• Bedrift
  Sogndal kommune
 • Søknadsfrist
  03.04.2024
 • Heltid/Deltid
  Deltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  6856, SOGNDAL
  SOGNDAL
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5573085
 • Se her for andre jobber fra Sogndal kommune
 • Oppdatert 26.03.2024
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Sogndal kommune

Rektor Fjordtun oppvekstsenter

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Me søkjer etter rektor i 40% stilling ved Fjordtun oppvekstsenter for skuleåret 24/25. Som rektor er du leiar for skulen og SFO. Oppvekstsenteret ligg idyllisk til i Sogndal kommune med eit nærområde som innbyr til variert og inkluderande opplæring. 

Som rektor ved Fjordtun oppvekstsenter skal du leia 2 tilsette og legga rammene for eit utviklande og spennande arbeidsmiljø. Barnetalet ligg på om lag 6 elevar frå  1. til og med 4. trinn. Alle på skulen skal møtast med respekt og positivitet som skapar eit godt, motiverande og trygt lærings- eller leikemiljø. 

Skulen er også ein del av ein større heilskap – Sogndalsskulen. Som rektor er du med i fellesskapet for skuleleiarar i Sogndal kommune. Gjennom samarbeid og erfaringsutveksling skal du og dine tilsette sikra god kvalitet og utvikling for elevane uavhengig av kvar dei bur i den langstrakte kommunen. 

Me søkjer ein relasjonssterk og inkluderande leiar til å leia oppvekstsenteret for skuleåret 24/25.   

 

Arbeidsoppgåver: 

 • pedagogisk utviklingsarbeid gjennom profesjonsfellesskap og samarbeid 

 • samspel med elevar, foreldre og nærmiljø 

 • elevane sitt læringsmiljø 

 • skulefritidsordninga 

 • personalansvar og oppfølging av dei tilsette. 

 • økonomiansvar og administrasjon 

 • undervisning 

 

Kvalifikasjonar: 

 • relevant høgare pedagogisk utdanning og leiarerfaring 

 • ynskje om formell leiarutdanning 

 • god munnleg og skriftleg framstillingsevne 

 • ynskje om at ein har kompetanse i bruk av digitale læremiddel i opplæringa 

 • eit framtidsretta syn på læring og pedagogikk  med evna til å sjå teori og praksis i samanheng 

 

Personlege eigenskapar: 

 • gode mellommenneskelege eigenskapar, engasjement og evne til å ta initiativ 

 • evne til å jobba både i team og sjølvstendig 

 • strukturert, tydeleg og målretta 

 • stor arbeidskapasitet 

 • fleksibel, tilpassingsdyktig og har evna til å handtere nye utfordringar 

 • gode kommunikasjonsevner både munnleg og skriftleg 

 

Det vil bli lagt stor vekt på søkjaren sine personlege eigenskapar. 

Den tilsette må legge fram politiattest før oppstart i stillinga. 

 

Me tilbyr: 

 • ein spanande jobb i eit godt arbeidsmiljø. 

 • spanande og krevjande arbeidsoppgåver med stor grad av sjølvstende. 

 • gode moglegheiter for eigen kompetanseutvikling. 

 • gode pensjons- og forsikringsordningar og velferdsordningar. 

 

Me ønskjer eit arbeidsmiljø prega av mangfald, og at våre tilsette skal spegla folkesetnaden elles. Me oppfordrar alle som er kvalifisert til å søkja jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn eller minoritetsbakgrunn. Me legg vekt på å leggje til rette arbeidsforholda dersom du har behov for det.  

Administrasjonsmålet i kommunen er nynorsk. Alle nytilsetjingar vert gjort med ei prøvetid på 6 månader. Me gjer merksam på at i følgje offentleglova § 25, 2. ledd kan opplysningar om søkjaren bli offentleggjort, sjølv om du har oppmoda om ikkje å bli ført på offentleg søkjarliste. Dersom du har bedt om unntak frå offentleg søkjarliste vil du alltid bli varsla før søkjarlista vert offentleggjort.  

Søknadar må leverast innan fristen og må sendast inn via rekrutteringssystemet vårt  EasyCruit. 

 

 • Bedrift
  Sogndal kommune
 • Søknadsfrist
  03.04.2024
 • Heltid/Deltid
  Deltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  6856, SOGNDAL
  SOGNDAL
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5573085
 • Se her for andre jobber fra Sogndal kommune
 • Oppdatert 26.03.2024