• Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Bedriftstype
  Kommune
 • Organisasjonsnummer
  942110464
 • Antall ansatte
  21311
 • Opprettet år
  1995
 • Nettside
  Trondheim Kommune
 • Adresser
  Besøksadresse
  Erling Skakkes gate 14
  7013  TRONDHEIM

Trondheim Kommune oppføring hos:

Trondheim Kommune

Trondheim, tidligere kalt Nidaros og Trondhjem, er en bykommune i Trøndelag, og den tredje mest folkerike kommunen i Norge med 193 501 innbyggere. Bysenteret ligger mellom Nidelva og Trondheimsfjorden. Kommunen grenser i øst mot Malvik, i sør mot Selbu, Klæbu og Melhus, og mot Indre Fosen i Trondheimsfjorden.


Bli med i vår Kandidatbank

Synes du vår bedrift ser spennende ut? Meld din interesse, vi vil gjerne ha deg i vår Kandidatbank. Stå først i køen og bli kontaktet når vi trenger folk.

 

Lærer

Trondheim Kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ved Nidarvoll skole er det ledig et vikariat i 100 prosent stilling som kontaktlærer på 6.trinn fra 6. mars 2023 til 31. desember 2023 for tiden ved interimskolen på Sverresmyr. Nidarvoll skole er en 1.-7.trinns skole med ca. 480 elever. Grunnleggende ferdigheter har vi arbeidet med over flere år og vi er opptatt av at elevene har de verktøyene og læringsst…

Lege 

Trondheim Kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ved Enhet for legetjenester og smittevernarbeid er det ledig en fast 100 prosent stilling som koordinerende lege i helsestasjon.  Du må være spesialist i pediatri eller i allmennmedisin. Som koordinerende helsestasjonslege vil du ha ansvar for supervisjon og fagutvikling i tillegg til klinisk arbeid. Stillingen er under utvikling og du har store muligheter …

Sommervikariat leger

Trondheim Kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Er du nyutdannet lege eller medisinstudent med lisens og ønsker et spennende sommervikariat, og i tillegg få arbeidserfaring som er tellende ved søknad på utlyste LIS1-stillinger? Enhet for legetjenester og smittevernarbeid søker legevikarer i 100 prosent stillinger ved helse- og velferdssentre, Øya helsehus, Søbstad helsehus, Nidarvoll helsehus, helsestasj…

Lege i kommunal stilling

Trondheim Kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ønsker du å bli spesialist i allmennmedisin med mulighet for fastlønn gjennom hele spesialiseringsløpet? En forutsigbar og trygg vei mot å bli allmennlegespesialist. Trondheim kommune har i dag 40 leger som jobber i byens helsehus (korttidsplasser), helse- og velferdssentre (langtidsplasser), helsestasjoner og i skolehelsetjenesten. Vi tilbyr nå tre faste 1…

Helsefagarbeider

Trondheim Kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ved Klæbu helse- og velferdssenter er det ledig en fast 100 prosent stilling som helsefagarbeider, med vakter på dag og aften og arbeid hver tredje helg. 6. september 2021 flyttet vi inn i et helt nytt bygg som ligger midt i Klæbu sentrum. Helse- og velferdssenteret består av to sykehjemsavdelinger og en hjemmetjeneste. Sykehjemsavdelingen består av 30 stor…

Sosionom

Trondheim Kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ved Enhet for rustjenester, avdeling Jarleveien, søker vi nå etter en sosionom til et vikariat i 100 prosent stilling for perioden 1. februar 2023 - 31. januar 2024. Stillingen er tilknyttet helg, med arbeid hver fjerde helg. Vi har lange vakter på tolv timer lørdag og søndag, ordinær kveldsvakt fredag. Stillingen er primært knyttet til oppfølging av voksne…

Fysioterapeut

Trondheim Kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ønsker du å jobbe som fysioterapeut med tverrfaglig rehabilitering i moderne og flotte lokaler på Olavsgården i Trondheim? Nå går en av våre fysioterapeuter på Dagrehabiliteringen ut i svangerskapspermisjon, og vi har for perioden 1. januar 2023 - 31. desember 2023 et ledig et vikariat i 100 prosent stilling. Dagrehabiliteringen gir tilbud om rehabiliterin…

Sykepleier

Trondheim Kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Byneset og Nypantunet helse- og velferdssenter søker etter en positiv og engasjert sykepleier til fast 100 prosent stilling ved vårt helse- og velferdssenter på Byneset, med turnus på dag og kveld. Som sykepleier på Byneset vil du møte et bredt spekter av diagnoser og få muligheten til å opparbeide deg kompetanse og erfaring rundt alle disse. Du vil oppleve…

Teamleder

Trondheim Kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ved Barne- og familietjenesten Omsorgsenheten er det ledig en fast 100 prosent stilling som teamleder for ett av våre to ungdomsteam, ungdommene er i alder 11-18 (25) år. Teamet arbeider i hovedsak med enslige mindreårige flyktninger, men også andre ungdommer og deres familier. Barne- og familietjenesten (BFT) er kommunens samlede tjeneste for barn og famil…

Barnevernskonsulent 

Trondheim Kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ved Barne- og familietjenesten Omsorgsenheten er det ledig en fast 100 prosent stilling som barnevernskonsulent. Barne- og familietjenesten er kommunenes samlede tjeneste for barn og familier som trenger særlig oppfølging og tiltak. Dette innebærer oppgaver innen helsetjenester, sosiale tjenester, barneverntjenester og opplæring. Barne- og familietjenesten …

Pedagogisk psykologisk rådgiver

Trondheim Kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ved Barne- og familietjenesten Østbyen (BFT) er det fra 1. januar 2023 ledig en fast 100 prosent stilling som pedagogisk psykologisk rådgiver i PP-tjenesten. BFT er kommunens samlede tjenester for barn og unge 0-20 år. Tjenesten har helseundersøkelser og rådgivning til gravide, helsestasjons- og skolehelsetjenester, og gir bistand til skoler og barnehager …

Kultur- og ungdomsmedarbeider

Trondheim Kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ved Kulturenheten er det ledig et vikariat i 100 prosent stilling som kultur- og ungdomsmedarbeider i perioden 15. mars 2023 til 31. desember 2023. Stillingen er per tiden plassert ved Ung kultur Østbyen. Vi søker nå etter en person som primært skal jobbe innen feltet ung kultur, men som også kan bidra i arbeid innenfor enhetens øvrige arbeidsområder. Den s…

Kultur- og ungdomsmedarbeider

Trondheim Kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ved Kulturenheten er det ledig et vikariat i 80 prosent stilling, som kultur- og ungdomsmedarbeider, i perioden 1. februar 2023 til 31. desember 2023. Stillingen er per tiden plassert ved Ung kultur Lerkendal og Klæbu. Vi søker etter en person som primært skal jobbe innen feltet ung kultur, men som også kan bidra i arbeid innenfor enhetens øvrige arbeidsomr…

Avdelingsledere

Trondheim Kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vil du ha en av Trondheim kommunes viktigste lederjobber? Bo- og aktivitetstilbudene har ledig to faste 100 prosent stillinger som avdelingsleder. Bo- og aktivitetstilbudene er i full gang med å styrke fag- og personalledelsen i tjenestene. Vi har fortsatt behov for to avdelingsledere for å komplementere lederteamene våre. Vil du være med å styrke laget v…

Helgestilling 

Trondheim Kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Dragvoll og Charlottenlund helse- og velferdssenter søker etter to helsefagarbeider eller andre med relevant kompetanse, som ønsker å arbeide i faste 20 prosent stillinger annenhver  helg. Dragvoll og Charlottenlund helse- og velferdssenter er et sykehjem hvor miljøarbeid med tanke på psykiske lidelser, utfordrende adferd og demens er i fokus. Avdelingene j…

