Ledig stilling

TrønderEnergi AS

Sommerjobb: Bygglederassistent i Selbu, Stokkfjellet

Energi- og vannforsyning

Innen 2050 skal Norge omstilles til et lavutslippssamfunn. Det er ikke lenge til. 

TrønderEnergi er i endring. Vår ambisjon om å bane vei for – og realisere fornybarsamfunnet krever mye av oss alle. Både vi som er her nå og for de som kommer etter oss. 
Selskapets langsiktige strategi fram mot 2030 er ambisiøs. Vi skal posisjonere oss enda tydeligere inn i fornybarsamfunnet – vi skal produsere mer fornybar energi og vi skal hente ut enda mer verdi fra vind og vann. Utviklingen av nye forretningskonsepter innen el-billading, energieffektivisering og energiomlegging skal gi oss en tydelig og helhetlig posisjon som en viktig bidragsyter for å realisere fornybarsamfunnet. 

Vi er eier og operatør av en rekke vann- og vindkraftverk i drift. I tillegg bygger vi for tiden ut flere nye vindkraftprosjekter.  Vi er deleier i Fosen Vind, som er en av Europas største landbaserte vindkraftanlegg. I 2021 blir vi også operatør av Roan Vindpark, et av Norges største vindkraftanlegg. Denne satsingen krever endringsvilje, nytenkning og ny kompetanse. I tillegg jobber vi med nye energiløsninger innenfor kraftproduksjon og -balansering, samt energirelaterte tjenesteløsninger. Energibransjen er i rask utvikling, og vår evne til å omstille oss blir stadig mer avgjørende for vår videre vekst og lønnsomhet.     

For sommeren 2020 søker TrønderEnergi:
Student til sommerjobb ved vindkraftutbyggingsprosjekt på Stokkfjellet. Du er under utdannelse innenfor byggfag

Arbeidet vil i hovedsak utføres ved vårt vinkdraftlanlegg som skal bygges på Stokkfjellet i Selbu. Du vil få opplæring i arbeidsoppgavene som vil være oppfølging på byggeplass.
Vi søker deg som fortrinnsvis er student innenfor byggfag. Du er 3. eller 4.års-student.
Inne i vindparken skal det bygges veier, kranoppstillingsplasser og fundamenter for vindkraftturbinene. Det skal også legges fiber og elkraftkabler i veien.
Det skal også bygges trafostasjon og servicebygg inne i vindparken.

Arbeidsoppgaver
 • Du vil assistere vår byggeleder i vårt pågående prosjekt bygging av Stokkfjellet vindkraftanlegg 
 • Kvalitetskontroll
 • HMS-oppfølging
 • Rapportering
 • Dokumentasjon
 • Deltakelse i bygge-møter
 • Du vil bistå vår byggeplassledelse i oppfølging av og kontakt med eksterne entreprenører
Kvalifikasjoner
 • Du er kommet til minimum 3. årstrinn i utdannelse på masternivå innenfor byggfagstudier.
 • Du har gjerne praktisk erfaring fra byggeplass.
 • Du behersker engelsk både skriftlig og muntlig.
 • Du har førerkort klasse B.
Personlige egenskaper
 • Du er lærevillig og systematisk
 • Du har gode samarbeidsegenskaper og trives med team-arbeid samtidig som du er selvstendig
 • Du har fokus på HMS, er bidragsyter til et trygt og sosialt trivelig arbeidsmiljø 
 • Du er pliktoppfyllende og pålitelig 
 • Du er fleksibel, nysgjerrig og lærevillig i forhold til endringer og nye oppgaver 
 • Du har engasjement for fornybar energi
 • Du bidrar til et godt arbeidsmiljø og kan jobbe i tråd med vår verdier: Åpen - Modig - Ansvarlig
Vi tilbyr
 • Et aktivt, kompetent og utviklende arbeidsmiljø i et bærekraftig og nytenkende selskap
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Kunnskapsrike kollegaer og VI-kultur
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Spennende arbeidsoppgaver i et selskap som står overfor store utfordringer og muligheter