• Bedrift
  Sogndal kommune
 • Søknadsfrist
  26.02.2023
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  , Balestrand
  SOGNDAL
  search.country.NORGE
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4960860
 • Se her for andre jobber fra Sogndal kommune
 • Oppdatert 09.02.2023
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Sogndal kommune

Sjukepleiarar

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Om stillingane

Balestrand helsetun, heimeteneste og legevaktssatellitten i Sogndal kommune har ledig følgjande stillingar:

· Sjukepleiar 100% vikariat i tredelt turnus på helsetunet og legevaktssatellitten, frå d.d. – 31.08.23.

· Sjukepleiar 100 % vikariat i tredelt turnust i heimetenesta og legevaktssatellitten frå d.d. – 31.08.23 med moglegheit for forlenging.

 

Er du interessert i ein arbeidsplass med varierte arbeidsoppgåver, team arbeid og spennande utfordringar? No har du sjansen!

Balestrand var først i landet med å innføre ei ny satellitt-legevaktsordning. Her kan du som sjukepleiar bidra med legevaktsoppgåver og bli ein del av eit team som handlar raskt når kvart minutt tel. Vi har fokus på at sjukepleiarane får auka fagkompetanse og tett oppføring gjennom øvingar og kurs.Balestrand helsetun består av tre små einingar med inntil 8 pasientar på kvar eining. I tilknyting til helsetunet ligg både heimetenesta, legevaktsatellitten, fysio/ergo-tenesta, omsorgsbustadar og bu og miljøtenesta. Noko som gir moglegheit for eit tett og nært samarbeid med andre einingar i kommunen. Helsetunet har eige kjøken som lager god heimelaga mat. Helsetunet har og eige vaskeri og ligg vakkert til i sentrum av Balestrand omgitt av fjord og fjell.

For alle stillingane gjeld turnus med arbeid kvar 3.helg, med moglegheit for tilpassingar.

 

Arbeidsoppgåver:

· Ivareta sjukepleiefaglege oppgåver til bebuarar i institusjon og heimebuande.

· Oppgåver i tilknyting til legevaktssatellitten

· Heilskapleg pleie og omsorg

· Rettleiar for studentar/lærlingar og andre

· Delta i tverrfagleg samarbeid

· Oppfølging av dokumentasjon i journalsystemet

· Medansvarlig for eit godt læringsmiljø

· Bidra til aktivitet og omsorg som fremmer livskvalitet

Sentrale ansvarsområde:

· Pasientflyt

· Pasientjournalsystem - LMP

· Samarbeid med spesialist og primærhelsetenesta

· Medikamenthandtering

· Legevisittar

· Tverrfagleg samarbeid

 

Kvalifikasjonar:

· Bachelor i sjukepleie med norsk autorisasjon

· Beherske norsk, skriftleg og munnleg

· Ønskjeleg med relevant vidareutdanning eller erfaring innan demens, geriatri, akuttsjukepleie eller rehabilitering/velferdsteknologi

· Førarkort

 

Personlege eigenskapar:

· Løysingsfokusert

· Fagleg engasjert og trygg på eigen kompetanse

· Gode samarbeids- og kommunikasjonsevne

· Fleksibel, ansvarsfull og serviceinnstilt

· Ha evne og interesse for eldreomsorg

· Personlege eigenskapar vil verte vektlagde

 

Me tilbyr:

· Ein spanande jobb i eit godt arbeidsmiljø.

· Gode pensjons- og forsikringsordningar

· Gode velferdsordningar

· Godt fagleg miljø

· Lønn etter avtale

· Tilrettelagt turnus

 

Me ønskjer eit arbeidsmiljø prega av mangfald, og at våre tilsette skal spegla folkesetnaden elles. Me oppfordrar alle som er kvalifisert til å søkja jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn eller minoritetsbakgrunn. Me legg vekt på å leggje til rette arbeidsforholda dersom du har behov for det. 

Administrasjonsmålet i kommunen er nynorsk. Alle nytilsetjingar vert gjort med ei prøvetid på 6 månader. Me gjer merksam på at i følgje offentleglova § 25, 2. ledd kan opplysningar om søkjaren bli offentleggjort, sjølv om du har oppmoda om ikkje å bli ført på offentleg søkjarliste. Dersom du har bedt om unntak frå offentleg søkjarliste vil du alltid bli varsla før søkjarlista vert offentleggjort. 

Søknadar må leverast innan fristen og må sendast inn via rekrutteringssystemet vårt  EasyCruit. 

 

 

 • Bedrift
  Sogndal kommune
 • Søknadsfrist
  26.02.2023
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  , Balestrand
  SOGNDAL
  search.country.NORGE
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4960860
 • Se her for andre jobber fra Sogndal kommune
 • Oppdatert 09.02.2023