Spesialpedagog

Trondheim Kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ved Thyra barnehager er det fra 16. januar 2023 ledig en fast 100 prosent stilling for spesialpedagog. Thyra består av Skyttervegen, Torvsletta og Ustmyra barnehager og tilhører Heimdal bydel. Vi har til sammen 142 barn og 45 medarbeidere. Dette er godt etablerte avdelingsbarnehager med mange gode kvaliteter og i hovedsak aldersinndelte barnegrupper. Det er…

Barnehagelærer

Trondheim Kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ved Gjørtlervegen barnehage er det ledig et vikariat i 100 prosent stilling som barnehagelærer fra 2. januar 2022 til 29. februar 2024. Gjørtlervegen barnehage består av seks barnegrupper med til sammen 69 barn. Barnehagen er organisert i baser, der to og to grupper samarbeider. Våre fokusområder: - Reggio Emilia - Et barn har 100 språk. - BARN & Rom - Bar…

Avdelingsleder

Trondheim Kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Trondheim interkommunale legevakt søker etter en avdelingsleder med faglig fokus, interesse for ledelse, stor arbeidskapasitet, innovativ tankegang, som ser muligheter framfor begrensninger og har stor gjennomføringsevne. Stillingen har helhetlig lederansvar og rapporterer direkte til enhetsleder. Som avdelingsleder er du en del av et team på totalt fem avd…

Rekrutteringsstilling for vernepleierstudenter

Trondheim Kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ved Ladesletta helse- og velferdssenter er det ledig tre faste 20 prosent rekrutteringsstillinger for vernepleierstudenter. Stillingsprosent kan diskuteres. Ladesletta helse- og velferdssenter er et senter som åpnet mai 2014. Senteret består av barnehage, hjemmetjeneste, fem sykehjemsavdelinger med til sammen 76 plasser, 38 omsorgsboliger, aktivitetstilbud …

Brenner du for gode læringsmiljø og sterke barnefellesskap? 

Trondheim Kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Er du en lagspiller med et stort engasjement og hjerte for barn med ulike atferdsuttrykk? Lade skole er nå på jakt etter vår neste superhelt som kan styrke skolens sosiale, miljørettede arbeid, stillingen har oppstart 1. januar 2023. Gjennom en skolehverdag møter elevene utfordringer som går utover fag og undervisning. Vi er ute etter deg som er raus og ty…

Sykepleier

Trondheim Kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Har du interesse for hjemmeboende pasienter, utøve helhetlig sykepleie, og samtidig håndtere komplekse og utfordrende medisinske problemstillinger? Da tror vi Strinda Hjemmetjeneste vil være noe for deg.  Vi ser etter deg som vil være en del av laget, vi har ledig en fast 100 prosent stilling som sykepleier ved vår enhet.  Vi har mange faste sykepleiere ved…

Sykepleier

Trondheim Kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ved Klæbu helse- og velferdssenter er det ledig to faste 100 prosent stillinger for sykepleiere i turnus med arbeid på dag/og kveld. Begge stillingene er på sykehjemsavdelingene, men stillingene innebærer også et felles sykepleieransvar for hele enheten. Enheten har satt i gang en prosess på hvordan sykepleierkompetansen kan benyttes på en bedre måte på enh…

Tilkallingsvikar

Trondheim Kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ved Sverresborg barnehage er det for perioden 1. desember 2022 - 31. juli 2023 ledig stilling som tilkallingsvikar. Sverresborg barnehage er plassert rett ved Trøndelag folkemuseum. Barnehagen har plass til 84 barn fordelt på fem avdelinger. Vi har en stor naturtomt hvor barna kan oppleve naturen innenfor gjerdet og vi har kort vei til variert natur og urba…

Barne- og ungdomsarbeider

Trondheim Kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ved Stabbursmoen skole er det fra 1. januar 2023 ledig en fast 100 prosent stilling som barne- og ungdomsarbeider i skole og SFO. Stabbursmoen skole er en barneskole på Heimdal, et steinkast fra Heimdal sentrum og med kort vei til marka og Saupstad skistadion. Skolen har 300 elever fra 1.- til 7. trinn og totalt 46 ansatte. Skoleanlegget sto ferdig i 1980 s…

Tilkallingsvikar

Trondheim Kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ved Ilabekken barnehager søker vi nå etter tilkallingsvikarer som  kan bistå våre avdelinger ved behov. Ilabekken barnehager består av Ila barnehage og Iladalen barnehage. Totalt 142 barn fordelt på ulike hus og avdelinger. Barnehagen er inspirert av Reggio Emilias tenkning, og har fokus på prosjektarbeid og pedagogisk dokumentasjon. Vi ønsker å tilby et læ…

Lærere

Trondheim Kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ved Klæbu ungdomsskole er det fra 1. januar 2023 ledig tre faste stillinger som lærer. Klæbu ungdomsskole har i dag 260 elever. Hvert årstrinn består av tre til fire undervisningsgrupper med seks kontaktlærere. Vi er i dag rundt 35 ansatte. Skolen har jobbet systematisk med vurdering for læring siden 2015 og er også en Respekt-skole. Klæbu ungdomsskole er p…

Vernepleier

Trondheim Kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ved Byåsen bo- og aktivitetstilbud har vi ledig en fast 100 prosent stilling for vernepleier fra og med 6. januar 2023. Vi søker etter deg som er engasjert og godt kvalifisert, og som blant annet har gode faglige kunnskaper om psykisk helse, utviklingshemming, målrettet miljøarbeid og epilepsi. Byåsen bo- og aktivitetstilbud tilbyr heldøgns tjenester med b…

Controller økonomi

Trondheim Kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ved Trondheim bydrift er det ledig en fast 100 prosent stilling som controller økonomi i Avdeling administrativ støtte.  Avdeling administrativ støtte er en avdeling som støtter kjernevirksomheten for Trondheim bydrift. Trondheim bydrift holder byen ren, sørger for rent drikkevann og daglig drift/ vedlikehold av byens infrastruktur for byens over 200 000 in…

Vernepleier

Trondheim Kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Er du vernepleier? Har du lyst til å jobbe i et spennende fagmiljø med gode og engasjerte kollegaer?  Ved Byåsen bo- og aktivitetstilbud er det ledig en fast 100 prosent stilling for vernepleier fra 9. januar 2023. Vi søker etter deg som er engasjert og godt kvalifisert , og som blant annet har gode faglige kunnskaper om psykisk helse, utviklingshemming og …

Assistent

Trondheim Kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ved Gjørtlervegen barnehage er det ledig en fast 100 prosent stilling som assistent fra 2. januar 2023. Gjørtlervegen barnehage består av seks barnegrupper med til sammen 69 barn. Barnehagen er organisert i baser, der to og to grupper samarbeider. Våre fokusområder: - Reggio Emilia - Et barn har 100 språk. - BARN&Rom - Barnehagens pedagogiske læringsmiljø.…

Lærer

Trondheim Kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ved Utleira skole er det fra 1. januar 2023 - 31. juli 2023 ledig et vikariat i 100 prosent stilling for lærer med godkjent grunnskolelærerutdanning. De som tilsettes skal sammen med teamet dekke ressursbehov på flere trinn, inkl oppfølging av elever med spesielle behov. Kompetanse i engelsk, spesialpedagogikk og særskilt norsk (SNO) er ønskelig. Utleira e…

Avdelingsleder

Trondheim Kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ved Ila skole, er det ledig en fast 100 prosent stilling som avdelingsleder med ansvar for SFO fra 20. februar 2023. Vi søker en tydelig, inkluderende og profesjonell avdelingsleder med vilje og evne til å jobbe i team. Stillingen utgjør en del av skolens ledelse og vil ha en sentral rolle til å sette beslutninger og ideer ut i livet. Ila skole er en barnes…

Fastlegehjemmel/0-hjemmel Strinda legesenter

Trondheim Kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Trondheim kommune ved Enhet for legetjenester og smittevernarbeid har ansvaret for tildeling av ledige avtalehjemler. Det er for tiden 38 private legekontorer og 200 fastleger i Trondheim. Enhet for legetjenester og smittevernarbeid har i år vedtatt å opprette 0-hjemmel ved Strinda legesenter. Ved senteret er det ledig en 0-hjemmel fra 1. mars 2023.  Strind…

