Detaljer

 • Bedrift
  Sunnfjord kommune
 • Søknadsfrist
  27.02.2021
 • Sted:
  FØRDE
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  FØRDE
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3463425
 • Se her for andre jobber fra Sunnfjord kommune

Sakshandsamar, psykiatri og rus

Sunnfjord kommune har samla sakshandsaming innan helse og omsorg i eit miljø – tildelingseininga for helse- og omsorgstenester. Tildelingseininga er organisert under kommunalsjef for omsorg, og er tverrfagleg samansett av sjukepleiar, barnevernspedagog, sosionom og vernepleiar. Eininga er for tida lokalisert på Rådhuset i Førde, og har ei sentral rolle i Sunnfjord kommunen si tenesteyting. Eininga har 9 årsverk.

Vi har følgande stilling ledig:
 • 100% vikariat som sakshandsamar, psykiatri og rus til 31.12.2021.

Stillinga vil i stor grad være knytt til sakshandsaming av søknader innan psykisk helse og rusomsorg hjå heimebuande. Det vil også vere noko sakshandsaming knytt til dagtilbod, støttekontakt og bu-tiltak, og ansvar for innhenting av informasjon frå brukar og samarbeidspartar. Ein har direkte brukarkonakt i møter og ved heimebesøk. 

Krav til søkar:
 • bachelor innanfor helse-, omsorgs- og sosialfag. Utdanning innan sjukepleie/ psykiatrisk sjukepleie vert føretrukke, men andre utdanningar vert vurdert om ein har arbeidserfaring innan felta psykiatri og/ eller rus
 • førarkort klasse B
 • gode norsk kunnskapar både skrifteleg og munnleg
 • erfaring frå arbeid innan kommunal helse- og omsorgsteneste
 • Det er ynskeleg med relevant vidareutdanning utover bachelornivå, innan psykisk helse og/ eller rusomsorg, eller ha erfaring frå sakshandsaming innan helse- og omsorg
Vi søker deg som:   
 • har god arbeidskapasitet, og evne til å handtere ein hektisk kvardag med mange arbeidsoppgåver
 • er strukturert, og kan planlegge eigen arbeidskvardag
 • har god kjennskap til bruk av IT-verktøy. I Sunnfjord kommune nyttar vi journalprogrammet CosDoc
 • er fagleg trygg, og er flink både til å samarbeide med andre og til å arbeide sjølvstendig
 • har erfaring med sakshandsaming innan helse- og omsorg 
 • er budd på å møte brukar der det er best eigna, ofte heimebesøk
Vi kan tilby:
 • utfordrande, varierte og meiningsfylte arbeidsoppgåver
 • samarbeid med mange engasjerte menneske i og utanfor kommunen

Politiattest må leggast fram før start i stilling.

 

Du må søke elektronisk.

 

Velkommen som søkar!

  

 

·