• Bransje
  Offentlig forvaltning
 • Bedriftstype
  Kommune
 • Organisasjonsnummer
  820710592
 • Opprettet år
  2018
 • Nettside
  Lillestrøm Kommune
 • Adresser
  Besøksadresse
  Jonas Lies gate 18
  2000  LILLESTRØM

Lillestrøm Kommune oppføring hos:

Lillestrøm Kommune

Fet, Skedsmo og Sørum blir 1. januar 2020 Lillestrøm kommune. Med det blir vi 87.500 lillestrømlinger og Norges niende største kommune. Vi blir en attraktiv kommune som vil tiltrekke seg nye arbeidsplasser, vi får en tydelige stemme mot sentrale myndigheter og våre tjenester får større og sterke fagmiljøer. Hva ser du mest frem til ved kommunesammenslåingen?


Bli med i vår Kandidatbank

Synes du vår bedrift ser spennende ut? Meld din interesse, vi vil gjerne ha deg i vår Kandidatbank. Stå først i køen og bli kontaktet når vi trenger folk.

 

Vernepleier i 100% fast stilling

Lillestrøm Kommune

Offentlig forvaltning

Lillestrøm kommune er i stadig utvikling. I kommunalområdet Bo- og miljøtjenester vektlegger vi betydningen av tverrfaglig samarbeid og sømløse tjenester. Våre ansatte skal gi hverandre og tjenestemottakere støtte på tvers av kommunalområder, avdelinger og seksjoner når det er hensiktsmessig. Med verdiene tillit, inkludering og nyskaping har vi høye ambisjo…

Pedagogiske ledere

Lillestrøm Kommune

Offentlig forvaltning

Vi har ledige stillinger i følgende barnehager: Asak barnehage, styrer Ann-Christin Veseth, tlf. 45739906 Vikariat i 100 % ledig fra 10.06.24-31.11.24  Bråtejordet barnehage, styrer Elisabeth Stavseng Bø, tlf. 45652397 Fast 100 % stilling ledig fra d.d. Fast 100 % stilling ledig fra 01.08.24 Vikariat i 100 % ledig fra d.d til 31.07.24   Frogner barnehage…

Spesialpedagog

Lillestrøm Kommune

Offentlig forvaltning

Sagelva barnehage ligger sentralt på Strømmen, i nye fine lokaler. Barnehagen har 12 avdelinger, hvor en av avdelingene er en forsterket avdeling. På denne avdelingen vil det alltid være en sammensatt barnegruppe, både med og uten vedtak etter barnehageloven §§ 31 og 37. Vi søker nå etter en spesialpedagog til den forsterkede avdelingen. Spesialpedagogen sk…

Fløytelærer - Lillestrøm kulturskole

Lillestrøm Kommune

Offentlig forvaltning

Lillestrøm er en utviklingsorientert skolekommune med en visjon om at alle elever skal lære, trives og utvikle seg. Vi har brede og solide fagmiljøer og er opptatte av å bygge et lag rundt våre elever. Skolene vektlegger profesjonsfaglige fellesskap, og alle lærere deltar i faggrupper og faglige nettverk. Den gode skole skaper vi sammen! Lillestrøm kommune …

Sykepleier LIBOS 3.etg

Lillestrøm Kommune

Offentlig forvaltning

Er du vår nye sykepleierkollega? Lillestrøm bo- og behandlingssenter (Libos) ligger sentralt i Lillestrøm by. Busstopp rett utenfor hovedinngangen. Vi er et sykehjem med somatiske langtidsavdelinger. Totalt 64 sengeplasser, fordelt på 3 etasjer. Vi søker etter nye sykepleiekollegaer  3 etg, med henholdsvis 27 beboere med ulikt hjelpebehov og variasjon i di…

Aktivitør

Lillestrøm Kommune

Offentlig forvaltning

Husebyjordet omsorgsboliger ble bygget i 2013 og ligger sentralt på Skedsmokorset. Husebyjordet omsorgsboliger er et bofellesskap for personer med demens. Huset har 5 kollektiv med til sammen 34 leiligheter. Her jobber en tverrfaglig gruppe med sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere, musikkterapeut og aktivitør. Avdelingen er preget av godt miljø, godt…

Er du vår nye helsefagarbeider ved Konten boliger?

