat

Gjøvik kommune

Offentlig forvaltning

Beskrivelse av arbeidsstedet: Helsestasjonstjenester i Gjøvik kommune er organisert under sektor Oppvekst og inngår som en del av Barn og Familie, sammen med Tverrfaglig familieteam, Ung I Gjøvik, PP-tjenesten og Bofellesskap og Inkludering. Helsestasjonstjenester har egen virksomhetsleder, ca. 25 årsverk og 30 ansatte. Vi tilbyr tjenester til gravide, b…

Barnevernkonsulent 100 % vikariat

Gjøvik kommune

Offentlig forvaltning

Beskrivelse av arbeidssted: Gjøvik og Land barneverntjeneste har ledig 100 % vikariat inntil et år i avdeling plassering og ettervern. Gjøvik og Land barneverntjeneste er en interkommunal barneverntjeneste med Gjøvik som vertskommune. Tjenesten har ansvar for kommunale barneverntjenester i Gjøvik, Nordre Land og Søndre Land kommuner. Vi er organisert so…

Ernæringskokk 90 % fast st. felleskjøkkenet og Snertingdal

Gjøvik kommune

Offentlig forvaltning

Beskrivelse av arbeidsstedet: Forpleiningtjenesten produserer og leverer mat til omsorgssenter og hjemmeboende brukere i Gjøvik kommune. Tjenesten består av felles produksjonskjøkken, 6 st mottakskjøkken og kafeer på omsorgssenter, rådhuskafeen og fellesvaskeri. Tjenesten har som mål å jobbe aktivt for en god ernæringsomsorg til vår brukere. Felleskjø…

Prosjektleder Bedre Tverrfaglig Innsats i 100 % fast stilling ved Oppvekst

Gjøvik kommune

Offentlig forvaltning

 Vi søker en tydelig, systematisk og handlekraftig prosjektleder med gode samarbeidsevner og et brennende engasjement for barn og unge. Stillingen vil få ansvar for å lede og koordinere et treårig prosjekt med å styrke tverrfaglig innsats i Gjøvik kommune. I det ligger blant annet å bygge opp den digitiale samhandlingsmodellen BTI (Bedre Tverrfaglig Innsa…

Sykepleier 1 100 % fast st. Biri oms. senter Furulia

Gjøvik kommune

Offentlig forvaltning

Beskrivelse av arbeidssted: Hjemmetjeneste boliger med bemanning dag / kveld og natt. Et bokollektiv bestående av 16 leiligheter med hjemmeboende demente og en bolig med 10 leiligheter med hjemmeboende eldre. Avdelingen yter helsehjelp og bistand til beboerne etter lov om Helse -og omsorgstjenesteloven i kommunen. Boligene er tilknyttet nye Biri oms.s…

Konsulent i 60 % fast stilling ved Skolekontoret

Gjøvik kommune

Offentlig forvaltning

Beskrivelse av arbeidsstedet: Skolekontoret i Gjøvik kommune ligger i Gjøvik rådhus i lyse, trivelige lokaler. Tjeneste Skole er en del av sektor Oppvekst. Konsulenten vil være en del av skolekontorets team og rapporterer direkte til skolesjef. Konsulenten vil også utføre oppgaver på vegne av sektor Oppvekst. Arbeidsoppgaver: ivareta saksbehandli…

Helsefagarbeider 77,50 % fast stilling Furulia Biri oms. senter

Gjøvik kommune

Offentlig forvaltning

Beskrivelse av arbeidssted: Hjemmetjeneste boliger med bemanning dag / kveld og natt.  Et bokollektiv bestående av 16 leiligheter med hjemmeboende demente og en bolig med 10 leiligheter med hjemmeboende eldre. Avdelingen yter helsehjelp og bistand til beboerne etter lov om Helse -og omsorgstjenesteloven i kommunen. Boligene er tilknyttet Nye Biri oms.…

Helsefagarbeider natt 62,44 % fast st. Biri oms.senter

Gjøvik kommune

Offentlig forvaltning

Beskrivelse av arbeidsstedet: Unik mulighet for deg som er helsefagarbeider, og som har  interesse og engasjement for å bidra til å utvikle fremtidens omsorgstjenester. På nye Biri omsorgssenter får du mulighet til dette. Vi søker medarbeidere som ønsker å bidra til å bygge opp og utvikle et helt nytt fagmiljø under gode arbe…

Helsefagarbeider 100 % fast stilling Snertingdal Omsorgssenter

Gjøvik kommune

Offentlig forvaltning

Beskrivelse av arbeidsstedet: Snertingdal Omsorgssenter ligger sentralt plassert i den langstrakte og fredelige Snertingdalen, ca 30 minutter med bil fra både Dokka, Hov og Gjøvik sentrum. Omsorgssenteret består av 2 sykehjemsavdelinger, avdeling 1 og avdeling 2. Avdeling 2 består av en korttidsavdeling med 10 plasser, dagaktivitetstilbud og hjemmetjenes…

Helsesykepleier 60% fast stilling og 100 % midlertidig stilling

Gjøvik kommune

Offentlig forvaltning

Beskrivelse av arbeidsstedet: Helsestasjonstjenester i Gjøvik kommune er organisert under sektor Oppvekst, i Barn og Familie. Helsestasjonstjenester har egen virksomhetsleder og ca. 25 årsverk og 30 ansatte. Vi tilbyr tjenester til gravide, barn og unge og dere familier innen svangerskapsomsorgen, helsestasjon 0-5 år, skolehelsetjenesten og helsestasjon …

PP- rådgiver x 2 i 100 % fast st.

Gjøvik kommune

Offentlig forvaltning

Beskrivelse av arbeidsstedet: PP-tjenesten og logopedtjenesten har til sammen 14 fagstillinger, og i tillegg er det leder og merkantil. Den ene av de to utlyste PP-rådgiver stillingene er nyopprettet. PP-tjenesten inngår i Barn-og Familie som er en del av sektor Oppvekst (PP-tjenesten, Helsestasjonen og helsestasjon for ungdom, Tverrfaglig familietea…

Helsefagarbeider helg 8 x 10 % - 20 % faste stillinger ved Snertingdal omsorgssenter

Gjøvik kommune

Offentlig forvaltning

Beskrivelse av arbeidsstedet: Snertingdal omsorgssenter ligger sentralt i vakre Snertingdal, ca 30 minutters kjøring fra Dokka, Hov og Gjøvik sentrum. Vi kan tilby gratis parkering men også humpete og tidvis bratte veier samt et gammelt omsorssenter med mye sjarm og litt frustrasjon. Topografien og veistandarden får vi ikke gjort så mye med, men vi har n…

Undervisningsinspektør 100 % fast stilling ved Blomhaug skole

Gjøvik kommune

Offentlig forvaltning

Beskrivelse av arbeidsstedet: Blomhaug skole er en skole med ca. 300 elever på 1.-7. trinn og vel 50 ansatte beliggende i Hunndalen, Gjøvik. Skolen består av mangfold både blant elevene og ansatte, bl.a. har vi 25 nasjonaliteter representert hos oss. Skolen har gode uteområder som inviterer til aktivitet og sosial samhandling. Det vil fra 01.09.22 bli le…

Sykepleier 100 % fast st. ved Nordbyen sykehjem

Gjøvik kommune

Offentlig forvaltning

Beskrivelse av arbeidsstedet: Nordbyen omsorgssenter er lokalisert i nordre region på Gjøvik med en flott utsikt over byen og Mjøsa. Omsorgssenter består av en sykehjemsavdeling, omsorgsboliger, dagsenter og hjemmetjenester. Det er tilknyttet kafè/kantine som er tilgjengelig for pasienter, ansatte og besøkende.  Sykehjemsavdelingen består av totalt 2…

Sykepleiere 1 natt ved Nye Biri oms.senter

Gjøvik kommune

Offentlig forvaltning

Beskrivelse av arbeidsstedet: Vi søker medarbeidere som ønsker å bidra til å bygge opp og utvikle et helt nytt fagmiljø under gode arbeidsforhold der moderne velferdsteknologi bidrar i dette utviklingspotensialet. Som nattevakt på Biri vil du inngå i team med nattevakt fra sykehjem, bokollektivet Furulia i tillegg til samarbeid med hjemmetjenesten som ha…

Sommer-/ tilkallingsvikarer i BOFIN

Gjøvik kommune

Offentlig forvaltning

Beskrivelse av arbeidsstedet: Bofellesskap og inkludering (BOFIN) drifter 2 bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger i Gjøvik kommune, og gir også oppfølging på egen hybel. Det arbeides for å gi ungdommene en god plattform for selvstendig liv i nytt land. Vår visjon er at bofellesskapene er hjem som skal være stabile utgangspunkt for enslige mind…

Avlaster for barn/ unge i Helse og omsorg

Gjøvik kommune

Offentlig forvaltning

Beskrivelse av arbeidsstedet: Privat avlastning avtales med brukers pårørende som har vedtak om avlastning. Arbeidssted kan være i brukers hjem og ute på andre arenaer. Men i de fleste tilfeller vil det være behov for at avlastning skjer hjemme hos avlaster. Det kan bety at du må ha mulighet for overnatting hjemme hos deg.  Arbeidsoppgaver: Gj…

Sommer- tilkallingsvikarer ved HO forpleiningstjenesten 2022

Gjøvik kommune

Offentlig forvaltning

Beskrivelse av arbeidsstedet: Tjenesteområdet forpleining består av et felleskjøkken med sentralisert middagsprodukjon, et fellesvaskeri som vasker alt tøy til institusjoner og arbeidstøy til ansatte og 6 kafeer/mottakskjøkken på omsorgsentrene som betjener brukere, ansatte og besøkende.  Arbeidsoppgaver: Produksjon og pakking av middagsmat …

Tilkallingsvikarer til sykehjemstjenesten

Gjøvik kommune

Offentlig forvaltning

Vi søker deg som er:  Helsefagarbeider, sykepleier  eller har annen relevant kompetanse. Søker som tilkallingsvikarer kan tilbys oppdrag av kortere varighet. Stillingsprosent - etter avtale  Personell i sykehjem jobber turnus, dag, kveld med hvovedsaklig egne nattevakter. Det er arbeid med ulik helgefrekvens. Det er behov for vikarer til alle t…

Tilkallingsvikarer ved Biri omsorgssenter

Gjøvik kommune

Offentlig forvaltning

Beskrivelse av arbeidsstedet: Biri omsorgssenter er et nytt omsorgssenter som åpnet mai 2021. Omsorgssenteret består av 16 leiligheter i et bokollektiv for beboere med demens, samt 16 labgtidsplasser i somatisk sykehjem.  Vi har behov for tilkallingsvikarer, sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere og assistenter, til ekstra vakter på dag, kv…

Sykepleier 90 % st. vikariat Haugtun oms.senter hjemmetjenesten

Gjøvik kommune

Offentlig forvaltning

Beskrivelse av arbeidsstedet: Hjemmetjenesten avd.7 er en av kommunens 10 hjemmetjenesteavdelinger og er tilknyttet Haugtun omsorgssenter. Avdelingen består av 23,5 årsverk og over 35 ansatte.Vi er ei engasjert og ung gruppe medarbeidere som er opptatt av kvalitet og pasientsikkerhet. Siden samhandligsreformen ble innført får hjemmetjenesten stadig ny…

Helsefagarbeider 89 % st. vikariat Haugtun oms.senter hjemmetjenesten

Gjøvik kommune

Offentlig forvaltning

Beskrivelse av arbeidssted: Hjemmetjenesten avd.7 er en av kommunens 10 hjemmetjenesteavdelinger og er tilknyttet Haugtun omsorgssenter. Avdelingen består av 23,5 årsverk og over 35 ansatte.Vi er ei engasjert og ung gruppe medarbeidere som er opptatt av kvalitet og pasientsikkerhet. Siden samhandligsreformen ble innført får hjemmetjenesten stadig nye oppg…

Fastlegehjemmel ved Sørbyen legegruppe Gjøvik (ASA 4310 pkt. 8.2)

Gjøvik kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Beskrivelse av arbeidsstedet: Gjøvik kommune har 30 000 innbyggere, beliggende 13 mil nord for Oslo. Byen er universitetsby med NTNU Gjøvik som har ca 4000 studenter, har sykehus og et mangfoldig næringsliv. Det er et godt kultur-, musikk-, og fritidstilbud og flotte friluftsarealer med milelange stier og skiløyper i skogsterreng. Sørbyen legegruppe er…

