• Bedrift
  Vaksdal kommune
 • Søknadsfrist
  31.05.2022
 • Stillingstype:
  Natt
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  5722, DALEKVAM
  VAKSDAL
  Norge
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4466180
 • Se her for andre jobber fra Vaksdal kommune
 • Oppdatert 29.04.2022
Ledig stilling

Vaksdal kommune

Sjukepleiar ved heimetenesta, fast stilling på natt

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vaksdal kommune har ledig 62% fast stilling som sjukepleiar på natt. Moglegheit for auka stillingsstorleik ved å kombinere med sein-/tidlegvakter i turnusen.

Arbeidsstad

Heimesjukepleien i Vaksdal.

Om heimesjukepleien

Heimesjukepleien har base på Dale, og dekkjer heile kommunen. Me skal leggje til rette for at flest mogleg kan bu lengst mogleg heime. Det gjer me gjennom å leggje til rette for eigenmeistring og sjølvstende, ved å byggje på brukaren sine eigne ressursar. Me har brukarar i alle alderstrinn, og arbeidskvardagen vår er allsidig og spanande.

Som nattevakt i heimesjukepleien vert du ein del av eit natt-team. Det er to på vakt i heimesjukepleien, og ein samarbeider også med andre avdelingar i kommunen.
Ein har base på Dale, og køyrer rundt til brukarar på ulike oppdrag i løpet av natta. Ein reiser både sjølvstendig og i team på to, alt etter type oppgåve og tid på vakta.

Arbeidsoppgåver

 • Sjukepleiarfagleg oppfølging av pasientane
 • Ansvarsvakt, med e-dialog med fastlegar og spesialisthelsetenesta
 • Gje støtte og vegleiing til brukar og pårørande
 • Kvardagsrehabilitering i heimen
 • Omsorg og pleie
 • Palliasjon i heimen

Krav til kompetanse

 • Autorisasjon som sjukepleiar. Anna relevant treårig høgskuleutdanning kan også bli vurdert.
 • Førartkort klasse B 
 • Godkjent politiattest må leggjast fram ved tilsetjing

Personlege eigenskapar

 • Me ser etter deg som er trygg i sjukepleiarfaget, er god på samarbeid og som bidreg positivt til arbeidsmiljøet
 • Likar utfordringar og sjølvstendig arbeid
 • Evna til å bidra til eit godt arbeidsmiljø og samarbeidsklima mellom tilsette, pasientane og pårørande
 • Du ser løysingar og er positiv, er tolmodig og brenn for god pleie og omsorg
 • Evnar å sjå heilskapen mellom dei ulike avdelingane og arbeidet som vert gjort, og vera med å utvikle dei ulike fagmiljøa

Personlege eigenskapar vert vektlagt.       

Vaksdal kommune kan tilby

 • Kompetente og engasjerte kollegaer
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Individuell oppfølging
 • Moglegheiter for støtte til etter- og vidareutdanning
 • Løn i tråd med tariffavtaleverk
 • Vaksdal kommune har skular på Dale, Stanghelle, Stamnes og Eksingedalen, og er i gong med å byggje ny skule på Vaksdal. Det er god dekning i barnehageplass.

Slik søkjer du

Klikk på "send søknad" og følg vidare instruksjonar.
Har du søkt på stilling i Vaksdal via EasyCruit før er brukarnamn ofte e-posten du brukte.
Treng du hjelp, kan du venda deg til HR-rådgjevar: på e-post tiril.h.langhelle@vaksdal.kommune.no eller tlf 95 52 75 04

 

 • Bedrift
  Vaksdal kommune
 • Søknadsfrist
  31.05.2022
 • Stillingstype:
  Natt
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  5722, DALEKVAM
  VAKSDAL
  Norge
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4466180
 • Se her for andre jobber fra Vaksdal kommune
 • Oppdatert 29.04.2022