• Bransje
  Offentlig forvaltning
 • Bedriftstype
  Kommune
 • Organisasjonsnummer
  940155223
 • Antall ansatte
  4371
 • Opprettet år
  1995
 • Adresser
  Kauffeldts plass 1
  2815  GJØVIK

Gjøvik kommune oppføring hos:

Gjøvik kommune

Gjøvik er en fremtidsrettet og mangfoldig servicekommune, en kommune som setter sine innbyggere i sentrum.

Våre ansatte leverer kvalitetstjenester, med bakgrunn i god kunnskap og erfaring.

Vi arbeider aktivt med kompetanseutvikling for våre ansatte, med visjonen "Universitetsbyen Gjøvik - ledende i bærekraftig vekst og utvikling". Vi søker engasjerte medarbeidere, med bred kompetanse, som ønsker en inkluderende arbeidsgiver med rom for utvikling.


Bli med i vår Kandidatbank

Synes du vår bedrift ser spennende ut? Meld din interesse, vi vil gjerne ha deg i vår Kandidatbank. Stå først i køen og bli kontaktet når vi trenger folk.

 

Helsefagarbeider natt/ kveld i 56,81 % fast stilling ved Åslundmarka bokollektiv

Gjøvik kommune

Offentlig forvaltning

Beskrivelse av arbeidsstedet: Åslundmarka bokollektiv er en del av Åslundmarka Omsorgssenter i Hunndalen og består av 4 bokollektiv for mennesker med demens. Det er i alt 24 omsorgsboliger som er knyttet til fellesområder med fast bemanning. Her er det hyggelige hager og uteområder som benyttes for aktivitet og trivsel. Miljøterapeutisk tilnærming er …

Helsesykepleier i 100 % midlertidig stilling

Gjøvik kommune

Offentlig forvaltning

Beskrivelse av arbeidsstedet: Helsestasjonstjenester i Gjøvik kommune er organisert under sektor Oppvekst og inngår som en del av tjenesteområde Barn og Familie, sammen med Tverrfaglig familieteam, Ung I Gjøvik, PP-tjenesten og Bofellesskap og Inkludering. Helsestasjonstjenester har egen virksomhetsleder, ca. 25 årsverk og 30 ansatte. Vi tilbyr tjenester…

Helsesykepleier i 100 % fast stilling

Gjøvik kommune

Offentlig forvaltning

Beskrivelse av arbeidsstedet: Helsestasjonstjenester i Gjøvik kommune er organisert under sektor Oppvekst og inngår som en del av tjenesteområde Barn og Familie, sammen med Tverrfaglig familieteam, Ung I Gjøvik, PP-tjenesten og Bofellesskap og Inkludering. Helsestasjonstjenester har egen virksomhetsleder, ca. 25 årsverk og 30 ansatte. Vi tilbyr tjenester…

Fastlegehjemmel ved Lillekollen legesenter DA

Gjøvik kommune

Offentlig forvaltning

Gjøvik kommune har 30 000 innbyggere, beliggende 13 mil nord for Oslo. Byen er universitetsby med NTNU Gjøvik som har ca 4000 studenter, har sykehus og et mangfoldig næringsliv. Det er et godt kultur-, musikk-, og fritidstilbud og flotte friluftsarealer med milelange stier og skiløyper i skogsterreng. Vi søker etter ny legekollega som vil være med på lage…

Sykepleier 60 % fast stilling ved Haugtun omsorgssenter

Gjøvik kommune

Offentlig forvaltning

Beskrivelse av arbeidsstedet: Haugtun omsorgssenter ligger i Gjøvik sentrum og består av fire sykehjemsavdelinger i tillegg til hjemmetjenester og tilrettelagte tjenester. Omsorgssenteret er i tillegg base for Gjøvik kommunes egne sykehjemsleger.  Avdeling 2AB er en korttids - og avlastningsavdeling med 13 plasser som tilbyr tjenester til personer med…

Rektor 100 % fast stilling ved Fredheim skole

Gjøvik kommune

Offentlig forvaltning

Beskrivelse av arbeidsstedet: Fredheim skole ligger 2 km nord for Gjøvik sentrum. Skolen har 313 elever, og det er rundt 43 ansatte. Skolen har et spesielt fokus på at tilhørighet er grunnlaget for trivsel, læring og god helse.  Det vil bli ledig fast stilling som rektor ved Fredheim skole Kvalifikasjoner: God pedagogisk kompetanse, samarbeids…

Helsefagarbeider natt 55,95 % fast stilling ved Sørbyen omsorgssenter sykehjem

Gjøvik kommune

Offentlig forvaltning

Beskrivelse av arbeidsstedet: Sørbyen sykehjem har 30 plasser fordelt på avd. A og avd. B. Hver avdeling har sitt personale, men ansatte går noe på tvers mellom avdelingene utfra behov for kompetanse. Vi har både langtidsplasser og korttidsplasser. De fleste pasientene er i stort behov for pleie, omsorg og medisinsk behandling. Nattevaktstilling med a…

Fagkonsulent 100 % fast + 100 % vikariat Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Innlandet Oppland

Gjøvik kommune

Offentlig forvaltning

Beskrivelse av arbeidsstedet: Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) er en nasjonal satsning. Helsedirektoratet delfinansierer sentrene og gir årlige føringer for sentrenes aktivitet. Gjøvik kommune er vertskommune for USHT Innlandet (Oppland). USHT sitt overordnede samfunnsoppdrag er å bidra til styrke kvaliteten i helse- og omsorgstjen…

Barne- og ungdomsarbeiderstillinger i skole/ SFO for skoleåret 2024-2025

Gjøvik kommune

Offentlig forvaltning

Beskrivelse av arbeidssted: Tjeneste Skole består av skoleadministrasjon, grunnskolene og voksenopplæringen i Gjøvik kommune. Vi har som mål at skolesystemet og skolefritidsordningen i Gjøvik skal ha høy faglig kvalitet og oppnå gode resultater. Det lyses ut et uspesifisert antall stillinger ved skolene i Gjøvik kommune for skoleåret 2024-2025. Stillinge…

Fastlege i allmennpraksis ved Capio Fastlege Gjøvik

Gjøvik kommune

Offentlig forvaltning

Capio Fastleger Gjøvik åpner helt nytt legekontor i Gjøvik. Det utlyser i den forbindelse arbeid som fastlege på egen pasientliste. Legekontoret drives av Capio Fastleger AS, et søsterselskap til Volvat Medisinske Senter. Legekontoret er lokalisert sentralt i Gjøvik by med adresse Trondhjemsvegen 8. Driftsformen er selvstendig næringsdrift i gruppepraksis. …

Sykepleier 80 % fast stilling ved hjemmetjenesten Nordbyen

Gjøvik kommune

Offentlig forvaltning

Ønsker du deg en givende sykepleierjobb som er lett å trives i, og er opptatt av et godt arbeidsmiljø? Da kan en stilling hos oss være noe for akkurat deg! Hjemmetjenesten Nordbyen består av ca 24 årsverk og har som oppgave å gi helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende. Virksomheten er stasjonert på Nordbyen omsorgssenter som har flott utsikt over Gjøvik …

Spesialsykepleier 100 % fast ved hjemmetjenesten Nordbyen

Gjøvik kommune

Offentlig forvaltning

Ønsker du deg en givende sykepleierjobb som er lett å trives i, og er opptatt av et godt arbeidsmiljø? Har du videreutdanning eller erfaring innenfor kreft/palliasjon? Da kan en stilling hos oss være noe for akkurat deg! Hjemmetjenesten Nordbyen består av ca 24 årsverk og har som oppgave å gi helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende. Virksomheten er st…

Psykisk helsearbeider ungdom/unge voksne i 100 % prosjektstilling ved Ung i Gjøvik

Gjøvik kommune

Offentlig forvaltning

Beskrivelse av arbeidsstedet: Gjøvik kommune søker medarbeider som ønsker å bli en del av et nyopprettet tverrfaglig behandlingsteam, med kliniske oppgaver på individnivå i et samarbeid mellom Helse og omsorg og Oppvekst. Målgruppen er ungdom og unge voksne (12-23 år) med milde til moderate psykiske helseplager og/eller rusutfordringer. Gjøvik kommune…

Miljøarbeider 90 % fast stilling ved tilrettelagte tjenester Sørbyen avdeling 2

Gjøvik kommune

Offentlig forvaltning

Beskrivelse av arbeidsstedet: Tilrettelagte tjenester favner et mangfold av tjenester innenfor mange ulike brukergrupper, og har en solid fagkompetanse med tverrfaglig profil både i ledelse og medarbeidergruppa. En av våre gode kolleger har nå valgt en annen type jobb og vi trenger da 1 helsefagarbeider eller en med  annen relevant helsefaglig utdanni…

Vernepleier/miljøterapeut x 2 i 100 % faste fleksible stillinger ved Tilrettelagte tjenester Biri 1

Gjøvik kommune

Offentlig forvaltning

Beskrivelse av arbeidsstedet: Tilrettelagte tjenester favner et mangfold av tjenester innenfor mange ulike brukergrupper og har en solid fagkompetanse med tverrfaglig profil både i ledelse og medarbeidergruppa. Vi vokser i omfang og har per tiden behov for å rekruttere to nye medarbeidere som har bachelor fra relevant høgskoleutdanning.   Vi søker deg…

Vernepleier/Sykepleier/Miljøterapeut 100 % fast st.

Gjøvik kommune

Offentlig forvaltning

Beskrivelse av arbeidsstedet: Tilrettelagte tjenester favner ett mangfold av tjenester innenfor mange ulike brukergrupper, og har en solid fagkompetanse med tverrfagelig profil i ledelse og i medarbeidergruppen. Vi vokser i omfang og har for tiden behov for å rekruttere en ny medarbeider med bachelor fra relevant høgskoleutdanning.  Vi søker deg som ø…

Sykepleier 75 % fast stilling ved Furulia Biri oms.senter

Gjøvik kommune

Offentlig forvaltning

Beskrivelse av arbeidssted: Biri ligger sentralt mellom mjøsbyene. Boligene er tilknyttet nye  Biri omsorgssenter. Hjemmetjenesteavdeling med heldøgnsbemanning En bolig bestående av 16 leiligheter med hjemmeboende eldre med demensdiagnose  En bolig bestående av 10 leiligheter med hjemmeboende eldre. Avdelingen yter helsehjelp og bistand til …

Sykepleier 100 % og 70 % fast stilling ved Haugtun omsorgssenter

Gjøvik kommune

Offentlig forvaltning

Beskrivelse av arbeidsstedet: Haugtun omsorgssenter ligger i sentrum av Gjøvik og består av fire sykehjemsavdelinger, i tillegg til hjemmetjenester, tilrettelagte tjenester og omsorgsboliger. Omsorgssenteret er i tillegg base for Gjøvik kommunes egne sykehjemsleger. Sykehjemsavdeling 2CD ligger i 2.etg og er delt inn i 2 enheter. 2C har 7 korttidspl…

Vernepleier/ sykepleier/ miljøterapeut x 2 i 100 % fast fleksible stillinger ved tilrettelagte tjenester Sørbyen

Gjøvik kommune

Offentlig forvaltning

Beskrivelse av arbeidssted: Tilrettelagte tjenester favner et mangfold av tjenester innenfor mange ulike brukergrupper, og har en solid fagkompetanse med tverrfaglig profil både i ledelse og i medarbeidergruppa. Vi vokser i omfang og har pr. tiden behov for å rekruttere 2 nye medarbeidere som har bachelor fra relevant høgskoleutdanning. Vi søker etter …

