• Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Bedriftstype
  Kommune
 • Organisasjonsnummer
  970540008
 • Antall ansatte
  4740
 • Opprettet år
  1995
 • Nettside
  Hamar kommune
 • Adresser
  Besøksadresse
  Vangsvegen 51
  2317  HAMAR

Hamar kommune oppføring hos:

Hamar kommune

Hamarer innlandets største by og et vitalt sentrum for Hamarregionens rundt 90.000 innbyggere. Med sentral beliggenhet vel entime fra Oslo, mangfoldig kultur- og idrettsliv og gode oppvekstvilkår, er Hamar en attraktiv by i vekst. Hamar skal være en bærekraftig mjøsby som satser på utvikling både for mennesker og næringsliv.

Helse og omsorg er Hamar kommunes største driftsenhet med ca 1700 ansatte fordelt på 950 årsverk. Avdelingen er stolt av å yte gode og fremtidsrettede tjenester til innbyggere i alle aldre, slik at de opplever egenmestring og trygghet. Det er et mål i Hamar kommune at den enkelte skal kunne bo hjemme så lenge som mulig, så en stor andel av tjenestene utøves i den enkeltes hjem. Sentralt i utviklingen av bærekraftige tjenester med rett kvalitet står god brukermedvirkning, faglig dyktighet, innovasjon, digitalisering og tidlig bruk av ny teknologi.Hamar kommunes verdier er Åpen, Pålitelig, Modig og Helhetlig.


Bli med i vår Kandidatbank

Synes du vår bedrift ser spennende ut? Meld din interesse, vi vil gjerne ha deg i vår Kandidatbank. Stå først i køen og bli kontaktet når vi trenger folk.

 

Renholder

Hamar kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Hamar kulturhus har behov for en renholder i 100% stilling. Det er stor aktivitet hele uka i kulturhuset med mange faste leietakere og ulike små og store arrangement, arbeidet vil derfor innebære jobbing både kveld, helg og natt.  Stillingen vil inngå i et team.  Kvalifikasjoner: Fagbrev som renholder Lang relevant erfaring kan oppveie for manglende fagbrev…

Helsefagarbeider til 100% fast stilling søkes for sone psykisk helse og rus 

Hamar kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Sone psykisk helse og rus, tjenester til hjemmeboende, har som målgruppe mennesker med utfordringer innen rus og/eller psykisk helse.  Sonen ligger til tjeneste psykisk helse og rus i Hamar kommune og har to arbeidslag med hver sin arbeidslagsleder. Vi har for tiden ledig stilling for helsefagarbeider.  Kvalifikasjoner: Autorisert helsefagarbeider/hjelpep…

Er du den vi søker? Leder for tjeneste psykisk helse og rus

Hamar kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Har du kompetansen og engasjementet vi trenger? Vil du bidra til å løfte tjenesten rus og psykisk helse i Innlandet? Da vil vi gjerne at du søker stilling hos oss. Tjenesten psykisk helse og rus dekker bemannede botiltak, hjemmebaserte tjenester,  ulike team innenfor mestring og aktivitet og samtaletjenesten. I tillegg er fagområdet rus og psykisk helse en …

Åker barnehage - Pedagogisk leder - fast i 100 % stilling 

Hamar kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Åker barnehage er en 4 avdelings barnehage, som holder til i 3 hus.  Barnehagen er en nærmiljøbarnehage og ligger i nærheten av Ridabu skole, Vang bibliotek, Ener Ungdomsskole, Toneheim folkehøyskole og Vang Kirke. Vi har egen fotball/skøytebane rett utenfor barnehagen og nærhet til skiløyper på vinter. Gode bussforbindelser gjør også at vi kan delta på akt…

Barnehagelærer - 100 % fast stilling - Jønsrudløkka barnehage

Hamar kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Jønsrudløkka barnehage er en 5 avdelings barnehage med barn i alderen 0-6 år. Barnehagen består av to hus, med egen bred skogssti imellom. Barnehagen ligger på Storhamar med Norsk Tipping som nærmeste nabo. Vi ligger sentralt plassert i forhold til friområdene ved Mjøsa, Domkirkeodden og Furuberget. Vi besøker ishallen på Storhamar, Naturskolen og museumsom…

Er du helsefagarbeider/miljøarbeider, omsorgsfull og glad i å jobbe med mennesker?