Lillestrøm Kommune

Offentlig forvaltning

Vil du være med oss å dannet et sterkt faglig team for våre tjenestemottakere? Konten boliger ligger på Strømmen og her bor det 14 mennesker, en sosial gjeng, som gjør det meste sammen. Det er et aldersspenn mellom 20 og 40 år, så her er alle forholdsvis unge. De som bor her trenger god tilrettelegging, trygge omsorgspersoner som kan sette grenser, men også…

Brenner du for kunst og kultur?

Lillestrøm Kommune

Offentlig forvaltning

Lillestrøm kommune er kåret til årets kulturkommune 2023 til 2025 av NOKU. Vi har et rikt kulturliv med stor frivillighet og flere regionale kulturinstitusjoner. Kommunen bruker kultur aktivt i by- og stedsutviklingen. Vi ser etter en leder som kan utvikle og videreføre dette viktige arbeidet.    Vi har vedtatt en strategi for kultur som vil ligge til grunn…

Sommervikarer til Konten boliger

Lillestrøm Kommune

Offentlig forvaltning

Konten boliger ligger på Strømmen og her bor det 14 mennesker, en sosial gjeng, som gjør det meste sammen. Det er et aldersspenn mellom 20 og 40 år, så her er alle forholdsvis unge. De som bor her trenger god tilrettelegging, trygge omsorgspersoner som kan sette grenser, men også noen de kan ha det gøy sammen med. Hvis du er kreativ og tørr og tenke litt ut…

Servicemedarbeider Hjelpemiddeltjenesten

Lillestrøm Kommune

Offentlig forvaltning

Servicemedarbeider 100% fast stilling, Hjelpemiddeltjenesten, Lillestrøm kommune. Vi søker deg som har god teknisk, mekanisk og digital innsikt, og som har erfaring fra arbeid med hjelpemiddelformidling. Lillestrøm kommune satser på teknologiløftet, og hvor et av målene er at innbyggere med helseutfordringer så langt det er mulig skal få bo hjemme og opplev…

Barne- og ungdomsarbeider i skole og SFO - Sørum skole

Lillestrøm Kommune

Offentlig forvaltning

Lillestrøm er en utviklingsorientert skolekommune med en visjon om at alle elever skal lære, trives og utvikle seg. Skolene og skolefritidsordningene (SFO) vektlegger et profesjonsfaglig fellesskap for å skape helhet og sammenheng for barna. SFO skal gi omsorg og trygghet, og legge til rette for skaperglede, engasjement og medvirkning i lek, kultur- og frit…

Lærer med spesialpedagogikk - Garderåsen skole

Lillestrøm Kommune

Offentlig forvaltning

Lillestrøm er en utviklingsorientert skolekommune med en visjon om at alle elever skal lære, trives og utvikle seg. Vi har brede og solide fagmiljøer og er opptatte av å bygge et lag rundt våre elever. Skolene vektlegger profesjonsfaglige fellesskap, og alle lærere deltar også i faggrupper og nettverk som inngår i den kommunale kompetanseutviklingen. Den go…

Helsefagarbeider - Helgestilling

Lillestrøm Kommune

Offentlig forvaltning

Avdeling Omsorgsboliger for voksne består av 5 omsorgsboliger til beboere som er i behov av heldøgns omsorgstjenester.   Vi jobber etter Lillestrøm kommunes verdier TILLIT - INKLUDERING - NYSKAPING   Vil du være med å skape hverdagsmagi og opplevelser?  Bli en del av et godt fagteam og skape et godt arbeidsmiljø?  Er du en fagperson med et helhetsperspekt…

Prosjektleder Nyby

Lillestrøm Kommune

Offentlig forvaltning

Lillestrøm kommune har etablert program Teknologiløftet 2023-2026 som har mål om å bygge bærekraftige og fremtidsrettede helsetjenester som møter økningene i brukerbehov grunnet demografiendring. Teknologiløftet omhandler hele helsetjenesten og ser på organisasjon, teknologi og samfunnet for øvrig under ett. En strategisk viktig del av arbeidet omhandler op…

Barne- og ungdomsarbeider - Riddersand skole og SFO

Lillestrøm Kommune

Offentlig forvaltning

Vil du bli en del av et team med reale riddere? Riddersand skole trenger nye medarbeidere og ønsker akkurat DEG med på laget. Riddersand skole er en skole i vekst, med økende barnetall både på skole og i SFO. Skolen er en barneskole, og vi har også tilbud til minoritetsspråklige elever i en egen innføringsklasse. Skolen er romslig og fordelt på to hovedbygg…

Vernepleier - Riddersand skole og SFO

Lillestrøm Kommune

Offentlig forvaltning

Vil du bli en del av et team med reale riddere? Riddersand skole trenger nye medarbeidere og ønsker akkurat DEG med på laget. Riddersand skole er en skole i vekst, med økende barnetall både på skole og i SFO. Skolen er en barneskole, og vi har også tilbud til minoritetsspråklige elever i en egen innføringsklasse. Skolen er romslig og fordelt på to hovedbyg…

Bærekraftsrådgiver

Lillestrøm Kommune

Offentlig forvaltning

Lillestrøm kommunes er en seriøs kommune hva gjelder bærekraftig utvikling, og har særlig sterk satsing på arbeid med grønne anskaffelser. Lillestrøm var i 2020 den første kommunen som fikk vedtatt en egen strategi for grønne innkjøp. I dag arbeides det med en ny strategi for bærekraftige innkjøp, samt en handlingsplan for å oppnå klimanøytral drift innen 2…

Miljøterapeut - Kjeller skole og SFO 

Lillestrøm Kommune

Offentlig forvaltning

Lillestrøm er en utviklingsorientert skolekommune med en visjon om at alle elever skal lære, trives og utvikle seg. Skolene og skolefritidsordningene (SFO) vektlegger et profesjonsfaglig fellesskap for å skape helhet og sammenheng for barn og unge. SFO skal gi omsorg og trygghet, og legge til rette for skaperglede, engasjement og medvirkning i lek, kultur- …

Barne- og ungdomsarbeider - Kjeller skole og SFO

Lillestrøm Kommune

Offentlig forvaltning

Lillestrøm er en utviklingsorientert skolekommune med en visjon om at alle elever skal lære, trives og utvikle seg. Skolene og skolefritidsordningene (SFO) vektlegger et profesjonsfaglig fellesskap for å skape helhet og sammenheng for barn og unge. SFO skal gi omsorg og trygghet, og legge til rette for skaperglede, engasjement og medvirkning i lek, kultur- …

Helsefagarbeider - Blaker BBS avd. somatikk

Lillestrøm Kommune

Offentlig forvaltning

Blaker bo- og omsorgssenter holder til i nytt, flott bygg i Skåningsrudvegen i Blaker. Virksomheten har ca 95 ansatte, og totalt 59 plasser fordelt på 3 seksjoner. Ved somatisk seksjon 2 er det 21 plasser. Seksjonen er inndelt i mindre fløyer med stue og kjøkken på hver fløy. Vi har et stort aktivitetsrom og mulighet for å ha ulike aktiviteter sammen med beb…

Miljøarbeider - Nyetableringen Skjetten Avlastning

Lillestrøm Kommune

Offentlig forvaltning

Lillestrøm kommune er i stadig utvikling. I kommunalområdet Bo- og miljøtjenester vektlegger vi betydningen av tverrfaglig samarbeid og sømløse tjenester. Våre ansatte skal gi hverandre og tjenestemottakere støtte på tvers av kommunalområder, avdelinger og seksjoner når det er hensiktsmessig. Med verdiene tillit, inkludering og nyskaping har vi høye ambisjo…

Rektor - Bingsfoss ungdomsskole

Lillestrøm Kommune

Offentlig forvaltning

Bingsfoss ungdomsskole har som sin visjon "Sammen i bevegelse» I dette ligger et mål om å være aktive sammen, i tillegg til at skolen skal være i utvikling og bevegelse mot felles mål. Skolens har ca. 400 elever og ca. 50 ansatte med et høyt faglig nivå. Skolen ligger sentralt på Sørumsand nær kommunikasjonsmidler og skal inn i nyrenoverte lokaler. Vi søke…

Sykepleier 100% fast stilling ved Kjeller hjemmebaserte tjenester 

Lillestrøm Kommune

Offentlig forvaltning

Seksjon Kjeller er 1 av 9 seksjoner i hjemmebaserte tjenester i Lillestrøm kommune. Vi holder til sentralt på Skedsmokorset, med kort vei til buss.  Er du vår nye kollega? Vi søker sykepleier i 100% fast stilling, 2-delt turnus med arbeid hver tredje helg eller fjerde hver helg med langvakter etter ønske. Kvalifikasjoner: Norsk autorisasjon som sykepleier…

6 måneders engasjement våken nattevakt ved Asak avlastningssenter i Lillestrøm kommune

Lillestrøm Kommune

Offentlig forvaltning

Lillestrøm kommune er i stadig utvikling. I kommunalområdet Bo- og miljøtjenester vektlegger vi betydningen av tverrfaglig samarbeid og sømløse tjenester. Våre ansatte skal gi hverandre og tjenestemottakere støtte på tvers av kommunalområder, avdelinger og seksjoner når det er hensiktsmessig. Med verdiene tillit, inkludering og nyskaping har vi høye ambisjo…

Avdelingsleder

Lillestrøm Kommune

Offentlig forvaltning

Lillestrøm kommune er landets 9. største kommune med ca. 93 000 innbyggere. Kommunen ligger i en av Norges mest spennende og ekspansive regioner. Kommunen har mange prioriterte tettsteder og store landbruksområder. Lillestrøm by er regionens og kommunens regionby. Kommunen er i sterk vekst, og byer og tettsteder er i transformasjon og fortetting. Attraktiv …

Teamleder FACT Lillestrøm

Lillestrøm Kommune

Offentlig forvaltning

Vil du være med å utvikle og lede et nytt behandlingstilbud som er et samarbeid mellom spesialist- og kommunehelsetjeneste? Har du et brennende engasjement for mennesker med sammensatte utfordringer? DPS Nedre Romerike og Lillestrøm kommune skal i samarbeid etablere FACT team. Blir du med på laget? Vi søker etter teamleder for FACT som ansettes i fast 100% …

Løsningsarkitekt - Teknologiløftet i Helse og Mestring

Lillestrøm Kommune

Offentlig forvaltning

Kan radikal innovasjon høre hjemme i en kommune og i helsetjenesten? Ja, absolutt, når utfordringen blir stor nok! Lillestrøm kommune har etablert en banebrytende satsning i form av programmet Teknologiløftet. Der skal fremtidens helsetjenester utvikles og etableres. I denne satsningen har vi mål om å tenke innovativt rundt hvordan teknologi og digitale lø…

Sennerud boliger søker etter flere vikarer

Lillestrøm Kommune

Offentlig forvaltning

Lillestrøm kommune er i stadig utvikling. I kommunalområdet Bo- og miljøtjenester vektlegger vi betydningen av tverrfaglig samarbeid og sømløse tjenester. Våre ansatte skal gi hverandre og tjenestemottakere støtte på tvers av kommunalområder, avdelinger og seksjoner når det er hensiktsmessig. Med verdiene tillit, inkludering og nyskaping har vi høye ambisjo…

Sommervikarer til hjemmebaserte tjenester ved avdeling Volla/Vigernes

Lillestrøm Kommune

Offentlig forvaltning

Vi trenger engasjerte sommervikarer til hjemmesykepleien i Lillestrøm, avdeling Volla og Vigernes. Vi søker primært etter deg som har relevant utdanning og/eller erfaring. Har du et brennende engasjement for å jobbe innen helse/omsorg, er dette et godt utgangspunkt. For sommervikarer ønsker vi at du kan jobbe i hele perioden uke 26 til og med uke 33.    Vi …

Publikumsvert på kvelder og i helger

Lillestrøm Kommune

Offentlig forvaltning

Vi utvider åpningstidene ved Lillestrøm bibliotek og trenger nye medarbeidere. Vil du bidra til at biblioteket framstår innbydende og at publikum får god service og hjelp når de besøker Lillestrøm bibliotek? Da synes vi at du skal søke stilling hos oss. Vi har fire 50 % stillinger ledige for de som ønsker å jobbe i Lillestrøm bibliotek på kveldstid og i hel…