Sjåfør/ servicemedarbeider i 100 % vikariat ved Helseteknikk

Gjøvik kommune

Offentlig forvaltning

Beskrivelse av arbeidssted:   Stillingen er tilknyttet Gjøvik kommunes Helseteknikk, og er organisert under tjenesteområde helse og omsorg ved helsefremmende tjenester. Helseteknikk har sine lokaliteter på Kirkeby, Ringvegen 8B øvreplan, 2816 på Gjøvik.  Med teknologi og hjelpemidler skal det å bo hjemme oppleves trygt, og det skal være enklere å mestr…

Helsesekretær som ferie/tilkallingsvikar ved kommunale legekontor

Gjøvik kommune

Offentlig forvaltning

Beskrivelse av arbeidsstedet: Gjøvik kommune  drifter pr i dag fem legekontor; Sørbyen legegruppe  med 5 legehjemler, Biri legesenter med 3 legehjemler, Snertingdal helsesenter med 1,5 legehjemler, Gjøvik legesenter med 7 legehjemler, og Gjøvik kommunale legegruppe med  4 legehjemler. Virksomhetsområde legekontor er under utvikling, og har siden det bl…

Sykepleier 75 % fast stilling ved Åslundmarka hjemmetjenesten

Gjøvik kommune

Offentlig forvaltning

Beskrivelse av arbeidsstedet: Arbeidsstedet er lokalisert til Åslundmarka bo- og servicesenter, ambulerende hjemmetjenester. Åslundmarka er ett omsorgssenter med tilsammen 70 leiligheter, fordelt på 2 hjemmetjenesteavdelinger og en avdeling for tilrettelagte tjenester.   Stillingen er knyttet til hjemmetjenestevirksomheten, som utøver tjenester et…

Ferievikariat for lege / medisinerstudent med lisens

Gjøvik kommune

Offentlig forvaltning

Beskrivelse av arbeidsstedet: Sykehjemslegene har det medisinskfaglige ansvaret for totalt 145 sykehjemsplasser, inkl. KAD, lindrende enhet, rehabilitering og forsterket enhet. Tjenesten er variert, meningsfylt og utfordrende, og alle omsorgssentrene har god sykepleierdekning.  Hovedbasen for legene er på Haugtun sykehjem, men legene har visitter / ti…

Sesongarbeidere/ sommervikarer ved Kommunalteknisk drift

Gjøvik kommune

Offentlig forvaltning

Beskrivelse av arbeidsstedet: Gjøvik Kommune avd. Kommunalteknisk Drift ligger i Hunndalen. Avdelingen består av 30 årsverk fordelt på Veg, Park, Skog, Friluftsliv, Anlegg og eget verksted. Avdelingen har ansvar for drift av kommunale veger, parker og friområder, badeplasser, turstier, skiløyper og kommuneskogen. Det er en stor avdeling med mange vari…

Sommer- og tilkallingsvikar som kokk og kjøkkenmedarbeider

Gjøvik kommune

Offentlig forvaltning

Beskrivelse av arbeidsstedet: Tjenesteområdet forpleining består av et felleskjøkken med sentralisert middagsprodukjon, et fellesvaskeri som vasker alt tøy til institusjoner og arbeidstøy til ansatte, 2 mindre produksjonskjøkken og 4 kafeer/mottakskjøkken på omsorgsentrene som betjener brukere, ansatte og besøkende.  Arbeidsoppgaver: Produksjo…

Sommervikarer til sykehjem 2024

Gjøvik kommune

Offentlig forvaltning

Kunne du tenke deg en meningsfull og interessant sommerjobb? Sykehjemstjenesten i Gjøvik kommune søker deg som er under helsefaglig utdanning, helsefagarbeidere, sykepleiere/vernepleiere og andre med relevant kompetanse.Sykehjemstjenesten i Gjøvik kommune er lokalisert ved 5 omsorgssentre; Haugtun, sørbyen, nordbyen, Snertingdal og Biri. De ulike vi…

