• Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Bedriftstype
 • Organisasjonsnummer
  961821967
 • Nettside
  Vaksdal kommune
 • Adresser
  Konsul Jebsensgata 16
  5722  DALEKVAM

Vaksdal kommune

Vaksdal kommune har ca. 4.000 innbyggjarar. Kommunen ligg sentralt til mellom Voss og Bergen. Bergensbanen og E16 går i tunnel gjennom store delar av kommunen. Reisetid med tog frå Bergen er omlag 45 minutt, frå Voss omlag 35 minutt. Sentral plassering gjer at ein kan nyta godt av både by- og bygdekultur. Kommunen har eit rikt organisasjonsliv med musikk, idrett og lagsliv.


Bli med i vår Kandidatbank!

Synes du vår bedrift ser spennende ut? Meld din interesse, vi vil gjerne ha deg i vår Kandidatbank. Stå først i køen og bli kontaktet når vi trenger folk.

 

Fast 100% stilling som avdelingsleiar i bueining for funksjonshemma i Elvevegen

Vaksdal kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Er du på jakt etter nye utfordringar? Me har ei spanande leiarstilling ledig i bueining for funksjonshemma. Her får du mogleheita til å følgje opp dyktige tilsette, kjekke brukarar og deira pårørande. Avdelinga består av bueining for funksjonshemma, avlastningsbustad for born og dagsenteret Aktiviteten. Du vil få personalansvar for ca 18 årsverk, og mello…

Helgestillingar ved heimesjukepleien

Vaksdal kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi treng fleire dyktige kollegaer til heimetenesta. Det er fleire ledige helgestillingar ved heimesjukepleien. Me har både fast stilling og vikarat ledig. Stillingsstorleik på mellom 13-17%. Arbeidsstad Heimesjukepleien Heimesjukepleien har base på Dale, og dekkjer heile kommunen. Me skal leggje til rette for at flest mogleg kan bu lengst mogleg h…

Helgestilling ved kjøkken på Ressurssenter

Vaksdal kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ved Ressurssenteret treng vi fleire dyktige kollegaer, og har ledige fast helgestilling på kjøkkenet ca 10 % Er du interessert i ei meiningsfull og givande helgestilling? Er du til dømes student på jakt etter deltidsjobb, eller har du ei genuin interesse for å arbeide med eldreomsorg? Då har vi jobben for deg! Du vil sjølvsagt få både opplæring og oppf…

Spanande stilling som leiar ved Stamnes oppveksttun

Vaksdal kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vil du vera med oss og vidareutvikle oppveksttunet på Stamnes? Barnehageborna, elevane, dei tilsette og føresette fortener ein dyktige og engasjert leiar. Viss du er ein av dei, så ynskjer me deg som søkjar til 100% fast stilling som leiar ved Stamnes oppveksttun. Stamnes oppveksttun har frå hausten om lag 7 barnehageborn og om lag 20 elevar, der om lag 8…

Fast stilling som styrar ved Vaksdal barnehage

Vaksdal kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Er du på jakt etter nye utfordringar? Vert du motivert av utviklingsarbeid og å lage ein god kvardag for store og små? Då vil vi gjerne ha deg som kollega! Barnehagen er godkjend for barn 1-5 år og har tre avdelingar i trivelege lokalar med stort og flott uteområde. Alle barnehagane i Vaksdal har gjennomført kompetanseprogrammet «Inkluderande barnehage…

Sjukepleiar ved heimetenesta, fast stilling på natt

Vaksdal kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vaksdal kommune har ledig 62% fast stilling som sjukepleiar på natt. Moglegheit for auka stillingsstorleik ved å kombinere med sein-/tidlegvakter i turnusen. Arbeidsstad Heimesjukepleien i Vaksdal. Om heimesjukepleien Heimesjukepleien har base på Dale, og dekkjer heile kommunen. Me skal leggje til rette for at flest mogleg kan bu lengst mogleg …

Sjukepleiar, fast stilling på Daletunet

Vaksdal kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ved Daletunet er det ledig fast stilling for sjukepleiar! Stillingsstorleik er på 75%, med moglegheit for 100% ut året. Stillinga har turnus med arbeid kvar tredje helg, kor ein i helga arbeider fredag og laurdag på natt. Du blir ein del av eit kjekt team, med fokus på tverrfagleg samarbeid og heilskapeleg oppfølging av pasientane. Me har eit godt arbeid…

Ringevikar ved skule, barnehage og SFO

Vaksdal kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi søkjer ringevikarar til barnehage/skule/SFO som ynskjer å vera med å skapa ein god og trygg kvardag for borna. Du vil motta svar på at søknaden er motteken, søknadande vil bli behandla fortløpande og når leiarane har behov for vikar vil dei gå gjennom søkarane og ta kontakt med søkarar dei finn aktuelle. Arbeidsstad Skulane og barnehagane i Vaks…

Fagansvarleg ingeniør VVA og miljøteknikk

Vaksdal kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vaksdal kommune søkjer fagansvarleg ingeniør VVA og miljøteknikk Vaksdal kommune ligg sentralt plassert i Bergensregionen, midt mellom Bergen og Voss. Kommunen gjennomfører no store planleggingsoppgåver og investeringsprosjekt, og har ein viktig geografisk posisjon i arbeidet med ny E16 og Bergensbanen. Ny veg og bane (K5) har fått framskunda oppstart, s…

Sjukepleiar, fast stilling på Daletunet

Vaksdal kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ved Daletunet er det ledig fast stilling for sjukepleiar! Stillingsstorleik er på 75%. Stillinga har turnus med arbeid kvar tredje helg. Du blir ein del av eit kjekt team. Me har eit godt arbeidsmiljø og eit meiningsfullt arbeid. Du arbeider tett på paseintar og får følgje dei tett opp. Vi oppfordrar fast tilsette som ynskjer stillingsoppauke om å søk…

Helgestillingar ved Ressurssenter

Vaksdal kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ved Ressurssenteret treng vi fleire dyktige kollegaer, og har ledige faste helgestillingar på 13-20%. Er du interessert i ei meiningsfull og givande helgestilling? Er du til dømes student på jakt etter deltidsjobb, eller har du ei genuin interesse for å arbeide med eldreomsorg? Då har vi jobben for deg! Du vil sjølvsagt få både opplæring og oppfølging.…