Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Lillestrøm Kommune

Rådgiver jordbruk 

Offentlig forvaltning

Lillestrøm kommune har et totalareal på 456 606 dekar hvor ca. 26 % er jordbruksareal og ca. 51 % er skogareal. Lillestrøm er dermed en viktig landbrukskommune! 282 foretak søker produksjonstilskudd i jordbruket og kornproduksjon er dominerende. Fra ca. 620 eiendommer drives det skogbruk.  Et bynært landbruk byr på muligheter og utfordringer! Vil du være med på å videreutvikle landbruket i kommunen?

Avdeling landbruk og natur er organisert under kommunalområde Samfunnsutvikling og har arbeidssted på Lillestrøm rådhus. Vår avdeling har 10 ansatte som jobber med landbruks- og naturforvaltning, kartlegging og ivaretakelse.

Vi skal bidra til en bærekraftig areal- og eiendomsforvaltning, tilrettelegge for økt matproduksjon og verdiskaping basert på landbrukets ressurser, samt bidra til klima- og miljøvennlig forvaltning av landbrukets næringsarealer og natur.

Kvalifikasjoner:

 • Utdanning på bachelor- eller masternivå innen landbruksfag
 • Krav til master kan fravikes ved bred og relevant erfaring fra tilsvarende arbeidsoppgaver
 • Du må ha interesse for og god kjennskap til landbruk
 • Du må ha god kjennskap til og helst erfaring fra offentlig forvaltning
 • Svært god formuleringsevne i norsk muntlig og skriftlig
 • Førerkort for personbil

Personlige egenskaper:

 • Du må ha interesse for og god kjennskap til landbruk
 • Du må ha god kjennskap til og helst erfaring fra offentlig forvaltning
 • Du må ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Du må setter kunden i fokus og være løsnings- og resultatorientert
 • Du må ha høy arbeidskapasitet, trives med å jobbe i et høyt tempo og kunne jobbe selvstendig
 • Du må bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • En spennende arbeidsplass med mulighet for personlig og faglig utvikling 
 • Et inkluderende arbeidsmiljø med engasjerte, motiverte og kompetente kollegaer
 • Fadderordning og god opplæring
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger, inkludert yrkesskadeforsikring på fritid
 • Bedriftsidrettslag med gode tilbud til medlemmer 
 • Hjemmekontor inntil to dager pr uke kan avtales
 • Lønnsinnplassering i henhold til hovedtariffavtalen

 

Vitnemål og attester må lastes opp i rekrutteringsportalen. Har du utdanning fra utlandet legger du ved godkjenning fra HK-dir; https://hkdir.no/utdanning-fra-utlandet

Offentlig søkerliste utarbeides etter søknadsfristens utløp i samsvar med offentleglova § 25. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjonen ikke tas til følge.