Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Søndre Oslo DPS søker leder av Spesialpsykiatrisk seksjon 

Offentlig forvaltning

Søndre Oslo DPS er ett av to Distrikts psykiatriske senter ved Oslo Universitetssykehus HF i Klinikk for psykisk helse og avhengighet. Vi tilbyr spesialisthelsetjeneste innen psykisk helsevern for voksne i bydelene Nordstrand, Søndre Nordstrand og Østensjø med til sammen ca 150 000 innbyggere.
Avdelingen har robust og tverrfaglig sammensatt fagmiljø og ca. 190 faste stillinger fordelt på følgende seksjoner: Døgnseksjonen, Spesialpsykiatrisk seksjon, Allmenpsykiatriskseksjon og Kontorfaglig seksjon. Avdelingen er samlokalisert med Ruspoliklinikken Mortensrud og Barne- og Ungdomspsykiatrisk seksjon for samme område av byen, i moderne og attraktive lokaler på Mortensrud.

Les mer om Søndre Oslo DPS her.

Vi søker nå etter seksjonsleder for Spesialpsykiatrisk seksjon. Seksjonen består av tre enheter: spesialpsykiatrisk enhet med TIPS-team, akuttenheten og FACT. Seksjonen tilbyr poliklinisk og ambulant utredning og behandling til mennesker med alvorlige psykiske lidelser. Behandlingen gis individuelt og i gruppe.   

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.
 

Kvalifikasjoner:

 • Høyskole- eller universitetsutdanning innen helsefag
 • Relevant faglig videreutdanning
 • Erfaring fra psykisk helsearbeid innen i spesialisthelsetjenesten
 • Ledererfaring fra tilsvarende virksomhet
 • Fordel med erfaring som overordnet leder - å lede ledere 
 • Lederutdanning
 • Interesse for, og erfaring med, endringsledelse og utviklingsarbeid
 • Gode IKT-kunnskaper. Fordel med kjennskap / erfaring med DIPS, GAT, Public 360

Personlige egenskaper:

Hos oss er det viktig at du:

 • har evnen til å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer
 • trives med å jobbe i en stor og kompleks organisasjon  
 • tar ansvar for prosjektene du er involvert i og har evne til å beslutte og iverksette 
 • du gir dine kolleger en klar retning i sitt arbeid
 • du oppsøker muligheter og forbedringer
 • du har et fokus på pasientenes/tjenestemottakernes behov og tilfredshet
 • du ser muligheter til å utvikle og har evne til å se løsninger i hverdagen
 • flink til å motivere, delegere ansvar, sette tydelige mål og følge opp fremdrift

Vi tilbyr:

 • En arbeidsplass preget av tillit, åpenhet og respekt
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte
 • Som nyansatt i OUS blir du en del av et nyansattprogram
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag