• Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Bedriftstype
  Kommune
 • Organisasjonsnummer
  942110464
 • Antall ansatte
  21311
 • Opprettet år
  1995
 • Nettside
  Trondheim Kommune
 • Adresser
  Besøksadresse
  Erling Skakkes gate 14
  7013  TRONDHEIM

Trondheim Kommune oppføring hos:

Trondheim Kommune

Trondheim, tidligere kalt Nidaros og Trondhjem, er en bykommune i Trøndelag, og den tredje mest folkerike kommunen i Norge med 193 501 innbyggere. Bysenteret ligger mellom Nidelva og Trondheimsfjorden. Kommunen grenser i øst mot Malvik, i sør mot Selbu, Klæbu og Melhus, og mot Indre Fosen i Trondheimsfjorden.


Bli med i vår Kandidatbank

Synes du vår bedrift ser spennende ut? Meld din interesse, vi vil gjerne ha deg i vår Kandidatbank. Stå først i køen og bli kontaktet når vi trenger folk.

 

Helgestillinger 

Trondheim Kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Trives du i en ansvarsfull jobb i et hektisk miljø? Er du i tillegg positiv og liker å jobbe selvstendig? Er du også kanskje student? Da vil vi gjerne at du søker på jobb hos oss.  Trondheim eiendom har ledig to faste stillinger som renholder, hos Trondheim folkebilbliotek, Hovedbiblioteket. Biblioteket har forskjellig åpningstid fordelt på sommer- og vint…

Spesialpedagog

Trondheim Kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

“Sammen skaper vi det gode liv i Ranheimsfjæra”. Er du den som ønsker å bidra inn i fellesskapet, og styrke barns nysgjerrighet, engasjement og interesser? Ved Ranheimsfjæra barnehage er det fra 1. desember 2023 ledig en fast 100 prosent stilling som spesialpedagog. Hos oss blir du en del av et fellesskap som jobber ut fra barnas styrker, nysgjerrighet, in…

Barne- og ungdomsarbeider/assistent

Trondheim Kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Er du den som ønsker å bidra inn i fellesskapet, og styrke barns nysgjerrighet, engasjement og interesser? “Sammen skaper vi det gode liv i Ranheimsfjæra”. Ved Ranheimsfjæra barnehage er det for perioden 1. november 2023 - 30. juni 2024 ledig et vikariat i 100 prosent stilling som barne- og ungdomsarbeider/assistent. Ranheimsfjæra barnehage flyttet inn i …

Erfaringsmedarbeider

Trondheim Kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ved Enhet for rustjenester er det ledig en fast ny 100 prosent stilling som erfaringsmedarbeider, dagarbeid med fleksitid ved Housing First. Enhet for rustjenester yter tjenester til personer med langvarig og alvorlig rusavhengighet, ofte i kombinasjon med ulike psykiske lidelse og somatiske helseutfordringer. Enheten arbeider systematisk med tjenesteutvik…

Saksbehandler/koordinator

Trondheim Kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ved Helse- og velferdskontor Lerkendal er det ledig en fast 100 prosent stilling som saksbehandler/koordinator med helse- eller sosialfaglig kompetanse, fortrinnsvis vernepleier. Helse- og velferdskontoret (HVK) er veien inn til kommunens helse- og velferdstjenester for voksne. Vi tar i mot henvendelser fra publikum ved oppmøte og på telefon, gir råd og vei…

HR-konsulent

Trondheim Kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Har du lyst på en jobb som består både av operative og strategiske HR-oppgaver i en utviklingsorientert enhet? Da må du lese videre! Vi ønsker oss en HR-konsulent som har høy motivasjon for oppgaver knyttet til å rekruttere, anvende, utvikle og beholde medarbeidere og kompetansen vi har i dag, og som vi trenger i framtida. I hverdagen er du god leder- og ko…

Tilkallingsvikar

Trondheim Kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Er du pensjonist med ledig tid og energi? Er du arbeidsledig og vil prøve deg i barnehage? Er du mellom studie og militæret, og trenger penger? Er du mellom studie og jobb, og trenger arbeidserfaring? Ved Vestkanten barnehager er det behov for flere tilkallingsvikarer. Oppfordrer deg til å søke, så kan du vurdere om dette er noe for akkurat deg.  Vil du hø…

Terapeut

Trondheim Kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ved Enhet for psykisk helse og rus (EPHOR), er det fra 1. november 2023, ledig en fast 100 prosent stilling som terapeut i Rask Psykisk Helsehjelp (RPH). EPHOR er en av tre enheter innen Trondheim kommunes tjenesteområde psykisk helse og rus. EPHOR disponerer til sammen 91 årsverk og Rask Psykisk Helsehjelp er et av lavterskeltilbudene i enheten. Målgruppe…

Spesialpedagog

Trondheim Kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ved Bispehaugen barnehager er det ledig en fast 40 prosent stilling, og med mulighet for økning i stillingsstørrelse, som spesialpedagog. Bispehaugen barnehager består av to hus, Møllenberg og Rosenborg barnehager, med felles administrasjon og ledelse. Det er tilsammen 37 årsverk i enheten. Møllenberg barnehage har fem avdelinger, tre småbarn og to storbarn…

Veileder gjeldsrådgivning

Trondheim Kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ved NAV Lerkendal er det ledig en fast 100 prosent stilling som veileder innen gjeldsrådgivning. Den ledige stillingen er kommunal og er knyttet til arbeid med gjeldsrådgivning. NAV Lerkendal har ca. 230 ansatte med statlige og kommunale tilsatte fordelt på ni avdelinger. NAV sin hovedoppgave er å få flere i arbeid og aktivitet og å bidra til at personer be…

Fastlege / 0-hjemmel - Medisyd

Trondheim Kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Trondheim kommune ved Enhet for legetjenester og smittevernarbeid har ansvaret for tildeling av ledige fastlegehjemler og delelister. Det er for tiden 38 private legekontorer og 200 fastleger i Trondheim. Trondheim kommune har vedtatt å opprette en 0-hjemmel ved Medisyd legesenter som er ledig fra 1. januar 2024.  Slik presenterer legesenteret seg: "Medisyd…

Arbeidsleder

Trondheim Kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ved Trondheim bydrift, avdeling Idrett, park og skog, er det ledig en fast 100 prosent stilling som arbeidsleder ved driftsområde Grønt indre. Trondheim bydrift holder byen ren, sørger for rent vann og daglig drift for byens over 200 000 innbyggere. Trondheim bydrift er en kommunal enhet med ca. 330 årsverk. Oppgaver som knytter seg til drift og vedlikehold…

Konsulent vann og avløp

Trondheim Kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ved Trondheim bydrift, Avdeling Vann og avløp, er det ledig en fast 100 prosent stillinger som konsulent innen vann og avløpsnett. Fagområdet består av 44 ansatte og sammen har vi et bredt kompetanseområde og stor erfaring innen drift og vedlikehold av vann og avløpsnettet i Trondheim. Vår viktigste oppgave er å sørge for hygienisk trygt  drikkevann for Tro…

Barnehagelærer 

Trondheim Kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Har du lyst til å jobbe på en av de minste og mest oversiktlige barnehagene i Trondheim? Ved Vestkanten barnehager er det ledig en fast 100 prosent stilling som barnehagelærer fra 1. januar 2024, per tiden på Trolla barnehage   Vil du være en del av teamet på Vestkanten barnehager? Har du vært lenge på samme barnehage og ønsker et bytte som gir nye mulighe…

Barne- og ungdomsarbeider/assistent

Trondheim Kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ved Nyborg barnehager er det ledig et vikariat i 20 prosent stilling som barne- og ungdomsarbeider/assistent for perioden 1. november 2023 - 30. juni 2024. Stillingen legges til fredager. Nyborg og Valset barnehager ligger fint til på Byåsen med to hus som ligger i nærheten av hverandre. Hvert hus har fire avdelinger, to småbarnsavdelinger og to storbarnsav…

Barne- og ungdomsarbeider/assistent

Trondheim Kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ved Nyborg og Valset barnehager er det ledig et vikariat i 70 prosent stilling som barne- og ungdomsarbeider/assistent for perioden 1. november 2023 - 30. juni 2024. Stillingen er på Valset barnehage og er fortrinnsvis tenkt fordelt på fem dager i uken. Det kan også bli aktuelt med en annen organisering av  stillingen. Nyborg og Valset barnehager ligger fin…

Sykepleier, helgestilling

Trondheim Kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ønsker du å være med å forme fremtidens legevakt, kanskje Trondheims mest spennende arbeidsplass? Ved Trondheim interkommunale legevakt har vi stadig behov for nye sykepleiere til faste helgestillinger. Våre helgestilinger har en stillingsprosent fra ca 15 til ca 20 prosent.  Legevakta er en viktig del av den akuttmedisinske kjeden og samarbeider tett med A…

Barnehagelærer

Trondheim Kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi søker ny kollega! Ved Bispehaugen barnehager har vi ledig en fast 100 prosent stilling som barnehagelærer. Bispehaugen barnehager består av to hus, Møllenberg og Rosenborg barnehager, med felles administrasjon og ledelse. Det er tilsammen ca 38 årsverk i enheten. Møllenberg barnehage har fem avdelinger, tre småbarn og to storbarn, med til sammen 60 barn…

Rådgiver

Trondheim Kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ved Klima- og miljøenheten er det ledig et vikariat i 100 prosent stilling som rådgiver ved avdeling for forurensning. Oppstart etter avtale, med varighet på 18 måneder. Trondheim kommune er opptatt av omstilling til et bærekraftig samfunn og har ambisjoner om å bli en kommune der det er lett å leve miljøvennlig. Vi søker en person som kan være med å løse a…

Sykepleier

Trondheim Kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ved Enhet for rustjenester, avdeling Jarleveien, søker vi nå etter en engasjert sykepleier til et vikariat i 100 prosent stilling for perioden 1. januar 2024 - 31. desember 2024. Enheten yter tjenester til personer med langvarig rusavhengighet. Du vil møte personer med ulike psykiske og somatiske helseutfordringer. Man vil tilegne seg erfaring med å jobbe …

Barne- og ungdomsarbeider/assistent

Trondheim Kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ved Ranheim skole er det omgående ledig en faste 50 prosent stilling som barne- og ungdomsarbeider/assistent. Stillingen er i sin helhet tilknyttet SFO. Ranheim skole er en delvis åpen barneskole på østsiden av Trondheim hvor det er 520 elever og 80 ansatte. Skolen har en flott beliggenhet ved sjøen og Ladestien. Tett tilknyttet skolen finnes også Ranheim i…

Internship

Trondheim Kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ved Regnskapstjenesten er det fra 1. januar 2024 ledig to 40 prosent internship-stillinger. Er du student og nysgjerrig på å jobbe med prosjekter og prosessforbedring? Trigges du av tanken på å bidra til å løse viktige samfunnsoppgaver sammen med fageksperter på ulike områder? Da er et internship hos Regnskapstjenesten noe for deg! Trondheim kommune er den…

Tilkallingsvikar

Trondheim Kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Liker du å jobbe med mennesker og kan tenke deg å ha et givende, interessant og spennende arbeid sammen med gode kollegaer? Nøl ikke med å ta kontakt for en uforpliktende samtale. Heimdal hjemmetjeneste søker etter sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeider, hjelpepleiere, elever og studenter innen helse- og sosialfag som tilkallingsvikar. Personer uten h…

Sykepleier omsorgsbolig

Trondheim Kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ved Persaunet helse- og velferdssenter har vi ledig en fast 100 prosent stillinger som sykepleier. Stillingen har sitt tjenestested i omsorgsboligen. Omsorgsboligen drives etter prinsipp for hjemmetjeneste. Boligen består av 50 leiligheter fordelt på fem etasjer, og har egen personalbase i 1. etasje. Vi har et godt etablert samarbeid med spesialisthelsetjen…

Driftskoordinator

Trondheim Kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Er du ikke helt fornøyd med jobben du har i dag? Mangler du motivasjon i hverdagen? Da kan det være lurt å lese videre! Ved Ladesletta helse- og velferdssenter søker vi etter driftskoordinator til en fast 100 prosent stilling. Vi ser etter noen med variert arbeidserfaring. Stillingen er  nyopprettet på enhet og inngår i et team som er sammensatt og består a…

Helgestillinger

Trondheim Kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Bo- og aktivitetstilbudene i Trondheim kommune har ledig 20 faste helgestillinger med stillingsandel på 20 prosent for personer som er engasjerte, interessert i faget, fleksible og har lyst til å bidra med alle sine egenskaper til det beste for våre innbyggere. Beboerne våre står alltid i sentrum, der likeverd og respekt er våre viktigste føringer. Vi arbei…

Avdelingsleder

Trondheim Kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ved Tonstad skole er det ledig en fast 100 prosent stilling for avdelingsleder. Tonstad skole er en kombinert barne- og ungdomsskole på Tiller med ca 520 elever i skoleåret 2023/2024. Vi har også en spesialavdeling med byomfattende tilbud for 13 elever innenfor autismespekteret. Skolens SFO gir i hovedsak et tilbud til ca 170 barn på 1. - 4. trinn. Persona…

Førstesekretær

Trondheim Kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ila skole søker etter vikar for førstesekretær i 100 prosent stilling fra 1. november 2023 til 31. desember 2024. Førstesekretæren vil ivareta ulike merkantile oppgaver. Personen vil møte publikum både på telefon og ved besøk på skolen og ha nær kontakt med skolens ansatte. Ila skole er en barneskole med ca 80 ansatte sentralt beliggende i byen. Skolen er …

Spesialpedagog

Trondheim Kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ved Breidablikk skole er det fra 1. november 2023 ledig en fast 100 prosent stilling som spesialpedagog. Stillingen er pr. tiden knyttet opp mot to enkeltelever. Breidablikk skole ligger i Heimdal bydel og er en skole med ca 300 elever og 60 ansatte. I tillegg til ordinær skole har vi ei byomfattende spesialgruppe, Smia, med plass til fem barn. Skolen ligge…

Helsesykepleier

Trondheim Kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ved Barne- og familietjenesten Østbyen, skolehelsetjenesten har vi for perioden fra og med 1. oktober 2023 og til og med 31. desember 2024 ledig et vikariat i 100 prosent stilling som helsesykepleier. Barne- og familietjenesten Østbyen, gir skolehelsetjenester til barn og unge 6-20 år, direkte hjelp til barn, unge og familier, samt bistand til skoler. Må…

Helsesykepleier

Trondheim Kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Har du et stort engasjement for barns helse og utvikling? Ønsker du å arbeide både helsefremmende og helseforebyggende med barn og deres foresatte/familier? Her er muligheten! Barne- og familietjenesten Heimdal ser etter en helsesykepleier til et vikariat i 100 prosent stilling ved en av våre helsestasjoner fra 1. november 2023 til 31. oktober 2024. Barne- …

Internship Økonomitjenesten - Helse- og velferdssenter

Trondheim Kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ved Økonomitjenesten er det fra 1. januar 2024 ledig 40 prosent internship-stilling innenfor tjenesteområde Helse- og velferdssenter. Stillingen gjelder for vårsemesteret 2024 og er forbeholdt studenter ved NTNU Handelshøyskolen. Vi søker deg som er analytisk, har gjennomføringskraft, tenker innovativt og finner løsninger! Økonomitjenesten er en støtte- og…

Internship BFT Økonomitjenesten

Trondheim Kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ved Økonomitjenesten er det  fra 1. januar 2024 til 15. juni 2024 ledig en 40 prosent internshipstilling innenfor BFT-området (Barne- og familietjenesten). Vi søker deg  som har gjennomføringskraft, tar ansvar, tenker innovativt og finner løsninger! Denne stillingen er forbeholdt studenter ved Handelshøyskolen i Trondheim, 3. året.  Økonomitjenesten er en s…

Internship

Trondheim Kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ved Økonomitjenesten er det fra 1. januar 2024 ledig en 40 prosent internship-stilling. Stillingen gjelder vårsemesteret 2024 og er forbeholdt studenter ved NTNU Handelshøyskolen. Vi søker deg  som har gjennomføringskraft, tar ansvar, tenker innovativt og finner løsninger! Økonomitjenesten er en støtte- og utviklingsenhet, som blant annet støtter tjenestepr…

Internship ved Økonomitjenesten - Bo- og aktivitetstilbud

Trondheim Kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ved Økonomitjenesten er det fra 2. januar 2024 til 30. april 2024 ledig en Internship-stilling for studenter ved NTNU Handelshøyskolen. Internshipet omhandler analyser innenfor tjenesteområdet Bo- og aktivitetstilbud, som omfatter tjenester til personer over 18 år med nedsatt funksjonsevne. Vi søker deg som er nysgjerrig, tar initiativ, har gjennomføringsev…

Avdelingssykepleier

Trondheim Kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Risvollan helse- og velferdssenter søker etter avdelingsleder til en fast 100 prosent stilling. Risvollan helse- og velferdssenter ble åpnet i 2021 og har flotte fasiliteter både inne og ved uteområdene. Vi har 72 langtidsplasser fordelt på tre langtidsavdelinger og 50 omsorgsboliger. Som avdelingsleder ved Risvollan helse- og velferdssenter, får du mulighe…

Helgestilling i fast turnus

Trondheim Kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Trives du i en ansvarsfull jobb i et hektisk miljø? Er du i tillegg positiv og liker å jobbe i team? Er du også kanskje student? Da vil vi gjerne at du søker på jobb hos oss.  Trondheim eiendom har ledig en fast stilling som renholder med stillingsandel på 43,33 prosent, med vakter i gjennomsnitt hver andre helg. Stillingen vil være hos Trondheim interkommu…

Vernepleier

Trondheim Kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ved Lerkendal bo- og aktivitetstilbud er det ledig en fast 100 prosent stilling for vernepleier. Lerkendal bo- og aktivitetstilbud tilbyr heldøgns tjenester til voksne personer med nedsatt funksjonsevne som trenger et tilrettelagt bo- eller aktivitetstilbud. Vi søker deg som har et godt faglig fundament, liker å tilegne deg ny kunnskap og ta ansvar. “Jeg s…

Lærer

Trondheim Kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ønsker du å være en del av et lag som former fremtidens borgere? Er du en trygg og raus voksen som kan å bygge relasjoner, spesielt til barn som utfordrer? Brenner du for fag og mennesker i like stort monn? Da vil vi høre fra deg! Ved Klæbu ungdomsskole er det fra 1. november 2023 ledig en fast 100 prosent stilling som lærer. Vi søker deg som trives i en h…

Miljøveileder

Trondheim Kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ved ReMida senteret er det fra 1. november 2023 ledig en fast 40 prosent stilling som miljøveileder. ReMida senteret i Trondheim, åpnet i februar 2009 og ligger på Svartlamon. Senteret har opprinnelse i Reggio Emilias pedagogiske filosofi og er sertifisert med bruk av logo og innhold i tråd med ReMida senteret i Reggio Emilia i Italia. ReMida samler inn og…

Fastlegevikar

Trondheim Kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Har du lyst på en fin mulighet til å få innsikt og erfaring i fastlegeordningen i landets tredje største by? Her har vi et ledig fastlegevikariat som passer godt for deg som søker nye utfordringer og som er positiv og nysgjerrig som person.  Trondheim kommune ved enhet for legetjenester og smittevernarbeid søker etter en fastlegevikar ved Flatåsen legesente…