Tilkallingsvikarer i kommunale barnehager

Gjøvik kommune

Offentlig forvaltning

Beskrivelse av arbeidsstedet: Tjenesteområdet barnehage består barnehageadministrasjonen og ni kommunale barnehager. Vår visjon for alle ansatte i barnehagesektoren er: "Vi tenner barns stjerneøyne!" Har DU evnen til å tenne barns stjerneøyne? Er du en engasjert relasjonsarbeider med pågangsmot og evne til begeistring, så er kanskje du den vikar…

Tilkallingsvikar ved hjemmetjenesten 2024

Gjøvik kommune

Offentlig forvaltning

Beskrivelse av arbeidsstedet:  Gjøvik kommune har hjemmetjenester tilknyttet seks omsorgssentre; Snertingdal, Nordbyen, Sørbyen, Haugtun, Hunndalen og Biri. Tjenestene gis både til hjemmeboende innbyggere, i heldøgnsbemannede omsorgsboliger/bofellesskap og i dagaktivitetstilbud.  Vi ønsker deg velkommen til å bli en del av våre faglige team dersom du …

Tilkallingsvikar til sykehjem 2024

Gjøvik kommune

Offentlig forvaltning

Kunne du tenke deg en meningsfull og interessant jobb? Sykehjemstjenesten i Gjøvik kommune søker deg som er under helsefaglig utdanning, helsefagarbeidere, sykepleiere/vernepleiere og andre med relevant kompetanse. Sykehjemstjenesten i Gjøvik kommune er lokalisert ved 5 omsorgssentre; Haugtun, sørbyen, nordbyen, Snertingdal og Biri. Presiser gjerne i …

Sommervikarer hjemmetjenesten 2024

Gjøvik kommune

Offentlig forvaltning

Beskrivelse av arbeidsstedet: Gjøvik kommune har hjemmetjenester knyttet til seks omsorgssentre; Snertingdal, Nordbyen, Sørbyen, Haugtun, Hunndalen og Biri. Tjenestene gis både til hjemmeboende innbyggere, i heldøgnsbemannede omsorgsboliger/bofelleskap og i dagaktivitetstilbud.  Arbeidstiden: Vil være turnus, med dag-, kveld- og eventuelt nattvakte…

Sommer-/ tilkallingsvikarer og helgestillinger ved tilrettelagte tjenester

Gjøvik kommune

Offentlig forvaltning

Beskrivelse av arbeidsstedet: Gjøvik kommune har organisert helse og omsorgstjenester til yngre personer med ulike funksjonsnedsettelser og bistandsbehov i Tilrettelagte tjenester. Målgruppen for tjenestene er personer med psykisk utviklingshemming, psykiske lidelser og/eller rusproblemer. Tilrettelagte tjenester har fra 11 ulike avdelinger på Haugtun/Se…

Tilkallingsvikar i skole og skolefritidsordningen (SFO)

Gjøvik kommune

Offentlig forvaltning

Beskrivelse av arbeidsstedet: Tjeneste skole består av skoleadministrasjon, grunnskolene og voksenopplæringen i Gjøvik kommune. Vi har som mål at skolesystemet og skolefritidsordningen i Gjøvik skal ha høy faglig kvalitet og oppnå gode resultater.  Alle barn og unge skal ha en oppvekst preget av trivsel, trygghet og livsmestring gjennom godt forel…

Avlaster for barn og unge i helse og omsorg

Gjøvik kommune

Offentlig forvaltning

Beskrivelse av arbeidsstedet: Privat avlastning avtales med brukers pårørende som har vedtak om avlastning. Arbeidssted kan være i brukers hjem og ute på andre arenaer. Men i de fleste tilfeller vil det være behov for at avlastning skjer hjemme hos avlaster. Det kan bety at du må ha mulighet for overnatting hjemme hos deg.  Arbeidsoppgaver: Gj…