Ledig stilling

Trondheim Kommune

Rektor

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Trondheim kommune har ledig fast 100 prosent stilling som rektor ved Singsaker skole.

Singsaker barneskole ligger 1,5 km fra Trondheim sentrum. Skolen har i dag 330 elever og rundt 55 ansatte.

Rektor og to avdelingsledere utgjør skolens lederteam. Skolen har150 prosent merkantil ressurs. De ansatte er hovedsakelig organisert i arbeidslag på trinn. Hvert arbeidslag består av 45 - 55 elever, tre kontaktlærere og et ulikt antall faglærere og miljøarbeidere.

Skolen har følgende satsingsområder: Vurdering for læring, veiledet lesing og relasjonsarbeid. Fra skoleåret 22/23 deltar skolen i et toårig Dekom-prosjekt med fokus på folkehelse og livsmestring. 

Skolens visjon er “Vi lykkes sammen”. Dette er knyttet tett til relasjonsarbeid som foregår mellom de ulike aktørene i organisasjonen, samt samarbeid mellom hjem og skole som ansees som svært viktig for å lykkes.

Strategi for sterke barnefellesskap, SteinSaksPapir, er overordnet strategi for hele oppvekstfeltet. Den som ansettes må arbeide i tråd med strategiens kunnskapsgrunnlag.

Rektor rapporterer til kommunalsjef skole.

Arbeidsoppgaver:

 • Ledelse av lærings- og utviklingsarbeid.
 • Personalledelse og arbeidsmiljøutvikling.
 • Forvaltning og kvalitetsutvikling.
 • Økonomistyring og resultatkontroll.
 • Samspill med elever, foreldre og nærmiljø.
 • Tverrfaglig samarbeid om barn og unges oppvekst.

Kvalifikasjoner:

 • Opplæringslovens krav om forsvarlig faglig, pedagogisk og administrativ kompetanse må være oppfylt. 
 • Utdanning i skoleledelse vektlegges. 
 • Erfaring som leder fra skole, fortrinnsvis som rektor.
 • Ønskelig med undervisningserfaring fra grunnskolen  

Personlige egenskaper:

 • Evne til å jobbe strategisk og langsiktig med gjennomføringskraft innen blant annet LK20, vurdering for læring og inkluderende skolemiljø.
 • Kunne motivere og inspirere elever og ansatte.
 • Evne til å være tydelig og synlig i møte med elever, ansatte og foreldre.
 • Legge til rette for innovasjon og nyskapning.Personlig egnethet tillegges stor vekt.

Vi tilbyr:

 • Introduksjonsprogram for nytilsatte. 
 • Mentorordning.
 • Lederutviklingsprogram.
 • Bydelsbaserte nettverksgrupper.
 • Lederstøtte fra fagstab, utviklings- og støttetjenester.
 • Stor selvstendig myndighet Innflytelse i strategiske diskusjoner.
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler.