Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Spesialingeniør

Offentlig forvaltning

Ved Seksjon for molekylær onkologi, Institutt for kreftforskning, Oslo universitetssykehus er det nå ledig et 3-årig engasjement som spesialingeniør i gruppen til prof. Lothe med hovedfokus på prekliniske kreftmodeller. Stillingen er finansiert av Helse Sør-Øst og vil være tilknyttet et Europeisk samarbeid på sarkomer samt satsningsområdet TEAM-ACT (Tumor Evolution in Advanced Models to Accelerate precision Cancer Therapy) ved Oslo universitetssykehus, begge ledet av professor Ragnhild A. Lothe.  

Vi driver forskning innen kreftgenetikk, molekylær cellebiologi, genomikk, farmakogenomikk med fokus på solide svulster. Vi ønsker å knytte til oss en kandidat med kompetanse i molekylær cellebiologi som har erfaring med ex vivo drug screening av pasient-deriverte organoider (PDO) fra solide svulster, samt med bioinformatisk analyse av sensitivitetsdata og prediksjonsmodelering.

Kun elektroniske søknader via Webcruiter vil komme i betraktning.

Arbeidsoppgaver

Den overordnede målsetningen med prosjektet knyttet til denne stillingen er å utvikle nye behandlingsstrategier og klinisk anvendbare prediktive biomarkører for pasienter med den sjeldne kreftsykdommen MPNST (maligne perifere nerveskjedesvulster), som er assosiert med et arvelig syndrom – nevrofibromatose type 1. Vedkommende vil måtte jobbe selvstendig på prosjektet, men vil samtidig være en del av et større tverrfaglig team i en translasjonell plattform for utprøvning av legemidler på kreftceller dyrket fram fra pasientens tumor (ex vivo cellekultur).

Arbeidsoppgaver inkluderer biobanking av pasientprøver og dyrking av tumorceller i tredimensjonale kulturer for generering av PDO-linjer. Disse skal  dyrkes til et tilstrekkelig antall celler for utprøvning av flere titalls legemidler innenfor en kliniske relevant tidsramme. PDO linjene fryses for videre forskning. Kandidaten forventes å utføre  ulike cellebiologiske, genetiske, immunohistokjemiske og bioinformatiske analyser knyttet til de etablerte prekliniske modeller. Molekylærbiologiske analyser av ferskfrosset tumorvev vil gjøres parallelt i dette prosjektet.

Arbeidsoppgavene vil kunne variere avhengig av kandidatens kompetanse. Nødvendig opplæring vil gis. Miljøet består av medarbeidere med bakgrunn i molekylærbiologi, medisin og bioinformatikk. All nødvendig forskningslogistikk er etablert, inklusive nasjonalt og Europeisk multi-senter samarbeid og pasientmateriale, lab protokoller for genomikk/dypsekvensering, for generering av PDO linjer (må optimaliseres for MPNST) samt bioinformatisk infrastruktur. Kandidaten vil også bidra i gjennomføring og publisering av forskningsprosjekter.

Kvalifikasjoner
 • Vi ønsker en medarbeider med formell utdanning på PhD-nivå i kreftbiologi med kompetanse i molekylær cellebiologi.
 • Kandidaten må ha realkompetanse i dyrkning av 3D-kulturer av solide svulster fra pasienter og i utvikling og/eller anvendelse av bioinformatiske verktøy, blant annet for synergiprediksjon.
 • Kandidaten må kunne kommunisere på norsk (eller annet skandinavisk språk) og engelsk med ansatte og samarbeidspartnere.

Søknaden skal inneholde søknadsbrev som beskriver kandidatens motivasjon og forskningsinteresser, CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid), publikasjonsliste, kopier av vitnemål, kontaktdetaljer til to referansepersoner.

Personlige egenskaper
 • Motivert
 • Evne til å arbeide målrettet med arbeidsoppgaver
 • Evne til å arbeide selvstendig
 • Trives med å jobbe i et tverrfaglig team
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Høy arbeidskapasitet
 • Strukturert
 • Grundig
Vi tilbyr
 • Lønnsnivå er avhengig av kandidatens kompetanse (550.000-650.000 NOK).
 • Et engasjerende, ambisiøst og tverrfaglig akademisk miljø
 • Internasjonalt forskningsnettverk
 • Stillingen er et tre-årig engasjement med mulighet for forlengelse
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2% pensjonstrekk, gruppe- og ulykkesforsikring, samt fritidsulykkeforsikring
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift
 • Møtevirksomhet i forbindelse med kurs, seminarer, konferanser og evt. eksterne samarbeid.