• Bransje
  Offentlig forvaltning
 • Bedriftstype
  Kommune
 • Organisasjonsnummer
  820710592
 • Opprettet år
  2018
 • Nettside
  Lillestrøm Kommune
 • Adresser
  Besøksadresse
  Jonas Lies gate 18
  2000  LILLESTRØM

Lillestrøm Kommune oppføring hos:

Lillestrøm Kommune

Fet, Skedsmo og Sørum blir 1. januar 2020 Lillestrøm kommune. Med det blir vi 87.500 lillestrømlinger og Norges niende største kommune. Vi blir en attraktiv kommune som vil tiltrekke seg nye arbeidsplasser, vi får en tydelige stemme mot sentrale myndigheter og våre tjenester får større og sterke fagmiljøer. Hva ser du mest frem til ved kommunesammenslåingen?


Bli med i vår Kandidatbank

Synes du vår bedrift ser spennende ut? Meld din interesse, vi vil gjerne ha deg i vår Kandidatbank. Stå først i køen og bli kontaktet når vi trenger folk.

 

Pedagogiske ledere

Lillestrøm Kommune

Offentlig forvaltning

Vi har ledige stillinger i følgende barnehager: Asak barnehage, styrer Ann-Christin Veseth, tlf. 45739906 Vikariat i 100 % ledig fra 01.01.24-31.12.24  Breidablikk barnehage, styrer Marit Samdal Gåsland, tlf. 40454672 Fast 100 % stilling ledig fra d.d. Fjellboveien barnehage, styrer Pamela Jeanette Kristiansen, tlf. 46841359 Fast 100 % stilling ledig fra 0…

Prosjektleder - vei, vann og avløp

Lillestrøm Kommune

Offentlig forvaltning

Ønsker du en jobb med et samfunnsansvar? Ønsker du å bli faglig utfordret ? Da hører vi gjerne fra deg! Innovative og bærekraftige anleggsprosjekter Kommunalområde miljøteknikk inkluderer avdelingene vann og vannmiljø, vei og miljø, utedrift og prosjekt miljøteknikk. Kommunalområdet betjener alle kommunale vann og avløpsledninger, tekniske installasjoner…

Miljøterapeuter i nytt og spennende barneverntiltak

Lillestrøm Kommune

Offentlig forvaltning

VIL DU VÆRE MED Å UTVIKLE ET SPENNENDE BOTILTAK INNENFOR BARNEVERNSOMRÅDET I LILLESTRØM KOMMUNE? Som et resultat av oppvekstreformen skal vi nå etablere et botiltak for barn og unge som av ulike årsaker har behov for et kortvarig opphold utenfor hjemmet. Dette er i tråd med at vi har et overordnet mål om at flest mulig barn, unge og familier skal få hjel…

Seksjonsleder Arbeid- og aktivitetssenter

Lillestrøm Kommune

Offentlig forvaltning

Lederstilling i storkommunen, det er bare å gripe muligheten! Lillestrøm kommune er en kommune i stadig vekst. Kommunalområdet  Bo- og miljøtjenester er en av kommunens største områder, med 3 avdelinger og totalt 24 seksjoner som i dag driftes av 21 seksjonsledere. Her gis det tjenester til over 300 av kommunens innbyggere. Med verdiene tillit, inkludering …

Miljøterapeut ved aktivitetssenter 

Lillestrøm Kommune

Offentlig forvaltning

Avdeling Aktivitetssenter består av 8 ulike enheter lokalisert i tilknytning til omsorgsboliger og sykehjem/bo- og behandlingssentre. Aktivitetssentrene skal bidra til at hjemmeboende brukere får en meningsfylt hverdag lengst mulig i eget hjem. Aktivitetssentrene er en sosial møteplass hvor brukerne har tilbud om varierte og individuelt tilpassede aktivitet…

Vernepleier/miljøterapeut

Lillestrøm Kommune

Offentlig forvaltning

Skjetten skole er en 1-7 skole med ca. 740 elever. Skolen er totalrehabilitert i 2009. Skolen jobber aktivt med å utvikle ferdigheter for det 21. århundret - det å kunne samarbeide, bygge kunnskap, løse problemer, kommunisere, selvregulering og å bruke teknologi. Skolen har fokus på implementering av fagfornyelsen. På denne måten ønsker vi å ruste elevene v…

