Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Seksjonsleder – IKT og E-helse Helselogistikk og støttesystemer

Offentlig forvaltning

Vi søker etter deg som vil være med på å skape og videreutvikle fremtidens sykehus ved hjelp av teknologi og innovasjon. Vi kan tilby en spennende og inspirerende stilling i skjæringspunktet mellom klinikk og IKT.

Avdeling for IKT og E-helse er en ny avdeling som skal bestå av 3 seksjoner.  Vi står ovenfor spennende oppgaver og utfordringer innenfor e-helse, innovasjon og bruk av teknologi i sykehuset. Vi ser derfor etter en seksjonsleder for seksjon Logistikk og støttesystemer.

Seksjonsleder vil være en pådriver for å videreutvikle IKT-porteføljen, se mulighetsrom, motivere og lede seksjon for Logistikk og støttesystemer.

Sykehuset Østfold har ambisjon om å være ledende på tjenesteinnovasjon, til det beste for pasientene, pårørende, medarbeidere og våre samarbeidspartnere. Avdelingen skal også bidra til å sikre at sykehusets erfaringer, behov og interesser blir ivaretatt i regional forvaltning og leverandørstyring.

Den aktuelle stillingen vil inngå i et engasjert seksjonslederteam. Stillingen rapporterer til avdelingssjef. 

Seksjon for Logistikk og støttefunksjoner innehar pr 01.01.2023 - 8 ansatte knyttet til forvaltning (DNV Imatis, LVMS, DMA, T-Doc mfl.).

Vi søker etter deg med god klinisk erfaring med evne og interesse for ledelse. Det forutsettes at søkeren har over gjennomsnittet gode kunnskaper om kliniske IKT-systemer i sykehus.
 

Arbeidsoppgaver:

 • Bidra til at sykehusets felles mål nås og strategier gjennomføres gjennom å levere resultater i tråd med avtale med egen leder
 • Ansvar for egen drift, sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i seksjonen
 • Inneha resultat og personalansvar, herunder sikre at kompetanse i seksjonen er i tråd med oppgavene som skal løses nå og i fremtiden innehar kompetanse til å bidra aktivt inn i seksjonen med fagkunnskap knyttet til arbeidsprosess, teknologi og IKT løsninger
 • Inneha kompetanse og vilje til å drive endringsprosesser i egen seksjon/avdeling
 • Sikre god samhandling, optimale tjenesteleveranser og god ressursutnyttelse i egen seksjon og bidra til tilsvarende mellom seksjonene og avdelingene i Teknologi og E-helse
 • Bidra til utvikling av innovasjon i sykehuset
 • Sikrer at egne medarbeidere deltar i utvikling, implementering og kontinuerlig forbedring
 • Bidra i interne og eksterne revisjoner og tilsyn – iverksette tiltak og følge opp gjennomføring av disse
 • Gjennomføre risikovurderinger der dette er påkrevd
 • Seksjonsleder har fullmakter i tråd med sykehusets fullmakts struktur
 • Seksjonsleder har ansvar for å følge opp avdelingens ansvar inn mot regionale fora og bistår seksjonen/avdelingen ved oppgraderinger og vedlikehold
 • Seksjonsleder inngår i en vaktordning knyttet opp mot driftssituasjonen

Kvalifikasjoner:

 • Relevant utdannelse fra universitet og/eller høgskole
 • Har lederutdanning og/eller relevant ledererfaring
 • Arbeider i tråd med sykehusets lederkrav og leveregler
 • God kjennskap til sykehusdrift og sykehuset IKT systemer
 • Evne og vilje til å motivere medarbeidere og jobbe mot å nå målsetning for avdeling/seksjon
 • Kommuniserer godt og styrer gjennom egne medarbeidere 
 • Ønskelig med erfaringer i prosjektledelse /testledelse av systemer

Personlige egenskaper:

 • Må mestre norsk både skriftlig og muntlig samt kommunisere like godt i digitale kanaler som i fysiske møter
 • Fleksibel med utpregede evner til å jobbe både i team og selvstendig
 • Motivert for en spennende og hektisk arbeidshverdag
 • Ha stor arbeidskapasitet med «mange baller i luften» samtidig
 • Service- og kvalitetsbevisst
 • Evne til selvstendig initiativ, prioritering og problemløsning innenfor definerte rammer
 • Evne til å arbeide systematisk med gjennomføringsevne mot gitte oppdrag
 • Evne og vilje til å bidra til et godt arbeidsmiljø,
 • Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet

Vi tilbyr:

 • En av Norges mest spennende og utfordrende jobber innenfor e-helse i sykehus
 • En stilling med gode utviklingsmuligheter
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige og engasjerte kollegaer
 • Gode forsikringsordninger
 • Pensjonsordning gjennom KLP

 

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring, disse må være på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV.

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusertfunksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.