Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Haugesund kommune

Saksbehandler/veileder, 3 faste stillinger

Offentlig forvaltning

NAV er Norges arbeids- og velferdsforvaltning og er et partnerskap mellom stat og kommune. Gjennom vår innsats skal flere få mulighet til å være i arbeid, delta i samfunnet og være sikret inntekt.

NAV Haugesund - Utsira har ca. 90 ansatte og betjener Haugesund kommunes ca. 37 000 innbyggere og Utsira kommunes ca. 200 innbyggere. Vi består av 5 ulike avdelinger. Kontoret er nyoppusset med moderne fasiliteter, basert på aktivitetsbasert arbeidsplass.

Vi ser etter deg som har faglig engasjement for NAV sitt samfunnsoppdrag og som liker å jobbe med mennesker.

Vi lyser nå ut tre faste stillinger, i avdeling Økonomi og veiledning.                                                                                 

Ved NAV Haugesund - Utsira har vi valgt å skille saksbehandling av økonomisk sosialhjelp fra oppfølging mot arbeid. Arbeidsoppgavene vil i all hovedsak være knyttet til saksbehandling etter Lov om sosiale tjenester i NAV. Stillingene innebærer direkte brukerkontakt, tett samarbeid med andre ansatte på kontoret og med eksterne samarbeidspartnere.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Behandle søknader om økonomisk sosialhjelp
 • Samtaler med brukere i forbindelse med søknad og vedtak 
 • Behandle klagesaker 
 • Betjene vakttelefon
 • Gi opplysning, råd og veiledning om økonomi, bolig med mer
 • Jobbe tett med ulike kollegaer for å sikre helhetlig oppfølging av felles brukere
 • Bidra til utvikling av NAV sine tjenester

Ettersom NAV er i stadig utvikling og endring, kan andre arbeidsoppgaver bli aktuelle.

Kvalifikasjoner:

Du må ha:

 • 3-årig høgskole eller universitetsutdanning innen sosialfaglige emner. Annen 3-årig høgskole-/universitetsutdanning kan vurderes, dersom du har relevant erfaring 
 • Erfaring fra veiledning av mennesker i vanskelige livssituasjoner
 • Gode digitale ferdigheter
 • Norsk er arbeidsspråk i Haugesund kommune. Du snakker, leser og skriver så godt norsk at du både kan samarbeide med andre og utføre arbeidsoppgavene dine selvstendig.

Det er ønskelig at du har:

 • Erfaring fra saksbehandling og kjennskap til lov om sosiale tjenester i NAV 
 • Kjennskap til offentlig virksomhet og forvaltningsloven
 • Kjennskap til ulike tjenestetilbud i kommunen og hjelpeapparatet forøvrig

Personlige egenskaper:

 • Har gode samarbeidsevner
 • Er løsningsorientert og fleksibel
 • Er strukturert og kan jobbe effektivt og etter frister
 • Kan formidle informasjon på en tydelig og positiv måte, både skriftlig og muntlig
 • Har fokus på brukernes styrker og muligheter
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

 • Spennende og meningsfylte arbeidsoppgaver
 • Nye og moderne kontorlokaler
 • Kjekke og engasjerte kollegaer med god kompetanse
 • Fleksibel arbeidstid
 • Lønn etter gjeldende regelverk  
 • Ansettelse i Haugesund kommune med gode pensjonsordninger