Hamar kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi søker etter en helsefagarbeider / miljøarbeider som verdsetter faglig kvalitet og brenner for å jobbe personsentrert.  Vi bygger opp et team rundt en bruker som har behov for helhetlige helse og omsorgstjenester for å kunne ivareta sine grunnleggende og sosiale behov. Vi ønsker deg som har et ønske om å bidra til dette.  Det er todelt turnus med langvak…

Ledig stilling som introduksjonslege (fastlege) på Legehuset NOVA i Hamar kommune

Hamar kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vil du prøve deg i allmennpraksis uten forpliktelsen det innebærer å kjøpe en liste? Trenger du to år åpen, uselektert praksis for å fullføre spesialisering? Da er dette jobben for deg!  Legehuset NOVA er et stort og veldrevet legekontor midt i Hamar sentrum, et steinkast fra togstasjonen. Hyggelige og moderne lokaler, godt utstyrt. Vi er syv leger - fem …

Ledig vikariat i 100 % stilling for sykepleier/spesialsykepleier

Hamar kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Helse og omsorg i Hamar kommune er stolte av å yte gode og fremtidsrettede tjenester slik at innbyggerne skal oppleve egenmestring og trygghet. Personalet er ressursen i vår avdeling. Vi arbeider derfor målrettet med kompetanseoppbygging, erfaringsdeling og tilrettelegging som fremmer samarbeid og læring. Tjenester til hjemmeboende gir tjenester i de enkelt…

Helsefagarbeider 27 % fast, helg

Hamar kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Tjeneste for funksjonshemmede består av bofellesskap som er organisert som selvstyrte arbeidslag. Noen av våre fokusområder er å gi våre brukere en meningsfylt hverdag, bidra til god brukermedvirkning og hele tiden utvikle den faglige kvaliteten på våre tjenester. Ledig fra dags dato. Kvalifikasjoner: Autorisert helsefagarbeiderErfaring fra brukergruppaArbe…

Finsalhagen, avd. D - 80 % fast  helsefagarbeider

Hamar kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Finsalsenteret, som ligger på Ridabu, er ett av de største Helse- og omsorgssentrene i Hamar kommune. Ved Finsalsenteret er det fire sykehjemsavdelinger, samt avdelinger med bemannede omsorgsleiligheter.  Avdeling D på Finsalhagen har 14 tilrettelagte plasser for personer med langtkommen demenssykdom og/eller kognitiv svikt i moderat til alvorlig grad. Pasi…

Helsefagarbeider/miljøarbeider/helsefaglig student på Finsalhagen omsorg, - faste stillinger

Hamar kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Finsalhagen omsorg er et nyere bygg med gode fasiliteter for både beboere og ansatte med totalt 28 leiligheter. De som bor på Finsalhagen omsorg betegnes som hjemmeboende, hvor de mottar tilpassede tjenester gjennom hele døgnet. Brukergruppen er variert med både eldre mennesker med kognitiv svikt og brukere med psykisk utviklingshemming.  Hamar kommune har …

Ønsker du å jobbe i omsorgsbolig og er vernepleier / sykepleier?

Hamar kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Da har du mulighet for det på Finsalhagen omsorg som ligger på Ridabu i naturskjønne omgivelser. Finsalhagen omsorg er et nyere bygg med gode fasiliteter for både beboere og ansatte med totalt 28 leiligheter. De som bor på Finsalhagen omsorg betegnes som hjemmeboende, hvor de mottar tilpassede tjenester gjennom hele døgnet. Brukergruppen er variert med både…

Sykepleier - natt, 78 % fast stilling ved Parkgården, avd. 2

Hamar kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Helse- og omsorgstjenesten i Hamar kommune har som mål å legge til rette for økt mestring for brukeren og tjenester av god kvalitet for de som trenger det. Det er viktig for den enkelte og for samfunnet å benytte de ressurser, evner og muligheter innbyggerne selv har for å mestre hverdagen. Vi styrker vår kompetanse og søker etter sykepleier/ vernepleier so…

