Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Trondheim Kommune

Veileder

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

NAV Lerkendal har ledig en fast 100 prosent stilling som veileder i ungdomsavdelingen.

NAV Lerkendal har ca. 210 ansatte som fordeler seg på ni avdelinger. NAV sine overordnede mål er å gi mennesker mulighet til arbeid og aktivitet, og samtidig sikre rettigheter til velferdsytelser. For å nå dette målet skal vi bygge en sterk og mangfoldig organisasjon, finne bedre måter å jobbe på og utvikle nye tjenester for brukerne. Vi tilbyr meningsfylte og utfordrende oppgaver, og gode karrieremuligheter i en organisasjon med svært viktig samfunnsoppdrag. NAV har i partnerskap mellom stat og kommune etablert NAV-kontor over hele landet.

Arbeidsoppgaver:

 • Helhetlig oppfølging og veiledning av ungdommer som trenger bistand for å komme tilbake i skole, læreløp eller ut i arbeid og aktivitet
 • Kartlegge og avklare brukernes ressurser
 • Gi tett oppfølging til brukere og arbeidsgivere
 • Nært samarbeid med videregående skole og arbeidsgivere
 • Samarbeide internt på kontoret og med NAV sine samarbeidspartnere som f.eks arbeidsmarkedsbedrifter, kurstilbydere, skoler, barnevern, helsepersonell, kommunale tjenester med flere

Kvalifikasjoner:

 •  Minimum 3-årig høyskoleutdanning innen helse/sosialfag, samfunnsvitenskapelige fag eller annen relevant utdanning fra høyskole/universitet
 •  God evne til å få kontakt med brukere i en vanskelig livssituasjon, og ha tålmodighet og evne til å stå i tette relasjoner over tid
 •  Det er ønskelig med søkere som har erfaring fra veiledning/motivasjonsarbeid og individuell oppfølging av ungdom
 •  Kjennskap til NAV og NAV sin virksomhet
 •  Ønskelig med erfaring og kjennskap til utdanningsmuligheter på videregående nivå
 •  God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 •  God kjennskap til arbeidsmarkedet og erfaring fra samarbeid med arbeidsgivere
 •  God oversikt over hjelpe- og frivillighetsapparatet opp mot ungdom
 •  Generelt gode datakunnskaper og evne til raskt å sette seg inn i nye datasystemer

Personlige egenskaper:

 • Fleksibel og løsningsdyktig tilnærming til oppgaven
 • Evne til å jobbe selvstendig, strukturert og målrettet mot konkrete tidsfrister
 • God evne til å stå i en hverdag med høyt arbeidspress
 • Utpreget serviceholdning
 • Flink til å markedsføre brukere overfor næringslivet
 • Håndtere det å jobbe i åpent landskap
 • Godt humør, og en bidragsyter til det gode arbeidsmiljøet i avdelingen
 • Evne til å arbeide tverrfaglig
 • Bidra til utvikling og nytenkning i avdelingen
 • God omstillingsevne
 • Evne til å arbeide i team
 • Det vil være en fordel at kandidatene har erfaring fra NAV-relatert arbeid

Vi tilbyr:

 • Spennende og meningsfylte oppgaver i nær kontakt med brukere, næringsliv og andre samarbeidspartnere
 • Nødvendig opplæring og veiledning
 • Et aktivt, utviklende og engasjerende arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidstid
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler