Ledig stilling

Haugesund kommune

Sykepleier/vernepleier med fagansvarsfunksjon 100 % 

Offentlig forvaltning

Tilrettelagte tjenester gir tjenester etter vedtak hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven, avlastning, støttekontakt og bistand i bolig med heldøgns bemanning. Virksomheten gir også tjenester som dagtilbud og har ansvar for kommunens BPA ordninger. Det er 13 avdelinger i virksomheten, 11 av disse er boliger i tilknytting til døgnbemannet personalbase. Virksomheten har også ansvar for avlastning for barn og ungdom. Avdelingene ligger spredt i hele Haugesund kommune. I tilrettelagte tjenester er det ca 400 ansatte , i tillegg til støttekontakter og familie avlaster. 

Tilrettelagte tjenester, Enhet 3 skal fra høsten åpne et nytt døgntilbud for personer med rusavhengighet og psykiske lidelser.
Du vil ha en sentral rolle sammen med avdelingsleder i å utvikle den nye avdelingen. 

Kvalifikasjoner:

 • Autorisert sykepleier eller vernepleier
 • Videreutdanning innen psykisk helse og rus
 • Minimum 2 års erfaring fra arbeid med rus og psykisk helsearbeid
 • Innsikt og forståelse i relevant lov- og avtaleverk, blant annet helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9 og 10
 • Ønskelig med veilederkompetanse
 • Erfaring med elektroniske arbeidsverktøy og kunne sette seg inn i nye system
 • Norsk er arbeidsspråket i Haugesund kommune. Du snakker, leser og skriver så godt norsk at du både kan samarbeide med andre og utføre arbeidsoppgavene dine selvstendig.
 • Det er krav om tilfredsstillende politiattest for tilsetting i stillingen.
 • Søker må ha ordinært førerkort klasse B

Personlige egenskaper:

 • Du er ansvarsbevisst, selvstendig og har god planleggingsevne.
 • Du er målrettet, kreativ og omstillingsdyktig.
 • Du har fokus på godt samarbeid med kollegaer, brukere og pårørende.
 • Du liker å jobbe i team og har forståelse for gruppedynamikk, samarbeidsformer og resultatoppnåelse.
 • Du er faglig engasjert og evner å omsette fag til praksis.
 • Du har gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsevner.
 • Du liker gode utfordringer og er handlings- og løsningsorientert.
 • Du er opptatt av kvalitet og å sikre at praksis samsvarer med lokale og nasjonale retningslinjer.
 • Brenner for faget og ønsker å bidra til at tjenestemottakerne får gode og forsvarlige tjenester
 • Evne til å jobbe selvstendig, målrettet og strukturert
 • Evne til å skape tillit
 • God på relasjonbygging og samhandling
 • Evne til å tåle utfordrende og varierte oppgaver
 • Personlig egnethet vil bli særlig vektlagt

Vi tilbyr:

 • En 100 % spennende stilling i ett nyopprettet tilbud
 • Spennende, komplekse og varierende arbeidsoppgaver
 • Muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Tilhørighet i en stor fagansvarlig gruppe i virksomheten
 • Fokus på kvalitet og HMS arbeid
 • Lønn blir fastsatt i henhold til tariff og gjeldene avtaler knyttet til fagansvarlig funksjonen.
 • En utfordrende og spennende jobb i et aktivt arbeidsmiljø, med engasjerte kollegaer
 • En arbeidsplass der det er rom for faglig og personlig utvikling
 • God seniorpolitikk
 • En inkluderende arbeidslivsbedrift (IA)
 • Startpakke for sykepleiere/vernepleiere som flytter til kommunen, eller i normal pendleravstand for å bosette seg/etablere seg for å gå inn i fast jobb. Startpakke utgjør kr. 20 000,- og ytterligere kr. 20 000,- dersom sykepleier/vernepleier fortsatt er i jobb i kommunen etter ett år, jf. retningslinjer for startpakke