Miljøterapeut 100% Utsikten spesialinstitusjon

Lillestrøm Kommune

Offentlig forvaltning

Lillestrøm kommune er i stadig utvikling. I kommunalområdet Bo- og miljøtjenester vektlegger vi betydningen av tverrfaglig samarbeid og sømløse tjenester. Våre ansatte skal gi hverandre og tjenestemottakere støtte på tvers av kommunalområder, avdelinger og seksjoner når det er hensiktsmessig. Med verdiene tillit, inkludering og nyskaping har vi høye ambisjo…

Økonomirådgiver

Lillestrøm Kommune

Offentlig forvaltning

Ønsker du en spennende økonomistilling i et stort faglig miljø i en framoverlent kommune i stor utvikling? Vi er ute etter en person med initiativ og evne til å sette seg raskt inn i faglige problemstillinger og som har interesse for kommunal virksomhet. Stillingen er plassert i seksjon for økonomi og virksomhetsstyring med hovedansvar for veiledning i økon…

Tilkallingsvikar ved bo- og miljøtjenester - noe for deg?

Lillestrøm Kommune

Offentlig forvaltning

Lillestrøm kommune er i stadig utvikling. I kommunalområdet Bo- og miljøtjenester vektlegger vi betydningen av tverrfaglig samarbeid og legger vekt på sømløse tjenester. Våre ansatte skal gi hverandre og tjenestemottakere støtte på tvers av kommunalområder, avdelinger og seksjoner når det er hensiktsmessig. Med verdiene tillit, inkludering og nyskaping har …

Slagverklærer 30 % stilling

Lillestrøm Kommune

Offentlig forvaltning

Lillestrøm er en utviklingsorientert skolekommune med en visjon om at alle elever skal lære, trives og utvikle seg. Vi har et bredt fagmiljø i kulturskolen og vi er opptatte av å bygge et godt lag rundt våre elever.  Lillestrøm kulturskole har for tiden ca. 1300 elevplasser fordelt i hele kommunen. Slagverkundervisningen vil hovedsakelig foregå i Lillestrøm…

Psykolog ved Psykisk helse og familiestøtte

Lillestrøm Kommune

Offentlig forvaltning

Er du interessert arbeid med ungdom og familier og vil være en del av og videreutvikle et raust og fagsterkt tverrfaglig miljø? Avdeling Psykisk helse og familiestøtte (PHFS) har nå ledig en fast 100% stilling som behandler til Ungdomsteamet vårt. Psykisk helse og familiestøtte er kommunens psykiske helsetjeneste for barn og unge. Vi ønsker deg som er utdan…

Dataguru/BI utvikler for Teknologiløftet i Lillestrøm kommune

Lillestrøm Kommune

Offentlig forvaltning

Er du en datapilot som elsker å navigere gjennom komplekse datalandskap? Har du et brennende ønske om å bruke data og teknologi til å endre måten vi yter helse- og mestringstjenester i Lillestrøm kommune? Da har vi en unik mulighet for deg! I Lillestrøm kommune står vi overfor store utfordringer knyttet til et demografiskifte, en presset helsesektor og mang…

Lærer 

Lillestrøm Kommune

Offentlig forvaltning

Lillestrøm er en utviklingsorientert skolekommune med en visjon om at alle elever skal lære, trives og utvikle seg. Vi har brede og solide fagmiljøer og er opptatte av å bygge et lag rundt våre elever. Skolene vektlegger profesjonsfaglige fellesskap, og alle lærere deltar også i faggrupper og nettverk som inngår i den kommunale kompetanseutviklingen. Den god…

Arrangements- og kommunikasjonsansvarlig i Lillestrøm Kulturkommune 

Lillestrøm Kommune

Offentlig forvaltning

Lillestrøm kommune ble kåret til Norges kulturkommune 2023 - 2025. Lillestrøm kommune satser betydelig på kultur, da vi mener dette legger grunnlaget for attraktive og levende lokalsamfunn og en pulserende by. Hovedformålet for stillingen er å bygge kommunens ømdømme som foregangskommune innen Kultur gjennom å synliggjøre og utvikle kommunens Kulturarbeid…

