• Bedrift
  Hamar kommune
 • Søknadsfrist
  12.08.2021
 • Sted:
  HAMAR
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  INNLANDET
 • Arbeidssted:
  HAMAR
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3973708
 • Se her for andre jobber fra Hamar kommune

Styrer i Kronborg barnehage

Hamar kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Kronborg barnehage – en sentrumsnær barnehage med 48 barn! Vi åpnet i 2012 og vi har 2 avdelinger. Borgen er en 3 -6 års avdeling med 36 barn og 6 ansatte og Krona er en 1 -3 års avdeling med 12 barn og 4 ansatte. Vi deler barna inn i grupper etter alder.  Vi har kort vei til det meste og bruker nærmiljøet aktivt i vårt pedagogiske arbeid.  
Å skape et inkluderende læringsmiljø er vårt satsningsområde. Vi har en pedagogisk praksis hvor språk og uteliv er sentralt i vårt arbeid med barna. Vi har en frodig hage som gir oss frukt, bær og grønnsaker. Vi har også mange spennende aktiviteter som gir barna varierte leke- og læringsmuligheter som turer hver uke, samarbeid med Hamar Naturskole, vinteraktiviteter som ski og skøyter, markering av internasjonal måned osv.

Vår visjon er « sammen skaper vi gode øyeblikk»

 

 

Arbeidsoppgaver:

 • Lede og utvikle et inkluderende omsorgs- leke- og læringsmiljø som støtter barnas allsidige utvikling i tråd med samfunnsmandatet og barnehagens rammeplan
 • Lede og utvikle barnehagen som lærende organisasjon og involvere de ansatte i endrings- og utviklingsarbeid
 • Styre virksomheten innenfor gitte økonomiske rammer og i samsvar med gjeldende lover, forskrifter, og kommunale vedtak
 • Aktivt bidra med utvikling og implementere tverrfaglig samhandling. Bidra til tverrfaglig samarbeid.
 • Lede og utvikle barnehagen som en helsefremmende arbeidsplass
 • Ivareta personalansvaret for de ansatte, utvikle og ta i bruk deres kompetanse og ressurser


Kvalifikasjoner:

 • Godkjent utdannelse som barnehagelærer
 • Styrerutdanning/lederutdanning og kompetanse innen det flerkulturelle feltet. 
 • Erfaring som styrer/assisterende styrer
 • God kunnskap om arbeidsfeltet og lov og avtaleverk.
 • Du er en mestringsorientert leder som kan gi retning, forståelse og individuell oppmerksomhet
 • Du er faglig sterk og kan vise til resultater fra utviklings- og endringsarbeid.
 • Du behersker relevante dataverktøy

Personlige egenskaper:

 • Gode faglige kunnskaper og erfaring fra utviklingsarbeid
 • Tydelig ledelse og relasjonelle ferdigheter
 • Målrettet, strukturert og handlekraftig
 • Engasjement og forståelse for mangfold og inkludering
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Evne til omstilling, nytenkning
 • Evne til å motivere medarbeidere i hverdagen
 • Fleksibel og løsningsorientert

  Politiattest kreves ved ansettelse

 

Vi tilbyr:

 • Gode ledernettverk
 • Lederoppfølging
 • Utviklende arbeidsmiljø. Barnehagen er en del av satsningen inkluderende barnehage- og skolemiljø. 
 • Spennende arbeidsoppgaver
 • Hamar kommune er en IA-bedrift
 • God pensjonsordning
 
 • Bedrift
  Hamar kommune
 • Søknadsfrist
  12.08.2021
 • Sted:
  HAMAR
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  INNLANDET
 • Arbeidssted:
  HAMAR
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3973708
 • Se her for andre jobber fra Hamar kommune