• Bedrift
  Alver kommune
 • Søknadsfrist
  14.08.2022
 • Stillingstype
  Dag
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  5914, ISDALSTØ
  ALVER
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4700749
 • Se her for andre jobber fra Alver kommune
 • Oppdatert 15.07.2022
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Alver kommune

Undervisningsinspektør - 100% fast

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Kort om stillinga

 Er du vår nye kollega? Ønskjer du arbeide med skuleleiing?
Ostereidet barneskule har ledig 100% fast stilling som undervisningsinspektør frå 01.10.2022.

Om Ostereidet barneskule

Ostereidet barneskule ligg tett på naturen i naturskjøne omgjevnader på Ostereidet, like ved Ostereidet ungdomsskule og Eikanger idrettspark. Skulebygget er relativt nytt og moderne utforma med gode fasilitetar til undervisning og administrasjon. Skulen har 7 klassar fordelt på 7. trinn, og har 98 elevar.

Det er 18 tilsette ved skulen, 10 lærarar og 5 elevassistentar.

Ostereidet barneskule er ein framoverlent skule som er oppteken av gode læringsprosessar og trygge og gode klassemiljø for elevane, og eit godt profesjonsfellesskap mellom kollegaer.

Arbeidsoppgåver

Inspektøren vil vere ein del av skulen si leiargruppe, saman med rektor og SFO-leiar.

Inspektøren skal saman med leiarteamet leggje til rette for og vere ein pådrivar for eit lærane fellesskap, og bidra til ei framtidsretta og heilskapleg utvikling av skulen. Inspektøren vil ha fagleg ansvar og koordinerande ansvar for spesialundervisning/universell opplæring. Administrative oppgåver knytt til løn, bemanning, samarbeidande instansar, utviklingsarbeid og drift vil også kunne verta knytt til stillinga. Det vil også vere noko undervisning lagt til stillinga.

Administrasjonsspråket i Alver kommune er nynorsk.

Kompetanse

Godkjent pedagogisk utdanning for undervisning i grunnskulen.

Ønskt kompetanse

Vi ønskjer undervisningsinspektørar som, sjølv i ein hektisk kvardag, evner å møte kvar einskilde elev og medarbeidar der dei er. Dei må vere opptatt av å samskape og dei må kunne vere rause i detaljane, men samtidig faste og tydelege i det sentrale.
Godt humør og evne til å le er eigenskapar vi set høgt på skulen.

Søkjarane bør vidare ha god kjennskap til opplæringslova og avtaleverk, god skriftleg og munnleg formidlingsevne og gode kommunikasjonsevner opp i mot elevar, føresette og medarbeidarar.

Dei som vert tilsett må kunne vise sjølvstende, være løysingsorientert og ha framifrå samarbeidsevne og arbeidskapasitet.
Det er ønskjeleg med kompetanse og/eller røynsle innan spesialpedagogikk og erfaring frå skuleleiing.

Personlege eigenskapar

Me søkjer ein person med eit positivt elev- og læringssyn, som meistrer å kombinera mange arbeidsoppgåver med tid til positive møter med elevar og kollegaer på skulen.
Inspektøren må vere opptatt av god personalleiing og bidra til å vidareutvikle eit godt arbeidsmiljø, samt vere tydeleg i møte med elevar, tilsette og føresette. 

Personlege eigenskapar vert tillagt stor vekt

Vi tilbyr
Eit engasjert miljø og motivert profesjonsfellesskap

God pensjonsordning

Løn etter gjeldane tariffavtale

Politiattest

Godkjent politiattest i samsvar med Opplæringslova må leverast ved tiltrede. 

Slik søker du

Trykk knappen "send søknad". Dess meir du fyller ut, dess betre vert du sjåande ut på søkjarlista. Dersom du har behov for hjelp med registrering av søknad, kontakt innbyggjarservice på 56 37 50 00. Rekrutterarar ber aldri om BankID i samband med rekrutteringsprosessen. Som jobbsøkjar må du aldri avgje sånn informasjon i samband med søknadsprosessen. Om du opplever dette, ber vi deg ta kontakt. 

 

Bli kjent med Alver kommune

 

 • Bedrift
  Alver kommune
 • Søknadsfrist
  14.08.2022
 • Stillingstype
  Dag
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  5914, ISDALSTØ
  ALVER
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4700749
 • Se her for andre jobber fra Alver kommune
 • Oppdatert 15.07.2022