• Bransje
  Offentlig forvaltning
 • Bedriftstype
  Kommune
 • Organisasjonsnummer
  820710592
 • Opprettet år
  2018
 • Nettside
  Lillestrøm Kommune
 • Adresser
  Besøksadresse
  Jonas Lies gate 18
  2000  LILLESTRØM

Lillestrøm Kommune oppføring hos:

Lillestrøm Kommune

Fet, Skedsmo og Sørum blir 1. januar 2020 Lillestrøm kommune. Med det blir vi 87.500 lillestrømlinger og Norges niende største kommune. Vi blir en attraktiv kommune som vil tiltrekke seg nye arbeidsplasser, vi får en tydelige stemme mot sentrale myndigheter og våre tjenester får større og sterke fagmiljøer. Hva ser du mest frem til ved kommunesammenslåingen?


Bli med i vår Kandidatbank!

Synes du vår bedrift ser spennende ut? Meld din interesse, vi vil gjerne ha deg i vår Kandidatbank. Stå først i køen og bli kontaktet når vi trenger folk.

 

Enhetsleder ettervern

Lillestrøm Kommune

Offentlig forvaltning

Barneverntjenesten i Lillestrøm er en av landets største barneverntjenester. Tjenestenen er organisert i kommunalområdet oppvekst sammen med Ressurs- og familieteam og tiltak for enslige mindreårige under tjenesteområdet oppvekst. Barneverntjenesten består av barnevernleder, kvalitetsleder og fem seksjoner: fag/støtte, mottak/undersøkelse, tiltak barn, tilt…

Hjelpepleier/helsefagarbeider- nattstilling på sykehjem

Lillestrøm Kommune

Offentlig forvaltning

Stalsberg BBS består av 3 avdelinger med totalt 56 beboere med langtidsvedtak. Avdeling 3 har 18 beboere og er en avdeling i kontinuerlig utvikling. Vårt hovedfokus er kvalitetspleie og å skape innholdsrike dager i en hjemmekoselig atmosfære. Stalsberg skal være et godt sted å bo. Her skal beboerne ivaretas i et trygt og forutsigbart miljø med stor grad av r…

Ekstra vikarer Avdeling Aktivitetssenter

Lillestrøm Kommune

Offentlig forvaltning

Avdeling Aktivitetssenter består av 8 ulike enheter lokalisert i tilknytning til omsorgsboliger og sykehjem/bo- og behandlingssentre.   Aktivitetssentrene skal bidra til at hjemmeboende brukere får en meningsfylt hverdag lengst mulig i eget hjem. Aktivitetssentrene er en sosial møteplass hvor brukerne har tilbud om varierte og individuelt tilpassede aktivit…

Korshagen boliger søker etter nattvakter!

Lillestrøm Kommune

Offentlig forvaltning

Korshagen boliger ligger sentralt på Skedsmokorset, med kort avstand til Skedsmo senter og kun en liten sving inn fra E6.  Boligen  består av to hus hvor det gis døgnkontinuerlig bistand til 9 voksne personer med psykisk utviklingshemming. De har et stort hjelpebehov i det meste av dagliglivets gjøremål.  Personalet i boligen følger tjenestemottakerne gjenn…

Fagleder Psykisk helse og avhengighet

Lillestrøm Kommune

Offentlig forvaltning

Stalsberggata 14 og Sørli 2 boliger er en seksjon innenfor avdeling Psykisk helse og avhengighet. Seksjonen består av 2 tjenestesteder, Stalsberggata 14 i Strømmen og Sørli 2 i Fetsund, med 7 leiligheter og bemannet base på hvert sted. Det gis individuell tilpasset oppfølging, med et mål om å få til recoveryorienterte, helsefremmede tilnærminger hvor vi job…

Lærer til barnetrinn og ungdomstrinn

Lillestrøm Kommune

Offentlig forvaltning

Lillestrøm er en utviklingsorientert skolekommune med en visjon om at alle elever skal lære, trives og utvikle seg. Vi har brede og solide fagmiljøer og er opptatte av å bygge et lag rundt våre elever. Skolene vektlegger profesjonsfaglige fellesskap, og alle lærere deltar også i faggrupper og nettverk som inngår i den kommunale kompetanseutviklingen. Den god…

Ønsker du å jobbe som tilkallingsvikar?

Lillestrøm Kommune

Offentlig forvaltning

Gjoleidveien boliger ligger sentralt til på Skedsmokorset og er hjemmet til 12 voksne personer med varierende grad av utviklingsforstyrrelser.  Dette er mennesker  som har behov for litt ekstra hjelp med de store og små utfordringer i hverdagen. Vi yter kontinuerlig bistand og tjenestene baserer seg på målrettet miljøarbeid og anvendt atferdsanalyse. Bolige…

Driftsmedarbeider 100% stilling

Lillestrøm Kommune

Offentlig forvaltning

Lillestrøm kommune er Norges 9.største kommune med ca 8000 medarbeidere. Stillingen ligger under seksjon drift av institusjoner. Vi har 7 sykehjem i kommunen. Denne stillingen deles mellom sykehjemmene, men med hovedarbeidssted på Skedsmotun. Arbeidsoppgaver: Bestilling av varer og varemottak i eHandel Varemottak til lager og oppfylling  i hyller Vare…

Sesongarbeider - drift park og friluftsliv

Lillestrøm Kommune

Offentlig forvaltning

I enhet drift park og friluftsliv er det 9 årsverk, enheten er organisert under avdelingen utedrift.  Utedrift tilhører kommunalområde miljøteknikk. Utedrift har ansvar for drift og vedlikehold av kommunenes infrastruktur, vei, park, vann, vannmiljø og anleggsutførelse.     Vi søker sesongarbeider i perioden 01.07.22 - 31.08.22. Drift park og friluftsliv …

