Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Administrativ prosjektkoordinator

Offentlige tjenester og forvaltning

Intervensjonssenteret er en klinisk forsknings- og utviklingsavdeling for bildeveiledede og nye metoder, inkludert utprøving av ny teknologi.  Intervensjonssenteret er en felles verktøykasse for alle miljøer ved Oslo universitetssykehus, og også for andre sykehus og klinikker.

Vi søker en administrativ koordinator for støtte til forsknings- og innovasjonsprosjekter, blant disse BigMed. Den administrative koordinatoren vil være en del av prosjektledelseskontoret i BigMed og støtte prosjektet med administrativ koordinering og økonomi-oppfølging. Dette innbefatter å jobbe tett på prosjektet i det daglige me dulike koordineringsoppgaver, samt ha ansvar for økonomi-oppfølging, overføringer av midler til partnere, oppdatering av budsjett og prognoser, samt rapportering  til forskningsrådet. 

BigMed-prosjektet er et IKT pluss fyrtårnsprosjekt som er finansiert av forskningsrådet og har som visjon å adressere barrierer for klinisk implementasjon av presisjonsmedisin. Gjennom fokus på tre ulike kliniske områder utvikler vi IKT-løsninger som har til hensikt å korte ned veien fra forskning til klinikk, og bruker læringen fra dette til å påvirke politikk og sykehus, samt gå opp løypen for de initiativer som vil komme etter oss. For å løse disse oppgavene er konsortiet sammensatt  av partnere fra både klinikken, akademia, pasientforeninger og industrien. 

Arbeidsoppgaver

Hovedoppgaver og ansvarsområder:

  • Kontaktpunkt for økonomispørsmål i prosjektet
  • Ansvar for koordinering og oppfølging av økonomi med interne og eksterne partnere
  • Ansvar for koordinering av rapportering til Norges Forskningsråd el.
  • Støtte ved gjennomføring av arrangementer/store møter
  • Andre koordineringsoppgaver, fasilitering og prosess-støtte etter behov.        

 

Eksempler på  arbeidsoppgaver:

  • Hente inn fremdriftsrapportering fra partnere OUS og eksternt
  • Oppdatering av budsjett, samt uthenting av tall og prognoser for rapportering til styringsgruppe
  • Årsregnskap og eventuell annen økonomisk rapportering til NFR
  • Oversikt over overføringer til OUS/interne partnere  
  • Praktiske oppgaver i forbindelse med gjennomføring av store møter og arrangementer  
Kvalifikasjoner

Kvalifikasjoner minimumskrav:
Administrativ økonomisk kompetanse
Gode excelferdigheter
Gode norsk og engelskkunnskaper, skriftlig og muntligKvalifikasjons- og kompetansekrav – ønskelig:
Kjennskap til OUS’ økonomisystemer Økonomiutdannelse 

Personlige egenskaper

Personlige egenskaper:
1. Personlig egnethet
2. Selvstendig og strukturert                                                                                                                                                                                                                                                             3. Gode samarbeidsevner

Vi tilbyr
Vi tilbyr et hyggelig arbeidsmiljø med varierte oppgaver