Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Rådgiver tjenestedesign - risiko- og sårbarhetsvurdering

Offentlig forvaltning

Avdeling Arkitektur og design har ansvar for overordnet bruk av teknologi og utarbeidelse av løsningsarkitektur i henhold til TOGAF og tjeneste- og komponentdesign i henhold til ITIL service design. I Helse Sør-Øst er det et stort mangfold av systemer fra store kliniske applikasjoner brukt av alle sykehus til mindre spesialistsystemer for den enkelte avdeling, og det baseres på et bredt spekter av teknologier i rask utvikling.

Avdelingen består av tre seksjoner med til sammen ca 50 medarbeidere med både generalister og spesialister. I seksjon Tjenestedesign utvikles helhetlige løsningsarkitekturer/-design for IKT-tjenester til sykehusene. Disse designene gjøres det en risiko og sårbarhetsvurdering av.

Seksjonen skal nå styrkes med flere ansatte, og vi søker deg som vil utgjøre en forskjell for "livsviktig IKT".

 

Arbeidsoppgaver
 • Utarbeide Risiko og sårbarhetsvurderinger på nye og endrede tjenester i henhold til våre metoder og praksis
 • Foreslå tiltak for lukking av avdekket risiko
 • Være rådgiver og gi veiledning om informasjonssikkerhet, sikkerhetskrav og personvern
 • Delta i øvrig sikkerhets- og forbedringsarbeid som inngår i seksjonens ansvarsområde
 • Kontinuerlig forbedring og utvikling av våre arbeidsmetoder og arkitektur- og designbiblioteker
Kvalifikasjoner
 • IKT-rettet utdanning på universitet/høyskole, evt tilsvarende realkompetanse
 • God forståelse av tekniske løsninger og evne til å raskt kunne sette seg inn i problemstillinger i komplekse løsninger
 • Erfaring med risikoarbeid/risikovurderinger
 • Kunnskap om standardene ISO 27001/31000/27005
 • Erfaring fra forskjellige metoder for risikovurderinger er et pluss
 • Erfaring fra sikkerhetsarbeid i Helsesektoren er et pluss
Personlige egenskaper
 • Systematisk og analytisk
 • Evne til å koordinere, ta ansvar og være pådriver
 • Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner
 • Selvstendig og resultatorientert, også like å jobbe i team
 • Motiveres av å jobbe med IKT og sikkerhet i helsesektoren
Vi tilbyr
 • Faglige meget spennende oppgaver i en bransje med avansert bruk av IKT
 • Fleksibilitet i arbeidssituasjonen for den ansvarsbevisste
 • Lønn etter kvalifikasjoner
 • Et godt sosialt arbeidsmiljø og aktiv bedriftsidrett

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om å ikke bli oppført på den offentlige søkerlista. Dersom anmodningen ikke tas til følge, vil søker bli informert, jf. offentlighetslovens §25.