Fastlegehjemmel Tillertorget legesenter

Trondheim Kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Trondheim kommune ved Enhet for legetjenester og smittevernarbeid har ansvaret for tildeling av ledige avtalehjemler. Det er for tiden 38 private legekontorer og 192 fastleger i Trondheim. Ved Tillertorget legesenter er det en ledig fastlegehjemmel fra 1. mars 2023. Avtalehjemmelen som lyses ut har for tiden et listetak på 950 innbyggere. Ny hjemmelsinnehav…

Fastlegevikarer

Trondheim Kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Har du lyst på en fin mulighet til å få innsikt og erfaring i fastlegeordningen i landets tredje største by? Her har vi ledige fastlegevikariater som passer godt for deg som søker nye utfordringer og som er positiv og nysgjerrig som person.  Trondheim kommune ved enhet for legetjenester og smittevernarbeid søker etter to fastlegevikarer ved Flatåsen legesen…

Vernepleier

Trondheim Kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Tiller helse- og velferdssenter har ledig en fast 100 prosent stilling for vernepleier.  Ved Tiller HVS benytter vi sykepleier team på kveld og helg. Dette innebærer at det alltid er en annen sykepleier eller vernepleier på jobb sammen med deg. Dette gir pasientene trygghet på at aktuelle problemstillinger blir godt vurdert. Som vernepleier hos oss blir du …

Sykepleier

Trondheim Kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ved Tiller helse- og velferdssenter er det ledig en fast 100 prosent stillinger for sykepleier. Stillingene er pr tiden knyttet til avdeling A sykehjemmet. Helse- og velferdssentret består av 34 sykehjemsplasser, hvorav tjuefire plasser er på sykehjemmet og ti plasser for pasienter i aktiv rus. I tilknytning til sentret er det 30 omsorgsboliger hvor det yte…

Helsesykepleier

Trondheim Kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ved Barne- og familietjenesten Lerkendal er det fra 1. januar 2023 til 1. juli 2023  ledig et vikariat i 100 prosent stilling som helsesykepleier i skolehelsetjenesten ved barne- og ungdomsskoler i bydelen. Barne- og familietjenesten Lerkendal har medarbeidere med høy kompetanse innen helse, pedagogikk, barnevern og sosialfaglig arbeid. Tjenesten har fokus …

Gartner med ansvar for blomster

Trondheim Kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ved Trondheim bydrift, avdelingen Idrett, park og skog, er det ledig en fast 100 prosent stilling som gartner. Vår gartner gjennom mange år skal på sikt slutte. Vi ønsker en overføring av kunnskap og erfaring gjennom en periode der vår nyansatte gartner jobber sammen med vår gartner og vårt team med tanke på å overta hovedansvaret. Arbeidsoppgavene er primæ…

Ergoterapeut

Trondheim Kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Strinda hjemmetjeneste søker etter ergoterapeut til en fast 100 prosent stilling med oppstart etter avtale. Strinda hjemmetjeneste yter bistand til hjemmeboende innenfor et avgrenset geografisk område og er lokalisert på Ranheim. Sonen er inndelt i tre arbeidslag som består av sykepleiere, vernepleiere, ergoterapeuter, helsefagarbeider og assistenter. Vi ut…

Avdelingsleder

Trondheim Kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Klæbu helse- og velferdssenter har ledig en fast 100 prosent stilling som avdelingsleder i første etasje på sykehjemmet. Stillingen ønskes besatt fra 1. mars 2023. Klæbu helse- og velferdssenter består av 60 sykehjemsplasser fordelt på to etasjer, samt en hjemmetjenesten som per tiden yter helsehjelp til ca. 100 personer. Vi ønsker en trygg og tydelig avdel…