Våken nattevakt ved Løkenåsen boliger

Lillestrøm Kommune

Offentlig forvaltning

Lillestrøm kommune er i stadig utvikling. I kommunalområdet Bo- og miljøtjenester vektlegger vi betydningen av tverrfaglig samarbeid og sømløse tjenester. Våre ansatte skal gi hverandre og tjenestemottakere støtte på tvers av kommunalområder, avdelinger og seksjoner når det er hensiktsmessig. Med verdiene tillit, inkludering og nyskaping har vi høye ambisjo…

Vi søker miljøarbeidere som vil jobbe med barn og ungdom

Lillestrøm Kommune

Offentlig forvaltning

Lillestrøm kommune er i stadig utvikling. I kommunalområdet Bo- og miljøtjenester vektlegger vi betydningen av tverrfaglig samarbeid og sømløse tjenester. Våre ansatte skal gi hverandre og tjenestemottakere støtte på tvers av kommunalområder, avdelinger og seksjoner når det er hensiktsmessig. Med verdiene tillit, inkludering og nyskaping har vi høye ambisjon…

Vernepleier/ miljøterapeut

Lillestrøm Kommune

Offentlig forvaltning

Lillestrøm kommune er i stadig utvikling. I kommunalområdet Bo- og miljøtjenester vektlegger vi betydningen av tverrfaglig samarbeid og legger vekt på sømløse tjenester. Våre ansatte skal gi hverandre og tjenestemottakere støtte på tvers av kommunalområder, avdelinger og seksjoner når det er hensiktsmessig. Med verdiene tillit, inkludering og nyskaping har v…

Lærere på mellomtrinnet

Lillestrøm Kommune

Offentlig forvaltning

Lillestrøm er en utviklingsorientert skolekommune med en visjon om at alle elever skal lære, trives og utvikle seg. Vi har brede og solide fagmiljøer og er opptatte av å bygge et lag rundt våre elever. Skolene vektlegger profesjonsfaglige fellesskap, og alle lærere deltar også i faggrupper og nettverk som inngår i den kommunale kompetanseutviklingen. Den go…

Saksbehandler

Lillestrøm Kommune

Offentlig forvaltning

Ønsker du å være med på å utvikle fremtidens tildeling av helse og mestringstjenester i Lillestrøm kommune? Seksjon forvaltning på dagens Tjenestetorg er i en spennende utviklingsprosess hvor vi skal organiseres sammen med avdeling samhandling og respons og Innovasjonshub. Lillestrøm kommune skal satse stort på bruk av helseteknologi, hvor teknologi blant an…

Sykepleier med mulighet for rollen som teamkoordinator i avd. psykisk helse og avhengighet

Lillestrøm Kommune

Offentlig forvaltning

Vi søker nå etter sykepleier med muligheter for rolle som teamkoordinator. Seksjon Salerudveien boliger er organisert under Avdeling psykisk helse og avhengighet og er en viktig del av tjenestetilbudet til mennesker med psykiske helseutfordringer og/eller avhengighetsproblematikk. Vi er et stort hus med 20 leiligheter hvorav én brukerstyrt plass. Vårt tilb…

Miljøterapeut i avd. Psykisk helse og avhengighet

Lillestrøm Kommune

Offentlig forvaltning

Miljøterapeut med muligheter for rolle som teamkoordinator. Seksjon Salerudveien boliger er organisert under Avdeling psykisk helse og avhengighet og er en viktig del av tjenestetilbudet til mennesker med psykiske helseutfordringer og/eller avhengighetsproblematikk. Vi er et stort hus med 20 leiligheter hvorav én brukerstyrt plass. Vårt tilbud dekker et va…

