• Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Bedriftstype
  Kommune
 • Organisasjonsnummer
  970540008
 • Antall ansatte
  4740
 • Opprettet år
  1995
 • Nettside
  Hamar kommune
 • Adresser
  Besøksadresse
  Vangsvegen 51
  2317  HAMAR

Hamar kommune oppføring hos:

Hamar kommune

Hamarer innlandets største by og et vitalt sentrum for Hamarregionens rundt 90.000 innbyggere. Med sentral beliggenhet vel entime fra Oslo, mangfoldig kultur- og idrettsliv og gode oppvekstvilkår, er Hamar en attraktiv by i vekst. Hamar skal være en bærekraftig mjøsby som satser på utvikling både for mennesker og næringsliv.

Helse og omsorg er Hamar kommunes største driftsenhet med ca 1700 ansatte fordelt på 950 årsverk. Avdelingen er stolt av å yte gode og fremtidsrettede tjenester til innbyggere i alle aldre, slik at de opplever egenmestring og trygghet. Det er et mål i Hamar kommune at den enkelte skal kunne bo hjemme så lenge som mulig, så en stor andel av tjenestene utøves i den enkeltes hjem. Sentralt i utviklingen av bærekraftige tjenester med rett kvalitet står god brukermedvirkning, faglig dyktighet, innovasjon, digitalisering og tidlig bruk av ny teknologi.Hamar kommunes verdier er Åpen, Pålitelig, Modig og Helhetlig.


Bli med i vår Kandidatbank

Synes du vår bedrift ser spennende ut? Meld din interesse, vi vil gjerne ha deg i vår Kandidatbank. Stå først i køen og bli kontaktet når vi trenger folk.

 

Lærer

Hamar kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ved Hamar læringssenter er det ledig 100% fast stilling som lærer Arbeidsoppgaver: Undervise voksne elever. Stillingen består hovedsakelig  i nivåbasert norskopplæring men kan også inneholde undervisning på grunnskolefag for voksne. Stillingen kan inneha kontaktlærerfunksjon. Noe av undervisningen kan foregå på kveldstid Kvalifikasjoner: Godkjent pedag…

Sykepleier/spesialsykepleier i Team Lindrende, 100 % fast

Hamar kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Tjenester til hjemmeboende, Team Lindrende har per tiden ledig stilling for sykepleier/spesialsykepleier. Team lindrende tilbyr hjemmebaserte tjenester innenfor fagområdet palliasjon / lindrende omsorg med fokus på hverdagsmestring. Palliasjon betyr lindring og er betydningsfullt for alle som ikke kan bli friske av sin sykdom. Målet med behandling, omsorg o…

Helsefagarbeider, Sone Lindrende - 13 % fast helgestilling

Hamar kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Tjenester til hjemmeboende, Sone Lindrende har per tiden ledig helgestilling. Sone lindrende tilbyr hjemmebaserte tjenester innenfor fagområdet palliasjon / lindrende omsorg med fokus på hverdagsmestring.  Palliasjon betyr lindring og er betydningsfullt for alle som ikke kan bli friske av sin sykdom. Målet med behandling, omsorg og pleie er da å legge til re…

Sykepleier/spesialsykepleier i Team Lindrende, 100 % vikariat

Hamar kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Tjenester til hjemmeboende, Team Lindrende har per tiden ledig vikariat for sykepleier/spesialsykepleier. Team lindrende tilbyr hjemmebaserte tjenester innenfor fagområdet palliasjon/lindrende omsorg med fokus på hverdagsmestring. Palliasjon betyr lindring og er betydningsfullt for alle som ikke kan bli friske av sin sykdom. Målet med behandling, omsorg og …

Helsefagarbeider - Natt-tjenesten, 65,14% vikariat  

Hamar kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Tjenester til hjemmeboende, Natt- tjenesten har ledig stilling for helsefagarbeider. Vi tilbyr hjemmebaserte tjenester med fokus på hverdagsmestring. Natt-tjenesten er lokalisert på Prestrudsenteret og tilbyr tjenester til brukere i hele Hamar kommune. Du blir en del av et faglig dyktig team, med spennende og utfordrende oppgaver. Vi har for tiden ledig et l…

Helsefagarbeider, Team Lindrende - 13,62 % fast helgestilling

Hamar kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Tjenester til hjemmeboende, Team Lindrende har per tiden ledig helgestilling. Team lindrende tilbyr tjenester innenfor fagområdet palliasjon / lindrende omsorg med fokus på hverdagsmestring.  Palliasjon betyr lindring og er betydningsfullt for alle som ikke kan bli friske av sin sykdom. Livskvalitet, lindring av ubehagelige symptomer og god omsorg i livets s…

Vernepleier/sykepleier/miljøterapeut,  2 x 90 % fast dag

Hamar kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Tjenesten for funksjonshemmede består av bofellesskap som er organisert som selvstyrte arbeidslag. Noen av våre fokusområder er å gi våre brukere en meningsfylt hverdag, bidra til god brukermedvirkning og hele tiden utvikle den faglige kvaliteten på våre tjenester. På grunn av teamets sammensetning oppfordres menn til å søke.  Det er langvakter på 12,5 t og …

Vernepleier 100 % fast

Hamar kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Tjenesten for funksjonshemmede består av bofellesskap som er organisert som selvstyrte arbeidslag. Noen av våre fokusområder er å gi våre brukere en meningsfylt hverdag, bidra til god brukermedvirkning og hele tiden utvikle den faglige kvaliteten på våre tjenester. Ledig fra 01.11.22. Arbeidsoppgaver: Koordinere tjenesten og bidra til tverrfaglig samarbei…

Vernepleier/ergoterapeut med videreutdanningi psykisk helse, 100 % fast stilling

Hamar kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ved Hamar Arbeid og Aktivitet, Olsrud, har vi ledig en 100% fast stilling for vernepleier/ergoterapeut med videreutdanning innenfor psykisk helse.   Vi søker etter deg som er engasjert og godt kvalifisert, og som blant annet har gode faglige kunnskaper om psykisk helse, utviklingshemming, målrettet miljøarbeid og epilepsi. Arbeidsoppgaver: Koordinere tj…

Miljøarbeider/Helsefagarbeider, 4 x 90 % fast dag

Hamar kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Tjenesten for funksjonshemmede består av bofellesskap som er organisert som selvstyrte arbeidslag. Noen av våre fokusområder er å gi våre brukere en meningsfylt hverdag, bidra til god brukermedvirkning og hele tiden utvikle den faglige kvaliteten på våre tjenester.  På grunn av teamets sammensetning oppfordres menn til å søke. Det er langvakter på 12,5t, 87-…

Helsefagarbeider, 6 x 77 % fast natt

Hamar kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Tjenesten for funksjonshemmede består av bofellesskap som er organisert som selvstyrte arbeidslag. Noen av våre fokusområder er å gi våre brukere en meningsfylt hverdag, bidra til god brukermedvirkning og hele tiden utvikle den faglige kvaliteten på våre tjenester. På grunn av teamets sammensetning oppfordres menn til å søke.  Det er langvakter på 11,5 t. Ar…

Spesialkonsulent

Hamar kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Hos oss får du bruke alt du kan om kundeservice til å være med å løse et viktig samfunnsoppdrag, som betyr noe for alle innbyggerne i Hamar! I Hamar kommune er vi opptatt av å ha et godt samarbeid med innbyggerne våre. Her i Innbyggerservice får du jobbe midt i knutepunktet i dialogen med innbyggeren. Vi svarer på alle typer spørsmål, og gir veiledning i …

Sykepleier/spesialsykepleier, 3x100 % fast stilling på Finsalsenteret

Hamar kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Avdeling B har 24 plasser for pasienter på korttid/rehabiliteringsopphold. Det legges vekt på tverrfaglig samarbeid, der bruker er i sentrum og målet er tilbakeføring til hjemmet.  Vi har per tiden ledig en 100 % stilling . Det tilknyttet lege til avdelingen. Vi har fokus på fagkompetanse og myndiggjorte medarbeidere.  Arbeidsoppgaver: Utøve faglig for…

Undervisningspersonell i faste stillinger og vikariater

Hamar kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Rollsløkken skole sto ferdig bygd i januar 1923. I år fyller vi 100 år!  Skolen er en barneskole fra 1.til 7.tr og har i hovedsak 2 paralleller på hvert trinn. Vi huser i dag 260 elever og ca 50 ansatte. Rollsløkken er en flerkulturell skole, og våre elever har røtter i 42 forskjellige språk. Skolen ligger svært sentralt i Hamar. Vi har et uteområde som inn…

Ønsker du å yte gode tjenester i hverdagen for eldre med demens? Da trenger vi deg!

Hamar kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Avdeling C er en avdeling med tilrettelagte plasser for personer med kognitiv svikt og demens og som har behov for heldøgns omsorg og pleie. Avdelingen består per tiden av 22 langtidsplasser og to korttid-/vurderingsplasser. Avdelingen har nylig utvidet med et nytt tilbygg. I tillegg har den gamle delen blitt pusset opp slik at hele avdelingen har en ny og m…

Sykepleier/vernepleier 100 % fast stilling ved Parkgården, avd. 1

Hamar kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Helse- og omsorgstjenesten i Hamar kommune har som mål å legge til rette for økt mestring for brukeren og gi tjenester av god kvalitet til de som trenger det. Våre verdier er åpen, pålitelig, modig og helhetlig. Hvis du som fagperson deler vårt mål og kan identifisere deg med våre verdier vil du kunne passe godt inn i vår kultur i Parkgården. Våre omsorgso…

Helsefagarbeider/student, 17 % stilling fast helgestilling på Finsalsenteret 

Hamar kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Helse- og omsorg i Hamar kommune er stolte av å yte gode og fremtidsrettede tjenester slik at innbyggerne skal oppleve egenmestring og trygghet. Personalet er ressursen i vår avdeling. Avdeling B har 24 plasser for pasienter på korttid/rehabiliteringsopphold. Det legges vekt på tverrfaglig samarbeid der bruker er i sentrum og målet er tilbakeføring i hjemme…

Sykepleier/vernepleier 78 % natt - fast stilling ved Parkgården, avd. 1

Hamar kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vil du bli en del av laget vårt? Helse- og omsorgstjenesten i Hamar kommune har som mål å legge til rette for økt mestring for brukeren og gi tjenester av god kvalitet til de som trenger det. Våre verdier er åpen, pålitelig, modig og helhetlig. Hvis du som fagperson deler vårt mål og kan identifisere deg med våre verdier vil du kunne passe godt inn i vår k…

Er du en fleksibel sykepleier som liker å jobbe på natt? Da har vi ledig 50 % og 62,44 % fast stilling til deg ved Finsalsenteret.

Hamar kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi søker etter en fleksible sykepleiere på natt. Stillingene er tilknyttet avdeling B (korttidsavdeling).   Det legges vekt på tverrfaglig samarbeid, der bruker er i sentrum og målet er tilbakeføring til hjemmet. Hamar kommune har implementering av personsentret omsorg som et av hovedsatsningsområdene. Kommunen ønsker å videreutvikle helse- og omsorgstjene…

Helsefagarbeider på Finsalhagen omsorg, 54 % natt - fast stilling

Hamar kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Helse og omsorg, Institusjonstjenesten, Finsalhagen omsorg yter tjenester til pasienter med behov for langtidsopphold. Avdelingen holder til i lyse og fine lokaler og har plass til 25 pasienter. Finsalhagen omsorg er en omsorgsbolig over to etasjer med totalt 28 leilighet inndelt i 4 grupper. Målgruppen er brukere som har behov for heldøgns tjeneste med kog…

Helsefagarbeider/sykepleierstudent ved Klukstuen omsorgssenter - 4 helgestillinger

Hamar kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Klukstuen omsorgssenter består av sykehjem og omsorgsboliger med tilrettelagte plasser for personer med demens og som har behov for heldøgns omsorg, tilsyn og pleie. I tillegg har vi et nytt og flott dagsenter som var ferdigstilt høsten 2018. Det er 30 sykehjemsplasser fordelt på fire hus. Sykehjemmet er kategorisert som skjermet enhet og ansees som høyest…

Sykepleier - fast 100 % stilling ved Klukstuen omsorgssenter  

Hamar kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Klukstuen omsorgssenter består av sykehjem og omsorgsboliger med tilrettelagte plasser for personer med demens og som har behov for heldøgns omsorg, tilsyn og pleie. I tillegg har vi et nytt og flott dagsenter som var ferdigstilt høsten 2018. Det er 30 sykehjemsplasser fordelt på fire hus. Sykehjemmet er kategorisert som skjermet enhet og ansees som høyest…

Sykepleier/helsefagarbeider/sykepleierstudent ved Finsalsenteret,  helgestillinger

Hamar kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Helse og omsorg, Institusjonstjenesten, avdeling A yter tjenester til pasienter med behov for langtidsopphold. Vi gir pleie og omsorg til mennesker med sammensatte behov. Her vil du få mulighet til å lære og jobbe med mennesker som har mange ulike utfordringer og hvor sykdomsbildet er sammensatt. På avdeling A er folk og fag viktig, og vi ønsker å få flere …

Helsefagarbeider - 69,1 % fast stilling, våken natt,  Farmen

Hamar kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Tjeneste for Psykisk helse og rus tilbyr tjenester til brukere med sammensatte lidelser innen fagområdet rus - og psykisk helse. Tjenesten består blant annet av samtale-team og oppfølging- og aktivitetsteam. I tillegg har vi ulike typer bo-tiltak tilpasset brukere med sammensatte behov. I august 2018 startet vi med et helt nytt bo-konsept i nybygde, flotte…

Hedmarken legevakt - tilkallingsvikarer

Hamar kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Hedmarken legevakt er en interkommunal legevakt for Hamar, Stange, Løten og søndre del av Ringsaker. Vi har et befolkningsgrunnlag på ca. 85 000 innbyggere. Hedmarken legevakt holder per tiden til i nyoppussede lokaler i Tunbekkvegen i Ottestad. Arbeidsoppgavene som sykepleier innebærer å jobbe i team med leger i vakt, og består blant annet av å besvare tel…

Vi søker engasjerte tilkallingsvikarer til institusjonstjenesten og omsorgsboliger

Hamar kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Er du på utkikk etter en utfordrende, lærerik og spennende jobb? Da kan du være den vi er ute etter! Helse og omsorgsavdelingen i Hamar kommune søker etter tilkallingsvikarer til våre sykehjem og omsorgsboliger. Sykehjemmene er Parkgården, Klukstuen, Prestrudsenteret og Finsalsenteret, samt omsorgsboligene (Kløverenga og Kåtorp) som er tilknyttet sentrene.…

Vi søker engasjerte tilkallingsvikarer til kjøkken/kantine og renhold i Institusjonstjenesten 

Hamar kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Er du på utkikk etter en utfordrende, lærerik og spennende jobb? Da kan du være den vi er ute etter! Både faglærte og ufaglærte er velkommen som søkere! Helse og omsorgsavdelingen i Hamar kommune søker etter tilkallingsvikarer til kjøkken og renhold ved våre sykehjem og omsorgsboliger. Vi er stolte av de tjenester vi tilbyr og har høy trivsel blant våre ans…

Tilkallingsvikar

Hamar kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Dette er en fellesannonse der du som ønsker å være tilkallingsvikar innen barnehage i Hamar kommune, kan melde din interesse. Dersom din søknad er av interesse for tilkallingsvikariat, vil du bli kontaktet for samtale/intervju hos aktuell styrer eller barnehageadministrasjonen. Hamar kommune har 16 barnehager. Vi søker etter tilkallingsvikarer som kan stille…