• Bedrift
  TrønderEnergi AS
 • Søknadsfrist
  Snarest
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Energi- og vannforsyning
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  7031, TRONDHEIM
  TRONDHEIM
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  2856568
 • Se her for andre jobber fra TrønderEnergi AS
 • Oppdatert 04.05.2020
Ledig stilling

TrønderEnergi AS

Site supervisor

Energi- og vannforsyning

Innen 2050 skal Norge omstilles til et lavutslippssamfunn. Det er ikke lenge til. 
  
TrønderEnergi er i endring. Vår ambisjon om å bane vei for – og realisere fornybarsamfunnet krever mye av oss alle. Både vi som er her nå og for de som kommer etter oss. 
Selskapets langsiktige strategi fram mot 2030 er ambisiøs. Vi skal posisjonere oss enda tydeligere inn i fornybarsamfunnet – vi skal produsere mer fornybar energi og vi skal hente ut enda mer verdi fra vind og vann. Utviklingen av nye forretningskonsepter innen el-billading, energieffektivisering og energiomlegging skal gi oss en tydelig og helhetlig posisjon som en viktig bidragsyter for å realisere fornybarsamfunnet. 
  
Vi er eier og operatør av en rekke vann- og vindkraftverk i drift. I tillegg bygger vi for tiden ut flere nye vindkraftprosjekter.  Vi er deleier i Fosen Vind, som er en av Europas største landbaserte vindkraftanlegg. I 2021 blir vi også operatør av Roan Vindkraftverk, et av Norges største vindkraftanlegg. Denne satsingen krever endringsvilje, nytenkning og ny kompetanse. I tillegg jobber vi med nye energiløsninger innenfor kraftproduksjon og -balansering, samt energirelaterte tjenesteløsninger. Energibransjen er i rask utvikling, og vår evne til å omstille oss blir stadig mer avgjørende for vår videre vekst og lønnsomhet.    

Site supervisor har det stedlige ansvar for å prioritere ressursene mot de oppgaver som til enhver tid skal uføres på vindkraftverk, både vedlikeholdsarbeider av vindturbiner og øvrige tekniske anlegg i kraftverket. Du skal bidra til at planlagte- og ikke planlagte oppgaver blir gjennomført til riktig tid, med rett bruk av kompetanse og til riktig kvalitet. Site supervisor har også ansvar for at arbeidene blir planlagt og gjennomført i henhold til våre HMS-instrukser.

I en hektisk hverdag på et anlegg med fokus på fortjenestemarginer er det viktig at  oppgaver som skal utføres for å sikre tilgjengelighet har høy prioritet. Denne stillingen vil ha et ansvar i å sikre at ressursene fordeles og prioriteres riktig for å oppnå høyest mulig driftstilgjengelighet, både på kort og mellomlang sikt og oppfølging av tekniske avvik, sikre at garanti på leveranser følges opp. Du vil også ivareta operatørens rolle i å sikre at leveranser til anlegget har riktig kvalitet.

Denne stillingen er tilknyttet Roan vindkraftverk og vil ha store deler av arbeidstiden sin knyttet til anlegget. Arbeidsstedet kan derfor bli Trondheim eller Roan.


Arbeidsoppgaver
 • Et vindkraftanlegg består i tillegg til selve vindturbinene av tilhørende høyspentanlegg, veier og bygninger. Denne stillingen ivaretar alle anlegg som inngår i et vindkraftanlegg
 • Du vil jobbe med daglig prioritering av ressursbruk slik at det oppnås høyest mulig tilgjengelighet til lavest mulig kost 
 • Du vil følge opp og rapportere på teknisk tilstand og tekniske avvik i restanselister
 • Du vil koordinere og prioritere planlagt vedlikehold og korrektivt / feilretting
 • Du vil rapportere fremdrift til vedlikeholdssjef
 • Du vil ta ansvar for å etablere og opprettholde eierskap til anlegg og arbeidsoppgaver, være ledestjerne i et positivt arbeidsmiljø med fokus på å levere effektivitet
 • Du vil være en pådriver for å identifisere forbedring- både i arbeidsutførelse og teknisk tilstand
 • Du har ansvar for å påse at arbeidet utføres i tråd med de gjeldende retningslinjer innen HMS, og viser god etterlevelse 
 • Noe reisevirksomhet må påregnes
Kvalifikasjoner
 • Du har teknisk ekspertise som løser problemer, analyserer, forebygger, tar initiativ og deler kunnskap
 • Du har fagbrev og teknisk fagskole/Bachelor med relevant erfaring fra kraftproduksjon/kraftforsyning -elektro eller mekanisk industri - offshoreindustri - maritim eller luftfart. Lang relevant erfaring kan oppveie for manglende utdanningsnivå
 • Du har interesse for styring av roterende maskiner og har evne til en systematisk tilnærming til problemløsing. 
 • Du har erfaring fra arbeid i organisasjoner med høyt HMS-fokus, og ser verdien i å utnytte god HMS som et fortrinn i arbeidshverdagen
 • Du har kompetanse og interesse for vedlikeholdsledelse, kontinuerlig forbedring og best mulig utnyttelse av mannskap og materiell
 • Du behersker engelsk som arbeidsspråk
 • Du har gjerne interesse for IT, digitalisering og sensorteknologi
 • Du har førerkort klasse B
 • Godkjent helseattest for arbeide i vindturbin er en forutsetning for ansettelse
Personlige egenskaper
 • Du har gode samarbeidsevner, har stor evne til å lytte og være inkluderende
 • Du har evne til å ta beslutninger i en tidvis presset arbeidshverdag
 • Du er bekvem med å arbeide i høyden
 • Du har en fremoverlent holdning og er god på å disponere utnyttelse av mannskap og materiell
 • Du ser nytten av å lære og lære bort, du er inkluderende
 • Du har fokus på HMS, er bidragsyter til et trygt og sosialt trivelig arbeidsmiljø
 • Du har stor evne og god erfaring i å tenke best mulig unyttelse av ressurser og materiell i en bransje med stor fokus på marginer i forhold til fortjeneste
 • Du bidrar til et godt arbeidsmiljø og kan jobbe i tråd med vår verdier: Åpen - Modig - Ansvarlig
Vi tilbyr
 • Spennende arbeidsoppgaver i et selskap som står overfor store utfordringer og muligheter 
 • Godt arbeidsmiljø i et kompetent, bærekraftig og nytenkende selskap
 • Jobb i et konsern som setter HMS i høysetet
 • Kunnskapsrike kollegaer og VI-kultur
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger 
 • Konkurransedyktige betingelser
 

 • Bedrift
  TrønderEnergi AS
 • Søknadsfrist
  Snarest
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Energi- og vannforsyning
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  7031, TRONDHEIM
  TRONDHEIM
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  2856568
 • Se her for andre jobber fra TrønderEnergi AS
 • Oppdatert 04.05.2020