• Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Bedriftstype
  Kommune
 • Organisasjonsnummer
  970540008
 • Antall ansatte
  4740
 • Opprettet år
  1995
 • Nettside
  Hamar kommune
 • Adresser
  Besøksadresse
  Vangsvegen 51
  2317  HAMAR

Hamar kommune oppføring hos:

Hamar kommune

Hamarer innlandets største by og et vitalt sentrum for Hamarregionens rundt 90.000 innbyggere. Med sentral beliggenhet vel entime fra Oslo, mangfoldig kultur- og idrettsliv og gode oppvekstvilkår, er Hamar en attraktiv by i vekst. Hamar skal være en bærekraftig mjøsby som satser på utvikling både for mennesker og næringsliv.

Helse og omsorg er Hamar kommunes største driftsenhet med ca 1700 ansatte fordelt på 950 årsverk. Avdelingen er stolt av å yte gode og fremtidsrettede tjenester til innbyggere i alle aldre, slik at de opplever egenmestring og trygghet. Det er et mål i Hamar kommune at den enkelte skal kunne bo hjemme så lenge som mulig, så en stor andel av tjenestene utøves i den enkeltes hjem. Sentralt i utviklingen av bærekraftige tjenester med rett kvalitet står god brukermedvirkning, faglig dyktighet, innovasjon, digitalisering og tidlig bruk av ny teknologi.Hamar kommunes verdier er Åpen, Pålitelig, Modig og Helhetlig.


Bli med i vår Kandidatbank

Synes du vår bedrift ser spennende ut? Meld din interesse, vi vil gjerne ha deg i vår Kandidatbank. Stå først i køen og bli kontaktet når vi trenger folk.

 

Ledige stillinger

Vi har for tiden ingen ledige stillinger.