Kokk 33 % fast st. Forpleiningstjenesten

Gjøvik kommune

Offentlig forvaltning

Beskrivelse: Tjenesteområdet forpleining produserer og leverer mat til institusjoner og hjemmeboende brukerer i Gjøvik kommune. Tjenesten har også ansvar for å drifte kantinene på omsorgssentrene. Tjenesten har som mål å jobbe aktivt for en god ernæringsomsorg til våre brukere. Stillingen er for tiden tilknyttet mottakskjøkkenet og kantina ved Haugtun…

Tilkallingsvikarer ved Gjøvik interkommunale barnevernvakt

Gjøvik kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Beskrivelse av arbeidsstedet: Gjøvik interkommunale barnevernvakt har ledige stillinger som tilkallingsvikar.  Gjøvik kommune er vertskommune for Gjøvik interkommunale barnevernvakt som dekker kommunene: Nordre og Søndre Land, Østre og Vestre Toten, Lunner, Gran og Gjøvik. Barnevernvakta er organisert som egen avdeling i Gjøvik og Land barneverntjene…

Tilkallingsvikarer ved HO forpleiningstjenesten

Gjøvik kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Beskrivelse av arbeidsstedet: Tjenesteområdet forpleining består av et felleskjøkken med sentralisert middagsprodukjon, et fellesvaskeri som vasker alt tøy til institusjoner og arbeidstøy til ansatte og 5 kafeer/mottakskjøkken på omsorgsentrene som betjener brukere, ansatte og besøkende.  Arbeidsoppgaver: Produksjon og pakking av middagsmat …

Tilkallingsvikarer ved hjemmetjenesten

Gjøvik kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Beskrivelse av arbeidsstedet: Gjøvik kommune har hjemmetjenester knyttet til 6 omsorgssentre; Snertingdal, Nordbyen, Sørbyen, Haugtun, Hunndalen og Biri samt bokollektivene med dagaktivitetstilbud. Arbeidsmiljøene er trivelige og preget av faglig engasjerte ansatte. Vi er opptatt av å opprettholde den faglige kvaliteten også gjennom sommeren. Du vil f…

Tilkallingsvikarer i kommunale barnehager

Gjøvik kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Beskrivelse av arbeidsstedet: Tjenesteområdet barnehage består barnehageadministrasjonen og ni kommunale barnehager. Vår visjon for alle ansatte i barnehagesektoren er: "Vi tenner barns stjerneøyne!" Har DU evnen til å tenne barns stjerneøyne? Er du en engasjert relasjonsarbeider med pågangsmot og evne til begeistring, så er kanskje du den vikar…

Sommer- og tilkallingsvikarer og helgestillinger ved tilrettelagte tjenester

Gjøvik kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Beskrivelse av arbeidsstedet: Gjøvik kommune har organisert helse og omsorgstjenester til yngre personer med ulike funksjonsnedsettelser og bistandsbehov i Tilrettelagte tjenester. Målgruppen for tjenestene er personer med psykisk utviklingshemming, psykiske  lidelser og/eller rusproblemer. Tilrettelagte tjenester har fra 11 ulike avdelinger på Haugtun/S…

Tilkallingsvikarer ved HO sykehjemstjenesten

Gjøvik kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Beskrivelse av arbeidsstedet: Gjøvik kommune vil i løpet av 2021 ha sykehjem lokalisert ved 5 omsorgssentre: Snertingdal, Biri, Nordbyen, Sørbyen og Haugtun. Arbeidsmiljøene er trivelige og preget av faglig engasjerte ansatte. Vi er opptatt av å opprettholde den faglige kvaliteten også gjennom sommeren. Du vil få mulighet til faglig utvikling i samarb…

Tilkallingsvikar i skole og skolefritidsordningen (SFO)

Gjøvik kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Beskrivelse av arbeidsstedet: Tjenesteområde skole består av skoleadministrasjon, grunnskolene og voksenopplæringen i Gjøvik kommune. Vi har som mål at skolesystemet og skolefritidsordningen i Gjøvik skal ha høy faglig kvalitet og oppnå gode resultater. Det lyses ut et uspesifisert antall tilkallingsvikarer ved skolene i Gjøvik kommune. Arbeids…