Helsefagarbeider/sykepleierstudent/ vernepleierstudent 29 % fast - Parkgården avd. 2 

Hamar kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Helse- og omsorgstjenesten i Hamar kommune endrer seg i takt med nye oppgaver og for å imøtekomme endringer i befolkningens behov, medisinsk utvikling og nye arbeidsverktøy. Helse- og omsorgstjenesten har som mål å legge til rette for økt mestring for brukeren og tjenester av god kvalitet for de som trenger det. Det er viktig for den enkelte og for samfunne…

  Sykepleier/spesialsykepleier/vernepleier/spesialvernepleier til Finsalsenteret. 1 x 100% stilling og 1 x 80% stilling. 

Hamar kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Finsal avdeling C er en sykehjemsavdeling med tilrettelagte plasser for personer med kognitiv svikt og demens og som har behov for heldøgns omsorg og pleie. Avdelingen består per tiden av 22 langtidsplasser og to korttid-/vurderingsplasser. Avdelingen har nylig utvidet med et nytt tilbygg. I tillegg har den gamle delen blitt pusset opp slik at hele avdeling…

Parkgården avdeling 1 søker helsefagarbeider/helsefaglig student/andre i relevant utdanningsløp til helgestillinger - 14% og 15 %

Hamar kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Helse- og omsorgstjenesten i Hamar kommune har som mål å legge til rette for økt mestring for brukeren og gi tjenester av god kvalitet til de som trenger det. Våre verdier er åpen, pålitelig, modig og helhetlig. Hvis du som fagperson deler vårt mål og kan identifisere deg med våre verdier vil du kunne passe godt inn i vår kultur i Parkgården. Våre omsorgso…

Skolekonsulent

Hamar kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Prestrud skole er Hamars største skole med ca 425 elever og 65 ansatte. Vi holder til på Hamar vest, med kort vei til Mjøsa og Furuberget. Skolen har ledig stilling som skolekonsulent. Skolekonsulenten har en svært viktig rolle med spennende og allsidige arbeidsoppgaver og kommer tett på elever og ansatte. Kvalifikasjoner: Det er ønskelig med høgskoleutdann…

Rørleggerstillinger som lekkasjesøker,  2 X 100%

Hamar kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Kommuneentreprenøren Hamar/Stange er et eget virksomhetsområde under teknisk drift med rundt 45 ansatte som utfører drift, vedlikehold og anleggsutførelse vesentlig for kommunal virksomhet både i Stange og Hamar Kvalifikasjoner: Du har fagbrev som anlegg/rørlegger, eller annet relevant fagbrev Fordel om du har praksis i drift og vedlikehold av kommunale V…

Svangerskapsvikariat i Rask psykisk helsehjelp for psykolog eller 3 årig helsepersonell med videreutdanning

Hamar kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

  Tjeneste psykisk helse og rus i Hamar kommune  gir tilbud til mennesker  med ulike utfordringer innen psykisk helse og rus.  Tjenesten består av flere team som i hovedsak gir lavterskeltilbud med en recoverybasert tilnærming. Svangerskapsvikariatet som lyses ut er ledig i Rask psykisk helsehjelp (RPH) fra 1.mars 2024 - 1.mars 2025. RPH er en godt dokumen…

Er du den vi søker? Virksomhetsleder for tjeneste psykisk helse og rus. 

Hamar kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Tjeneste psykisk helse og rus yter tjenester til mennesker med utfordringer innen psykisk helse og avhengighets utfordringer.  Nåværende leder blir pensjonist, og vi søker dennes arvtaker. Tjenesten er organisert slik at den gir et allsidig, tilpasset tilbud til de i kommunen som har behov for hjelp innen fagområdet. Tjenesten dekker 3 bemannede botiltak,  …

Ledende renholder ved Parkgården,  100 % vikariat

Hamar kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Det er ledig 100 % vikariat som ledende renholder ved Parkgården. Stillingen er ledig fra 01.12.2023. Parkgården består av to sykehjemsavdelinger, en kontorfløy og har eget vaskeri. Velkommen som søker hos oss.    Kvalifikasjoner:  Fagbrev som renholder  Ønskelig med erfaring innen renhold helse og omsorg Personlig egnethet Ledererfaring er ønskelig Perso…

Sykepleiere/spesialsykepleiere ved Prestrudsenteret, 61 % stilling fast natt 

Hamar kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Helse- og omsorg i Hamar kommune er stolte av å yte gode og fremtidsrettede tjenester slik at innbyggerne skal oppleve egenmestring og trygghet. Personalet er ressursen i vår avdeling. Vi yter det lille ekstra i hverdagen. Prestrudsenteret har fokus på personsentrert omsorg og har et inkluderende arbeidsmiljø med stolte og faglig dyktige medarbeidere. Avdel…

Arbeidsleder drift og vedlikehold park og idrett

Hamar kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi har ledig 100% stilling som arbeidsleder drift og vedlikehold, park og idrett. Kommuneentreprenøren Hamar/Stange er et eget virksomhetsområde under teknisk drift med 43 ansatte som utfører drift, vedlikehold og anleggsutførelse vesentlig for kommunal virksomhet både i Stange og Hamar. Kvalifikasjoner: Fagbrev som gartner/anleggsgartner Relevant erfarin…

Fagarbeider drift og vedlikehold, park og idrett

Hamar kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi har ledig 100% stilling som fagarbeider innenfor fagområdet park og idrett, hos kommuneentreprenøren Hamar/Stange Kommuneentreprenøren Hamar/Stange er et eget virksomhetsområde under teknisk drift med 43 ansatte som utfører drift, vedlikehold og anleggsutførelse vesentlig for kommunal virksomhet både i Stange og hamar   Kvalifikasjoner: Grøntfaglig utd…

Tjenester til hjemmeboende - Vi søker gode tilkallingsvikarer

Hamar kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Dette er en fellesannonse for Tjenester til hjemmeboende.  Vi søker etter vikarer som kan stille på kort varsel. Tjenester til hjemmeboende yter tjenester innenfor fagområdene praktisk bistand, hverdagsmestring, rehabilitering, demens, lindrende omsorg og tjenester innen psykisk helse og rus samt Dagaktiviteten ved Klukstuen omsorgssenter, så her er det god…

Vi søker engasjerte tilkallingsvikarer til institusjonstjenesten og omsorgsboliger

Hamar kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Er du på utkikk etter en utfordrende, lærerik og spennende jobb? Da kan du være den vi er ute etter! Helse og omsorgsavdelingen i Hamar kommune søker etter tilkallingsvikarer til våre sykehjem og omsorgsboliger. Sykehjemmene er Parkgården, Klukstuen, Prestrudsenteret og Finsalsenteret, samt omsorgsboligene (Kløverenga og Kåtorp) som er tilknyttet sentrene.…

Tilkallingsvikarer i Tjenesten for funksjonshemmede

Hamar kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

TFF - Tjenesten for funksjonshemmede tilbyr tjenester til beboere i bofellesskap med ulike brukergrupper og bistandsbehov. Dette er en fellesannonse for alle boligene i TFF som trenger å knytte til seg personer som kan stille på kort varsel. I noen av boligene er det langvakter både på ukedag og i helgene. Søknadene vil bli behandlet fortløpende etter behov…

Tilkallingsvikar

Hamar kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Dette er en fellesannonse der du som ønsker å være tilkallingsvikar innen barnehage i Hamar kommune, kan melde din interesse. Dersom din søknad er av interesse for tilkallingsvikariat, vil du bli kontaktet for samtale/intervju hos aktuell styrer eller barnehageadministrasjonen. Hamar kommune har 17 barnehager. Vi søker etter tilkallingsvikarer som kan still…

Åpen søknad

Hamar kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Indigo IKT IKS er et IT-selskap eid av 7 kommuner i Hamar- og Kongsvingerregionen; Hamar, Stange, Løten, Kongsvinger, Sør-Odal, Nord-Odal og Grue. Indigo IKT IKS har som hovedoppgave å være eierkommunenes felles IKT-faglige instans og skal ivareta eiernes oppgaver knyttet til anskaffelser, utvikling og forvaltning av IKT-løsninger samt drift og service av d…