Sykepleier

Trondheim Kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Du som brenner for hjemmetjenesten, enten du er kvikk og sprudlende, eller rolig, grundig og strukturert. Vi trenger akkurat deg med dine særtrekk og egenskaper. Sammen skaper vi en fantastisk arbeidsplass. Nidarvoll hjemmetjeneste har ledig en fast 100 prosent stilling som sykepleier med oppstart etter avtale. Nidarvoll hjemmetjeneste har store og fine lok…

Vernepleier

Trondheim Kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Har du lyst til å være med på utformingen av morgendagens helsetjenester i Trondheim kommune? Ved Trygghetspatruljen søker vi etter vernepleier til en fast 75 prosent stilling på natt med arbeid hver tredje helg. Oppstart etter avtale. Trygghetspatruljen som enhet legger stor vekt på tverrfaglig samarbeid, høy faglig kompetanse med fokus på en effektiv og k…

Sykepleiere

Trondheim Kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Har du lyst til å være med på utformingen av morgendagens helsetjenester i Trondheim kommune? Ved Trygghetspatruljen søker vi etter sykepleiere til to faste 75 prosent stillinger på natt med arbeid hver tredje helg. Oppstart etter avtale. Trygghetspatruljen som enhet legger stor vekt på tverrfaglig samarbeid, høy faglig kompetanse med fokus på en effektiv o…

Sykepleiere

Trondheim Kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Har du lyst på en varierende arbeidshverdag med arbeid hver femte helg? Ved Trygghetspatruljen har vi ledig to faste 100 prosent stillinger for sykepleiere. Oppstart etter avtale. Trygghetspatruljen som enhet legger stor vekt på tverrfaglig samarbeid, høy faglig kompetanse med fokus på en effektiv og kvalitetsmessig god brukerbehandling.  Den ledige stilli…

Helsefagarbeider

Trondheim Kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Hei, er du helsefagarbeider og kan tenke deg å bli en del av vårt faglig aktive og trivelige arbeidslag på Ladesletta helse- og velferdssenter? Ved Ladesletta helse- og velferdssenter er det ledig to vikariater i 100 prosent stilling som helsefagarbeider for perioden 16. oktober 2023 - 7. april 2024. Stillingene inngår i turnus med arbeid på dag, kveld og n…

Miljøterapeut 

Trondheim Kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ved Lade bo- og aktivitetstilbud er det fra 1. november 2023 ledig to faste 100 prosent stilling som miljøterapeut. Stillingene innebærer turnusarbeid, med arbeid på dag, kveld, og gjennomsnittlig hver tredje helg. Lade bo- og aktivitetstilbud er en enhet som tilbyr heldøgnstjenester, bistand i hjemmet, aktivitetstilbud og avlastningstilbud for mennesker me…

Vernepleier

Trondheim Kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Er du på jakt etter en variert arbeidshverdag med faglige utfordringer og ansvar? Lade Bo- og aktivitetstilbud søker vernepleier og har fra 1. november 2023 ledig to faste 100 prosent stillinger.  Stillingene innebærer turnusarbeid, med arbeid på dag, kveld, og gjennomsnittlig hver tredje helg. Vi jobber for at de vi bistår skal få en god og forutsigbar hve…

Sykepleiere

Trondheim Kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Har du lyst på en spennende, utfordrende og lærerik jobb i et miljø med høy kompetanse og tverrfaglig samarbeid? Da må du søke jobb hos oss! Vi ser etter deg som vil være en del av laget. På Øya helsehus har vi ledig tre faste 100 prosent stillinger som sykepleier ved avdeling ØHD, Øyeblikkelig hjelp døgnopphold. ØHD er en kommunal akutt sengepost som skal …

Ergoterapeuter

Trondheim Kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Hei fremtidige kollega, velkommen til oss på Øya helsehus - en arbeidsplass med et tverrfaglig og kompetent kollegiet som jobber sammen i et bredt spenn av arbeidsoppgaver. Nå ser vi etter deg som vil være en del av laget vårt. Vi har ledig to faste 100 prosent stillinger som ergoterapeut. Hos oss ønsker vi at du som ny kollega skal føle deg godt ivaretatt …