Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Sunnfjord kommune

Sjukepleiarar

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Førde heimeteneste eining 2, har base på Prestebøen 8 i Førde, og er ei av totalt seks heimetenester i Sunnfjord kommune. Vi yt tenester innan heimesjukepleie, heimehjelp, matombringing og velferdsteknologi til heimebuande. Eininga har 43 årsverk. Heimetenesta har fokus på implemetentering av velferdsteknologi. Vi er ein del av ressurssjukepleiarnettverket for kreftomsorg og lindrande behandling i kommunen. I tillegg har vi fokus på fleire tiltak innan demensomsorg. Vi ønsker å vere ei levande teneste med framtidsretta fokus der vi saman skal yte gode tenester til innbyggjarane våre! Vi ønsker å finne dyktige tilsette som vil vere med på dette. Er det deg?

Vi har ledig:
 • 2 x 100 % faste stillingar for sjukepleiar. Stillingane inneheld ein variert arbeidskvardag med for tida todelt turnus og arbeid kvar 3. helg.
 Krav til søkar:
 • norsk autorisasjon som sjukepleiar
 • du må beherske norsk, både munnleg og skriftleg
 • førarkort klasse B
Vi ønsker at du:
 • har interesse for å yte omsorg
 • er engasjert og positiv
 • har motivasjon og evner til å tileigne deg ny kunnskap
 • har stor arbeidskapasitet
 • bidreg positivt til eit godt arbeidsmiljø
 • har gode ferdigheiter i kommunikasjon og samhandling
 • har kjennskap til data. Vi nyttar fagprogrammet Cosdoc
 • er endringsvilleg og løysningsorientert
 • er fleksibel og trygg på å jobbe sjølvstendig
 • har gode samarbeidsevner og bidrar til godt teamarbeid 

Personlege eigenskapar vert vektlagt ved tilsetting.

 Kva tilbyr vi:
 • engasjerte kollegaer og leiarar som vil utvikle Førde heimeteneste vidare
 • eit inkluderande arbeidsmiljø
 • pasientnært fokus med varierte arbeidsdagar
 • tilsetting etter dei vilkår som til ei kvar tid går fram av gjeldande lover, reglar og tariffavtalar
 • gode pensjon- og forsikringsordningar

Du må søke elektronisk og søknaden må innehalde referansar.

Politiattest må leverast før start i stilling.

Velkomen som søkar, vi ser fram til å høyre frå deg!