Rekrutteringsstilling sykepleier

Trondheim Kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Er du sykepleierstudent og ønsker å sikre deg en fast 100 prosent stilling etter endt studie, er Ilevollen og Ilsvika helse- og velferdssenter et godt valg! Du tilbys fast ansettelse som sykepleierstudent i studietiden (ca. 15-25 prosent stilling) med arbeid på helg. Vi har to ledige rekrutteringsstillinger. Ilevollen og Ilsvika helse- og velferdssenter er…

Barnehagelærer

Trondheim Kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ved Bymarka naturbarnehager er det for perioden 1. januar 2023 - 7. juli 2023 ledig et vikariat i 100 prosent stilling for barnehagelærer. Stillingen er for tiden ved Kyvatnet natubarnehage på storbarnsgruppe. Bymarka  naturbarnehager består av Lian naturbarnehage og Kyvatnet naturbarnehage. Vi er opptatt av at lek, læring og danning skal skje på barnets og…

Miljøterapeut

Trondheim Kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ved Utleira skole er det fra 1. januar 2023 ledig to faste 100 prosent stillinger som miljøterapeut i skole og SFO. Utleira er en åpen barneskole som ble ferdigstilt i 1974. Skolen er bygd ut og rehabilitert flere omganger, senest i 2019. Vi er fra høsten 498 elever. Personalet består av    ca 55 godt kvalifiserte og utviklingsorienterte pedagoger og miljøa…

Barne- og ungdomsarbeider

Trondheim Kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Har du lyst til å bli vår nye medarbeider på SFO? Ved Singsaker skole er det fra 1. januar 2023 ledig to vikariater i 50 prosent stilling som barne- og ungdomsarbeider frem til 31. juli 2023, med mulighet for forlengelse. Stillingen er knyttet til SFO i sin helhet. Arbeidstid blir derfor hver dag fra 1230-1615, med mulighet for utvidelse enkelte dager. Vi s…

Barne- og ungdomsarbeider

Trondheim Kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Har du lyst til å bli vår nye medarbeider på SFO? Ved Singsaker skole er det fra 1. januar 2023 ledig en fast 50 prosent stilling som barne- og ungdomsarbeider. Stillingen er knyttet til SFO i sin helhet. Arbeidstid blir derfor hver dag fra 1230-1615, med mulighet for utvidelse enkelte dager. Vi søker deg som er engasjert og positiv og som ønsker å utgjøre …

Tilkallingsvikar

Trondheim Kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ved Markaplassen skole er det fra 15. november 2022 behov for tilkallingsvikarer som lærer. Markaplassen skole er en ungdomsskole med nær 500 elever og 60 ansatte. Vi har fokus på tilpasset undervisning, og vi ønsker å legge til rette for at elevene skal oppnå størst mulig faglig og sosial læring i elevfellesskapet. Elevene skal delta aktivt i sin egen læri…

Vernepleier

Trondheim Kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ved Byåsen bo- og aktivitetstilbud er det for perioden 9. januar 2023 - 31. august 2023, og med mulighet for forlengelse, ledig et vikariat i 100 prosent stilling for vernepleier. Byåsen bo- og aktivitetstilbud tilbyr heldøgns tjenester med bistand i hjemmet til voksne med funksjonshemminger, utviklingshemming psykiske lidelser og utfordringer i forhold til…

Vernepleier

Trondheim Kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ved Byåsen bo- og aktivitetstilbud er det fra 9. januar 2023 ledig en fast 100 prosent stilling for vernepleier. Byåsen bo- og aktivitetstilbud tilbyr heldøgns tjenester med bistand i hjemmet til voksne med funksjonshemminger, utviklingshemming psykiske lidelser og utfordringer i forhold til rus. Vi er i dag organisert i tretten avdelinger med heldøgns omso…

IT testutvikler

Trondheim Kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ved IT-tjenesten er det ledig en fast 100 prosent stilling som IT testutvikler. Vi søker etter en fremoverlent IT testutvikler til å hjelpe oss med å sikre kvaliteten på våre IT-løsninger. Du vil få ansvar for å planlegge, lede og aktivt bidra i testing under alle faser av et utviklingsløp. Vår systemportefølje består både av ferdigkjøpte IT-løsninger som …