Fagleder

Lillestrøm Kommune

Offentlig forvaltning

Avdeling psykisk helse og avhengighet er en svært sentral aktør på psykisk helse og avhengighetsfeltet i Lillestrøm kommune. Avdelingen består av 115 årsverk, fordelt på seks seksjoner. Vi får i disse dager overlevert nøklene til 16 nybygde spesialtilpassede boliger som skal være tilknyttet en døgnbemannet personalbase. Vi skal sette sammen et team av perso…

Hjelpepleier/helsefagarbeider- nattstilling på sykehjem

Lillestrøm Kommune

Offentlig forvaltning

Stalsberg BBS består av 3 avdelinger med totalt 56 beboere med langtidsvedtak. Avdeling 3 har 18 beboere og er en avdeling i kontinuerlig utvikling. Vårt hovedfokus er kvalitetspleie og å skape innholdsrike dager i en hjemmekoselig atmosfære. Stalsberg skal være et godt sted å bo. Her skal beboerne ivaretas i et trygt og forutsigbart miljø med stor grad av r…

Kommunikasjonsrådgiver (1 års vikariat)

Lillestrøm Kommune

Offentlig forvaltning

Vi søker en kommunikasjonsrådgiver som kan ivareta og videreutvikle NAV Lillestrøms kommunikasjonsarbeid i samarbeid med organisasjonen, med målsetting om å synliggjøre vårt omfattende samfunnsoppdrag for innbyggerne i Lillestrøm kommune. Kvalifikasjoner: Utdanning på masternivå innen ett fagområde som er relevant for stillingen. Kravet til master kan fravi…

Renholder

Lillestrøm Kommune

Offentlig forvaltning

  RENHOLDERE/RENHOLDSOPERATØRER    Vi søker etter engasjerte og motiverte renholdere/renholdsoperatører med høy grad av selvstendighet og omstillingsevne til oppdrag i kommunens mange bygg.  Renholdstjenesten er organisert i Eiendomsavdelingen, Internservice, og vi kan tilby en utfordrende og allsidig jobb i et spennende miljø i utvikling.  Renholdet skal u…

Vil du være med på laget? Nytt botiltak skal bemannes, er du den rette?

Lillestrøm Kommune

Offentlig forvaltning

Avdeling psykisk helse og avhengighet er en svært sentral aktør på psykisk helse- og avhengighetsfeltet i Lillestrøm kommune. Avdelingen består av ca 115 årsverk, fordelt på seks seksjoner. Vi får i disse dager overlevert nøklene til 16 nybygde spesialtilpassede boliger som skal være tilknyttet en døgnbemannet personalbase. Vi skal sette sammen et team av p…

Rådgiver - Innkjøp

Lillestrøm Kommune

Offentlig forvaltning

Lillestrøm kommune har ledig en stilling som innkjøpsrådgiver. Innkjøpsseksjonen i Lillestrøm består av 15 ansatte og er delt i tre ansvarsområder, «Konkurranse og avtale», «Oppfølging og analyse» og «eHandel». Stillingen tilhører ansvarsområdet for «Konkurranse og avtale». Dette ansvarsområdet gjennomfører eller bistår kommunens enheter i alle anskaffelse…

Har du kompetansen vi ser etter?

Lillestrøm Kommune

Offentlig forvaltning

Lillestrøm kommune er i stadig utvikling. I kommunalområdet Bo- og miljøtjenester vektlegger vi betydningen av tverrfaglig samarbeid og legger vekt på sømløse tjenester. Våre ansatte skal gi hverandre og tjenestemottakere støtte på tvers av kommunalområder, avdelinger og seksjoner når det er hensiktsmessig. Med verdiene tillit, inkludering og nyskaping har …

Har du riktig helsefagkompetanse og liker å jobbe på natt?

Lillestrøm Kommune

Offentlig forvaltning

Lillestrøm kommune er i stadig utvikling. I kommunalområdet Bo- og miljøtjenester vektlegger vi betydningen av tverrfaglig samarbeid og legger vekt på sømløse tjenester. Våre ansatte skal gi hverandre og tjenestemottakere støtte på tvers av kommunalområder, avdelinger og seksjoner når det er hensiktsmessig. Med verdiene tillit, inkludering og nyskaping har v…

Våre korttidsavdelinger søker sykepleiere - er du den vi søker?

Lillestrøm Kommune

Offentlig forvaltning

Korttidsavdelingene i Lillestrøm kommune har god fagdekning, med en stor andel sykepleiere og helsefagarbeidere. Vi har fokus på tverrfaglig samarbeid og høy kvalitet på tjenesten. Våre pasienter kommer hovedsakelig rett fra sykehusopphold for videre vurdering, utredning og/eller opptrening med sikte på å reise hjem. Vi har også pasienter med rehabilitering…

Spennende miljøterapeutstillinger til avlastningstjenesten

Lillestrøm Kommune

Offentlig forvaltning

Til deg som ønsker en spennende miljøterapeutstilling med utviklingsmuligheter. Vi ønsker deg velkommen til oss i avlastning for barn og unge voksne med omsorgsbehov i varierende grad. Avlastningen foregår både i hjemmet og på institusjon. Vi tilbyr tett oppfølging fra kommunehelsetjenesten med kurs, jevnlige personalmøter og veiledningsmuligheter. Vi er i …

Avlastningstjenesten søker etter avlastere med ekstra hjerterom og husrom

Lillestrøm Kommune

Offentlig forvaltning

Avlastningstjenesten ligger under kommunalområdet Bo- og miljøtjenester i Lillestrøm kommune. Vedtak om avlastning gis til pårørende med særlig tyngende omsorgsarbeid. Avlastning gis til personer med nedsatt funksjonsevne basert på deres behov. Tilbudet er individuelt tilpasset, omfanget varierer fra noen timer/døgn/helger per måned, til mer omfattende ordn…

Lærer

Lillestrøm Kommune

Offentlig forvaltning

Lillestrøm er en utviklingsorientert skolekommune med en visjon om at alle elever skal lære, trives og utvikle seg. Vi har brede og solide fagmiljøer og er opptatte av å bygge et lag rundt våre elever. Skolene vektlegger profesjonsfaglige fellesskap, og alle lærere deltar også i faggrupper og nettverk som inngår i den kommunale kompetanseutviklingen. Den go…

Vikarutlysning - helsefagarbeider

Lillestrøm Kommune

Offentlig forvaltning

Lillestrøm kommune er en kommune i stadig vekst. I kommunalområdet Bo- og miljøtjenester (BOOM) vil du oppleve viktigheten av tverrfaglig samarbeid både i og utenfor egen arbeidsplass. Hos oss har vi fokus på sømløse tjenester der ansatt bistår ved behov på tvers av kommunalområder, avdelinger og seksjoner der det er hensiktsmessig. Med verdiene tillit, ink…

Ekstravakt / ringevikar

Lillestrøm Kommune

Offentlig forvaltning

Pålsetunet omsorgsbolig ligger i Fetsund og består av 35 omsorgsboliger med heldøgnsomsorg. Vi søker ekstravakter som kunne tenke seg å være tilkallingsvikarer. Det er også mulighet for å jobbe faste helger.  Vi søker etter deg som er sykepleier/vernepleier/helsefagarbeider, student eller elev med utdanning og/eller erfaring innen helsefag.  Å være ekstrav…

Støttekontakt

Lillestrøm Kommune

Offentlig forvaltning

Er du sosialt engasjert, liker å gjøre noe for andre og har litt tid hver uke, kan oppdrag som støttekontakt være noe for deg.  Som støttekontakt får du lønn av kommunen for å hjelpe barn eller voksne til fritidsaktivitet og sosialt liv. Normalt omfang er 2-4 timer per uke. Sjansen er stor for at du vil oppleve rollen som givende og meningsfull også for deg…

Nattevakt søkes til gutt 6 år på Strømmen

Lillestrøm Kommune

Offentlig forvaltning

Vi søker avlastningspersonell som ønsker å jobbe natt med en gutt på 5 år som bor hjemme hos familien sin.  For å passe til denne jobben er det viktig at du er glad i barn, rolig, omsorgsfull og til å stole på. Vi søker deg som er ansvarsfull og god til å kommunisere på norsk. Det er ønskelig at du har erfaring med norsk med tegnstøtte/ tegnspråk, men ikke e…