Teknologimedarbeider

Lillestrøm Kommune

Offentlig forvaltning

Lillestrøm kommune skal satse på smarte helsetjenester. Vil du bli vår nye teknologimedarbeider? Lillestrøm kommune skal være en pådriver for mestring og smart teknologi i helsetjenestene. Vi skal bruke teknologi for å styrke innbyggernes mestringsevne, individuelle behov og frihet. Denne utviklingen krever ny organisering og nye roller. I den forbindelse…

Lærer

Lillestrøm Kommune

Offentlig forvaltning

Lillestrøm er en utviklingsorientert skolekommune med en visjon om at alle elever skal lære, trives og utvikle seg. Vi har brede og solide fagmiljøer og er opptatte av å bygge et lag rundt våre elever. Skolene vektlegger profesjonsfaglige fellesskap, og alle lærere deltar også i faggrupper og nettverk som inngår i den kommunale kompetanseutviklingen. Den go…

Vernepleier/Miljøterapeut

Lillestrøm Kommune

Offentlig forvaltning

Vi søker etter deg som er dyktig og allsidig for å bli med oss på laget. Enten du har årelang erfaring og er på jakt etter nye utfordringer, eller om du er rykende fersk i faget, sterkt motivert og brennende engasjert, så vil vi gjerne ha deg med.  Bekkedroga og Friggveien boliger, ligger sentralt på Sørumsand. Her gis det heldøgns tjenestetilbud til voksne…

Miljøterapeut/Miljøarbeider

Lillestrøm Kommune

Offentlig forvaltning

Lillestrøm kommune, avdeling psykisk helse og avhengighet har fått tilskuddsmidler til lavterskeltilbud. Vi søker derfor etter medarbeider i 100% engasjementstilling ut året. Stillingen er tilknyttet Seksjon aktivitet, som gir ulike aktivitetstilbud til mennesker med psykisk helse- og avhengighetsproblematikk. Seksjonen har 10 ansatte med ulik fagbakgrunn.…

Barne- og ungdomsarbeider - Frogner skole og SFO

Lillestrøm Kommune

Offentlig forvaltning

Lillestrøm er en utviklingsorientert skolekommune med en visjon om at alle elever skal lære, trives og utvikle seg. Skolene og skolefritidsordningene (SFO) vektlegger et profesjonsfaglig fellesskap for å skape helhet og sammenheng for barna. SFO skal gi omsorg og trygghet, og legge til rette for skaperglede, engasjement og medvirkning i lek, kultur- og frit…

Sykepleier/vernepleier - 100 % fast 

Lillestrøm Kommune

Offentlig forvaltning

Vi søker engasjert sykepleier/vernepleier i 2 x 100% stilling i todelt turnus med arbeidshelg hver 4.helg (langvakter). Omsorgsboligene er lokalisert på Pålsetunet Bo-og Servicesenter som ligger i et naturvennlig område ved Nerdrum stasjon i Fetsund. Det er 35 omsorgsboliger med heldøgnsomsorg. Vi har et stort fokus på kontinuerlig forbedring, velferdstekno…

Konsulent skole

Lillestrøm Kommune

Offentlig forvaltning

Stav skole søker en ny dyktig konsulent med godt humør, som trives med elever, foresatte og lærere i en spennende skolehverdag. Stav skole er en 8.-10.-skole, og ligger på Skjetten i Lillestrøm kommune. Vi har ca. 400 herlige elever og 40 engasjerte og fantastiske lærere. Skolen er veldrevet, med et ungt og stabilt personale. Skolens visjon "Et mangfoldig f…

Rådgiver, Leder - og organisasjonsutvikling

Lillestrøm Kommune

Offentlig forvaltning

Har du lyst til å være pådriver for endring gjennom innovasjon og utvikling sammen med dyktige ledere og medarbeidere i Norges beste kommune?    Lillestrøm kommune er Norges niende største kommune med et stort fokus på innovasjon, endring, utvikling og digitalisering. Vi jobber målrettet med å operasjonalisere strategi og planer, herunder bistå og støtte l…

Virksomhetsarkitekt med kreativt hode

Lillestrøm Kommune

Offentlig forvaltning

 Vi søker deg som kan skape engasjement, tenke innovativt, være pådriver for endring og ikke er redd for å utfordre etablerte, tradisjonelle tankesett. Vi ser etter en tydelig person som skaper resultater og evner å arbeide både operasjonelt og strategisk mot krevende mål. Sterk satsing på digitalisering Lillestrøm kommune har ambisjoner om å levere digit…

Avlastningstjenesten søker etter avlastere med et ekstra hjerterom og husrom

Lillestrøm Kommune

Offentlig forvaltning

Avlastningstjenesten ligger under kommunalområdet Bo- og miljøtjenester i Lillestrøm kommune. Vedtak om avlastning gis til pårørende med særlig tyngende omsorgsarbeid. Avlastning gis til personer med nedsatt funksjonsevne basert på deres behov. Tilbudet er individuelt tilpasset, omfanget varierer fra noen timer/døgn/helger per måned, til mer omfattende ordn…

Støttekontakt

Lillestrøm Kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Er du sosialt engasjert, liker å gjøre noe for andre og har litt tid hver uke, kan oppdrag som støttekontakt være noe for deg.  Som støttekontakt får du lønn av kommunen for å hjelpe barn eller voksne til fritidsaktivitet og sosialt liv. Normalt omfang er 2-4 timer per uke. Sjansen er stor for at du vil oppleve rollen som givende og meningsfull også for deg…