Sommervikarer og vikarer Avdeling Aktivitetssenter

Lillestrøm Kommune

Offentlig forvaltning

Avdeling Aktivitetssenter består av 9 ulike enheter lokalisert i tilknytning til omsorgsboliger og sykehjem/bo- og behandlingssentre.   Aktivitetssentrene skal bidra til at hjemmeboende brukere får en meningsfylt hverdag lengst mulig i eget hjem. Aktivitetssentrene er en sosial møteplass hvor brukerne har tilbud om varierte og individuelt tilpassede aktivit…

Vi trenger deg som bryr deg om beboerne

Lillestrøm Kommune

Offentlig forvaltning

Lillestrøm kommune er i stadig utvikling. I kommunalområdet Bo- og miljøtjenester vektlegger vi betydningen av tverrfaglig samarbeid og sømløse tjenester. Våre ansatte skal gi hverandre og tjenestemottakere støtte på tvers av kommunalområder, avdelinger og seksjoner når det er hensiktsmessig. Med verdien tillit, inkludering og nyskaping har vi høye ambisjon…

Vi trenger deg med medisinkompetanse

Lillestrøm Kommune

Offentlig forvaltning

Lillestrøm kommune er i stadig utvikling. I kommunalområdet Bo- og miljøtjenester vektlegger vi betydningen av tverrfaglig samarbeid og sømløse tjenester. Våre ansatte skal gi hverandre og tjenestemottakere støtte på tvers av kommunalområder, avdelinger og seksjoner når det er hensiktsmessig. Med verdien tillit, inkludering og nyskaping har vi høye ambisjon…

Fagleder på Stalsberg bolig

Lillestrøm Kommune

Offentlig forvaltning

Lillestrøm kommune er i stadig utvikling. I kommunalområdet Bo- og miljøtjenester vektlegger vi betydningen av tverrfaglig samarbeid og legge vekt på sømløse tjenester. Våre ansatte skal gi hverandre og tjenestemottakere støtte på tvers av kommunalområder, avdelinger og seksjoner når det er hensiktsmessig. Med verdien tillit, inkludering og nyskaping har vi…

Vi søker tilkallingsvikarer til Skjetten Avlastning

Lillestrøm Kommune

Offentlig forvaltning

Lillestrøm kommune er i stadig utvikling. I kommunalområdet Bo- og miljøtjenester vektlegger vi betydningen av tverrfaglig samarbeid og sømløse tjenester. Våre ansatte skal gi hverandre og tjenestemottakere støtte på tvers av kommunalområder, avdelinger og seksjoner når det er hensiktsmessig. Med verdiene tillit, inkludering og nyskaping har vi høye ambisjo…

Hybelvertsfamilier/Fosterhjem

Lillestrøm Kommune

Offentlig forvaltning

Avdeling Ungdom og integrering i Lillestrøm kommune, trenger hybelvertsfamilier til enslige mindreårige flyktninger i Lillestrøm.   Ungdom og integrering er en avdeling i kommunalområde barnevern som i dag består av tre bosentre, en "time-out"-bolig og en ettervernsseksjon. Vi følger til sammen opp ca 70 ungdommer og har ca. 43 stillingshjemler fordelt på …

Sommervikarer til Skedsmotun bo og behandlingssenter

Lillestrøm Kommune

Offentlig forvaltning

Skedsmotun Bo- og behandlingssenter er et sykehjem beliggende på Skedsmokorset i Lillestrøm Kommune og har totalt 3 langtidsavdelinger. Post 1 er en  langtidsseksjon med 26 plasser. Post 4 (22 plasser) og 5 (16 plasser) er avdelinger for personer med demens . Post 2 og 3 er korttidsavdelinger med 36 plasser. Skedsmotun har installert velferdsteknologi og al…

Sommervikarer til hjemmebaserte tjenester ved avdeling Kjeller og Skedsmokorset

Lillestrøm Kommune

Offentlig forvaltning

Vi trenger engasjerte sommervikarer til hjemmesykepleien på Skedsmokorset. Vi søker primært etter deg som har relevant utdanning eller erfaring og som kan jobbe i uke 26 - 32. Du må kunne jobbe minimum 3 - 4 uker sammenhengende. Våre kontorer ligger sentralt på Skedsmokorset med kort avstand til kollektivtransport.   Kvalifikasjoner: Vi søker deg som har …

Sommervikarer ved Sørvald demensenhet 

Lillestrøm Kommune

Offentlig forvaltning

Demensenheten Sørvald er en del av Sørvald bo -og behandlingssenter, som geografisk ligger midt mellom Frogner og Sørumsand i Lillestrøm kommune. Vi har tre avdelinger med til sammen 24 langtidsplasser for personer med demens. Hos oss blir du en del av et sterkt faglig miljø. Vi legger stor vekt på personsentrert omsorg, samt på tilpassende aktiviteter - Hos…

Sommervikarer til Stalsberg bo og behandlingssenter 

Lillestrøm Kommune

Offentlig forvaltning

Er du sykepleier, hjelpepleier/helsefagarbeider eller student/elev innenfor et av fagene og har lyst til å jobbe hos oss i sommer? Stalsberg BBS er et lite og koselig sykehjem på Strømmen. Sykehjemmet har 3 avdelinger med totalt 56 beboere. Avdeling 1 er en somatisk avdeling med 20 beboere.  Vårt hovedfokus er kvalitetspleie og å skape innholdsrike dager i…

Ekstravakter og sommervikarer til Renhold helse

Lillestrøm Kommune

Offentlig forvaltning

Lillestrøm kommune søker renholdsassistenter, vi søker deg som kan ta i et tak og brette opp armene og at du i tillegg er ansvarsfull og liker å jobbe i team er et stort pluss. Vi vil ansette fortløpende. Vi søker deg som kunne tenke deg å få erfaring og kunnskap innen helserenhold. Helserenhold legger vekt på hygiene og vi må sørge for å skape trygge omgiv…

Ekstravakter og sommervikarer til Vaskeri

Lillestrøm Kommune

Offentlig forvaltning

Vi søker etter engasjerte og motiverte vaskeriassistenter med høy grad av selvstendighet til Lillestrøm kommunes 5 vaskerier. Vi vil ansette fortløpende. Vaskeriene behandler institusjonenes tekstiler, beboernes private garderobe og helseansattes arbeidstøy. Tekstilhåndteringen utgjør nærmere 400 tonn pr år.  Vaskeritjenesten er organisert i Eiendomsavdelin…

Ekstravakter og sommervikarer til hjemmesykepleien seksjon Strømmen og Skjetten

Lillestrøm Kommune

Offentlig forvaltning

Er du vår nye kollega? Vi trenger engasjerte ekstravakter og sommervikarer til hjemmesykepleien i Lillestrøm, seksjon Strømmen og Skjetten. Vi søker primært etter deg som har relevant utdanning og/eller erfaring. Har du et brennende engasjement for å jobbe innen helse og omsorg, er dette et godt utgangspunkt. Vi yter nødvendig helsehjelp til hjemmeboende br…

Sommervikarer til Stalsberg bo og behandlingssenter avdeling 3

Lillestrøm Kommune

Offentlig forvaltning

Er du sykepleier, vernepleier, ergoterapeut, hjelpepleier/helsefagarbeider eller student/elev innenfor et av fagene og har lyst til å jobbe hos oss i sommer? Stalsberg BBS er et lite og koselig sykehjem på Strømmen. Sykehjemmet har 3 avdelinger med totalt 56 beboere. Avdeling 3 er en somatisk avdeling med 18 beboere. Vårt hovedfokus er kvalitetspleie og å …

Støttekontakt

Lillestrøm Kommune

Offentlig forvaltning

Er du sosialt engasjert, liker å gjøre noe for andre og har litt tid hver uke, kan oppdrag som støttekontakt være noe for deg.  Som støttekontakt får du lønn av kommunen for å hjelpe barn eller voksne til fritidsaktivitet og sosialt liv. Normalt omfang er 2-4 timer per uke. Sjansen er stor for at du vil oppleve rollen som givende og meningsfull også for deg…